Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni przedstawi Radzie Ministrów propozycje rozwiązań uszczelniających nadzór nad systemem bezpieczeństwa żywności. Zdaniem ministra, nowy system poprawi bezpieczeństwo żywności, zwiększając odpowiedzialność Inspekcji Weterynaryjnej.
Krzysztof Sobczak
02.02.2019
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji przepisów dotyczących zasad przyznawania pieczy nad dzieckiem w orzeczeniach sądów rodzinnych. Jeśli regulacja zostanie wprowadzona, jest szansa na zrównanie pozycji rodziców i jeszcze mocniejsze skoncentrowanie ich uwagi na dobru dziecka.
Michał Kubalski Tomasz Gołembiewski Ewelina Gee-Milan
02.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Na lokalnych drogach jest coraz więcej progów zwalniających. Cześć kierowców krytykuje to rozwiązanie. Wskazują też na problem z ich oznakowaniem. Resort infrastruktury rozwiewa wątpliwości jak zachować się po przejechaniu progu i stwierdza, że rozpoczynające się przed nim ograniczenie prędkości nadal obowiązuje.
Robert Horbaczewski
02.02.2019
Administracja publiczna Policja

Do teatru z dzieckiem na własne ryzyko

Rynek i konsument Administracja publiczna
O ile możliwe jest powstanie regulacji prawnej w zakresie przypisywania kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach, o tyle może być to trudne w przypadku przedstawień teatralnych. Minister kultury i dziedzictwa narodowego wyjaśnia, że to na dyrektorze instytucji kultury spoczywa obowiązek podejmowania decyzji dotyczących repertuaru.
Robert Horbaczewski
02.02.2019
Rynek i konsument Administracja publiczna
Sąd dwukrotnie i do tego rozbieżnie rozstrzygnął, kto ma prawo do spadku - stwierdził rzecznik praw obywatelskich. A ponieważ uznał, że sytuacji tej nie da się naprawić dostępnymi narzędziami prawnymi, postanowił skierować skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego o stwierdzenie nieważności drugiego postanowienia.
Krzysztof Sobczak
02.02.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Dla podatków teść i teściowa to nie rodzina

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Spadek lub darowizna od najbliższej rodziny nie podlega podatkowi od spadków i darowizn bez względu na jej wartość. Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Teściowie nie są zaliczani do najbliższej rodziny, więc w niektórych przypadkach podatek muszą zapłacić. Potwierdził to właśnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Krzysztof Koślicki
02.02.2019
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Nowelizacja ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, którą w czwartek 31 stycznia br. w nocy uchwalił Sejm, w piątek została bez poprawek przyjęta przez Senat. Przewiduje ona, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc. proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do "samorządowego" poziomu.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Domowe finanse Administracja publiczna
Bez zmian Senat przyjął w piątek nowelizację Kodeksu wyborczego, która przewiduje m.in. ograniczenia w kandydowaniu osób karanych, powrót do jednej komisji wyborczej, a także ujednolicają przepisy dotyczące wygaśnięcia mandatów.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Administracja publiczna Wybory
Do rzecznika praw obywatelskich trafiają skargi mężczyzn, którzy czują się dyskryminowani zróżnicowaniem wieku emerytalnego według płci. Zdaniem RPO nie jest to przejaw dyskryminacji, a wiek emerytalny kobiet jest z wielu względów uzasadniony. Stwierdza jednak, że względy społeczne nie mogą przesłaniać argumentacji prawnej, w tym unijnego standardu równości.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Ubezpieczenia społeczne
Izba Kontroli Nadzwyczajnej działa, sprawy powyznaczane są do marca, sędziowie mimo trudności, m.in. lokalowych, orzekają w sposób odpowiedzialny, a nie pozorowany - zapewnia w rozmowie z Prawo.pl p.o. prezesa Izby sędzia Dariusz Czajkowski. Dodaje, że mniej jest też przejawów ostracyzmu ze strony "starych" sędziów SN.
Patrycja Rojek-Socha
01.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Osoby, które nie segregują śmieci, miały płacić cztery razy wyższą stawkę, niż segregujący. Ministerstwo Środowiska zaproponuje jednak zmniejszenie tej różnicy do dwukrotności. Chodzi o zapis w konsultowanym cały czas przez resort projekcie tzw. ustawy śmieciowej.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2019
Samorząd terytorialny Środowisko

Ustawa #Tata4minus uchwalona przez Sejm

Domowe finanse Emerytury i renty
Gdyby Sejm zdecydował się na przyjęcie ustawy w brzmieniu zaproponowanym przez PO, to świadczenie mogłoby się nazywać #mama4plus i #tata4plus. Niestety, Sejm większością głosów przyjął ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która może zostać nazwana #tata4minus - pisze Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego.
Oskar Sobolewski
31.01.2019
Domowe finanse Emerytury i renty
Wprawdzie warszawski WSA odrzucił skargę dotyczącą odmowy transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, jednak paradoksalnie można go uznać za kolejny krok batalii o uznanie w Polsce unijnych standardów w tej dziedzinie - twierdzi adwokat Anna Mazurczak, która była pełnomocnikiem skarżących.
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna

