Prawo.pl
Od wtorku, 1 lutego br., VAT na paliwa spadnie z 23 proc. do 8 proc., na żywność zostanie obniżony do 0 proc., na nawozy do 0 proc., a na prąd i ciepło do 5 proc. Niższe stawki mają obowiązywać do końca lipca. Zmiany wprowadziła tzw. tarcza antyinflacyjna 2.
Krzysztof Sobczak
31.01.2022
Domowe finanse VAT
Czworo nowych sędziów, w tym I prezes Małgorzata Manowska uzupełnia 7-osobowy skład Izby Cywilnej SN, który w poniedziałek rozpatrzy sprawę statusu nowych sędziów, po uzyskaniu odpowiedzi udzielonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE na pytania skierowane przez skład, którego część przeszła już w stan spoczynku. Iustitia alarmuje, że to niedopuszczalne.
Krzysztof Sobczak
31.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Najem okazjonalny, który dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych, nie trwa wiecznie. Gdy umowa się zakończy, może się okazać, że pozostały nieuregulowane zobowiązania najemcy wobec wynajmującego. Wówczas wynajmujący w pierwszej kolejności powinien rozliczyć kaucję. Można wykorzystać ją także przy powstaniu szkody w mieniu.
Aleksandra Partyk
31.01.2022
Rynek i konsument Domowe finanse
Polskie przepisy wciąż nie nakładają na organizatorów transportu obowiązku zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami czy ograniczeniami ruchowymi w taborze komunikacji publicznej - miejskiej, międzymiastowej czy regionalnej. Natomiast taki obowiązek pojawia się przy zakupie taboru ze środków unijnych.
Beata Dązbłaż
31.01.2022
Samorząd terytorialny
Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca tzw. polisolokat może mieć zastosowanie w coraz większej liczbie spraw frankowych. Sądy przy jej pomocy mogą uznawać roszczenia banków za przedawnione. Ma to kolosalne znaczenie zwłaszcza dla zaawansowanych, dawno wszczętych spraw. Może ona też ujednolicić orzecznictwo w tych sprawach.
Regina Skibińska
31.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Usługi programowania od 1 stycznia br. opodatkowane są 12-proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Okazuje się, że usługi zarządzania projektami i usługi wspomagające programistów mogą korzystać z niższej, bo 8,5-proc. stawki. Działalność może polegać na projektowaniu oraz nadzorowaniu procesu tworzenia i wdrażania programów, ale nie na programowaniu.
Wiesława Moczydłowska
31.01.2022
PIT Finanse Polski Ład
Zdaniem adwokatów stawki za pomoc prawną z urzędu są nie tylko niskie, ale i niesprawiedliwe. Dlatego wielu z nich domaga się, by sądy przyznawały im wynagrodzenie zgodnie ze stawkami dla pełnomocników z wyboru. Rzadko się to udaje, więc niektórzy proszą swoje izby o "wypisanie" z listy prawników gotowych na tzw. urzędówki.
Patrycja Rojek-Socha
31.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trwa 30. już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finansowanie społecznościowe staje się coraz popularniejsze, a wpłaty "na orkiestrę" to jedna z najpopularniejszych akcji. Wpłacający i otrzymujący w ich ramach wpłaty muszą jednak wziąć pod uwagę skutki podatkowe. A tych jest całkiem sporo.
Krzysztof Koślicki
29.01.2022
CIT PIT VAT Finanse
Uwaga ustawodawcy powinna zostać skupiona na przeciwdziałaniu nadużywaniu i uzależnieniom od zupełnie innych substancji niż marihuana - uważa adwokat Malwina Niczke-Chmura. I podkreśla, że, trudno zrozumieć rezerwę ustawodawcy wobec wprowadzenia przepisów umożliwiających prowadzenie upraw konopi w celu uzyskania tego surowca farmaceutycznego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2022
Prawo karne Opieka zdrowotna
Wspólnoty mieszkaniowe często uzależniają wysokość składki na fundusz remontowy od powierzchni użytkowej lokalu, a to jest poważny błąd. Właściciele lokali powinni brać pod uwagę wysokość udziału w nieruchomości wspólnej - stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie i uchylił uchwałę w tej sprawie. Są jednak opinie, że prawo powinno pozostawić to do decyzji współwłaścicieli.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.01.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
Bój o alimenty zaczyna się zazwyczaj w momencie, gdy para decyduję się na rozwód. Co zrobić jednak w sytuacji, gdy małżonek nie chce dokładać się do utrzymania rodziny? Przepisy umożliwiają też wystąpienie przeciwko niemu z roszczeniem o przyczynianie się do zaspokojenia jej potrzeb. Prawnicy uważają, że ten obowiązek ma szerszy zakres niż alimentacyjny.
