Od soboty trwają kontrole straży pożarnej w escape roomach na terenie całego kraju. Jakie kroki należy przedsięwziąć w razie pojawienia się zagrożenia pożarowego w pokoju zagadek - wyjaśnia Łukasz Górczyński ze straży pożarnej w Łodzi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.01.2019
BHP
Sejm pracuje nad pakietem zmian w 167 ustawach, które są potrzebne do pełnego wdrożenia RODO. Jedną z tych ustaw jest prawo bankowe. Fundacja Panoptykon walczy o zagwarantowanie właściwej ochrony prywatności klientów przed błędnymi lub dyskryminującymi decyzjami banków.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.01.2019
RODO
Oskarżony przesyłał żonie i dzieciom wulgarne wiadomości sms. Takie postępowania wyczerpywało znamiona znieważenia. Obok grzywny oskarżony powinien zapłacić żonie także nawiązkę za wyrządzoną jej krzywdę moralną - przyjął Sąd Rejonowy w Grudziądzu.
Aleksandra Partyk
05.01.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
Wielokrotne nocne wezwania dłużnika do zapłaty przez wierzyciela w rozmowach telefonicznych i wiadomościach SMS są bezprawne. Zwłaszcza, gdy świadczenie nie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, a dłużnik kwestionuje należność - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.01.2019
Prawo cywilne
Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową. Określenie tożsamości osoby parkującej wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Zdaniem sądu numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę. Jednak orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite.
Robert Horbaczewski
05.01.2019
Administracja publiczna RODO
W ramach pomocy sąsiedzkiej, sąsiad „złota rączka” zgodził się oczyścić rynny w domu. Spadł jednak z drabiny i się połamał. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że gospodarz nie ponosi winy za to, że fachowiec zaryzykował wykonywanie pracy na wysokości bez żadnego zabezpieczenia.
Robert Horbaczewski
05.01.2019
Prawo cywilne BHP
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w sprawie mężczyzny, który od 10 lat przebywa w zakładzie psychiatrycznym. Trafił tam po kradzieży roweru wartego 400 zł. Sąd uznał, że wobec jego niepoczytalności to jedyna możliwość zapobiegnięcia popełnieniu podobnego czynu. Problem w tym, że przebywa tam już dwukrotnie dłużej niż gdyby został skazany na maksymalną karę więzienia.
Patrycja Rojek-Socha
04.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ta wersja projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego - stwierdziła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska, w kontekście decyzji premiera o wycofaniu tego projektu. I ogłosiła, że oddaje się do dyspozycji swojej szefowej.
Krzysztof Sobczak
04.01.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
Wprowadzona niedawno instytucja skargi nadzwyczajnej może wyprzeć istniejącą od kilkunastu lat skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Podjęcie zabiegów i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej blokuje możliwość skorzystania z tego drugiego środka - twierdzi dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztof Sobczak
04.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeszcze w listopadzie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił portalowi Prawo.pl, że chciałby by publiczna debata nad projektem rozpoczęła się już w grudniu. Prace się jednak przedłużają. Nadal nie wiadomo też, czy będzie to nowelizacja, czy nowa ustawa - decyzja o tym ma zapaść w styczniu.
Patrycja Rojek-Socha
04.01.2019
Wymiar sprawiedliwości

Uwłaszczenie na gruntach państwowych może być na podobnych warunkach jak w samorządzie

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Administracja publiczna
Wojewodowie będą mogli dostosować wysokość bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa do tej na gruntach samorządowych. Ma to zapewnić, że na gruntach Skarbu Państwa nikt nie będzie w gorszej sytuacji. Projekt odpowiednich przepisów ma trafić do Sejmu jeszcze w styczniu.
Krzysztof Sobczak
03.01.2019
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Administracja publiczna
Adam Bodnar chce przedstawić premierowi rekomendacje Kongresu Praw Obywatelskich dotyczące poprawy systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Sylwestra upubliczniony został projekt zmian przepisów w tym zakresie autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - część propozycji wzbudziła kontrowersje. Ostatecznie decyzją premiera zwrócono go do poprawy wnioskodawcom.
Patrycja Rojek-Socha
03.01.2019
Prawo rodzinne
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Krajowej Rady Notarialnej o wypracowanie wzoru pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, które byłoby przez instytucje finansowe honorowane. Chodzi głównie o osoby starsze, z niepełnosprawnościami czy przebywające w szpitalu - banki wymagają by pełnomocnictwo było sporządzana w obecności ich pracownika, a to w takich sytuacjach nie jest możliwe.
Patrycja Rojek-Socha
03.01.2019
Domowe finanse
Magdalena Fitas-Dukaczewska, tłumaczka polskich prezydentów i premierów, odmówiła składania zeznań w prokuraturze w sprawie tłumaczonego przez nią spotkania Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Jako powód podała wiążącą ją tajemnicę zawodową.
Krzysztof Sobczak
03.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Firma występująca do niedawna na rynku jako alternatywny sprzedawca energii we wrześniu ubiegłego roku zbankrutowała, ale wielu jej klientów nadal wpłacało na jej konto swoje należności. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, by to sprawdzili i ewentualne roszczenia kierowali do syndyka lub do sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe firmy.
