Prawo.pl
Inwestorzy mogą korzystać ze starych druków, załatwiając końcowe formalności budowlane. Pod warunkiem jednak, że budowa była realizowana na podstawie przepisów prawa budowlanego obowiązujących przed 19 września 2020 r. Taką interpretację wydał Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Okazuje się bowiem, że wciąż nastręcza to problemów.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.03.2022
Administracja publiczna Budownictwo
We wtorek 22 marca odnotowano 10 149 nowych zakażeń, czyli o 20 proc. mniej niż tydzień wcześniej, kiedy pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskało 12 695 osób. W efekcie Ministerstwo Zdrowia ogłasza praktycznie koniec pandemii. Eksperci ostrzegają jednak, że rok temu trzecia fala była na przełomie marca i kwietnia, i to nie jest dobry czas na likwidowanie oddziałów covidowych.
Jolanta Ojczyk
23.03.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
We wtorek Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, przedstawił informację na temat bezpieczeństwa lekowego Polski w sytuacji kryzysowej. Zapewnił, że obecnie dostępność leków jest zabezpieczona, ale sytuację trzeba cały czas monitorować. Zdaniem ekspertów wzrost sprzedaży nastąpi z czasem, gdy więcej obywateli z Ukrainy uzyska numer PESEL.
Jolanta Ojczyk
22.03.2022
Finansowanie zdrowia Farmacja
Brak właściwej ochrony konsumentów jako słabszej strony stosunku prawnego - taki zarzut stawia sądowi Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej sporu o kredyt frankowy. RPO wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na korzyść kredytobiorców wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty do czasu jej rozpoznania.
Krzysztof Sobczak
22.03.2022
Rynek i konsument Kredyty frankowe
Trybunał Sprawiedliwości UE odmówił odpowiedzi na pytanie dotyczące prawidłowości powołania sędziego Izby Dyscyplinarnej, ale przypomniał że już wydał wcześniej orzeczenie stwierdzające, że obowiązujące w Polsce zasady wyznaczania sądu dyscyplinarnego właściwego do prowadzenia postępowań przeciwko sędziom nie spełniają wymogu sądu „ustanowionego na mocy ustawy".
Krzysztof Sobczak
22.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Od początku roku punkty karne przedawniają się po 2 latach, a nie jak dotychczas po roku. Jednak sytuacja osoby ukaranej mandatem będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy zapłaci ona grzywnę bezpośrednio funkcjonariuszowi przy pomocy karty, czy też później. W pierwszym przypadku bieg przedawnienia punktów rozpocznie się od razu, w drugim – dopiero w momencie zapłaty grzywny.
Krzysztof Sobczak
22.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

AUTO ZWROT przyspieszył odzyskanie nadpłaty PIT i VAT

Ordynacja Domowe finanse PIT VAT Doradca podatkowy
Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała we wtorek, że szybko zwraca nadpłatę podatku PIT i VAT na rachunki bankowe podatników. Skarbówka zapewnia, że dzięki automatyzacji zwrotów pieniądze mogą trafić na konto w ciągu kilku dni. Przez system AUTO ZWROT przeszło już ponad 1,1 miliona zwrotów podatku.
Krzysztof Koślicki
22.03.2022
Ordynacja Domowe finanse PIT VAT Doradca podatkowy
Wprowadzenie generalnej zasady, że wstęp do parku narodowego jest płatny, może odbić się mniej popularnym parkom czkawką. A obsługa poboru opłat może pochłonąć większość zysków z biletów - przekonują samorządy i niektóre organizacje w uwagach do konsultowanego właśnie projektu nowej ustawy o parkach narodowych.
Robert Horbaczewski
22.03.2022
Środowisko Administracja publiczna
Na specustawie ukraińskiej mogą zarobić nieźle oszuści. Nie trzeba bowiem mieć tytułu prawnego do mieszkania, by otrzymać pieniądze za udzielenie schronienia wojennym uchodźcom. Trudno też będzie zweryfikować, ile osób skorzystało z noclegu. A ewentualna kontrola w większości przypadków będzie czystą fikcją. Ustawa nie określa też rozliczeń za wyżywienie przyjmowanych Ukraińców.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.03.2022
Nieruchomości Ukraina

