Jeśli rodzice dziecka nie ubiegają się o zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze czy świadczenie "Dobry start”, prawo do takiego wsparcia nie przysługuje dziadkom nieformalnie opiekującym się wnukiem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zmian przepisów ale zastrzega, że rozwiązaniem może być ustanowienie opiekuna prawnego małoletniego.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2019
Prawo rodzinne
System emerytalny, który proponujemy w sposób ewolucyjny przebudować, ma być oparty na trzech filarach; ZUS, PPK i IKE - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Potwierdził jednocześnie zamiar przekazania 100 proc. środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne.
Krzysztof Sobczak
15.04.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Telewizja publiczna narusza ustawę o rtv, która mówi o pluralizmie, bezstronności, wyważeniu i niezależności jej przekazu - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Ocenia, że w ten sposób opłata abonamentowa jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2019
Nowe technologie

UE: Zmiany w prawie autorskim ostatecznie zatwierdzone

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Nowa dyrektywa o prawach autorskich została w poniedziałek przyjęta przez państwa Unii Europejskiej. To kończy procedurę legislacyjną, ponieważ zawarty wcześniej kompromis Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie tej regulacji zyskał w marcu poparcie PE. Organizowana z udziałem Polski koalicja przeciwko tej dyrektywie nie dała rezultatu.
Krzysztof Sobczak
15.04.2019
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Sędzia Monika Frąckowiak, o której głośno było w związku z udziałem w protestach przeciwko zmianom w sądach, odpowie za przekroczenie terminów przygotowania uzasadnień wyroków. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik przedstawił jej w sumie 172 zarzuty dyscyplinarne.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Niejasne sformułowania umowy ubezpieczenia, trzeba interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest on podmiotem profesionalnym - stwierdził Sąd Najwyższy. Jednak niewymienienie w polisie budynku, który ma powstać, mimo klauzuli automatycznego pokrycia spowodowało, że odszkodowanie nie będzie wypłacone - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2019
Prawo cywilne
Wspólnota Mieszkaniowa nie odpowiada za działania poszczególnych mieszkańców. Dlatego, jeżeli to oni, a nie członkowie zarządu Wspólnoty uniemożliwili utworzenie w budynku przedszkola, to odpowiadają za zwrot kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na adaptację lokalu pod taką placówkę - wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Szczecinie.
Marek Sondej
15.04.2019
Budownictwo

Prokurator skarży rejestrację dziecka dwóch kobiet

Prawo rodzinne Administracja publiczna
Krakowski urząd odmówił wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się w Wielkiej Brytanii i zgodnie z brytyjskim aktem urodzenia rodzicami tego dziecka są dwie Polki. Po wyroku NSA urząd dokonał wpisu, ale prokurator wniósł skargę w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Krzysztof Sobczak
14.04.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Szwedzki sąd wydał nakaz aresztowania Rosjanina Denisa Lisowa, który swoje trzy córki wywiózł ze Szwecji do Polski. Rosjanin przebywa obecnie w Polsce, pod opieką m.in. rzecznika praw dziecka, który zabiega o nadanie mu statusu uchodźcy. Do Polski wkrótce zapewne trafi Europejski Nakaz Aresztowania.
Krzysztof Sobczak
14.04.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
Orzeczenie o winie za rozkład pożycia musi znaleźć się w wyroku rozwodowym, chyba że małżonkowie zgodzą się by ten element pominąć. Każde z nich może jednak cofnąć swoją zgodę, i to również na etapie postępowania odwoławczego. Sąd związany jest wówczas takim oświadczeniem, choćby od czasu wydania wyroku rozwodowego, nie zmieniły się okoliczności sprawy - uznał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.
Marek Sondej
13.04.2019
Prawo rodzinne
Wzbudzanie poczucia winy, targowanie się, szantaż emocjonalny, zawiadamianie prokuratury, policji - stalker potrafi wykorzystać tysiące sztuczek by ze swoją ofiarą mieć jak najdłuższy kontakt. Podtrzymywanie tego kontaktu jest największym błędem, bo motywuje go to do dalszych działań - podkreśla adwokat Barbara Szopa.
Patrycja Rojek-Socha
13.04.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Nauczycielka ponosi winę za wypadek podczas pokazu chemicznego, w wynik którego poparzona została maturzystka. Sąd Rejonowy w Zamościu warunkowo umorzył postępowanie karne w tej sprawie. Nauczycielka ma jednak zapłacić pokrzywdzonej 5 tys. zł zadośćuczynienia.
Robert Horbaczewski
13.04.2019
Prawo cywilne Szkoła i uczeń