Aleksandra Partyk
29.01.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
W ramach działalności przed sądem metropolitalnym radca prawny, gdy jest jednocześnie adwokatem kościelnym, odpowiada za aktywność w życiu publicznym. Obwiniona reprezentuje zawód zaufania publicznego, który nakazuje zachowanie godności w każdej sytuacji życiowej - wskazała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i utrzymała w mocy karę finansową.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2022
Prawnicy
Policja zatrzymała znanego rapera za posiadanie niewielkiej ilości marihuany. Za taki czyn grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do roku - choć tego typu sprawy często umarza się od razu. Tymczasem ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wymaga poprawy - w tym zdefiniowania pojęć "znaczna" i "niewielka" ilość narkotyku.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
28.01.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Płatnicy podatku dochodowego mają czas na przesłanie PIT -11 za 2021 rok do urzędów skarbowych tylko do 31 stycznia. Termin przekazania informacji PIT-11 pracownikom jest dłuższy. Pracodawcy mają na to czas do 28 lutego. Choć na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się już nowy wzór PIT-11 z numerem 28, obowiązuje on do dochodów za 2022 rok. Za rok 2021 płatnicy muszą złożyć PIT-11 z numerem 27.
Wiesława Moczydłowska
28.01.2022
PIT Rachunkowość
Suma kar nałożonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych z tytułu RODO przekroczyła 2 mln euro. Najwyższa do tej pory kara wyniosła przeszło 600 tys., a średnia to 79 tys. euro - wynika z opublikowanej w piątek analizy. Od wejścia w życie unijnego rozporządzenia o RODO do UODO zgłoszono ponad 20 tys. skarg.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.01.2022
RODO
W piątek 28 stycznia ruszył proces wystawiana skierowań na dawkę przypominjącą dla dzieci zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 12 rok życia. To informacja szczególnie ważna dla dzieci, które w najbliższym czasie mają wyjechać na ferie do Włoch. Tam paszporty covidowe od 1 lutego będą ważne tylko pół roku. Ważność więc stracą nastolatków zaszczepionych drugą dawką przed piątym sierpnia.
Jolanta Ojczyk
28.01.2022
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
"Nowi" sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego uchylili postanowienie wydane przez Marka Pietruszyńskiego "starego" sędziego SN powołanego przez Radę Państwa PRL. Orzekli, że sędzia jako członek partii rządzącej był poddany w latach 80. XX wieku niekonstytucyjnej procedurze nominacyjnej. Gdy sprawa wróciła w styczniu br. ponownie do "starego" sędziego - Sądu Najwyższego, odmówił przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania jako oczywiście bezzasadnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przeprowadzanie regularnych i rutynowych kontroli w zakresie przestrzegania w miejscach ogólnodostępnych zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wydanych w związku z epidemią COVID-19 - takie zadanie dla odpowiednich służb przewiduje projekt nowej ustawy.
Krzysztof Sobczak
28.01.2022
Prawo karne Koronawirus a prawo

Lekarz musi mieć zgodę pacjenta na stosowanie Molnupiraviru

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Głośny od kilku dni lek na Covid-19 nie jest jeszcze zarejestrowany w Unii Europejskiej. Wniosek w tej sprawie jest wciąż procedowany przez Europejką Agencję Leków. By mógł być stosowany w Polsce minister zdrowia dopuścił go na specjalnych zasadach. To zaś oznacza, że pacjenci muszą wyraźnie zgodzić się, że chcą go zażyć.
