„Modernizacja ulic Potulickiej i Narutowicza staje się coraz bardziej pilna z uwagi na zły stan drogi i torowiska. W zarządzie województwa zawsze była przychylność dla tej inwestycji, jednak wcześniej brakowało środków. Cieszę się, że obecnie możemy wywiązać się z danego słowa, że w chwili pojawienia się oszczędności poprzetargowych w ramach wcześniej zrealizowanych zadań, przebudowa tych ulic uzyska wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzisiejsza decyzja otwiera drogę do szybkiego podpisania umowy z prezydentem Szczecina” - poinformował media marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

„Planowane podpisanie umowy z marszałkiem otwiera drogę do podpisania kontraktu z wykonawcą, który wygrał przetarg na przebudowę obu arterii” – powiedział PAP Tomasz Klek z magistratu szczecińskiego. Jak dodał, ratusz przewiduje, że w ciągu najbliższych tygodni rozpoczną się prace.

Inwestycja ma objąć remont ok. 2 km arterii. W założeniach ma to być przebudowa jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, torowiska tramwajowego wraz z pętlą tramwajową. Przebudowana ma być również infrastruktura podziemna, a także wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Potulickiej i Narutowicza.

Inwestycja ma być realizowana przez 24 miesiące. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Termin ich rozpoczęcia władze miasta uzależniały wcześniej od pozyskania dofinansowania z UE.

Ogłoszony w lutym br. przetarg na inwestycję wygrała firma Energopol.