Ministerstwo Sprawiedliwości chce by okres przechowywania w sądach akt spraw zakończonych prawomocnie po dniu 17 października 1997 r. został wydłużony do 3 lipca 2021 r. Ma to bezpośredni związek z możliwością wnoszenia skargi nadzwyczajnej
Patrycja Rojek-Socha
15.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nie będzie automatycznego wygaszania obowiązku alimentacyjnego wobec osób niepełnosprawnych, które ukończyły 25 lat - poinformował Prawo.pl Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości. Zapewnia, że projekt zmian w kodeksie rodzinnym już w styczniu trafi na Radę Ministrów.
Patrycja Rojek-Socha
15.01.2019
Prawo rodzinne
Makler papierów wartościowych ujawnił w rozmowie telefonicznej informacje o planowanej inwestycji jednego z klientów. To poważne naruszenie tajemnicy zawodowej. Należało więc czasowo zawiesić go w prawie do wykonywania zawodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
15.01.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Na 22 stycznia zwołane zostało Zgromadzenie Sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, które ma wybrać trzech kandydatów na stanowisko kierującego nią prezesa SN. Obecnie izbą kieruje sędzia Dariusz Czajkowski.
Patrycja Rojek-Socha
14.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Senat przyjął w 2018 r. 268 ustaw. Do 50 z nich Izba wprowadziła 467 poprawek. Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 18,6 proc. wszystkich rozpatrzonych przez Izbę. Senat wniósł do Sejmu 15 własnych inicjatyw ustawodawczych.
Krzysztof Sobczak
14.01.2019
Ustawa w sprawie cen energii wymaga pilnych zmian, bo jest niejasna i nie pozwala na równoważenie interesów różnych stron - twierdzi prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Jego zdaniem jest to regulacja antyrynkowa.
Krzysztof Sobczak
14.01.2019
Prawo gospodarcze

Emerytura dla matek już od 1 marca 2019 roku

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wszystko wskazuje na to, że emerytury dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, będą wypłacane już od 1 marca tego roku. Jutro rząd przyjmie projekt ustawy w tej sprawie. Prace w Sejmie mają być szybkie.
Agnieszka Matłacz
14.01.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Więcej upadłości konsumenckich w 2018 roku

Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Ponad 6,5 tysiąca osób ogłosiło w Polsce upadłość w 2018 roku - podały Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. To o 20 procent więcej niż w 2017 roku. Najwięcej upadłości dotyczy kredytów.
Krzysztof Sobczak
14.01.2019
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł skierował wniosek o wpisanie projektu ustawy o biegłych sądowych do wykazu prac rządu - ustaliło Prawo.pl. W myśl proponowanej regulacji dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie miałby powoływać i zawieszać biegłych
Patrycja Rojek-Socha
14.01.2019
Wymiar sprawiedliwości

RPO: Niebezpieczne uproszczenia w procedurze karnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Możliwość przesłuchiwania świadków pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy oraz oddalania przez sąd wniosków dowodowych obrony, jeśli złożono je po określonym terminie, jest sprzeczna z prawem do obrony – takie m.in. zastrzeżenia ma rzecznik praw obywatelskich do proponowanych przez resort sprawiedliwości zmian w procedurze karnej.
Krzysztof Sobczak
14.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Terminowa obsługa kredytu nie jest przeszkodą do powództwa o ustalenie nieważności niektórych postanowień umowy, w szczególności dotyczących waluty kredytu. Tak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Tylko w ten sposób kredytobiorca może bowiem usunąć stan niepewności, co do wysokości rat i sposobu rozliczenia kredytu.
Marek Sondej
14.01.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urząd ds. Cudzoziemców przygotowały projekt ustawy regulującej status imigracyjny brytyjskich obywateli mieszkających w Polsce po planowanym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
13.01.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Mechanizm rekompensaty ubytku opłat abonamentowych ma zapewnić dodatkowe finansowanie mediów publicznych. Z projektu, który w tej sprawie złożyła w Sejmie grupa posłów PiS wynika, że chodzi o rekompensaty w wysokości 1 mld 260 mln zł w ciągu dwóch lat.
Krzysztof Sobczak
12.01.2019
Domowe finanse
Zwiększa się świadomość Polaków o odszkodowaniach zimowych, a kwoty uzyskiwane w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, leczeniem, bólem i rehabilitacją zbliżają się do tych związanych z błędami medycznymi, sięgając granicy 100 tys. złotych. Największym wyzwaniem - jak mówią prawnicy - jest nadal materiał dowodowy
Patrycja Rojek-Socha
12.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik generalny Maciej Szpunar zaproponował Trybunałowi Sprawiedliwości UE stwierdzenie, że operator wyszukiwarki internetowej powinien systematycznie uwzględniać żądania usunięcia linków prowadzących do stron internetowych zawierających wrażliwe dane. Musi jednak czuwać nad zapewnieniem prawa do wolności wypowiedzi i do informacji.
Jolanta Ojczyk
12.01.2019
Nowe technologie RODO
Dziewięciolatek wybiegł za piłką na jezdnię przed samochód. Ojciec dziecka nie ponosi winy w nadzorze i nie zapłaci odszkodowania za zniszczenia w aucie. Sprawcą szkody jest sam kierowca, bo jechał za szybko - stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi.
Robert Horbaczewski
12.01.2019
Prawo cywilne
Klient odmroził dłonie, bo postanowił zatankować gaz, nie używając rękawic ochronnych. Za szkodę, na zasadzie ryzyka, odpowiada stacja paliw. Zadośćuczynienie będzie jednak mniejsze od żądanego, bo mężczyzna przyczynił się do szkody – orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi. Powód żądał 100 tysięcy złotych, dostanie 8,2 tys. złotych.
Robert Horbaczewski
11.01.2019
Prawo cywilne
"Gazeta Polska" nie musi publikować sprostowania wypowiedzi Mateusza Morawieckiego rzekomej zorganizowanej grupie przestępczej w krakowskim sądzie, bo był to fragment wypowiedzi premiera, a nie wypowiedź autorów wywiadu, czy redaktora naczelnego.
Krzysztof Sobczak
11.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Policjanci będą mogli podczas interwencji nagrywać obraz i dźwięk w miejscu "innym niż publiczne". Zmiana ma pomóc w zbieraniu dowodów np. w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Eksperci obawiają się jednak, że może zachęcać funkcjonariuszy do obchodzenia procedur związanych z kontrolą operacyjną
Patrycja Rojek-Socha
11.01.2019
Policja
Odmowa przekazywania danych osobowych członkom rodziny w sytuacji zagrożenia zdrowia uzasadniana RODO wskazuje na całkowity brak zrozumienia tej regulacji. RODO pozwala bowiem na przekazywanie takich informacji. Co więcej, ich nieudzielenie może skutkować odpowiedzialnością szpitala - pisze Rafał Sokół z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.
Rafał Sokół
11.01.2019
Opieka zdrowotna RODO