Jolanta Ojczyk
28.01.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ministerstwo Sprawiedliwości chce rozwiązać problem z księgami wieczystymi, dając notariuszom możliwość wpisywania do nich odrębnej własności i hipoteki. Pomysł chwalą deweloperzy, ale zdaniem referendarzy otworzy to puszkę Pandory, bo - jak mówią - notariusz nie da gwarancji, że wszystko zostanie skontrolowane, a błędy uderzą w bezpieczeństwo obrotu prawnego.
Renata Krupa-Dąbrowska Patrycja Rojek-Socha
28.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Polski Ład wprowadził możliwość nieograniczonego odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50 proc. kosztów remontu zabytków nieruchomych czyli zameczków, dworków i pałacyków. Ulga ta odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, bo umożliwia odliczenie od dochodów nawet 500 tys. zł rocznie. Wystarczy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2022
Podatki i opłaty lokalne
Powszechne i przeprowadzane bez rozróżnienia przekazywanie i przetwarzanie danych pasażerów jest zgodne z prawami podstawowymi do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych. Natomiast przechowywanie tych danych znajduje uzasadnienie wyłącznie w obliczu poważnego, rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa.
Krzysztof Sobczak
27.01.2022
Administracja publiczna Prokuratura Policja RODO
Firma, która kusiła klientów do zainwestowania pieniędzy zyskiem nawet do kilkudziesięciu procent i brakiem ryzyka została ukarana przez Prezesa UOKiK karą w wysokości 220 tys. zł. Nakazał on jej też natychmiast zaprzestać stosowania nieuczciwych praktyk. Sankcję w wysokości 120 tys. zł otrzymał również członek jednoosobowego zarządu Fundico osobiście odpowiedzialny za dopuszczenie do naruszeń.
Krzysztof Sobczak
27.01.2022
Rynek i konsument Finanse

Opozycja i organizacje prawnicze proponują przerwanie sporu z UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Umożliwienie wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszących się do polskiego wymiaru sprawiedliwości, a w efekcie odblokowanie funduszy unijnych - to cel projektu ustawy, który przedstawili w czwartek przedstawiciele opozycji parlamentarnej oraz organizacji społecznych i politycznych, tworzących Porozumienie dla Praworządności.
Krzysztof Sobczak
27.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prezydent podpisał ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Nieruchomości
Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Celem ustawy jest m.in. ochrona mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych przed drastycznymi podwyżkami rachunków za gaz. M.in. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.01.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Nieruchomości
Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank zablokowała możliwość odzyskania pieniędzy przez poszkodowanych. Sytuację obligatariuszy może jednak poprawić Komisja Europejska, jeśli uzna, że decyzja ta została wydana wbrew unijnym przepisom. Przygotowywana jest skarga w tej sprawie.
Regina Skibińska
27.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Finanse Prawo unijne
W sprawie o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu sąd nie jest związany ustaleniami i oceną prawną, które zadecydowały o prawomocnym oddaleniu wniosku o ustanowienie tej służebności w sprawie między tymi samymi uczestnikami z uwagi na uwzględnienie zarzutu jej zasiedzenia - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2022
Prawo cywilne
Wpisywanie danych dzieci zagrożonych uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna oraz dzieci, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na konkretne i realne zagrożenie - przewiduje nowelizacja ustawy o Systemie Informacyjnym Schengen. Chodzi m.in. o dzieci, które mogą stać się ofiarami terrorystów lub zmuszone do udziału w działaniach wojennych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2022
Prawo karne RODO Prawo unijne
Potrzeba przemyślanych zmian w prawie, dzięki którym sprawy obywatela będą załatwiane szybciej. Słyszeliśmy obietnice, że sądy zostaną odpowiednio zreformowane, tymczasem obecnie borykamy się z dewastacją wymiaru sprawiedliwości - wskazuje sędzia dr Urszula Żółtak. I mówi, że mniejszy w pandemii napływ spraw do sądów, uderzy po niej ze zdwojoną siłą.
Aleksandra Partyk
27.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na postanowienie sądu pierwszej instancji co do składu grupy wydane w postępowaniu grupowym przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, wyjaśniając wątpliwości dotyczące zażaleń poziomych. Wbrew temu co sugerował Sąd Okręgowy w Gdańsku, że rozpoznaje takie sprawy ten sam sąd w innym składzie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski