Prawo.pl
Tuż po agresji Rosji na Ukrainę uruchomiliśmy w serwisie Prawo.pl specjalne miejsce "Pomoc prawna dla Ukrainy". Trafia tu codziennie mnóstwo artykułów, które w praktyczny i przystępny sposób wyjaśniają często skomplikowane problemy prawne. Do piątku, aby je przeczytać w innym języku, trzeba było korzystać z internetowych tłumaczy. Od dziś wystarczy jedno kliknięcie, by cały serwis był po ukraińsku.
Jolanta Ojczyk
07.03.2022
Prawnicy

SN: Znęcanie się nad konikami bez winy i kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zaniedbanie 27 koników polskich przez osoby, które powinny im zapewnić regularne jedzenie i picie zostało zakwalifikowane przez prokuratora jako znęcanie. Izba Karna Sądu Najwyższego nie uwzględniła skargi obrońców oskarżonych, którzy nie zgodzili się z uchyleniem orzeczenia uniewinniającego. Jednak sąd drugiej instancji nie przesądził winy oskarżonych, lecz nakazał zbadać jeszcze raz dowody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za pracownicze plany kapitałowe, wysyła listy do osób prywatnych, które w swoich domach legalnie zatrudniają nianie albo pomoce domowe. Pyta, dlaczego nie zawarły umów o PPK i nie odprowadzają składek. Tymczasem, takie działanie nie ma żadnego poparcia w obowiązujących przepisach. Można uwolnić się od takiej korespondencji w przyszłości, składając odpowiednie oświadczenie do PFR.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
07.03.2022
Domowe finanse PPK
Na wniosek 39 krajów Międzynarodowy Trybunał Karny zajmie się zbrodniami wojennymi Rosji podczas agresji przeciwko Ukrainie. A ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej poparli wniosek Polski o intensywne działania śledcze w celu pozyskiwania dowodów na zbrodnie wojenne, które popełniają Rosjanie na terytorium Ukrainy w związku z inwazją.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
05.03.2022
Prawo karne Ukraina
Ukraina i organizacje międzynarodowe nie mają wątpliwości, że to co obecnie dzieje się w tym kraju, jest pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych i zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Podnoszą też, że winy muszą zostać w przyszłości rozliczone i wskazują bezpośrednio na Władimira Putina. Choć możliwości są - droga ku temu łatwa nie będzie, choćby dlatego, że Putin jest urzędującą głową państwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
05.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli dziecko zarobi więcej niż 3089 złotych, rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. By skorzystać z odliczenia przy jednym dziecku, rodzice nie mogą z kolei zarobić więcej niż 112 tys. zł rocznie. Zdaniem ekspertów, limity te są stanowczo za niskie – zwłaszcza po tegorocznym podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów, drugiego progu podatkowego i wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej.
Krzysztof Koślicki
05.03.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Podniesienie terenu bez związku z pracami budowlanymi nie wymaga pozwolenia budowlanego. Właściciel gruntu nie może jednak zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, co często w takich sytuacjach ma miejsce. Prawo wodne zakazuje właścicielowi samowolną zmianę stosunków wodnych.
Marek Sondej
05.03.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości

Wojna w Ukrainie testuje polski system ochrony dzieci

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ukraina
Polską granicę przekraczają obecnie setki tysięcy obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną. To głównie kobiety i dzieci. Część spośród tych ostatnich przekracza granicę bez jakichkolwiek dokumentów i nie zawsze z rodzicami. Prawnicy obawiają się, że sytuację mogą wykorzystywać handlarze ludźmi i podziemie adopcyjne. Tym bardziej, że już uaktywnili się chętni "do opieki" nad dziećmi/sierotami.
Patrycja Rojek-Socha
05.03.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ukraina
Sąd Najwyższy przyznał rację Prokuratorowi Generalnemu i uwzględnił kasację od wyroku w sprawie wielokrotnego zgwałcenia i wykorzystywania seksualnego małoletniej. Prokurator twierdził, że wymierzona oskarżonemu kara 5 lat pozbawienia wolności jest rażąco łagodna i niesprawiedliwa. Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi drugiej instancji.
Krzysztof Sobczak
05.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prezydent Ukrainy apeluje do NATO o wprowadzenie i egzekwowanie strefy zakazu lotów nad całym terenem Ukrainy. Mocnego argumentu dostarcza Ukrainie zagrożenie katastrofą, jakie stwarzają walki w pobliżu elektrowni jądrowej w Zaporożu. Jednak nawet, gdyby NATO działało z upoważnienia ONZ, mogłoby dojść do zaangażowania sojuszu w konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
04.03.2022