RPO: Psychicznie chorych leczyć w szpitalach, nie w więzieniach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Osoby w ciężkim stanie choroby psychicznej nie mogą trafiać do jednostek penitencjarnych, skazani chorujący psychicznie, a stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia swojego i innych, którym więzienna służba zdrowia nie może zapewnić właściwych świadczeń lekarskich, powinni otrzymywać obligatoryjnie przerwę w karze i trafiać do zakładu psychiatrycznego
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Pacjenci z grup ryzyka mają otrzymywać niskie dawki promieniowana w tomografii komputerowej i dzięki temu szybciej będzie można wykryć niepokojące zmiany. Taki program przesiewowy w raku płuca ma się rozpocząć w tym roku. Będą w nim mogli wziąć udział palacze oraz osoby, którzy rzuciły palenie w ciągu ostatnich 15 lat.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.01.2019
Opieka zdrowotna
Szpitale i przychodnie mają likwidować bariery, które utrudniają życie osobom niepełnosprawnym. Mogą na ten cel dostać dofinansowanie, a jednocześnie przygotowywanych jest wiele przepisów dotyczących nie tylko likwidacji barier architektonicznych, ale także wprowadzających obowiązek dostępności cyfrowej stron internetowych szpitali.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.01.2019
Opieka zdrowotna
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, do których dochodzi podczas pokazów na rynku sprzedaży bezpośredniej - to cel kampanii edukacyjnej skierowanej m.in. do firm wynajmujących sale na takie spotkania. Organizatorzy chcą je uczulić na przestrzeganie praw konsumentów.
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument

RPO proponuje zmiany w przepisach o przemocy domowej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Trzeba zmienić definicję przemocy oraz lepiej pomagać jej ofiarom. Sprawca musi natychmiast dostawać nakaz opuszczenia mieszkania, które dzieli z ofiarą. Takie m.in. zmiany w prawie, po wycofaniu kontrowersyjnego projektu rządowego, proponuje rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem państwo musi zapewnić ochronę również ofiarom jednorazowego aktu przemocy.
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W przemówieniu wygłoszonym w czwartek w Parlamencie Europejskim premier Finlandii Juha Sipila poparł propozycję powiązania dostępu do funduszy unijnych z praworządnością. To ważna deklaracja, ponieważ kraj ten w drugim półroczu 2019 r. przejmuje prezydencję w Radzie UE.
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Finanse samorządów Administracja publiczna
Sejm uchwalił dzisiaj nad ranem senacką nowelizację, w której bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntów należących do Skarbu Państwa nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.01.2019

Emerytura Mama 4 plus - Sejm uchwalił ustawę

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza od 1 marca 2019 roku gwarantowaną emeryturę minimalną dla mam, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. Wyjątkowo o świadczenie będą mogli ubiegać się też ojcowie.
Agnieszka Matłacz
31.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Trzy poziomy ma mieć nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Opierać się ma na współpracy szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ze specjalistami ochrony zdrowia. Zmiany w psychiatrii dla dzieci i młodzieży są pilnie potrzebne, bo sytuacja jest tragiczna. Są jednak wątpliwości czy poradnie, które już teraz są przepełnione, będą w stanie wziąć na siebie dodatkowe zadania.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.01.2019
Opieka zdrowotna
Dopuszczalne jest zastosowanie przepisów zabezpieczenia z kpc w procesie prowadzonym na podstawie ustawy o postępowaniu z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Niedopuszczalne jest jednak udzielenie zabezpieczenia przez umieszczenie takiej osoby w Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Projekt e-dowód jest na etapie ostatnich testów, urzędnicy w gminach mają zapewnione wsparcie techniczne i informacyjne. - Nie widzimy obecnie zagrożeń, żeby nie rozpocząć wydawania dokumentów zgodnie z planem – mówi wiceminister cyfryzacji Karol Okoński.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2019
Administracja publiczna

Rząd ustawą zakaże likwidacji linii kolejowych  

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zapiszemy raz na zawsze, że nie można zlikwidować linii kolejowej, nie można unicestwić przebiegu szlaku kolejowego – taką regulację zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Według ministra wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy przywracający wiele połączeń i szlaków kolejowych.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Brytyjski rząd chce renegocjacji umowy wyjścia z Unii Europejskiej i uzyskania wiążących prawnie zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dla Irlandii Płn. Premier Theresa May zapowiedziała takie działania podczas wtorkowego posiedzenia gabinetu, potem poparła to Izba Gmin. Jednak unijni przywódcy nie widzą takiej możliwości.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna
W środę 30 stycznia Sąd Najwyższy ma podjąć uchwałę, która rozstrzygnie o możliwości umieszczenia szczególnie niebezpiecznego przestępcy, który karę już odbył, w ośrodku izolacyjnym na podstawie zabezpieczenia wynikającego z procedury cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2019
Prawo karne Prawo cywilne
Serwisy HotAwards i HotPrizes były promowane w taki sposób, aby sugerować konsumentom, że biorą udział w konkursie. A tymczasem by „wygrać”, należałoby wysłać SMS-y kosztujące nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał ich twórców za nieuczciwe praktyki rynkowe.
Krzysztof Sobczak
29.01.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

RPO alarmuje: Emerytura dla matek dyskryminuje ojców

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
30 stycznia Sejm zajmie się projektem ustawy wprowadzającej gwarantowaną emeryturę dla matek co najmniej czwórki dzieci. Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się o prawa ojców i ostrzega, że ustawa może zostać uznana za niezgodną z konstytucyjną zasadą równości kobiet i mężczyzn.
Agnieszka Matłacz
29.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Polski Związek Łowiecki chce zadbać o popularyzację wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży. Program edukacyjny obejmuje też "elementy treści łowieckich". O pożytecznej roli myśliwych dowiedzą się już przedszkolaki. Jednak takie spotkanie zorganizowane w Suwałkach wywołało protest części rodziców.
Monika Sewastianowicz
29.01.2019
Szkoła i uczeń