Remontowane będą ulice: Glogera, Poligonowa, Nowogrodzka i dobudowany nowy odcinek ulicy Zawadzkiej. Prace mają kosztować ok. 40 mln zł.

Inwestycje mają usprawnić komunikację w mieście, a także zapewnić lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych. Prace mają być zakończone jesienią 2018 r.

Urząd marszałkowski w Białymstoku przypomina, że w obecnym Regionalnym Programie Operacyjnym województwa na lata 2014-2020 na drogi lokalne przeznaczono łącznie ok. 90 mln zł.

Marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński powiedział na konferencji prasowej w Łomży, że z Komisją Europejską wynegocjowano, by z programu RPO można było wesprzeć modernizację dróg, które mają istotne znaczenie w miastach subregionalnych, ponieważ np. są istotnymi połączeniami z ważnymi drogami czy terenami inwestycyjnymi. Łomża spełnia takie warunki.

Według prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego, podpisywane umowy są bardzo ważne dla miasta i jego rozwoju. Jak mówił, trwają też modernizacje innych ulic i planowane są kolejne.

Największą inwestycją pod względem wartości (ok. 21,3 mln zł) będzie dobudowa ponad 1 km ulicy Zawadzkiej, czyli przedłużenie jej pomiędzy ulicami Przykoszarową i Szosą do Mężenina. W tym rejonie Łomży mają powstawać domy jednorodzinne. 11,3 mln zł ma kosztować przebudowa ponad 1 km ulicy Nowogrodzkiej, która ma poprawić komunikację w stronę Olsztyna.

Wiceprezydent Łomży Andrzej Garlicki podkreślił, że ulica Poligonowa jest ważną trasą z punktu widzenia przedsiębiorców, ponieważ wiele osób dojeżdża tamtędy do pracy. Ma jednak zniszczoną nawierzchnię. Oprócz remontu nawierzchni, powstaną tam pasy postojowe i parkingi, zmodernizowane będą sieci techniczne, kanalizacja i inna niezbędna infrastruktura. Prace maja kosztować 5,3 mln zł.

Garlicki dodał, że obecnie miasto realizuje inwestycje drogowe - z różnym dofinansowaniem - za 68 mln zł.(PAP)

(PAP)