Prawo.pl
Ubezpieczenie turystyczne pomoże ograniczyć niektóre koszty związane z zachorowaniem na COVID-19 lub koniecznością izolacji w czasie podróży zagranicznej, ale nawet najlepsza polisa turystyczna nie zapewni ochrony przed wszystkimi wydatkami związanymi z koronawirusem.
Regina Skibińska
31.12.2021
Rynek i konsument Koronawirus a prawo Ubezpieczenia
Mijający rok przyniósł nam wiele niespodzianek prawnych. Znaczna ich część krok po kroku prowadzi do uchylenia się naszego państwa od przestrzegania reguł prawa europejskiego, które stanowi dorobek ostatnich 30 lat. Ale były też ważne zmiany w gospodarce, podatkach, oświacie czy na rynku medialnym. Oto redakcyjny ranking znaczących wydarzeń zmieniających naszą rzeczywistość prawną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.12.2021
Prokuratura Koronawirus a prawo Brexit Polski Ład
Nowy Rok w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego rozpocznie się pod znakiem zmian organizacyjnych. Czy pozwolą one na przyśpieszenie prac orzeczniczych – czas pokaże. Czy pomogą w opracowaniu rozwiązań dla spraw frankowych – szczerze wątpię. Dlaczego? Sędzia dr Piotr Bednarczyk proponuje przyjrzyjrzeć się sprawom, nad którymi sędziowie pochylą się już (oby!) w roku 2022.
Piotr Bednarczyk
31.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Początek roku pełen zmian – nie tylko w podatkach

Samorząd terytorialny Ordynacja PIT Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Finanse
Rewolucja w rozliczaniu składki zdrowotnej i podatków dochodowych w ramach Polskiego Ładu to główne zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2022 roku. Prawo podatkowe rzadko kiedy zmieniało się w ciągu jednej nocy aż tak gwałtownie. To jednak nie wszystko. Nowy Rok przynosi zmiany m.in. także w prawie pracy, dodatku osłonowym, obrocie instrumentami finansowymi, sprawozdaniach finansowych i prowadzeniu handlu w niedziele.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
31.12.2021
Samorząd terytorialny Ordynacja PIT Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Finanse
Zmuszenie wydawcy gazety do ujawnienia danych osoby, która skomentowała artykuł prasowy opublikowany na stronie internetowej tejże gazety, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wyrok dotyczy Austrii, ale stanowi cenną wskazówkę interpretacyjną w odniesieniu do uregulowania tajemnicy dziennikarskiej w prawie polskim.
Katarzyna Warecka
31.12.2021
Administracja publiczna RODO
Sanepid zyska prawo do karania finansowego osób, które oszukają go w trakcie prowadzenia wywiadu epidemicznego. Każdemu, kto nie poda informacji o osobach podejrzanych o zakażenie, będzie grozić od 5 do 30 tys. złotych grzywny. Co więcej, ukarani mogą też zostać członkowie zespołu ratownictwa medycznego, jeśli nie wpiszą do centralnej bazy pozytywnego wyniku testu i danych pacjenta.
Jolanta Ojczyk
30.12.2021
Prawo karne Koronawirus a prawo

Będzie wyższa akcyza na alkohol i papierosy

Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy
W sobotę, 1 stycznia 2022 roku, zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jej celem jest podniesienie akcyzy na alkohol i papierosy. Uzasadnieniem, według deklaracji resortu finansów, jest troska o zdrowie Polaków i zniechęcenie ich do spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
Krzysztof Koślicki
30.12.2021
Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy
Skutecznej reformy systemu opieki zdrowotnej nie przeprowadzi samodzielnie żaden minister zdrowia. Wymaga to bowiem współpracy wielu resortów, a praktycznie całego rządu. Niezbędny jest też lider przedsięwzięcia uwiarygodniający powodzenie reform – uważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu. A minister Adam Niedzielski ogłosił właśnie swoją reformę szpitali.
Józef Kielar
30.12.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o ukaraniu trzech przedsiębiorców za to, że propagowali zakazane systemy promocyjne typu piramida. Prezes Urzędu uznał, że w efekcie ich działań konsumenci mogli ponieść straty finansowe i nałożył na nich kary w łącznej wysokości ok. 740 tys. zł. Muszą także poinformować o wydanej decyzji w social mediach i na swoich stronach internetowych.
Krzysztof Sobczak
30.12.2021
Rynek i konsument Finanse
Przepisy nie określają maksymalnego czasu, w jakim pacjent na ma otrzymać pomoc na szpitalnym oddziale ratunkowym, a w czasie pandemii ten czas się wydłuża. Przepisy mówią, że niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi z urazem albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego udziela się niezwłocznie udziela. Z całokształtu uregulowań wynika, że taka hospitalizacja nie powinna przekraczać doby.
Agnieszka Pietraszewska-Macheta
30.12.2021
Finansowanie zdrowia

