Sejmowa komisja przerwała pierwsze czytanie senackiego projektu regulującego rynek kancelarii odszkodowawczych do czasu przedstawienia opinii przez rząd. Przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości wskazała, że projekt wymaga poważnych korekt. Posłowie, zarówno PiS jak i opozycji podkreślali, że zyskają na nim tylko ubezpieczyciele.
Jolanta Ojczyk
13.02.2019
Prawo cywilne Finanse

RPO upomina się o szybsze autolustracje

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Osoba pomówiona o związki ze służbami specjalnymi PRL może w drodze tzw. autolustracji wystąpić do sądu o oczyszczenie z zarzutu. Jednak IPN niezbyt szybko rozpatruje te sprawy, a oczekiwanie sądu na stanowisko może trwać miesiącami.
Krzysztof Sobczak
13.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że sytuacja poważnego zanieczyszczenia powietrza przy braku skutecznych działań podejmowanych przez organy państwowe stanowi zagrożenie dla zdrowia i narusza prawa podstawowe skarżących.
Katarzyna Warecka
13.02.2019
Środowisko Prawo cywilne
Życie i zdrowie obywateli nie może być uznane za mniej wartościowe niż wolność osoby z zaburzeniami psychicznymi stwarzającej zagrożenie dla społeczeństwa - tak prokuratorzy Prokuratury Krajowej odnoszą się do styczniowej uchwały Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
13.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Od lipca tego roku lek do domu niepełnosprawnego pacjenta będzie mógł dowieźć farmaceuta lub kurier. Nowelizacja prawa farmaceutycznego ma umożliwić taką formę sprzedaży produktów leczniczych, jednak nie wszystkich leków będzie to dotyczyć.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.02.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
Proponowane w senackim projekcie dotyczącym kancelarii odszkodowawczych zmiany przewidują m.in. ograniczenie możliwości zarówno zbycia roszczeń o charakterze osobistym jak i majątkowym. Będzie to rewolucyjna zmiana w całym systemie prawa cywilnego w Polsce, która uderzy m.in. w naprawy bezgotówkowe aut i cesje bankowe
Paweł Tuzinek
12.02.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Emerytury dzisiejszych 30-laktów po 2060 roku wynosić będą około 30 proc. przeciętnego...
Antoni Kolek
12.02.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rada Etyki Mediów jest zdania, że w publikacjach TVP o prezydencie Gdańska złamano 5 z 7 zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów. Oświadczenie wydano po apelu prezydentów pięciu miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2019
Samorząd terytorialny
"OSTATKI U PREMIERA" zaplanowano na 5 marca. Organizatorzy przemarszu sprzed Ministerstwa Finansów pod kancelarię premiera domagać się będą zmiany ustawy budżetowej na 2019 r. i dodatkowych 450 zł podwyżek oraz korzystnych rozwiązań w budżecie na przyszły rok. Chcą też wprowadzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
Patrycja Rojek-Socha
12.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Właściciel osiedlowego placu zabaw naprawiał nawierzchnię boiska do koszykówki zasypując dziury piaskiem. Odpowiada więc za wypadek dziecka, które poślizgnęło się na piasku i złamało rękę – stwierdził Sąd Rejonowy w Świdnicy.
Robert Horbaczewski
12.02.2019
Prawo cywilne BHP
Obowiązujące od 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli tzw. RODO, nakłada ono na placówki medyczne przetwarzające wrażliwe dane pacjentów dodatkowe obowiązki. Ale daje także szereg nowych praw pacjentom. Piotr Najbuk z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka zapowiada, że w tym roku ma ruszyć ogólnopolska kampania “RODO dla pacjenta”
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.02.2019
Opieka zdrowotna RODO
Coraz więcej rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny. W ciągu ostatniego miesiąca liczba aktywnych użytkowników KDR wzrosła o 34,8 tys. – z 2,10 mln do 2,14 mln - wynika z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Karta uprawnia nie tylko do zniżek w sklepach i na stacjach benzynowych, ale także w niektórych salonach samochodowych.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Domowe finanse Administracja publiczna