SN: Przepisy porządkowe w czasie epidemii były wadliwe

Prawo karne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Nie stosuje się nowych przepisów do rozporządzeń wprowadzających zakazy lub nakazy wypełniające treścią blankietowe przepisy kodeksu wykroczeń służące zwalczaniu epidemii - uznał Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Tym samym stwierdził, że karanie osób nie noszących maseczki na powietrzu lub kary za przebywanie w parku w sytuacji, gdy już zniesiono ten przepis - nie miało uzasadnienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2022
Prawo karne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał w drugiej instancji postanowienie w sprawie przywrócenia sędziego Pawła Juszczyszyna do pracy w Sądzie Rejonowycm w Olsztynie, które zdaniem jego pełnomocnika otwiera drogę do nałożenia na prezesa tego sądu Macieja Nawackiego, w celu przymuszenia go do dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania, grzywny z zamianą na areszt.
Krzysztof Sobczak
21.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Rolnicy będą mogli w roku 2022 prowadzić na ugorach produkcję w ramach zazielenienia. Na wniosek Polski i innych państw członkowskich Komisja Europejska przygotowała projekt decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie z odstępstwa od obowiązującego w tym zakresie zakazu. Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.
Krzysztof Sobczak
21.03.2022
Środowisko

Wojna w Ukrainie - rząd przekonuje opozycję do zmiany konstytucji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Pakiet legislacyjny wymagający zmian w konstytucji, w tym wyłączenie z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich - takie m.in. propozycje premier Mateusz Morawiecki przedstawił podczas poniedziałkowego spotkania z liderami ugrupowań parlamentarnych na temat sytuacji w Ukrainie. Opozycja odniosła się do tej propozycji z rezerwą.
Krzysztof Sobczak
21.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w 2021 roku 988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nałożył kary wynoszące w sumie przeszło pół miliarda złotych. Po raz pierwszy sankcje finansowe dotknęły nie tylko przedsiębiorców, ale także osoby zarządzające firmami, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.03.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Skoro klientka już zapłaciła bankowi kwotę przewyższającą wysokość udzielonego jej kredytu, rozliczenie z bankiem nie powinno stanowić dla niej znacznej uciążliwości - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I sugeruje Sądowi Najwyższemu nakazanie ponownego rozpatrzenia sprawy, z uwzględnieniem standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, gdzie sądy mają obowiązek równoważyć prawa konsumentów i przedsiębiorców.
Krzysztof Sobczak
21.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, prawie pół miliarda złotych nałożonych kar - to fekty działalności w 2021 r. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie ochrony praw konsumentów i konkurencji. Po raz pierwszy sankcje za takie praktyki dotknęły nie tylko firm, ale także osoby nimi zarządzające, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.
Krzysztof Sobczak
21.03.2022
Rynek i konsument
Mija już ponad rok od wejścia w życie kontrowersyjnych przepisów rozszerzających obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych. To dobry moment, aby podsumować okres ich funkcjonowania i przyjrzeć się jak zmieniało się podejście Ministerstwa Finansów do ich interpretacji – piszą eksperci Kancelarii Taudul Paczuski.
Anna Jaworska Joanna Białobrzewska
21.03.2022
CIT PIT Doradca podatkowy
W przypadku przekształcenia podmiotu zatrudniającego, z którym wiąże się kontynuacja bądź wstąpienie w prawa i obowiązki w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, nadal obowiązuje zawarta wcześniej umowa o zarządzanie PPK. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych oszczędzają wówczas w tym programie na dotychczasowych zasadach.
Anna Puszkarska
21.03.2022
Domowe finanse Spółki PPK
Jednym z rozwiązań, które miało być dodatkową ochroną w czasie pandemii, był wprowadzony wiosną 2020 r. zakaz eksmisji. Są one wstrzymane do końca epidemii lub stanu epidemicznego. O zmiany apelowały już wielokrotnie m.in. samorządy, a Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że rozważa zmiany. Przepisy obowiązują jednak nadal, a teraz RPO alarmuje, że mogą skutecznie utrudniać sytuację obywateli Ukrainy, którzy w Polsce chronią się przed wojną.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli naszą granicę po 24 lutego, nie mogą złożyć deklaracji wyboru lekarza rodzinnego. Wszystko przez brak ujęcia ich jako świadczeniobiorców w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To oznacza, że wbrew deklaracjom resortu zdrowia, nie zostaną objęci kompleksową opieką, w tym badaniami profilaktycznymi i programem szczepień.
Jolanta Ojczyk
21.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju przybyli legalnie do Polski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło stronę biznes.gov.pl/Ukraina. Znajdą się tam informacje przedsiębiorcom z Polski rozważającym np. zatrudnienie pracowników z Ukrainy oraz obywatelom Ukrainy chcącym założyć działalność gospodarczą w Polsce.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.03.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
Nie ma generalnego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Nie oznacza to jednak, że można spalać wszystko i w dowolnym miejscu, bo ognisko nie może powodować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu, a przy drodze publicznej nie może ograniczać widoczności i zagrażać bezpieczeństwu. Często za rozpalenie ogniska można zostać ukaranym grzywną do 500 zł.
Marek Sondej
19.03.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko
Bałagan prawny, który panuje w kwestii nakładania kar administracyjnych, prowadzi do nadużyć i powoduje realne straty finansowe dla państwa i obywateli. Nie zawsze natomiast służy wyegzekwowaniu przestrzegania prawa. Bo np. firmy, nawet te, które np. muszą uzyskać zgodę na podwyższenie opłat czy taryf, kary za naruszenie prawa mogą legalnie odbić sobie na konsumentach.
Monika Sewastianowicz
19.03.2022
Administracja publiczna
W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków, podatnik ma prawo do odliczenia 1/2 kosztów uzyskania przychodu w postaci nakładów na budowę budynku dotyczących usług murarskich, ciesielskich, udokumentowanych rachunkami uproszczonymi. Rachunki te muszą jednak zawierać wszystkie elementy wymagane dla faktury. Skarbówka łagodnie podchodzi do tego tematu.
Wiesława Moczydłowska
19.03.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Bratowa to nie krewna - świadczenie pielęgnacyjne jej nie przysługuje

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ubezpieczenia społeczne
Katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy rezygnują z pracy, by opiekować się osobą niepełnosprawną, określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza go rozszerzać. Osoby niesamodzielne wymagające pomocy innych, mogą jednak zwrócić się o wsparcie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, o udzielenie pomocy.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ubezpieczenia społeczne
Przyjmujący zamówienie naprawy łodzi żąda zapłaty i sąd ją zasądza, gdyż zamawiający odmówili zgody na wykonanie nieprzewidzianych wcześniej prac niezbędnych dla osiągnięcia uzgodnionego rezultatu umowy o dzieło. Należy to traktować jako odstąpienie od umowy przez pozwanych - stwierdził sąd drugiej instancji i uwzględnił powództwo o zapłatę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.03.2022
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Uchodźcy opuszczający Ukrainę tracą dostęp do aktywów ulokowanych w swoim kraju, często nie mają wystarczających środków do życia - stwierdza Rzecznik Finansowy. I postuluje o zapewnienie uchodźcom co najmniej podstawowych i bezpiecznych usług bankowych, takich jak rachunek płatniczy, instrument płatniczy do rachunku, wsparcia finansowego, niezbędnego w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego.
Krzysztof Sobczak
18.03.2022
Rynek i konsument Finanse Ukraina
W związku z obecną trudną sytuacją uchodźców z Ukrainy, Migam.org uruchomiło w trybie pilnym i na własny koszt usługę zdalnego tłumacza ukraińskiego języka migowego. - Chcielibyśmy zaoferować dostęp do tłumaczy jak najszerszej grupie podmiotów i instytucji. Przede wszystkim bezpośrednio odpowiedzialnych za przyjęcie uciekających przed wojną Ukraińców - mówi Paweł Potakowski z Migam.org.
Krzysztof Sobczak
18.03.2022
Administracja publiczna Ukraina

Ceny gazu przez kilka lat pod rządową kontrolą

Środowisko Rynek i konsument Domowe finanse
Do 2027 roku przedłużamy ochronę przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu. Na tym rozwiązaniu skorzysta 7 mln gospodarstw domowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki takie jak szpitale, szkoły czy instytucje kultury - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wprowadzamy kolejne rozwiązania, dzięki którym więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków - podkreślił.
Krzysztof Sobczak
18.03.2022
Środowisko Rynek i konsument Domowe finanse
Dopłata w wysokości 500 zł do każdego hektara użytków rolnych i 250 zł dopłaty do każdego hektara łąk i pastwisk w związku z wysokimi cenami nawozów - to elemety zapowiedzianej w piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego tzw. tarczy antyputinowskiej. Premier podkreślił, że ma ona chronić "przed skutkami szantażu gazowego Putina" i wynikającymi z tego implikacjami gospodarczymi.
Krzysztof Sobczak
18.03.2022