Rząd rezerwuje 3 mld zł na pomoc uciekinierom z Ukrainy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina
Rząd szacuje, że sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy schronią się przed wojną w Polsce, może wynieść od 1,8 do 3,4 mld zł. W ocenie skutków regulacji w roboczym projekcie specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy wyodrębnił nową rezerwę celową na ten cel w wysokości 3 mld zł. Rezerwa będzie w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Robert Horbaczewski
04.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina
Udostępnię dwa mieszkania na pół roku dla rodzin z dziećmi uciekających z Ukrainy. Nie wiem, jak to zorganizować, proszę o pomoc w tej kwestii pytał w sobotę Krzysztof Stanowski, dziennikarz, właściciel grupy Weszło. Takie pytania, ale także o to, kto udziela pomocy, zadaje tysiące Polaków. Od niedzieli działa już rządowa strona: pomagamukrainie.gov.pl, trzeba też szukać fundacji, odwiedzać strony lokalnych samorządów, bo pomaga cała Polska.
Jolanta Ojczyk Renata Krupa-Dąbrowska
04.03.2022
Ukraina
Przygotowywane przez resort klimatu i środowiska rozporządzenie wykreśli jelenia sika, jenota, szopa pracza i piżmaka z listy gatunków zwierząt łownych, uchylone zostaną też okresy ochronne na te zwierzęta, które zostały zaliczone do inwazyjnych gatunków obcych. Projekt przewiduje ponadto zniesienie okresu ochronnego na norkę amerykańską.
Krzysztof Sobczak
04.03.2022
Środowisko
Zaproponowany przez Senat projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego. Ograniczy on bowiem finansowanie kredytów konsumenckich przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe - przewiduje Rada Przedsiębiorczości. Zdaniem Rady osłabi on też pozycję konsumenta na tym rynku.
Krzysztof Sobczak
04.03.2022
Rynek i konsument Finanse
Zmiany projektowane w ustawie o obronności nie modyfikują w istotny sposób dotychczasowego stanu prawnego w zakresie publicznej działalności żołnierzy zawodowych. Są one niewielkie, a w dalszym ciągu zostają utrzymane dotychczasowe zasady zakazu prowadzenia działalności politycznej czy związkowej, przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień w zakresie członkostwa w stowarzyszeniach oraz innych organizacjach.
Marcin Wojewódka
04.03.2022
Administracja publiczna
Wykonywanie w danym roku podatkowym pracy za granicą, np. w Holandii, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, może nieść za sobą implikacje podatkowe w Polsce związane z opodatkowaniem dochodów uzyskanych w tych państwach. Bardzo istotną kwestią, mającą wpływ na opodatkowanie dochodów zagranicznych, ma określenie miejsca rezydencji danego podatnika.
Sebastian Sterbicki
04.03.2022
Domowe finanse PIT
Polscy kierowcy kursują do Lwowa i innych miast zachodniej Ukrainy, żeby zawieść tam pomoc i wywieźć do Polski ludzi i zwierzęta potrzebujące pomocy. W czasie takiego wyjazdu pojawiają się różne niebezpieczeństwa. Jednak samo ryzyko konfliktu zbrojnego nie powoduje automatycznie, że ubezpieczenie nie zadziała. Stanie się tak, jeśli do szkody dojdzie bezpośrednio wskutek działań wojennych.
Regina Skibińska
04.03.2022
Ubezpieczenia Ukraina
Ukraińskie władze poinformowały, że do walki z agresją Rosji zgłosiło się już 16 tysięcy ochotników z innych państw. W przypadku Polaków nie jest to takie proste - służba w obcej armii wymaga uzyskania zgody resortu spraw wewnętrznych, w przeciwnym przypadku jest przestępstwem. Za brak takiej zgody grozi kara od 3 miesięcy do lat 5, a typem kwalifikowanym jest służba najemnicza.
Monika Sewastianowicz
04.03.2022
Prawo karne Administracja publiczna

