Prawo.pl
Rząd funduje przedsiębiorcom kolejny lockdown, po raz kolejny opierając przepisy o ograniczeniach działalności na wskazywaniu kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Na razie - z braku obiecanych przepisów "odmrażających" Sylwestra - covidosceptycy mogą szykować się na domówkę lub imprezę pod chmurką. Możliwe jest też zorganizowanie tańców w lokalu, który stricte dyskoteką nie jest.
Monika Sewastianowicz
17.12.2021
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo

Ulgę w PIT dla klasy średniej trzeba pilnie poprawić

PIT Rachunkowość Poprawmy prawo Polski Ład
Przekroczenie, nawet o jedną złotówkę, określonego limitu przychodów uprawniających do wynikającej z Polskiego Ładu ulgi dla klasy średniej spowoduje całkowitą utratę prawa do odliczenia i konieczność dopłaty brakującego podatku. Uzasadnionym może być więc wniosek do pracodawcy, by nie odliczał on ulgi na etapie zaliczek na PIT w trakcie roku, i jej samodzielnie rozliczenie w rocznym PIT.
Krzysztof Koślicki
17.12.2021
PIT Rachunkowość Poprawmy prawo Polski Ład
Obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym lub w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, jako czynność urzędowa o charakterze informacyjnym i niewładczym, nie podlega obowiązkowi kontrasygnaty premiera - stwierdził w przyjętej w czwartek uchwale 7-osobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
16.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcom przetwarzać dane dotyczące zaszczepienia przeciwko Cvovid-19, statusu ozdrowieńca czy wyniku testu, na tym posiedzeniu Sejmu raczej nie zostanie uchwalony, i to mimo zapowiedzi rządu o ekspresowym tempie prac. Sprzeciwia się mu Konfederacja, a także część posłów PiS. Dlatego w środę nie odbyło się pierwsze czytanie projektu. Komisja wróciła do tego w czwartek.
Jolanta Ojczyk
16.12.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Państwo członkowskie UE może odmówić wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, gdy sprawa jest przedmiotem zainteresowania władzy wykonawczej, które wykracza poza konkretne elementy zarzucanych przestępstw i naraża przekazywaną osobę na ryzyko, że sprawa nie zostanie obiektywnie rozpatrzona. Powodem może być wadliwe powołanie sędziego, ale to musi być wykazane w odniesieniu do konkretnej sprawy.
Krzysztof Sobczak
16.12.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Poczynania władzy, począwszy od 2015 roku, skompromitowały stabilność i bezpieczeństwo sytemu demokratycznego, między innymi poprzez obezwładnienie sądów i uczynienie z nich kolejnego narzędzia walki z obywatelem. Ale przywracanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów musi odbywać się z jednoczesnym usprawnieniem procesu egzekucji orzeczeń - pisze Tomasz Warykiewicz.
Tomasz Warykiewicz
16.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja
Otyłość jest chorobą cywilizacyjną, ujętą w Narodowym Programie Zdrowia, a jej leczenie zostało uznane za jeden z jego priorytetów. Mimo tego, z opublikowanego właśnie raportu NIK wynika, że działania podejmowane przez kolejnych ministrów zdrowia nie zahamowały tempa wzrostu liczby dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. Problem dotyczy coraz młodszych dzieci, a skuteczność terapii jest niewielka.
Agnieszka Matłacz
16.12.2021
Opieka zdrowotna
Od czwartku 16 grudnia ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5. Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent.
Krzysztof Sobczak
16.12.2021
Koronawirus szczepienia
Relacje między wynajmującym a najemcą nie zawsze są poprawne. Bywa, że już wkrótce po zawarciu umowy najmu powstaną spory na tle zakresu praw i obowiązków. Wielu nieprzyjemnym sytuacjom można zapobiec, jeśli strony przed zawarciem umowy dokładnie ustalą łączące ich zasady i odpowiednio przygotują treść umowy.
Aleksandra Partyk
16.12.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Współpraca reklamowa influencerów z markami stała się popularnym sposobem promocji produktów i usług. Dzięki internetowym gwiazdom firmy zyskały nowy kanał i sposób dotarcia do potencjalnych klientów. Jednak nie zawsze taka współpraca odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, naruszając prawa konsumenta. Rozwiązaniem może być stosowanie się do kodeksu dobrych praktyk.
Aleksandra Maciejewicz Bartłomiej Serafinowicz
16.12.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Ustalanie limitów to nadal fikcja - nie ma jak liczyć zaszczepionych