Rząd chce surowiej karać podatników

Ordynacja Prawo gospodarcze
Przepisy karne skarbowe będą bardziej restrykcyjne. Projekt nowelizacji przewiduje podwyższenie kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Celem zmian jest podniesienie poziomu efektywności poboru podatków. Treść propozycji została w czwartek ogłoszona przez Rządowe Centrum Legislacji.
Krzysztof Koślicki
11.01.2019
Ordynacja Prawo gospodarcze
Realizując prawo do zapomnienia, operator wyszukiwarki internetowej nie musi usuwać spornych linków ze światowej sieci. Tak uznał Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Google. Nie wyklucza jednak, że w innych okolicznościach, całkowite usunięcie byłoby uzasadnione. Każda prośba musi być więc rozpatrywana indywidualnie.
Jolanta Ojczyk
11.01.2019
Nowe technologie RODO
Projekt zakłada on m.in., że rozwód małżonków posiadających małoletnie dzieci rozpocznie postępowanie informacyjne i nieobowiązkowe mediacje rodzinne. Wprowadza też alimenty natychmiastowe oraz kary grzywny i ograniczenia wolności za utrudniania kontaktów z dzieckiem.
Patrycja Rojek-Socha
10.01.2019
Prawo rodzinne
Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza przy placówkach penitencjarnych budować hostele, do których mieliby trafiać byli więźniowie, którzy po odbyciu kary nie mają gdzie pójść. Rozwiązanie ma służyć pomocą byłym skazanym, ale o jego szczegóły pyta rzecznik praw obywatelskich, który obawia się skutków ubocznych takiego rozwiązania.
Krzysztof Sobczak
10.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Porozumienie ONZ Global Compact w sprawie migrantów nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski i może zachęcać do nielegalnej migracji - tak MSWiA uzasadnia, dlaczego Polska nie przystąpiła do tej umowy. Według MSWiA dokument ONZ jest nieprecyzyjny, co uniemożliwia wdrożenie go do polskiego prawa.
Krzysztof Sobczak
10.01.2019
Administracja publiczna
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że odmowa przekazania trzynastoletniego dziecka pod pieczę ojca dlatego, że dziecko nie chciało z nim zamieszkać, nie stanowiła naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ojca.
Katarzyna Warecka
10.01.2019
Prawo rodzinne

UOKiK: Niedozwolone klauzule w nowym rejestrze

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiony został nowy rejestr klauzul niedozwolonych. Ma on być pomocny w łatwiejszym wyszukaniu konkretnych postanowień. Jak poinformował Urząd, rejestr jest dostępny pod adresem www.rejestr.uokik.gov.pl.
Krzysztof Sobczak
10.01.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Właściciele lub zarządcy escape roomów będą musieli co najmniej raz na dwa lata sprawdzać możliwości ewakuacji oraz spełnianie wymagań przeciwpożarowych - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia, które trafiło do opiniowania.
Patrycja Rojek-Socha
09.01.2019
BHP Prawo gospodarcze
Praworządność w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii będzie wyzwaniem dla Unii Europejskiej w 2019 roku - oświadczył w środę wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen. Jego zdaniem w tych państwach ma miejsce podważanie fundamentalnych dla Unii wartości.
Krzysztof Sobczak
09.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Banki nie chcą informować wszystkich klientów, w tym indywidualnych, o przyczynach nie przyznania kredytu. Zdaniem Fundacji Panoptykon każdy powinien wiedzieć, dlaczego nie jest wiarygodnym kredytobiorcą. Spór powstał podczas prac w Sejmie nad przepisami wdrażającymi RODO w poszczególnych branżach.
Jolanta Ojczyk
09.01.2019
Finanse RODO