Rzeszowianie mogli wybierać spośród 58 propozycji, które zostały podzielone na trzy kategorie. W pierwszej znajdowały się zadania ogólnomiejskie, druga kategoria to inwestycje osiedlowe, a trzecia społeczno-kulturalne.

Jak poinformował PAP radny miejski i zastępca przewodniczącego doraźnej komisji ds. RBO 2016 Wiesław Buż, zaangażowanie mieszkańców w wybór projektów było bardzo duże. W sumie oddano ponad 22,6 tys. głosów. „W pierwszej kategorii wybranych zostało sześć inwestycji, w drugiej 17, a w trzeciej dziewięć. Cieszy nas to, że rzeszowianie tak chętnie zgłaszali do nas swoje wnioski i jeszcze chętniej na nie głosowali” – powiedział.

Zadanie do realizacji w kategorii pierwszej, które uzyskało najwięcej, bo prawie 3 tys. głosów, to przebudowa ścieżek rowerowych, tak by były bazpieczniejsze np. na skrzyżowaniach. Wartość tego zadania oszacowana została na 1,5 mln zł. Kolejne projekty z tej kategorii to m.in. budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bł. Karoliny i Strzyżowskiej (koszt ok. 1,5 mln zł) oraz przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie (ok. 160 tys. zł). Do rozdysponowania w tej kategorii było 4,5 mln zł.

W kategorii zadań osiedlowych do podziału było 2,5 mln zł. Pierwsze miejsce zajęła budowa placu zabaw i urządzenia terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Kustronia. Drugie miejsce to budowa parku osiedlowego przy ul. Popiełuszki wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęła budowa boiska do koszykówki i piłki siatkowej w rejonie Wzgórz Staroniwskich. Realizacja każdego z tych zadań warta jest ok. 150 tys. zł.

W ostatniej kategorii – zadań społeczno-kulturalnych – zwyciężył projekt pod nazwą „Dzień Dziecka na terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora”, wartość tego zadania wyniosła 20 tys. zł. Sporo głosów zdobył także pomysł organizacji osiedlowych kulturalii, oszacowanych na kwotę 10 tys. zł. W ramach budżetu zrealizowany zostanie także Festiwal Motoryzacyjny. Do podziału w tej kategorii było 500 tys. zł

W sumie w ramach trzeciej edycji RBO wybranych zostało 32 projekty. Zostaną one zrealizowane w przyszłym roku. Pełna lista zadań przeznaczonych do realizacji na stronie: www.rbo.rzeszow.pl.

Rok temu rzeszowski budżet obywatelski był mniejszy o milion złotych i zdominowała go jedna inwestycja - dokończenie budowy Parku Papieskiego. Uniemożliwiło to realizację innych projektów. (PAP)