Rynek i konsument Poprawmy prawo Koronawirus szczepienia
W hotelu, w restauracji, w teatrze czy na basenie ustalenie limitu gości było i będzie nadal fikcją. Przepisy, które weszły w życie 15 grudnia, niewiele zmieniły. A politycy, jak chowali głowę w piasek, tak dalej to robią. Mogą zrehabilitować się wprowadzając zasady ustalania limitów do ustawy w sprawie weryfikacji zaszczepionych w zakładach pracy. Prace nad tym projektem miały rozpocząć się w środę, ale nic z tego nie wyszło.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.12.2021
Rynek i konsument Poprawmy prawo Koronawirus szczepienia
Spór z polskim rządem o praworządność dotyczy niezależności wymiaru sprawiedliwości, a nie prymatu prawa Unii nad polską konstytucją - stwierdził prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts. I dodał, że podważanie przez państwa członkowskie i ich sądy zasad obowiązujących w traktatach Unii Europejskiej to kryzys egzystencjalny dla całej wspólnoty.
Krzysztof Sobczak
15.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sąd Najwyższy zwrócił się z zapytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy zakaz nadawania reklam w trakcie audycji dla dzieci mógł zostać sformułowany przez ustawodawcę tylko w odniesieniu do nadawców linearnych audiowizualnych usług medialnych, bez wprowadzenia podobnych ograniczeń w stosunku do nadawców usług medialnych na żądanie.
Krzysztof Sobczak
15.12.2021
Prawo gospodarcze Prawo unijne
Od czwartku 16 grudnia można już szczepić dzieci od 5 roku życia i wielu rodziców chce z tego prawa skorzystać. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak je zarejestrować na sczepienie, a potem jak pobrać certyfikat. Dziecko można zarejestrować przez Internetowe Konto Pacjenta rodzica lub infolinię. Z IKP rodzic będzie mógł też pobrać certyfikat potwierdzający przyjęcie szczepionki, także tylko pierwszej dawki.
Jolanta Ojczyk
15.12.2021
Koronawirus szczepienia

W 2022 roku polskie prawo sięgnie kosmosu

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Trzeba wyznaczyć granicę Polski w kosmosie. Uzgodnić, kto ubezpieczy stłuczki, a także uregulować, kto i jak może zarobić na przestrzeni kosmicznej. Trwają prace nad pierwszą polską ustawą o działalności kosmicznej. Regulacji możemy spodziewać się już w 2022 roku. Światowi gracze korzystają z usług polskich firm i instytucji naukowych. Krajowe prawo kosmiczne będzie naszą dźwignią rozwoju.
Katarzyna Malinowska
15.12.2021
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Trybunał w Strasburgu zajmie się ochroną osób LGBTI w Polsce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Problem braku ochrony dla osób LGBTI przed przestępstwami z nienawiści znalazł się na wokandzie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przedstawiła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie, osoby LGBTI w Polsce są pozbawione skutecznej ochrony przed przestępstwami z nienawiści, co stanowi poważny problem systemowy.
Krzysztof Sobczak
15.12.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja

Parki narodowe będą miały centralny nadzór

Środowisko Administracja publiczna
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamiarza powołać instytucję o nazwie Polskie Parki Narodowe, w skład której będzie wchodziła dyrekcja PPN i 23 oddziały regionalne - poinformowała wiceminister w tym resorcie Małgorzata Golińska, odpowiadając w środę w Sejmie na pytania posłów. Ma to "usprawnić funkcjonowanie oraz i uwspólnić i uspójnić podejmowanie wielu decyzji w sprawach merytorycznych i administracyjnych".
Krzysztof Sobczak
15.12.2021
Środowisko Administracja publiczna
W środę 15 grudnia Trybunał Konstytucyjny nie wydał wyroku, który miałby być odpowiedzią na pytanie, czy prawo do informacji publicznej jest wystarczająco precyzyjne i nie traktuje danych o urzędnikach zbyt szeroko. Jak podano, przyczyną odłożenia rozprawy była nieobecność przedstawicieli Sejmu. Nowego terminu rozprawy nie podano.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.12.2021
Administracja publiczna RODO
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy PayPal, serwis internetowy do dokonywania płatności, pełniący również funkcję elektronicznego portfela, nie stosuje niedozwolonych postanowień umownych, m.in. dotyczących jednostronnej zmiany warunków umowy, a także sankcji w postaci ograniczenia dostępu do usług. Możliwe jest też wszczęcie postępowania o uznanie klauzul za niedozwolone.
Krzysztof Sobczak
15.12.2021
Rynek i konsument Finanse
Od środy 15 grudnia obowiązują przepisy z nowymi ograniczeniami covidowymi. Od tegogo dnia zaczęły obowiązywać zaostrzone limity osób - m.in. w restauracjach i hotelach. Nie będzie się do nich wliczać osób, które pokażą ważny certyfikat covidowy. To przełom, ponieważ do tej pory nie było takiego uregulowania. Wystarczyło samo oświadczenie zaszczepionego.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.12.2021
Rynek i konsument Koronawirus szczepienia
Obowiązujące od środy 15 grudnia zmiany w rozporządzeniu covidowym przewidują m.in. wprowadzenie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej.
Krzysztof Sobczak
15.12.2021
Koronawirus a prawo
Dziecko będące obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo do dowodu lub paszportu na podstawie aktu urodzenia wskazującego dwie matki, wydanego przez inne państwo członkowskie. Nawet jeśli dane państwo nie uznaje rodzicielstwa jednopłciowego - orzekł we wtorek 14 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpowiedzi pytanie prejudycjalne sądu z Bułgarii.
Krzysztof Sobczak
15.12.2021
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej. Podobnie jak po ogłoszeniu upadłości konsument może podjąć zatrudnienie przykładowo na podstawie umowy o pracę. Przydałaby się jednak zmiana przepisów tak, aby rozpoczęcie działalności gospodarczej nie naruszało interesów dotychczasowych wierzycieli.
Alicja Sobota Radomir Szaraniec
15.12.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Polska zablokowała we wtorek w Brukseli plan priorytetów legislacyjnych Unii Europejskiej na 2022 rok. Powodem ma być brak akceptacji Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Z polskiego stanowiska wynika, że zgadza się z celem obrony praworządności oraz obrony i wzmacniania demokracji w UE, ale jakikolwiek instrument, który ma temu służyć, musi być oparty na zapisach traktatowych.
Patrycja Rojek-Socha
14.12.2021
Prawo unijne

Nie będzie ograniczeń covidowych w komunikacji publicznej

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Wprowadzając od środy 15 grudnia kolejne obostrzenia covidowe, rząd wycofał się ostatecznie z zapowiadanego limitowania miejsc w komunikacji publicznej. Przewoźnicy od początku argumentowali, że takie ograniczenia to fikcja. W zamian mają być zwiększone kontrole w pojazdach dotyczące obowiązku zasłaniania nosa i ust.
Robert Horbaczewski
14.12.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Wprowadzenie do systemu Ewidencji Wjazdów do Polski informacji o dodatnich wynikach powtórnych testów u dzieci spowodowało automatyczne wydłużenie łącznego czasu ich izolacji do 15 dni. Tymczasem zgodnie z przepisami izolacja kończy się po 10 dniach od daty pierwszego dodatniego wyniku testu - chyba że przedłuży ją lekarz POZ.
Krzysztof Sobczak
14.12.2021
Koronawirus a prawo

Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego coraz bardziej popularne

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów chwali się, że popularność e-Urzędu Skarbowego systematycznie rośnie. Z nowego systemu skorzystano już ponad 50,5 milionów razy, złożono również ponad 59 tys. pism ogólnych. Resort udostępnił właśnie nowe funkcje systemu. Są przeznaczone dla pełnomocników i ich mocodawców.
Krzysztof Koślicki
14.12.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
W pierwszej kolejności Komisja Europejska musi zgodzić się na prozumienie w sprawie realizacji przez Polskę Krajowego Planu Odbudowy, a potem polskie władze przedstawią projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Taki scenariusz prezentują kolejni przedstawiciele polskiego rządu, w tym premier. Nie wyjaśniają jednak, czy jest na to zgoda Komisji Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
14.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

UOKiK: Komercyjne pożyczki to nie "obligacje społeczne"

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza firmy, które proponując umowy inwestycyjne sugerują klientom, że ich oferta związana jest z funkcjonowaniem Krajowego Funduszu Gwarancyjnego działającego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, a także przedstawiają oferty pożyczek inwestycyjnych jako „obligacji społecznych”.
Krzysztof Sobczak
14.12.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Rosną kolejki klientów chcących zakończyć jeszcze w tym roku leasing pojazdu i uciec przed nowym obciążeniem podatkowym. Przepisy wchodzące z początkiem 2022 r. sprawią, że pozbycie się wykupionego na własność samochodu przed upływem sześciu lat - będzie oznaczało konieczność zapłaty podatku dochodowego. Wzrośnie prawdopodobnie popularność produktów z wysoką wartością wykupu.
Regina Skibińska
14.12.2021
Rynek i konsument Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski