Osoby przebywające w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym skarżą się na niesłuszne umieszczenie w placówce, ograniczenie praw, przepełnione sale oraz na pracowników. W 2017 takich spraw było trzy, w 2018 już ponad 20. Żądają od 2 tys. do ... 10 mln zł. Na rozpoznanie czeka też skarga skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Patrycja Rojek-Socha
28.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane osobowe muszą najpierw ocenić poziom ryzyka, a następnie wdrożyć odpowiednie środki mające zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku - przypominają Paweł Dmowski i Katarzyna Kloc z kancelarii Gawroński & Piecuch. I podkreślają, że każda organizacja musi to zrobić sama, uwzględniając swoją specyfikę.
Krzysztof Sobczak
28.01.2019
Prawo gospodarcze RODO
Szkoła nie może całkowicie zakazać używania telefonów komórkowych na terenie placówki, bo nie można pozbawić ucznia kontaktu z rodzicami, a zabranie uczniowi telefonu może odbyć się wyłącznie po uprzednim uzyskaniu przez pedagoga zgody na takie działanie od rodziców ucznia - pisze adwokat Piotr Stankiewicz z Kancelarii Adwokackiej Wachowski.
Piotr Stankiewicz
26.01.2019
Szkoła i uczeń
Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa zawartego przez dwóch mężczyzn do polskich aktów stanu cywilnego nie jest możliwa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zastosował zatem klauzulę ochrony porządku publicznego, która uniemożliwia zarejestrowanie związku osób tej samej płci.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.01.2019
Prawo rodzinne
Resort sprawiedliwości chce, by karane było nie tylko zabójstwo, ale też samo przygotowanie do niego i - co jest nowością - przyjęcie takiego zlecenia. Grozić ma za to do 15 lat więzienia. Wyższe mają być także kary za nieumyślne zabójstwo i m.in. pedofilię. Ma też zniknąć górna granica kary, którą dotąd można było wymierzyć nieletniemu.
Patrycja Rojek-Socha
26.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem kobiety w więzieniach lub aresztach mogą otrzymać odpowiednią do pory roku bieliznę tyle, że w rozumieniu regulacji należą do niej koszula nocna, majtki damskie oraz skarpety - nie biustonosz. Na bieliźniany problem zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich i apeluje do ministra sprawiedliwości o rozwiązanie tej kwestii.
Patrycja Rojek-Socha
26.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rozwiązania zawarte w znowelizowanej ustawie o bezpłatnej pomocy prawnej to element zaspokojenia potrzeby sprawiedliwości i poczucia, że żyje się w państwie praworządnym - stwierdził Andrzej Duda. Podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami mediów zaapelował o wsparcie w popularyzowaniu wiedzy o nowych zasadach świadczenia takiej pomocy.
Krzysztof Sobczak
25.01.2019
Prawo cywilne Prawnicy
Europejski Trybunał Praw Człowieka w decyzji opublikowanej 17 stycznia uznał, że śledzenie osoby ubezpieczonej na zlecenie prywatnego towarzystwa ubezpieczeniowego, celem weryfikacji roszczeń odszkodowawczych ubezpieczonego, nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
Katarzyna Warecka
25.01.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze RODO
Facebook musi respektować RODO, ale nie oświadczenia na naszym profilu - przypomina Urząd Ochrony Danych Osobowych, odnosząc się do tzw. łańcuszków z oświadczeniami o tym, że użytkownicy nie dają portalowi prawa do korzystania z upublicznianych przez nich informacji.
Krzysztof Sobczak
25.01.2019
Nowe technologie RODO

ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Każdy, kto w 2018 roku pobierał jakiekolwiek świadczenie z ubezpieczeń społecznych, otrzyma niebawem z ZUS deklarację PIT. Ich wysyłka właśnie się rozpoczęła. PIT-y z ZUS trafią przede wszystkim do emerytów i rencistów, ale i osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.
Agnieszka Matłacz
25.01.2019
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Lekcje religii, edukacja seksualna, lekcje kształtujące postawy równościowe lub potępiające stosowanie mowy nienawiści - to zajęcia, których program czasem wywołuje sprzeciwy rodziców uczniów. Największe kontrowersje wywołują lekcje dodatkowe organizowane przez organizacje zewnętrzne oraz treści poruszane w ramach godziny wychowawczej.
Monika Sewastianowicz
25.01.2019
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Wzrost dochodów, ale także wyższe wydatki państwa, przewiduje uchwalony przez Sejm i przyjęty w czwartek przez Senat budżet na 2019 rok. Jest w nim m.in. trochę więcej pieniędzy na wymiar sprawiedliwości, ale pracownicy sądów raczej nie mogą liczyć na oczekiwany wzrost płac. Także nauczyciele nie znajdą w nim środków na podwyżki, o które walczą.
Krzysztof Sobczak
25.01.2019
Finanse publiczne
Po wielu miesiącach przerwy sejmowa podkomisja wróciła do prac nad prezydenckim projektem ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. W ciągu jednego dnia przyjęła w czwartek 24 stycznia br. projekt i skierowała go do komisji finansów. Wcześniej podkomisja zaakceptowała 23 poprawki do projektu.
Jolanta Ojczyk
25.01.2019
Finanse
Dziesięć państw UE, w tym Polska, zostało wezwanych przez Komisję Europejską do pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących walki z procederem prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Krzysztof Sobczak
24.01.2019
Rachunkowość Policja Finanse
63,5 tys. złotych zarabia średnio miesięcznie prezes Narodowego Banku Polskiego, a członkowie zarządu po 49,5 tys. Takie dane podał właśnie NBP, ale wzbudzające ostatnio największe emocje zarobki dyrektorów w tej instytucji nie zostały ujawnione. Z informacji wynika, że zarobki prezesa obniżyły się w ubiegłym roku, a członków zarządu nieco wzrosły.
Krzysztof Sobczak
24.01.2019
Treningi psów ratowniczych, wykorzystywanych do poszukiwań osób zaginionych, muszą się odbywać w lasach, w górach, na łąkach. Tymczasem kodeks wykroczeń przewiduje nawet grzywnę za "puszczanie psa luzem w lesie" - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Apeluje do ministra środowiska o zmianę przepisów.
Patrycja Rojek-Socha
24.01.2019
Policja

Mowa nienawiści nadal nieskutecznie karana

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zwiększa się liczba postępowań dotyczących mowy nienawiści - w pierwszym półroczu 2018 roku prokuratura prowadziła ich blisko 1000, w I półroczu 2017 r. - ponad 700. Skazania od lat oscylują jednak na podobnym poziomie - ponad 100 osób rocznie. Według ekspertów to efekt m.in. konstrukcji przepisów - trzeba udowodnić, że sprawca nawoływał do nienawiści, co często jest trudne.
Patrycja Rojek-Socha
24.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Mimo że Trybunał Konstytucyjny w 2016 r. uznał za niekonstytucyjne pozbawienie KRRiT udziału w powoływaniu i odwoływaniu władz TVP i Polskiego Radia na rzecz Rady Mediów Narodowych, to przepisy te wciąż obowiązują. Minister kultury zapowiadał, że do końca ubiegłego roku zostanie to załatwione, ale tak się nie stało.
Krzysztof Sobczak
23.01.2019
Administracja publiczna

Sejm zdąży przed 1 marca z emeryturą dla matek

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
30 stycznia Sejm zajmie się projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Żadna matka, która urodziła i wychowała co najmniej czwórkę dzieci, nie zostanie bez środków do życia na emeryturze.
Agnieszka Matłacz
23.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że prawo krajowe, które uniemożliwia więźniom płci męskiej udział w pogrzebie członka rodziny, jednocześnie pozwalając na udział w pogrzebie kobietom skazanym na analogiczną karę, sprowadzało się do dyskryminacji skarżącego ze względu na płeć.
Katarzyna Warecka
23.01.2019
Prawo karne
Organizacja kąpielisk w Darłowie nie zapewniała jednolitego poziomu bezpieczeństwa na całym obszarze objętym nadzorem ratowników, a sposób oznakowania obszaru objętego zakazem kąpieli mógł przyczynić się do dezorientacji osób korzystających z plaży - oceniła NIK
Krzysztof Sobczak
23.01.2019
Samorząd terytorialny Policja
Przeniesienie własności mieszkania, zakup działki, postanowienie dotyczące spadku - policjanci, funkcjonariusze CBA, ABW i ich informatorzy, będą mogli uwiarygadniać się, działając pod przykryciem także przy pomocy dokumentów publicznych, w tym aktów notarialnych. Prawnicy nie kryją obaw, ich zdaniem skutki ewentualnych nadużyć trzeba będzie odwracać latami.
Patrycja Rojek-Socha
23.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Policja
Można udostępniać akta małżeństw i zgonów po 80 latach, lecz podlega to badaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok, choć idący w dobrym kierunku, jednak oznacza kolejne lata niepewności dla badaczy regionu i genealogów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.01.2019
Administracja publiczna

Emerytury dla matek od 1 marca. Rząd przyjął projekt

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Kobiety, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie wypracowały prawa do minimalnej emerytury, od 1 marca dostaną nowe świadczenie, tzw. emeryturę dla matek. Rząd chce w ten sposób docenić trud rodziców, jaki włożyli w wychowanie dzieci i zapobiec ich ubóstwu w przyszłości.
Agnieszka Matłacz
22.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Niewiele czasu zostało, aby zapisać się na drugą edycję Global Legal Hackathon. W weekend 22-24 lutego w ponad 40 miastach na całym świecie prawnicy i informatycy spotkają się, by stworzyć nowoczesne rozwiązanie dla branży prawniczej. Na finalistów czeka Nowy Jork.
Jolanta Ojczyk
22.01.2019
Nowe technologie
Problem przemocy domowej w Polsce ma charakter systemowy - stwierdza Helsińska Fundacja Praw Człowieka w opinii przyjaciela sądu skierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał ma ocenić, czy polskie organy dostatecznie chroniły ofiarę przemocy.
Krzysztof Sobczak
22.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Francuski odpowiednik Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Google 50 mln euro kary za utrudnianie dostępu do informacji o zasadach przetwarzania danych. Zarzucił, że użytkownicy nie są w stanie łatwo sprawdzić, jakie dane są przetwarzane i przez jaki czas
Jolanta Ojczyk
22.01.2019
RODO
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zaapelowało do wszystkich samorządów prawniczych, przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli świeckich i duchownych o wspólne działania edukacyjne celem propagowania tolerancji i poszanowania praw człowieka.
Patrycja Rojek-Socha
22.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dłużnik odpowiadający rzeczowo, który mimo wezwania nie płaci długu zabezpieczonego hipoteką, popada w opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.01.2019
Prawo cywilne
Kodeks postępowania karnego powinien dawać możliwość ubiegania się o odszkodowania za niesłuszne przedstawienie zarzutów czy oskarżenie - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił do ministra sprawiedliwości o rozważenie zmian w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
22.01.2019
Prawo karne