Problem odpowiedzialności za straszenie wirusem ptasiej grypy, a także za rozwiązanie umowy lub jej nienależyte wykonanie z powodu epidemii wirusem ebola znalazły finał w sądzie. Sądy z tego tytułu, jeśli zarzuty naruszenia są słuszne, nakazują wypłacenie zadośćuczynienia lub odszkodowanie i przeproszenie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2020
Prawo cywilne Opieka zdrowotna
To co obecnie się dzieje, jeśli chodzi o alienację rodzicielską, powinno być po epidemii gruntownie przeanalizowane przez sądy pod kątem prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej. Bo prawidłowe jej wykonywanie oznacza też umożliwienie dziecku kontaktów z drugim rodzicem - mówi adwokat Robert Ofiara.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2020
Wymiar sprawiedliwości

SN: Pozwanie córki o unieważnienie umowy darowizny z matką

Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
Podjęcie przez byłą żonę, dłużniczkę powoda wspólnie z pozwaną ich córką takich działań, które uniemożliwiają skuteczne zaspokojenie wierzytelności zasądzonej na jego rzecz w postępowaniu działowym nie może być ocenione jako usprawiedliwione, dlatego umowa darowizny udziału w lokalu spółdzielczym jest nieważna - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
W Polsce wciąż dochodzi do naruszania praw człowieka - ogłosił w dorocznym raporcie Departamentu Stanu USA. I wskazał, że chodzi m.in. o ograniczanie przez polski rząd zakresu niezawisłości sędziowskiej, a także o politykę wobec mniejszości, w tym o dyskryminację i ataki na osoby nieheteroseksualne.
Krzysztof Sobczak
18.04.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ubolewanie nad krokami podjętymi przez polski rząd, a mianowicie zmianą kodeksu wyborczego wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i innym przepisom prawa, w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w środku pandemii - to element rezolucji w sprawie zwalczania epidemii koronawirusa przyjętej w piątek 17 kwietnia br. przez Parlament Europejski.
Krzysztof Sobczak
18.04.2020
Wybory Prawo unijne
Korzystanie z zakupionego lokalu w apartamentowcu tylko w weekendy i urlopy, a także incydentalne wynajmowanie go, przy jednoczesnym posiadaniu domu jednorodzinnego, jest realizacją własnych celów mieszkaniowych i pozwala na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wiesława Moczydłowska
18.04.2020
Domowe finanse PIT
Siostra powoda została potrącona przez samochód i zmarła w wyniku doznanych obrażeń. Zmarła była najbliższą osobą dla powoda. Nie było jednak podstaw do uznania, że zadośćuczynienie dla powoda powinno wynieść aż 80 tysięcy złotych. To kwota znacznie zawyżona - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
18.04.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Rekomendacje w tym zakresie przygotowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Problemów, na które zwraca uwagę, jest wiele - m.in. zwiększenie ochrony dzieci przed przemocą, zapewnienie im dostępu do pomocy psychologicznej czy ciągłości edukacji. Nadal problemem jest też choćby przesłuchiwanie tych pokrzywdzonych przestępstwem.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
W czasie epidemii organizatorzy turystyki oferują atrakcyjne wakacyjne wyjazdy i kolonie, bo nie mają zakazu reklamy. Skorzystanie z nich wiąże się jednak z dużym ryzykiem. Impreza turystyczna może zostać odwołana - wówczas na zwrot pieniędzy trzeba czekać 180 dni. Biuro może też zaproponować voucher na wyjazd w innym terminie, nawet rok później. Problematyczna może się też okazać rezygnacja z wyjazdu.
Jolanta Ojczyk
18.04.2020
Koronawirus a prawo
Łączna kwota kar nałożonych za naruszenie zasad kwarantanny i innych obostrzeń związanych z epidemią przekroczyła już w Polsce 4,7 mln zł. Kary są często drakońskie, maksymalna wysokość może sięgnąć nawet 30 tys. zł. Ze względu na niezbyt precyzyjne przepisy, a nawet zarzuty niekonstytucyjności, część sankcji budzi wątpliwości. Jeśli więc mamy wątpliwości, warto złożyć odwołanie.
Monika Sewastianowicz
18.04.2020
Prawo karne
Teoretycznie przepisy zapewniają każdej kobiecie rodzącej naturalnie - znieczulenie do porodu na życzenie. W praktyce szpitale nie realizują często tego prawa, gdyż brakuje im anestezjologów, którzy mogliby podać środek uśmierzający ból.
Katarzyna Nowosielska
18.04.2020
Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Pacjenta odbiera obecnie cztery razy więcej telefonów, w których obywatele alarmują, że lekarze rodzinni lub specjaliści są niedostępni, a szpitale nie chcą wykonywać zabiegów nawet pacjentom onkologicznym. Ale dla osób ciężko znoszących epidemię NFZ uruchomił całodobowe telefoniczne wsparcie psychologiczne.
Katarzyna Nowosielska
18.04.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Przez dwa lata nie ma szans, by wybory w tradycyjnej formie były bezpieczne - uważa minister zdrowia Łukasz Szumowski. Co innego wybory korespondencyjne, które zdaniem szefa MZ można przeprowadzić bezpiecznie. Tu jego zdaniem panuje dowolność w kwestii doboru terminów.
Monika Sewastianowicz
17.04.2020
Wybory
W piątek w południe Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej projekt dotyczący częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Zmiany mają obowiązywać od poniedziałku, a uwagi do nich można zgłaszać do soboty do godz. 13.00. MZ deklaruje, że rozporządzenie ukaże się jeszcze w tym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
17.04.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Zbyt skomplikowane zasady uzyskania ulgi dla młodych oraz zbyt wiele kryteriów decydujących o jej zastosowaniu stały się podstawową wadą ulgi dla młodych i zaowocowały wydaniem przez Ministerstwo Finansów objaśnień do normujących ją przepisów. Choć pojawiają się późno, to zawierają wiele cennych wskazówek.
Wiesława Moczydłowska
17.04.2020
PIT

Prof. Wróbel: Zakaz zgromadzeń paraliżuje kampanię wyborczą

Prawnicy Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Niewątpliwie istnieje konstytucyjna przesłanka do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - stwierdza prof. Andrzej Wróbel. I dodaje, że obowiązujący obecnie zakaz zgromadzeń wprost ogranicza wolność słowa i prawo do wyrażania poglądów, a na poziomie politycznym praktycznie uniemożliwia prowadzenie skutecznej kampanii wyborczej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2020
Prawnicy Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Na razie wyjechać z Polski można tylko samochodem. Tyle, że będziemy mieć problem z powrotem do kraju. Kolej nie kursuje, samoloty nie latają. Pomoc państwa w powrocie Polaków do kraju już się zakończyła. Premier zapowiedział zamknięcie granic do 3 maja, a biura podróży zamroziły wszelkie wyjazdy do końca maja. Zamknięcie granic to także problem dla mieszkańców przygranicznych wsi i miast.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2020
Koronawirus a prawo

COVID-19 zachęca prawników do mediacji online

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ograniczenia pracy sądów, większa konkurencja i pogorszenie sytuacji na rynku prawniczym zachęcają do szukania nowych sposobów na udzielanie pomocy prawnej. Coraz popularniejsza staje się mediacja i coraz więcej prawników oferuje taki sposób rozwiązywania sporów. Problem w tym, że choć online jest możliwa - źle poprowadzona może prowadzić do nieważnej ugody.
Patrycja Rojek-Socha
17.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od poniedziałku nie będzie już zakazu wstępu do lasów, ale zamknięta będzie infrastruktura towarzysząca - m.in. ścieżki edukacyjne, miejsca biwakowe, parkingi - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Nadal zamknięte będą place zabaw. Zmodyfikowane zostaną też zasady pracy handlu, a w kościele będzie norma 1 osoba na 15 m kw. .
Krzysztof Sobczak
16.04.2020
Administracja publiczna
Sejm w czwartek po pierwszym czytaniu zdecydował o skierowaniu do sejmowej komisji środowiska obywatelskiego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego, który zezwala niepełnoletnim na udział w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Projekt wzbudza wiele emocji i wywołał protesty licznych organizacji społecznych.
Krzysztof Sobczak
16.04.2020
Środowisko Prawo rodzinne
Porozumienie rozpoczyna konsultacje projektu zmian w konstytucji, zakładającego jedną, 7-letnią kadencję prezydenta - poinformowali w czwartek liderzy ugrupowania. Projekt jest już w Sejmie, ale z zapowiedzi polityków opozycji wynika, że nie może on liczyć na konstytucyjną większość.
Krzysztof Sobczak
16.04.2020
Administracja publiczna
Do końca marca podatek za ubiegły rok rozliczyło aż 87 proc. podatników. Rośnie zainteresowanie możliwością złożenia PIT przez internet. Już 75 proc. Polaków deklaruje, że korzysta z tej możliwości, w większości w ramach usługi Twój e-PIT. Prawie połowa podatników skorzysta z ulg podatkowych, najwięcej z nich z ulgi na dzieci wynika z raportu KPMG.
Wiesława Moczydłowska
16.04.2020
Domowe finanse PIT
Rozporządzenie wprowadzające obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje od czwartku 16 kwietnia i dotyczy zakładów pracy, biur, części wspólnych nieruchomości, a także ulic, sklepów, terenów zieleni. Maseczek nie muszą nosić dzieci do lat 4 i duchowni.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
16.04.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Tarcza antykryzysowa dała władzy publicznej furtkę do tego, by ta w czasie epidemii koronawirusa nie rozpatrywała spraw w terminie. Także tych związanych z dostępem do informacji. Krajowa Rada Radców Prawnych uważa, że w tym zakresie konieczna jest zmiana. Wskazuje, że jest to prawo każdego z obywateli, umocowane konstytucyjnie i szansa na kontrolę działań podejmowanych przez władzę.
Patrycja Rojek-Socha
16.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W skardze strona powinna przedstawić swój numer PESEL. Nie można jednak przyjąć, że skarga dotknięta jest brakiem formalnym, gdy w tej treści nie podano tej informacji, jeśli z dokumentu pełnomocnictwa wynika numer PESEL strony. W takim przypadku autor skargi nie może być wzywany do uzupełnienia braku formalnego pod rygorem odrzucenia pisma – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
16.04.2020
Ordynacja

Dane z telefonu pozwolą karać łamiących zakazy

Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 2
Za sprawą nowelizacji specustawy do walki z epidemią, minister cyfryzacji zyska dane o miejscach, w których przebywały osoby chore lub na kwarantannie. Będzie też mógł weryfikować w jakich lokalizacjach gromadzą się Polacy, choć nie powinni. Na tej podstawie mogą być nakładane kary - alarmują eksperci i postulują zmiany. Takie dane niektórzy operatorzy już przekazują wojewodom.
Jolanta Ojczyk
16.04.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 2
Monopolizowanie rynku przez Pocztę Polską jako operatora doręczającego e-przesyłki, procedury bezpieczeństwa przy konwersji elektronicznej na papierową oraz problem tajemnicy pocztowej i prawa do prywatności - budzą najwięcej wątpliwości w projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Właśnie zajmuje się nim Sejm.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2020
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zwykłymi ustawami nie można ograniczać wolności zgromadzeń bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - twierdzą prawnicy, odnosząc się do zakazów w związku z epidemią koronawirusa. A orzecznictwo sądów potwierdza, że nawet w szczególnych sytuacjach rolą państwa ma być zapewnienie warunków do realizacji wolności w imię funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców przedłużony do 26 kwietnia

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rada Ministrów wydłużyła okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 26 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane 10 kwietnia.
Agnieszka Matłacz
15.04.2020
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu zajmie się kilkoma obywatelskimi projektami, których nie rozpatrzono w poprzedniej kadencji. Część z nich - jak wprowadzenie kar za edukację seksualną, czy możliwość udziału dzieci w polowaniach, budzi duże kontrowersje. Podobnie jak fakt procedowania ich akurat teraz, gdy możliwość wyrażenia sprzeciwu jest mocno ograniczona.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
14.04.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski