Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na latach 2016-2020.

Jak powiedział we wtorek na konferencji prasowej wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno, to pierwszy i jedyny taki konkurs na ochronę zabytków w tej perspektywie unijnej z regionalnego programu. Ocenił, że budżet konkursu - 40 mln zł, to "duże pieniądze" i - jak dodał - jeśli będzie duże zainteresowanie, to istnieje możliwość zwiększenia środków.

W konkursie projekty mogą składać m.in. samorządy, organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną, kościoły oraz rządowe i samorządowe instytucje kultury. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć 2 mln zł. W zależności od tego, czego dotyczą, mają szansę na dofinansowanie do 85 proc. wartości.

W ramach konkursu dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty dotyczące prac konserwatorskich i restauratorskich, odbudowy i przebudowy zabytków, które są objęte ochroną (wpisane są np. do rejestru zabytków czy gminnych ewidencji zabytków). Wnioski mogą też dotyczyć przystosowania zabytków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie można też zdobyć na konserwację muzealiów, archiwaliów czy starodruków, ale też na zakup sprzętu wystawienniczego, magazynowego czy multimedialnego. Projekty mogą też dotyczyć przystosowania zabytków do działalności kulturalnej i - jak napisano w regulaminie - z możliwością połączenia jej z działalnością komercyjną.

W ocenie wniosków będą brane pod uwagę m.in. wpływ projektu na poprawę stanu zabytków czy na poszerzenie oferty kulturalnej poprzez przystosowanie zabytków do takich celów. Jak powiedział podczas konferencji dyrektor departamentu wdrażania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Jakub Krawczuk, podczas oceny zwracana będzie uwaga czy dany projekt wpłynie na zwiększenie liczby odwiedzających dane miejsce.

Natomiast w konkursie nie będzie można uzyskać dofinansowania na wybudowanie nowej infrastruktury kulturalnej oraz dofinansować imprezy o charakterze kulturalnym.

W ramach konkursu przewidziano też spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, które odbędzie się 27 stycznia w Białymstoku. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na maj.

Na konferencji poinformowano też o konkursie na ochronę dziedzictwa narodowego ogłoszonego przez samorząd województwa. Do podziału jest 800 tys. zł, a przeznaczyć je na podobne cele jak w konkursie z RPO. Wnioski można składać do 15 lutego. (PAP)