Krzysztof Sobczak
03.01.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
System nadzoru nad stosowaniem dodatków nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa żywności - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej badania wynika, że w jednym dniu można przyswoić nawet 85 różnych E. Tymczasem inspekcje: handlowa i sanitarna nie bada wszystkich dodatków w produkcie, a tylko wybrane.
Jolanta Ojczyk
03.01.2019
Prawo gospodarcze
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że uniemożliwienie - przez litewską straż graniczną - czeczeńskiej rodzinie złożenia wniosku o udzielenie azylu na granicy litewsko-białoruskiej stanowiło naruszenie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Przyjęcia wniosku o azyl odmówiły tej rodzinie także polskie służby.
Katarzyna Warecka
03.01.2019
Administracja publiczna
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie, czy nabywcy wierzytelności ze szkody komunikacyjnej, przysługuje w ramach odszkodowania należnego od ubezpieczyciela zwrot kosztu prywatnej ekspertyzy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.01.2019
Prawo cywilne
Brak kompetencji, doświadczenia, liberalne przepisy dotyczące wyboru, brak narzędzi do weryfikacji umiejętności - to tylko niektóre źródła problemów z biegłymi sądowymi. Wina - jak mówią prawnicy - leży też częściowo po stronie sędziów, bo często nie mają podstawowej wiedzy z danej dziedziny i ślepo wierzą przedstawionej opinii. Resort prace nad projektem zapowiadał już w 2016 r. i nadal są one na etapie analityczno-koncepcyjnym.
Patrycja Rojek-Socha
03.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
To odpowiedź na postulat Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwracał uwagę, że cele większe niż 10-osobowe naruszają prawo do humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności. Alarmował, że umieszczanie skazanych w takich celach powoduje wzrost napięcia i stresu, a prowadzi do sytuacji konfliktowych. SW się z tym zgadza i zapowiada likwidację cel większych niż 10-osobowe.
Patrycja Rojek-Socha
02.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
To czwarta skarga nadzwyczajna, która wpłynęła do Sądu Najwyższego. Trzy pozostałe dotyczą spraw cywilnych. Tym razem chodzi o wyrok uniewinniający prokuratora oskarżonego o korupcję. W ocenie Prokuratora Generalnego, sąd odwoławczy nie uwzględnił całości zgromadzonego materiału dowodowego, czym naruszył zasady demokratycznego państwa prawnego.
Patrycja Rojek-Socha
02.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Resort rodziny poszerzył uprawnienia do zniżek dla dużych rodzin o rodziców, którzy wychowali co...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.01.2019
Pomoc społeczna
Prawie 370 tys. złotych kary zapłaci firma Promed za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów polegające na tym, że sprzedawała pakiety medyczne podczas spotkań zapowiadanych jako badania, a gdy konsument chciał odstąpić od umowy, firma odmawiała.
Krzysztof Sobczak
02.01.2019
Rynek i konsument Opieka zdrowotna
Część rozwiązań od razu wzbudziła kontrowersje. M.in. stwierdzenie, by pod pojęciem przemocy domowej rozumieć "powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie". Z kolei wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" miało być uzależnione od zgody ofiary. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że projekt wróci do wnioskodawców
Patrycja Rojek-Socha
02.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Komisja Europejska proponuje zaprzestanie sezonowych zmian czasu na letni i zimowy. Taką nową regulację, będącą skutkiem wcześniejszych szerokich konsultacji we wszystkich krajach Wspólnoty, przewiduje opublikowany właśnie projekt uchylenia dyrektywy 2000/84/WE.
Krzysztof Sobczak
02.01.2019
Prawo gospodarcze Zarządzanie
Osoby fizyczne oraz organizacje społeczne mogą składać wnioski do Instytutu Pamięci Narodowej o dofinansowanie kosztów opieki nad rodzinnymi grobami żołnierzy i powstańców, którzy przeżyli walki i zmarli w czasie pokoju. Jednak obowiązujące od 1 stycznia br. nowe procedury są długie, a zasady przyznawania pomocy niejasne.
Michał Kosiarski
02.01.2019
Administracja publiczna
Od 1 stycznia 2019 r. można odliczyć nawet 53 tys. zł w ramach nowej ulgi na termomodernizację domu. Minister inwestycji przygotował wykaz materiałów i usług nią objętą. Wśród nich są urządzenia grzewcze, okna i drzwi, a także koszty demontażu pieca.
Jolanta Ojczyk
02.01.2019
Budownictwo
Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele zostały zaostrzone - handel jest dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
Krzysztof Sobczak
01.01.2019
Rynek i konsument
Wyrok w sprawie Fashion ID będzie miał wpływ również na wszystkich administratorów stron internetowych korzystających z oprogramowania podmiotów trzecich pobierających dane osobowe osób odwiedzających te strony. Istotna będzie przede wszystkim podstawa przetwarzania danych - pisze Krzysztof Szura, radca prawny w kancelarii NGL Wiater.
Krzysztof Szura
01.01.2019
RODO
Ustawa regulująca sytuację europejskich ugrupowań i fundacji, które chciałyby ulokować swoją siedzibę w Polsce, może wejść w życie. Jak poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał odpowiednią ustawę.
Krzysztof Sobczak
31.12.2018
Administracja publiczna