Prywatne mieszkanie to nie zawsze dobry adres dla migranta wojennego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Na razie pomoc w zakwaterowaniu migrantów wojennych z Ukrainy ma raczej charakter spontaniczny niż systemowy. Tysiące uciekinierów wprost z granicy trafiają do prywatnych domów, a to może zrodzić wiele problemów, zarówno dla gospodarzy, jak i gości, co już podnoszą eksperci.
Robert Horbaczewski
04.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Polski Ład spowodował, że odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych można zaliczać do kosztów podatkowych tylko do końca 2022 roku. Co więcej, prawo to dotyczy tylko mieszkań nabytych przed styczniem 2022 roku. Podatnicy uważają, że przepis przejściowy należy uznać za niezgodny z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i interesów. Skarbówka tego jednak nie uznaje.
Wiesława Moczydłowska
04.03.2022
PIT Doradca podatkowy
Ukraińcy mają być uprawnieni do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje ona osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. A to oznacza, że z dokumentacji medycznej musi wynikać, że jest zasadność przepisania leku. Gdy NFZ zarzuci jej brak, lekarzowi grozi zwrot kwoty refundacji.
Jolanta Ojczyk
04.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Unia Europejska zapewni tymczasową ochronę osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy - zdecydowali w czwartek przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Europejskiej. UE jest zjednoczona, aby ratować życie!” – napisała na Twitterze unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.
Krzysztof Sobczak
03.03.2022
Administracja publiczna Prawo unijne

Nadrabiamy zaległości w chorobach rzadkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rok 2022 jest przełomowy dla leczenia chorób rzadkich w Polsce - mówią eksperci. To w nim ma się rozpocząć realizacja przyjętego w ubiegłym roku Planu dla Chorób Rzadkich i programów lekowych dla niektórych chorych, ostatnio m.in. na mukowiscydozę. I choć Plan został przyjęty po 12 latach prac nad nim, jego realizacja przewidziana jest tylko do 2023 r. Dlatego już teraz należy myśleć o jego kontynuacji.
Beata Dązbłaż
03.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Nie każda pomoc dla Ukrainy wiąże się z zachętami podatkowymi. Wprost przeciwnie, niektóre działania mogą nieść za sobą wątpliwości. Chociaż podatki są jednym z ostatnich czynników motywujących pomoc, nie można ich nie brać pod uwagę, w szczególności jeżeli pomoc jest udzielana przez przedsiębiorcę, który musi wszystkie zdarzenia ująć w rozliczeniach podatkowych – pisze Magdalena Zamoyska.
Magdalena Zamoyska
03.03.2022
PIT Podatek od spadków i darowizn Ukraina

Wojna przesłania inne spory, ale ich nie likwiduje

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Brutalna agresja Rosji na Ukrainę na dalsze plany odsunęła wszystkie inne problemy, które zajmowały nas dotychczas. To zrozumiałe, bo gdy ktoś podpala nasz świat, to trzeba go bronić. Ale wcześniej czy póżniej trzeba będzie wrócić do sprawy praworządności w Polsce, czy działań zmierzających do marginalizowania, a nawet wypisywania Polski z Unii Europejskiej. Także do pełnego błędów "polskiego ładu".
Krzysztof Sobczak
03.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczą polską granicę chroniąc się przed wojną, będą mogli pozostać tu legalnie przez 18 miesięcy. Data początkowa dla ułatwień w legalizacji pobytu to 24 lutego, a czas na złożenie odpowiedniego wniosku - do 60 dni. Nie będzie to dotyczyć m.in. osób posiadających zezwolenia na pobyt stały, rezydenta, pobyt czasowy, status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą.
Patrycja Rojek-Socha Robert Horbaczewski
03.03.2022
Ukraina
Komisja Europejska proponuje tymczasową ochronę dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz publikuje założenia dotyczące kontroli granicznych. Zgodnie z opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej dokumentem, nowe zalecenia zostały podzielone na dwa obszary. Jeden ma dotyczyć tymczasowej ochrony uchodźców, a drugi to uproszczenie kontroli granicznych na granicach UE z Ukrainą.
Monika Smulewicz
03.03.2022
Ukraina
Wielu obywateli Ukrainy wjeżdża do Polski swoimi samochodami. Poruszając się po polskich drogach, trzeba mieć zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC PPM zawarte z ukraińskim zakładem ubezpieczeń nie wystarczy. Niezbędna jest jeszcze Zielona Karta.
Mateusz Kosiorowski
03.03.2022
Ubezpieczenia Ukraina
Zbiórki potrzebnych rzeczy, zabezpieczanie miejsc noclegowych, wsparcie prawne na granicy i w razie potrzeby w innych rejonach Polski, licytacje książek o tematyce prawnej z dedykacjami autorów - środowisko prawnicze mocno angażuje się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Także na portalach społecznościowych powstają coraz to nowe grupy i reaktywowane są też te, które pomagały w walce z covidem.
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2022
Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Obywatele Ukrainy, planujący powrót do ogarniętego wojną kraju, mogą skorzystać z darmowych szkoleń, z zakresu podstaw ratownictwa taktycznego, które prowadzi grupa Medycy dla Ukrainy Szczecin. Zajęcia mają charakter praktyczny, a uczestnicy prosto ze szkolenia wybierają się bezpośrednio na front.
Katarzyna Redmerska
03.03.2022
Ukraina