SN: Zabójstwo wymaga rozważenia najsurowszej kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Apelacyjny w Białymstoku popełnił błąd; obniżył kary dwóm sprawcom morderstwa, przypisał oskarżonym popełnienie zbrodni, a ukarał ich za występek - orzekł Sąd Najwyższy i przychylił się do kasacji Prokuratora Generalnego. Uznał on, że kara jest rażąco niewspółmierna w stosunku do społecznej szkodliwości czynu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Spotkania z adwokatami osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych, powinny odbywać się w warunkach pełnej poufności - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Problem dostrzega też szefostwo Służby Więziennej, bo zaleciło by takie spotkania nie były monitorowane. Skargi nadal jednak napływają, a na monitorowane sale zgadzają się też adwokaci.
Patrycja Rojek-Socha
11.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dziecko, które ma komplet szczepień ma dostać więcej punktów przy rekrutacji do przedszkola - to pomysł na nowelizację Prawa Oświatowego. Zaczęła się zbiórka podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej takie kryterium. Podpisów jest ok. 25 tys. do 6 maja trzeba zebrać 100 tys., żeby projektem zajął się Sejm.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.02.2019
Opieka zdrowotna
Użytkownicy wieczyści, którzy z mocy prawa stali się właścicielami gruntów, mogą mieć problemy z prawidłowym ustaleniem jednorazowej opłaty przekształceniowej, przyznaniem bonifikaty oraz zasadami uiszczenia tych należności. Radca prawny Jan Mazurek radzi mieszkańcom i urzędnikom, jak sobie z tym poradzić.
Jan Mazurek
11.02.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z zeznań policjantów wynikało, że oskarżony nie tylko prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, lecz również najechał na radiowóz, chcąc im uciec. Nie było podstaw do uznania kasacji jego obrońcy za słuszną. Zaskarżony wyrok był trafny - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
11.02.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prawo do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej przysługuje tylko obecnemu właścicielowi lokalu. Były właściciel, choćby nawet wytoczył powództwo o unieważnienie umowy przenoszącej własność, nie ma do tego legitymacji - orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi.
Marek Sondej
11.02.2019
Domowe finanse
Od 2005 roku walczymy o powstanie Breast Cancer Unit. Dzisiejsza propozycja resortu zdrowia odpowiada na potrzeby pacjentów, ale z jednym minusem. Zaplanowano za mało, bo tylko 50 takich ośrodków – pisze Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” i prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
Krystyna Wechmann
11.02.2019
Opieka zdrowotna

Alimenty łatwiejsze do wyegzekwowania? 

Prawo cywilne Prawo rodzinne
Ustawodawca wprowadza kolejne przepisy, które mają ułatwić osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów ich skuteczne egzekwowanie.Jednym z nich jest nałożenie grzywny na pracodawcę za ukrywanie faktu zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego. O tym w jaki sposób nowe prawo ma pomóc w ściąganiu świadczeń pisze adw. dr Anna Malicka-Ochtera
Anna Malicka-Ochtera
10.02.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
We wspólnocie mieszkaniowej są wydzielone miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Wspólnota mogła więc ustalić zasady parkowania samochodów na zewnętrznej części wspólnej i zakazać współwłaścicielom stałego parkowania - stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi.
Robert Horbaczewski
10.02.2019
Prawo cywilne
Przedstawiciele państw członkowskich UE porozumieli się w piątek wieczorem w sprawie kontrowersyjnych zmian w prawie autorskim. Oznacza to, że prezydencja rumuńska otrzymała mandat do negocjacji w tej sprawie z Parlamentem Europejskim. Porozumienia nie poparło kilka państw, w tym Polska.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
09.02.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował specjalny poradnik, jak reagować w przypadku podejrzenia, że personel w placówce całodobowej opieki nie sprawuje należytej opieki nad podopiecznymi. Placówki, w których przebywają osoby starsze powinny być częściej kontrolowane przed wojewodę
Paweł Żebrowski
09.02.2019
Pomoc społeczna
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 29 stycznia uznał, że nałożenie na skarżącego sądowego nakazu poddania się badaniu DNA w sprawie o ustalenie ojcostwa nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania jego życia prywatnego.
Katarzyna Warecka
09.02.2019
Prawo rodzinne
Mąż, jako winny rozwodu, został obciążony alimentami dla byłej żony po 500 zł miesięcznie. Choć pozwana obecnie zarobkuje, to brak jest podstaw do uchylenia alimentów. Możliwe jest jedynie nieznaczne ich obniżenie - o 100 zł w skali miesiąca - orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Aleksandra Partyk
09.02.2019
Prawo rodzinne Domowe finanse
Brakuje przepisów wprost odnoszących się do osób, które chciałyby dokonać korekty płci. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, iż osoby transseksualne borykają się z licznymi problemami. Są one przy tym często narażone na przemoc. Potrzeba więc stanowczej reakcji ze strony państwa - wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec.
Aleksandra Partyk
09.02.2019
Prawo karne Prokuratura Policja
Od 9 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych unikalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia przed naruszeniem opakowania. Dotyczy to prawie wszystkich produktów wydawanych z przepisu lekarza na receptę. W aptekach i szpitalach musiały się pojawić czytniki, by skanować te kody.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.02.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
Nie ma nic dziwnego, gdy pytanie o zgodność z Konstytucją przepisu prawa podatkowego zadaje sąd administracyjny. Od lat, niemal codziennie oddalane są skargi podatników na decyzje, w których nałożono na nich podatek. Kwestią sporną ciągle jest podatek od mieszkania otrzymanego w darowiźnie czy spadku
Marek Isański
09.02.2019
PIT
Inwestor może wejść na sąsiedni grunt, jeżeli nie ma innej możliwości przeprowadzenia prac remontowych swojego budynku. WSA w Gdańsku podkreślił, że najpierw powinien zwrócić się o wyrażenie zgody przez właściciela, jeżeli jej nie uzyska, to może wnioskować o rozstrzygnięcie sprawy przez starostę.
Dorian Lesner
09.02.2019
Prawo cywilne Budownictwo
W ciągu 10 dni powstanie raport unijnych inspektorów, którzy w piątek zakończyli audyt nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Był on przeprowadzany w ubojni, skupie zwierząt oraz zakładzie przetwórczym. Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk powiedział, że do tego czasu nie będą udzielane żadne informacje na temat wyników kontroli.
Krzysztof Sobczak
08.02.2019
Rynek i konsument Opieka zdrowotna