Senatorowie przyjęli ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, która określi zasady ochrony danych przez służby i sądy.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
RODO
W Polsce nadal działają pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, które nielegalnie, omijając ustawę świadczą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne - alarmuje RPO. W jego ocenie problem wymaga pilnego rozwiązania bo w takich miejscach, poza jakąkolwiek kontrolą może dochodzić do naruszeń a nawet przypadków tortur.
Patrycja Rojek-Socha
20.12.2018
Opieka zdrowotna
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie przeciwko firmie One Debt Partners, która windykowała należności od osób, które zostały wcześniej wprowadzone w błąd przez operatora telekomunikacyjnego. Zdaniem Urzędu, nie wolno windykować należności powstałych na skutek nieuczciwych praktyk.
Krzysztof Sobczak
20.12.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła prawo skarżącego do rzetelnego procesu w sprawie karnej ze względu na nieuwzględnienie wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem złożonego na godzinę przed wydaniem tego wyroku.
Katarzyna Warecka
20.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wobec których są albo były prowadzone postępowania upadłościowe lub restrukturyzacyjne, ale także alimentacyjne trafią do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Przewiduje to podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.
Krzysztof Sobczak
20.12.2018
Prawo gospodarcze
Od 20 grudnia skraca się termin rozpatrywania reklamacji z 30 do 15 dni, zmniejsza się odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje ze 150 do 50 euro. To efekt tzw. dyrektywy PSD2. Banki do dziś miały czas na jej wdrożenie.
Jolanta Ojczyk
20.12.2018
Finanse
Ordo Iuris obawia się, że unijne orzecznictwo sprawi, że Polska będzie musiała uznać związki małżeńskie lub partnerskie zawarte przez osoby tej samej płci. Chce temu zapobiec usuwając możliwość uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym, które jest wykorzystywane przy rejestracji związku za granicą.
Monika Sewastianowicz
20.12.2018
Z powodu braku psychiatrów dziecięcych, został czasowo zawieszony oddział psychiatryczny dla dzieci w Józefowie. To ogromny problem nie tylko dla Mazowsza, ale także okolicznych województw. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapowiada, że resort chce odtworzyć oddział z zespołem z Józefowa w innym ze szpitali warszawskich.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
W środę Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy , która od 2021 roku zakazuje sprzedaży plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, które mają zamienniki, np. sztućców. Zwiększy się też poziom recyklingu butelek po napojach.
Jolanta Ojczyk
19.12.2018
Środowisko
Sąd Najwyższy rozpozna 19 grudnia br. zagadnienie prawne dotyczące jednego z ponad 30 wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Problemem jest kwestia: czym jest przeważająca działalność handlowa. Handel wieloma towarami jednocześnie, czy tylko jednym rodzajem asortymentu?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.12.2018
Rynek i konsument Prawo pracy
Niemiecka firma wysłała mail z prośbą o zgodę na przesyłanie newslettera. Jego odbiorca, który nie wyraził na to zgody, chciał za naruszenie swoich praw 500 euro. Niemiecki sąd znał, że wystarczy 50 euro, które otrzymał od administratora danych. To rozsądna kwota – mówią prawnicy.
Jolanta Ojczyk
19.12.2018
Rynek i konsument Nowe technologie RODO
Trzeba będzie zlikwidować ok. 4,5 tysiąca łóżek w szpitalach z powodu wprowadzenia od 1 stycznia 2019 r. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – wynika z szacunków przeprowadzonych wśród dyrektorów powiatowych lecznic. Problem w tym, że na rynku nie ma tylu specjalistek, by spełnić te wymagania.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.12.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wigilia jest w Polsce zwykłym dniem roboczym, ale w tym roku wszystkie urzędy administracji rządowej będą zamknięte. Niektóre samorządy też nie będą pracować, inne przyjmą interesantów w skróconych godzinach, ale są też takie, w których sprawy będzie można załatwić, jak w każdy inny dzień. Krócej będą pracować sklepy.
Agnieszka Matłacz
19.12.2018
Administracja publiczna Prawo pracy
Ginekolog i lekarz rodzinny będą mogli przepisać bezpłatne leki kobietom w ciąży. Są już przygotowane założenia do ustawy, która miałaby wprowadzić program "Ciąża plus". Ciężarne darmowe leki mają zacząć otrzymywać w 2019 r. Zarezerwowano na ten cel 20 milionów złotych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
Kobiecie, która po utracie pracy zgłosiła się do urzędu pracy, odmówiono prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ze świadectwa pracy, które przedłożyła, wynikało, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron. Organy powinny zatem zbadać faktyczne przyczyny rozwiązania tej umowy - orzekł WSA w Bydgoszczy.
Aleksandra Partyk
18.12.2018
Prawo pracy
Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowy standard opieki okołoporodowej. Jednak nie poprawi on dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego. A obecnie są województwa, w których prawo kobiet do łagodzenia bólu istnieje tylko na papierze. W Zachodniopomorskiem w 2017 r. znieczulenie otrzymało tylko 28 kobiet na blisko 16 tysięcy porodów, w 2018 r. z takiej metody łagodzenia bólu skorzystały tylko dwie rodzące!
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.12.2018
Opieka zdrowotna
Uciekanie się do kary śmierci jest nieludzkie, to "kara sprzeczna z Ewangelią" - stwierdził poniedziałek papież Franciszek. I dodał, że każde życie jest święte i należy je chronić bez żadnych wyjątków.
Krzysztof Sobczak
17.12.2018
Prawo karne

NSA: Sąd administracyjny rozstrzyga o przywróceniu terminu dla użytkownika wieczystego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna
Skarga do sądu administracyjnego przysługuje w sytuacji, gdy samorządowe kolegium odwoławcze odmówi przywrócenia terminu na złożenie wniosku kwestionującego zmianę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.12.2018
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna
Trwający protest nauczycieli i wychowawców przedszkolnych to poważny problem dla pracujących rodziców. Szczególnie pod koniec roku, kiedy większość wykorzystała już urlopy wypoczynkowe. Prawo pracy przychodzi w takiej sytuacji z pomocą. Gdy żłobek, przedszkole czy szkoła niespodziewanie się zamyka, rodzic może skorzystać z płatnego zasiłku opiekuńczego.
Agnieszka Matłacz
17.12.2018
Szkoła i uczeń Prawo pracy
Osoby z niepełnosprawnościami nie chcą preferencyjnego traktowania, a tylko wyrównania szans. Obowiązujące przepisy niestety tego nie zapewniają. Wciąż nie mają odpowiedniego dostępu do edukacji, sądownictwa, napotykają wiele przeszkód przy załatwianiu spraw administracyjnych - uznali uczestnicy II Kongresu Praw Obywatelskich.
Agnieszka Matłacz
17.12.2018
Pomoc społeczna
Niedawny protest policjantów i wywalczone podwyżki przypomniały o niektórych problemach tej formacji. Głównie finansowych, a szkoda, bo reform wymaga zarówno organizacja jak i sposób działania policji - pisze Tomasz Warykiewicz
Tomasz Warykiewicz
17.12.2018
Skoro transakcje nie były autoryzowane przez właściciela rachunku, bank musi oddać pieniądze i to wraz z odsetkami. Tak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. By było inaczej bank musi udowodnić, że do transakcji doszło z winy klienta lub jego rażącego niedbalstwa.
Jolanta Ojczyk
17.12.2018
Finanse
Pakiet Katowicki, nazywany też „Mapą drogową” realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r. - to dokument przyjęty w sobotę późnym wieczorem przez strony - uczestników szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach COP24.
Krzysztof Sobczak
16.12.2018
Środowisko Prawo gospodarcze
Minister rodziny i pracy podtrzymuje, że marcowy termin wejścia w życie emerytur dla matek czwórki dzieci jest realny. Projekt ustawy jest już po konsultacjach i ma zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Agnieszka Matłacz
15.12.2018
Domowe finanse Emerytury i renty
Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wymaga systemowych rozwiązań - w tym zmian w prawie, zwiększenia świadomości społecznej, edukacji policjantów, prokuratorów i sędziów - uważają przedstawiciele RPO i organizacji zajmujących się prawami kobiet.
Patrycja Rojek-Socha
15.12.2018
Prawo karne
Zwiększa się nieznacznie liczba spraw o zaprzeczenie ojcostwa z powództwa prokuratora. Jest to obecnie mniej niż jeden procent wszystkich wniosków wpływających do prokuratury - według szacunków kilkadziesiąt spraw w skali kraju. Jednak są sytuacje życiowe, w których pomoc prokuratora w przeprowadzeniu takiego postępowania jest niezbędna.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.12.2018
Prawo rodzinne Prokuratura
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami nie jest zagrożone wprowadzeniem elementów edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej w gdańskich szkołach publicznych.
Katarzyna Warecka
15.12.2018
Możliwość złożenia przez kontrolowaną osobę do właściwego sądu rejonowego zażalenia na postanowienie o przeszukaniu - to jedna ze zmian wynikających z uchwalonej w piątek przez Sejm nowelę ustawy o policji i kilkunastu innych ustaw, dotyczącą m.in. zakresu czynności podczas przeprowadzania kontroli osobistej.
Krzysztof Sobczak
14.12.2018
Prawo karne
Powołanie Rzecznika Praw Pasażerów to jeden z celów nowelizacji ustawy Prawo lotnicze. Uchwalona w piątek ustawa implementuje też prawo unijne w zakresie, m.in. koordynacji rozkładów lotów, czasu pracy załóg lotniczych, wyposażania samolotów.
Krzysztof Sobczak
14.12.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Dostosowanie polskiego prawa do tzw. unijnej dyrektywy DODO przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Krzysztof Sobczak
14.12.2018
RODO