Nie zawsze drzewo orzecha włoskiego usuniemy bez zezwolenia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wycięcie orzecha włoskiego, jako drzewa owocowego, nie wymaga zezwolenia. Sytuację zmieni jednak obecność w koronie drzewa gniazda ptaka podlegającego ochronie gatunkowej. Wymagana będzie wówczas zgoda regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Marek Sondej
30.12.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

MF precyzuje preferencje podatkowe za powrót do Polski

Domowe finanse PIT Rachunkowość Polski Ład
Polski Ład przewiduje kilka rozwiązań mających zachęcać Polaków do przenoszenia rezydencji do kraju i płacenia w Polsce podatku dochodowego. By skorzystać z preferencji, konieczne będzie poniesienie wydatków na określone cele społeczne. Ich zakres przedstawiło właśnie Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Koślicki
30.12.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość Polski Ład
O tym, kto może pacjentowi pobrać krew decydują ustawy i rozporządzenia. I zgodnie z przepisami poza pielęgniarką krew może pobrać lekarz, ratownik medyczny, ale także diagnosta laboratoryjny i felczer.
Jolanta Ojczyk
30.12.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wydatki poniesione na materiały wykorzystane do wymiany pokrycia dachowego, o ile udokumentowane są fakturami VAT, mogą być odliczone od podstawy opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Natomiast nie można dokonać odliczenia wydatków na usługę wymiany pokrycia dachowego, jeśli nie zostały udokumentowane fakturami. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa.
Wiesława Moczydłowska
30.12.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Ten rok nie zapisał się najlepiej jeśli chodzi o wizerunek medialny policji, a to za sprawą kilku interwencji, które zakończyły się śmiercią zatrzymywanych, czy obezwładnianych. Sprawy łączy to, że chodziło o osoby pod wpływem narkotyków lub alkoholu, jak również - że w ocenie ekspertów - nadal jest problem przy takich zatrzymaniach, a rozwiązać go można szkoleniami, trzymaniem się procedur i doborem środków przymusu bezpośredniego.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2021
Prawo karne Policja
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął działania wyjaśniające w zakresie praktyk stosowanych przez trzech ubezpieczycieli w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sprawa została wszczęta z zawiadomienia, które złożyły do UOKiK organizacje branżowe reprezentujące zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców z sektora MSP.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.12.2021
Rynek i konsument Ubezpieczenia
Opublikowanie w lokalnej prasie artykułu krytykującego stosowanie określonego rodzaju antybiotyków u zwierząt rzeźnych oraz innych leków weterynaryjnych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania dobrego imienia weterynarzy stosujących takie antybiotyki - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
30.12.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Podwyższone mandaty dla recydywistów drogowych, wyższe składki OC powiązane z liczbą mandatów i punktów karnych oraz wydłużony dwuletni okres obowiązywania punktów karnych. Choć tzw. ustawa mandatowa wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku, to te jej elementy zaczną obowiązywać dopiero w drugiej połowie roku. Powodem są kwestie techniczne.
Robert Horbaczewski
30.12.2021
Prawo karne Policja
Główny Inspektor Sanitarny opublikował zalecenia, w których przypomina o najważniejszych elementach rekomendowanego postępowania przy organizacji imprez sylwestrowych i noworocznych. Obejmują one m.in. zasady dla organizatora wydarzenia i wykonawców, dotyczące udziału osób w imprezie, zasady wejścia i wyjścia publiczności, a także bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
Krzysztof Sobczak
29.12.2021
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab poinformował, że podjęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie byłego wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, który zdaniem rzecznika mógł przekroczyć uprawnienia wydając zarządzenie o przywróceniu do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Sprawę prowadzi zastępca rzecznika Przemysław Radzik.
Krzysztof Sobczak
29.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Obowiązująca od 16 września 2021 r. nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego znacząco zmieniła zasady nadzwyczajnego trybu stwierdzania nieważności ostatecznych decyzji. I bez należytego konstytucyjnego uzasadnienia odebrała arbitralnie dobranej grupie osób pozbawionych mienia prawo do rekompensaty za szkody wyrządzone przez państwo, choć innym odszkodowania są wypłacane.
Krzysztof Sobczak
29.12.2021
Administracja publiczna
Polska Izba Branży Pogrzebowej apeluje o zniesienie obowiązku odprawy konsularnej w polskich placówkach dyplomatycznych, w przypadku przewozu osób zmarłych z zagranicy. Jej zdaniem wystarczy zgoda starosty lub prezydenta miasta, na terenie którego ma być pochowany zmarły. Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji prawa pogrzebowego, wkrótce ma on trafić do Sejmu.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.12.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia, a przepis o łagodniejszych wymaganiach umożliwiających OSP uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego - 1 lipca.
Robert Horbaczewski
29.12.2021
Samorząd terytorialny
Opublikowanie przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego uchwały, która nie ma podstawy w aktualnie istniejących przepisach w sposób bezprawny narusza dobra osobiste powoda - stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie. I dodał, że decyzja o zawieszeniu Pawła Juszczyszyna w pracy sędziego i obniżenie mu pensji "nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego".
Krzysztof Sobczak
29.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przeprowadzenie rozprawy przy zapewnieniu obecności skarżącego w drodze połączenia internetowego przez komunikator Skype nie stanowiło naruszenia prawa do rzetelnego procesu - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła rozprawy przed sądem w Norwegii, ale wyrok jest wskazówką interpretacyjną w świetle zasad przyjętych przez polskiego ustawodawcę w związku z pandemią Covid-19.
Katarzyna Warecka
29.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Celem umowy kredytu nie może być nadmierne wzbogacenie po stronie kredytodawcy i faktyczne doprowadzenie kredytobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia - wskazuje w skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny. Stwierdza też, że doszło do naruszenia zasad i praw człowieka określonych w konstytucji. To kolejna sprawa dotycząca frankowiczów, która zajmie się Sąd Najwyższy.
Patrycja Rojek-Socha
29.12.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Samowolę budowlaną taniej zburzyć niż zalegalizować