Spadek pozycji Polski w rankingu wolności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Dopiero 39. miejsce, na 162 kraje objęte badaniem, zajęła Polska w najnowszej edycji Indeksu Wolności Człowieka – Human Freedom Index 2018. Z wynikiem 7,81 pkt. to spadek o trzy pozycje w porównaniu z poprzednią edycją. Według autorów opracowania, za ten regres odpowiada przede wszystkim pogorszenie wskaźnika wolności osobistej, w tym w dużej mierze poziomu praworządności.
Krzysztof Sobczak
13.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Jeśli liczymy objętość sprostowania prasowego, to bierzemy pod uwagę tylko meritum, a nie wymienianie autorów, tytułu publikacji i numeru gazety - orzekł Sąd Najwyższy, oddalając skargę kasacyjną redaktora naczelnego "Newsweeka", który odmawiał publikacji sprostowania tekstu o SKOK-ach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.04.2019
Prawo cywilne
Ograniczenie fałszowania wskazań liczników w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych - to cel zmian w ustawach: Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny. Przyjęta w piątek przez Senat nowela przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru.
Krzysztof Sobczak
12.04.2019
Prawo karne Prawo gospodarcze
Senat wyraził w piątek zgodę na powołanie Jana Nowaka na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dotychczas był on dyrektorem tej instytucji. Organizacje pozarządowe i eksperci twierdzą, że nowy prezes nie ma dostatecznych kwalifikacji do pełnienia tej funkcji.
Krzysztof Sobczak
12.04.2019
RODO
W przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody sąd odnosi się do żądania pozwu i odpowiednio zmniejsza zadośćuczynienie. Obowiązany jest jednak uwzględnić ograniczenie roszczenia z przyczyny wskazanej w podstawie faktycznej roszczenia - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.04.2019
Prawo cywilne
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie naliczania opłat za odbiór odholowanego źle zaparkowanego samochodu od każdej rozpoczętej doby jego przechowywania. Nawet za kilka minut płaci się jak za 24 godziny.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.04.2019
Samorząd terytorialny
W wyborach do Parlamentu Europejskiego pracy będzie mniej niż przy ubiegłorocznych głosowaniach samorządowych. Wyższa jest dieta i działa tylko jedna komisja, nie będzie „dziennej” i „nocnej”. Chętni mogą zgłaszać się do urzędu gminy.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.04.2019
Wybory
Farmaceuta ma sprawdzić interakcje między lekami, ale także pokazać jak korzystać z inhalatora oraz zmierzyć ciśnienie – o takie nowe uprawnienia walczą farmaceuci. O tym, że są gotowi do tego, by nie tylko sprzedawać leki, ale także udzielać porad przekonują w kampanii społecznej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.04.2019
Zawody medyczne Farmacja
Do pięciu lat więzienia ma grozić za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci. Taką zmianę Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego. Projekt skierowany został właśnie do konsultacji.
Krzysztof Sobczak
11.04.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
Mieszkanka Warszawy dostała od miasta 90 proc. bonifikaty na wykup mieszkania. Ponieważ jednak sprzedała je przed upływem pięciu lat miasto skierowało przeciwko niej pozew o zwrot kwoty, a sądy się do tego przychyliły. Teraz Prokurator Generalny skierował do Sądy Najwyższego skargę nadzwyczajną - bo jak uzasadnił nie wzięto pod uwagę trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i finansowej kobiety.
Patrycja Rojek-Socha
11.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Przywódcy 27 państw zebrani na unijnym szczycie w Brukseli zgodzili się w środę wieczorem na przedłużenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej do 31 października br. Jednak odroczenie daty ma być elastyczne, co oznacza, że Zjednoczone Królestwo będzie mogło opuścić UE przed tą datą.
Krzysztof Sobczak
11.04.2019
Prawo gospodarcze
Kary za samookaleczenie, leki psychotropowe zamiast terapii, wychowawcy z misją, ale bez szkoleń, przerzucanie dzieci pomiędzy placówkami - to rzeczywistość młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Nie ucieczki wychowanków są tu największym problemem - mówią eksperci
Patrycja Rojek-Socha
11.04.2019
Wymiar sprawiedliwości

SN: Sędzia frankowicz może orzekać w sprawie frankowej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Po raz pierwszy Sąd Najwyższy jasno wskazał, że sędziowie, którzy mają kredyty frankowe, nie muszą wyłączać się od orzekania w takich sprawach. Jednocześnie uchylił wyrok korzystny dla kredytobiorcy. Ale wypowiedział się wprost o skutkach niedozwolonej klauzuli w umowie.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.04.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Jesteśmy gotowi i nie obawiamy się brexitu bez porozumienia - zapewniła w środę Komisja Europejska. I przekazała państwom członkowskim praktyczne wskazówki mające zapewnić skoordynowane działania UE w razie realizacji czarnego scenariusza. W środę wieczorem zaczyna się szczyt UE w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
10.04.2019
Administracja publiczna

WSA: Problemy alkoholowe kierowcy nie mogą być bagatelizowane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z opinii lekarskich wynikało, że maszynista był uzależniony od alkoholu. Powinien być więc poddany leczeniu odwykowemu. Starosta słusznie więc uznał, że kierowca powinien zostać przebadany pod kątem ewentualnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Aleksandra Partyk
10.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Relikt PRL zapobiegający sprzedaży towarów spod lady czy ochrona przed dyskryminacją - Trybunał Konstytucyjny miał w środę rozstrzygnąć, czy przepis umożliwiający nałożenie sankcji za nieuzasadnioną odmowę świadczenia usług łamie Konstytucję. Chodzi o sprawę drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów organizacji LGBT.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
10.04.2019
Prawo gospodarcze
Dotychczas sędzia mógł ale nie musiał skierować do poprawczaka nastolatka, który dopuścił się najpoważniejszych czynów karalnych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić i w projekcie ustawy o nieletnich wprowadza zasadę obligatoryjnego orzeczenia zakładu poprawczego w przypadku części czynów zabronionych
Patrycja Rojek-Socha
10.04.2019
Wymiar sprawiedliwości

Facebook poinformuje o zasadach świadczenia usług

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO
Facebook będzie czytelniej informował o zasadach, na jakich świadczy usługi na rzecz konsumentów - to jeden z warunków wynegocjowanych z tą firmą przez Komisję Europejską i państwa członkowskie. Poinformował o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który brał udział w tych rozmowach.
Krzysztof Sobczak
09.04.2019
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO