Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 4 grudnia uznał, że umieszczenie w artykule internetowym hiperlinków prowadzących do treści, które zostały później uznane przez sąd za zniesławiające, nie sprowadzają się do automatycznej odpowiedzialności za zniesławienie po stronie autora lub wydawcy artykułu internetowego.
Katarzyna Warecka
31.12.2018
Prawo cywilne

Reforma kpc to szansa dla rozwoju mediacji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Jesteśmy w przededniu zmian w kodeksie postępowania cywilnego, które przewidują ogromny rygor proceduralny w sprawach gospodarczych. Rosną ryzyka związane z prowadzeniem procesu w nowej formule. Reforma procedury cywilnej to znakomita szansa do zmian dotyczących mediacji - twierdzi Maciej Bobrowicz.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.12.2018
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Od stycznia 2019 roku trzeba będzie informować fiskusa o stosowanych rozwiązaniach podatkowych. Wymóg ten nakłada unijna dyrektywa, jednak Polska wprowadziła przepisy o wiele bardziej restrykcyjne.
Krzysztof Koślicki
31.12.2018
Ordynacja CIT PIT
Jeśli oświadczenie o stanie majątkowym strony, która wnosi o zwolnienie jej z ponoszenia kosztów sądowych budzi wątpliwości, to sąd powinien podjąć działania, które pozwolą na zweryfikowanie prawdziwości podanych tam twierdzeń. W innym wypadku wydane orzeczenie będzie przedwczesne - orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
31.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Podpis składany na tablecie przy odbiorze przesyłek może zostać zaliczony do danych biometrycznych i jako taki podlega szczególnej ochronie. Dlatego Adam Bodnar zapytał prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jakie są potencjalne zagrożenia z tym związane.
Jolanta Ojczyk
30.12.2018
RODO
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę m.in. obniżającą akcyzę na energię elektryczną. Poinformował o tym w niedzielę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Sejm uchwalił ustawę w piątek, a Senat poparł ją bez poprawek w nocy z piątku na sobotę.
Krzysztof Sobczak
30.12.2018
Domowe finanse Akcyza
Jest już projekt rozporządzenia ws. minimalnych wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. Pensje mają wzrosnąć o ok. 5 proc, co oznacza podwyżkę od 121 zł do 166 zł brutto. Na podwyższone wypłaty nauczyciele mogą liczyć najpóźniej po trzech miesiącach od opublikowania ustawy budżetowej, ale z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.
Monika Sewastianowicz
29.12.2018
Kadry w oświacie
Z 20 do 5 zł parlament obniżył akcyzę za jedną megawatogodzinę. Dodatkowo obniżone będą opłaty przejściowe. Chodzi o ograniczenie podwyżek cen prądu dla jego wszystkich odbiorców, w tym samorządów i firm. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
29.12.2018
Domowe finanse Akcyza
Syn spadkodawcy miał podstawy do przyznania mu zachowku w kwocie ok. 85 tysięcy złotych od spadkobierczyni testamentowej. Należało jednak zasądzić na jego rzecz połowę z tej kwoty, skoro roszczenie było częściowo sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
29.12.2018
Prawo cywilne
Placówki medyczne są źródłem zakażeń m.in. dlatego, że oszczędzają na zakupach jednorazowego sprzętu, a personel medyczny nie myje rąk i nie dezynfekuje stetoskopów. Nieprzestrzeganie procedur coraz częściej ma swój finał w sądzie - jednak to pacjent musi udowodnić, że został zakażony w szpitalu.
Katarzyna Nowosielska
29.12.2018
Opieka zdrowotna
Udało się w krótkiej i prostej formie zaprezentować niektóre z ważnych dla obywateli praw wynikających z Konstytucji. Wymagało to trochę pomysłowości i wysiłku ze strony prawników i grafików, ale wydaje się, że przekaz jest dla ludzi czytelny - tak prof. Paweł Wiliński komentuje ukazanie się kolejnego kalendarza "12 lekcji o Konstytucji".
Krzysztof Sobczak
29.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Rośnie liczba przypadków przemocy psychicznej, tymczasem sądy nadal skazują głównie za przemoc fizyczną, bo tę łatwo udowodnić. Problem w tym, że nawet jeśli dojdzie do skazania sprawców przemocy, to większość z nich dostaje karę w zawieszeniu. Także za działanie ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenie do targnięcia się ofiary na życie.
Patrycja Rojek-Socha
29.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie mógł zawierać przepisów o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych na zabudowę mieszkaniową. Potrzebna jest do tego zgoda ministra środowiska, a rada miasta jej nie uzyskała. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Dorian Lesner
29.12.2018
Administracja publiczna
Inspekcja działa prawidłowo, jednak większość Polaków nie wie, czym się zajmuje ani nie rozróżnia instytucji konsumenckich - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego pracy Inspekcji Handlowej.
Krzysztof Sobczak
28.12.2018
Rynek i konsument
Krajowa Rada Komornicza zwróciła się w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o zmiany, które mają obowiązywać już od pierwszego stycznia a dotyczą m.in. opłat komorniczych. Komornicy boją się, że będą musieli płacić podatek VAT. Apelują o przesunięcie wejścia w życie przepisów nawet o kilka miesięcy i nie wykluczają protestu.
Patrycja Rojek-Socha
28.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Minister Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że konieczne będzie podniesienie kryterium dochodowego w programie "Rodzina 500 plus" w 2019 r. Zapowiadane zmiany mają związek ze wzrostem płacy minimalnej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.12.2018
Celem opracowywanej ustawy jest ograniczenie nieprawidłowości w miejscach, które nielegalnie, omijając obowiązujące przepisy świadczą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Na problem zwracał uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, podnosząc że w tych miejscach, znajdujących się poza jakąkolwiek kontrolą, może dochodzić do tortur.
Patrycja Rojek-Socha
28.12.2018
Opieka zdrowotna

Od nowego roku znika użytkowanie wieczyste

Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpi z mocy prawa i będzie odpłatne. Opłatę można uiszczać w ratach przez 20 lat, tak jak obecnie za użytkowanie wieczyste. Prawo przewiduje też bonifikaty, jeżeli właściciel wniesie opłatę jednorazową. Te będą jednak zależne m.in. od decyzji samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.12.2018
Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
Od 1 stycznia z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kogo nie stać na poniesienie kosztów takiej porady. Warunkiem będzie jedynie złożenie takiego oświadczenia. Taka możliwość cieszy się dużym zainteresowaniem - nie tylko obywateli, ale też m.in. adwokatów i radców prawnych, dla których jest to dodatkowe źródło dochodów.
Patrycja Rojek-Socha
28.12.2018
Prawnicy
W porządku obrad znalazł się jeden projekt - rządowa propozycja nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Wejście w życie projektowanych rozwiązań pozwoli na obniżenie rachunków o ponad 3,5 miliarda złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.12.2018
Rynek i konsument
Ustawa, która ma poprawić ściągalność alimentów należnych dzieciom oraz długów alimenciarzy, wejdzie w życie 11 stycznia 2019 roku. Umożliwi m.in. szybszy przepływ informacji o dłużnikach alimentacyjnych pomiędzy służbami i instytucjami, a komornikami sądowymi - wszystko po to, żeby komornik mógł łatwiej ustalić, czy dłużnik alimentacyjny pracuje.
Agnieszka Matłacz
27.12.2018
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo pracy
Za darmo będzie dostępny lek dla wszystkich chorych na SMA, pojawią się także nowe terapie dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową oraz dla chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca – to tylko niektóre nowości, które przynosi lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.12.2018
Pacjent Farmacja
Gdy więzień dostaje w nagrodę widzenie bez dozoru, to na ten czas kamery monitoringu w takim pomieszczeniu powinny być zasłonięte - uważa rzecznik praw obywatelskich. Służba Więzienna przyznała mu rację, chociaż wcześniej nie zawsze stosowała tę zasadę.
Krzysztof Sobczak
27.12.2018
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie dostrzegł naruszenia czci powoda w tym, że wyszukiwarka Google wyrzuca różne linki mu poświęcone, w tym - dotyczące "biednego gangstera". Ocenił, że każdy w miarę doświadczony użytkownik internetu analizuje treści wynikające z funkcji algorytmu. Jednak wyszukiwarka mogła naruszyć prywatność - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.12.2018
Prawo cywilne RODO
W Unii Europejskiej trwają prace na rzecz etycznego i prawnego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Trwają właśnie konsultacje projektu wytycznych w tej sprawie. W Polsce koordynuje je Ministerstwo Cyfryzacji.
Krzysztof Sobczak
27.12.2018
Nowe technologie
Gdy dłużnik ma do spłacenia wiele długów, wierzyciel może zdecydować, w poczet którego zaliczy otrzymane świadczenie - twierdzi adwokat Grzegorz Prigan.
Grzegorz Prigan
27.12.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze

Pacjenci coraz dłużej czekają na odszkodowania

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wydłuża się czas trwania procesów o błędy medyczne - w ciągu ostatnich lat już o blisko osiem miesięcy. To przede wszystkim efekt braku biegłych, którzy mają przygotowywać dla sądów ekspertyzy. Do tego wielu z nich woli współpracować z prokuraturą, niż z sądami.
Katarzyna Nowosielska
27.12.2018
Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję odwoławczą kilka dni po tym jak jedna ze stron postępowania zmarła. To ustalenie skutkować musiało stwierdzeniem nieważności decyzji, skoro miało miejsce rażące naruszenie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Aleksandra Partyk
27.12.2018
Samorząd terytorialny
Prawo opiera się na uniwersalności, bezstronności i obiektywizmie. Jednak sprawując kontrolę nad językiem i definicjami słów sprawujemy władzę, gdyż mamy wpływ na to o czym i w jaki sposób mówi się w przestrzeni publicznej, ale także jak się postępuje - twierdzi dr Hanna Dębska.
Aleksandra Partyk
26.12.2018
Prawo karne Prawo cywilne
Krajowa Administracja Skarbowa wysyłała do nowożeńców pisma z pytaniami dotyczącymi organizacji wesel. Chodziło m.in. o zasady wynajmu sali weselnej, zespołów muzycznych, przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne oraz podatników świadczących usługi obsługi muzycznej imprez, ale było też pytanie o wpływy z prezentów.
Krzysztof Sobczak
24.12.2018
PIT