Administracja publiczna Budownictwo Poprawmy prawo
Opłata legalizacyjna za rozbudowę małego sklepu oraz dużej galerii handlowej wynosi tyle samo - czy to dobre i sprawiedliwe rozwiązanie? Zdaniem ekspertów kara powinna odstraszać, a nie rujnować, a tak się dzieje w wypadku małych przedsiębiorców. Bardziej opłaca się im zburzyć, co wybudowali, niż zalegalizować.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.12.2021
Administracja publiczna Budownictwo Poprawmy prawo
Wciąż zdarza się, że sądy wydają w pewnych odstępach czasu dwa postanowienia sądowe o nabyciu spadku po tej samej osobie, co uniemożliwia działania prawne spadkobierców wobec nieruchomości, jak wpis w księdze wieczystej, podział majątku, a także jego sprzedaż. Resort sprawiedliwości przyznał, że problem ma charakter systemowy, a jego rozwiązanie wymaga zmian ustawowych.
Krzysztof Sobczak
28.12.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że firma pożyczkowa Cash Service 4 Home bezprawnie pobierała zbyt wysokie opłaty za wizyty w domach konsumentów, którzy opóźniali się ze spłatą rat. Zgodnie z decyzją prezesa urzędu poszkodowanym konsumentom przysługuje zwrot części pieniędzy, a spółka ma zapłcić 510 tys. zł kary.
Krzysztof Sobczak
28.12.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument

Frankowicze szturmują warszawski sąd - ponad 1000 spraw na jednego sędziego

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Frankowicze szturmują warszawski sąd. Na jednego sędziego w nowym wydziale frankowym przypada już ponad 1000 spraw. Sąd wyznacza pierwsze rozprawy aż na 2023 rok. I to nie koniec kłopotów. Według ekspertów, coraz więcej osób będzie szukało w sądach sprawiedliwości, co tylko jeszcze bardziej skomplikuje i wydłuży procedowanie w tego typu postępowaniach. 
Renata Krupa-Dąbrowska
28.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski