Premier Mateusz Morawiecki zapewnił w piątek, że nie będzie podwyżek cen energii - dostawcy mają nie stracić, a odbiorcy zapłacić tyle, ile do tej pory. Rząd przygotował kilka mechanizmów, które pozwolą utrzymać ceny na poziomie z I połowy 2018 roku. Specjalnie w tym celu zbierze się tuż po Bożym Narodzeniu parlament.
Agnieszka Matłacz
22.12.2018
Rynek i konsument
Za wypadek na hotelowym basenie przedsiębiorca odpowiada na zasadzie ryzyka. Pojęcie ruchu przedsiębiorstwa za pomocą sił przyrody odnosi się do jego funkcjonowania jako całości a nie do poszczególnych elementów – potwierdził wyrok wstępny Sąd Okręgowy w Kielcach.
Robert Horbaczewski
22.12.2018
Prawo cywilne

Od nowego roku dużo drożej za mieszanie śmieci

Środowisko Administracja publiczna
Jeżeli nie będziemy segregować odpadów, od 1 stycznia 2019 r. zapłacimy aż cztery razy więcej, niż za śmieci posortowane. W wielu gminach pojawią się też dwa nowe pojemniki na odpady. Zostaną również wprowadzone dotkliwe sankcje za brak lub nienależyte segregowanie odpadów.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.12.2018
Środowisko Administracja publiczna
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Od 1 stycznia wejdzie w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia, oświaty.
Jacek Górski
22.12.2018
Taką samą kwotę otrzymają osoby uprawnione do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Nowelizację, która wprowadza zmiany, w piątek podpisał prezydent.
Agnieszka Matłacz
21.12.2018
Emerytury i renty
Prawa procesowe nie zawsze są przestrzegane w jednostkach policji - wynika z opublikowanego właśnie raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Brakuje m.in. systemu pomocy prawnej dla osób zatrzymanych, są problemy z dostępnością tłumacza przysięgłego rzadkich języków, a pouczenia dla osób zatrzymanych trudno zrozumiałe.
Krzysztof Sobczak
21.12.2018
Prawo karne Policja
Prezydent podpisał ustawę, która pozwoli na wdrożenie pilotażowego programu dofinansowania ocieplenia domów jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie i wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów emisyjnych. Zadaniem gminy będzie planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców.
Agnieszka Matłacz
21.12.2018
Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
Pielęgniarki z Samodzielnego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, które walcząc wiosną tego roku o podwyżki masowo poszły na zwolnienia lekarskie, nie popełniły przestępstwa – uznała lubelska prokuratura umarzając postępowanie karne. Zdaniem prokuratora nie doszło też do zagrożenia dla pacjentów szpitala.
Robert Horbaczewski
21.12.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że nie ma możliwości kwestionowania decyzji o przejęciu przez państwo nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, ponieważ w takich sprawach - od 1992 r. - nie można stosować przepisów o wznowieniu postępowania, stwierdzeniu nieważności, uchylenia czy zmiany decyzji. Jego zdaniem, to łamanie praw konstytucyjnych.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2018
Samorząd terytorialny
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umożliwia żądanie od zobowiązanego udostępnienia danych osobowych. Ich ochrona nie stanowi jednak wartości absolutnej.
Iwona Kaczorowska
21.12.2018
Finanse RODO
Kościół nie będzie szczędził wysiłków, by uczynić wszystko, co w jego mocy, by przekazać wymiarowi sprawiedliwości każdego, kto popełnił takie zbrodnie. Kościół nic nie będzie ukrywał - zapewnił papież Franciszek.
Krzysztof Sobczak
21.12.2018
Prawo karne
Żądanie udzielenia informacji przetworzonej może zostać uwzględnione pod warunkiem wykazania, że jest ona szczególnie istotna dla interesu publicznego. Krąg podmiotów, które wykażą taką przesłankę, jest ograniczony - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wynika z tego, że stowarzyszenia nie mogą liczyć na dane o wydatkach partii politycznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.12.2018
Finanse
Od 1 stycznia 2019 roku nie będzie już potrzebna zgoda pracownika na przelew pensji na konto. Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzenia będzie zasadą, ale pracownicy, którzy nie mają konta w banku lub po prostu chcą dostawać pieniądze do ręki, wciąż będą mieć taką możliwość. Do nowych regulacji trzeba dostosować firmowe regulaminy.
Agnieszka Matłacz
21.12.2018
Domowe finanse Prawo pracy
Firma umieszczając na swojej stronie wtyczkę osoby trzeciej, np. facebookowy przycisk „Lubię to” staje się administratorem. Jest zatem odpowiedzialna za gromadzenie danych i przekazywanie ich FB. Musi też spełniać obowiązek informacyjny. Tak uznał rzecznik TSUE w sprawie niemieckiego serwisu Fashion ID.
Jolanta Ojczyk
21.12.2018
Nowe technologie RODO
Senatorowie przyjęli ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, która określi zasady ochrony danych przez służby i sądy.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
RODO
W Polsce nadal działają pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, które nielegalnie, omijając ustawę świadczą usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne - alarmuje RPO. W jego ocenie problem wymaga pilnego rozwiązania bo w takich miejscach, poza jakąkolwiek kontrolą może dochodzić do naruszeń a nawet przypadków tortur.
Patrycja Rojek-Socha
20.12.2018
Opieka zdrowotna
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie przeciwko firmie One Debt Partners, która windykowała należności od osób, które zostały wcześniej wprowadzone w błąd przez operatora telekomunikacyjnego. Zdaniem Urzędu, nie wolno windykować należności powstałych na skutek nieuczciwych praktyk.
Krzysztof Sobczak
20.12.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła prawo skarżącego do rzetelnego procesu w sprawie karnej ze względu na nieuwzględnienie wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem złożonego na godzinę przed wydaniem tego wyroku.
Katarzyna Warecka
20.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wobec których są albo były prowadzone postępowania upadłościowe lub restrukturyzacyjne, ale także alimentacyjne trafią do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Przewiduje to podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.
Krzysztof Sobczak
20.12.2018
Prawo gospodarcze
Ordo Iuris obawia się, że unijne orzecznictwo sprawi, że Polska będzie musiała uznać związki małżeńskie lub partnerskie zawarte przez osoby tej samej płci. Chce temu zapobiec usuwając możliwość uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym, które jest wykorzystywane przy rejestracji związku za granicą.
Monika Sewastianowicz
20.12.2018
Od 20 grudnia skraca się termin rozpatrywania reklamacji z 30 do 15 dni, zmniejsza się odpowiedzialność klientów za nieautoryzowane transakcje ze 150 do 50 euro. To efekt tzw. dyrektywy PSD2. Banki do dziś miały czas na jej wdrożenie.
Jolanta Ojczyk
20.12.2018
Finanse
Z powodu braku psychiatrów dziecięcych, został czasowo zawieszony oddział psychiatryczny dla dzieci w Józefowie. To ogromny problem nie tylko dla Mazowsza, ale także okolicznych województw. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapowiada, że resort chce odtworzyć oddział z zespołem z Józefowa w innym ze szpitali warszawskich.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
W środę Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy , która od 2021 roku zakazuje sprzedaży plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, które mają zamienniki, np. sztućców. Zwiększy się też poziom recyklingu butelek po napojach.
Jolanta Ojczyk
19.12.2018
Środowisko
Sąd Najwyższy rozpozna 19 grudnia br. zagadnienie prawne dotyczące jednego z ponad 30 wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Problemem jest kwestia: czym jest przeważająca działalność handlowa. Handel wieloma towarami jednocześnie, czy tylko jednym rodzajem asortymentu?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.12.2018
Rynek i konsument Prawo pracy
Niemiecka firma wysłała mail z prośbą o zgodę na przesyłanie newslettera. Jego odbiorca, który nie wyraził na to zgody, chciał za naruszenie swoich praw 500 euro. Niemiecki sąd znał, że wystarczy 50 euro, które otrzymał od administratora danych. To rozsądna kwota – mówią prawnicy.
Jolanta Ojczyk
19.12.2018
Rynek i konsument Nowe technologie RODO
Trzeba będzie zlikwidować ok. 4,5 tysiąca łóżek w szpitalach z powodu wprowadzenia od 1 stycznia 2019 r. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – wynika z szacunków przeprowadzonych wśród dyrektorów powiatowych lecznic. Problem w tym, że na rynku nie ma tylu specjalistek, by spełnić te wymagania.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.12.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wigilia jest w Polsce zwykłym dniem roboczym, ale w tym roku wszystkie urzędy administracji rządowej będą zamknięte. Niektóre samorządy też nie będą pracować, inne przyjmą interesantów w skróconych godzinach, ale są też takie, w których sprawy będzie można załatwić, jak w każdy inny dzień. Krócej będą pracować sklepy.
Agnieszka Matłacz
19.12.2018
Administracja publiczna Prawo pracy
Ginekolog i lekarz rodzinny będą mogli przepisać bezpłatne leki kobietom w ciąży. Są już przygotowane założenia do ustawy, która miałaby wprowadzić program "Ciąża plus". Ciężarne darmowe leki mają zacząć otrzymywać w 2019 r. Zarezerwowano na ten cel 20 milionów złotych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
Kobiecie, która po utracie pracy zgłosiła się do urzędu pracy, odmówiono prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ze świadectwa pracy, które przedłożyła, wynikało, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron. Organy powinny zatem zbadać faktyczne przyczyny rozwiązania tej umowy - orzekł WSA w Bydgoszczy.
Aleksandra Partyk
18.12.2018
Prawo pracy
Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowy standard opieki okołoporodowej. Jednak nie poprawi on dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego. A obecnie są województwa, w których prawo kobiet do łagodzenia bólu istnieje tylko na papierze. W Zachodniopomorskiem w 2017 r. znieczulenie otrzymało tylko 28 kobiet na blisko 16 tysięcy porodów, w 2018 r. z takiej metody łagodzenia bólu skorzystały tylko dwie rodzące!
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.12.2018
Opieka zdrowotna