Możliwość złożenia przez kontrolowaną osobę do właściwego sądu rejonowego zażalenia na postanowienie o przeszukaniu - to jedna ze zmian wynikających z uchwalonej w piątek przez Sejm nowelę ustawy o policji i kilkunastu innych ustaw, dotyczącą m.in. zakresu czynności podczas przeprowadzania kontroli osobistej.
Krzysztof Sobczak
14.12.2018
Prawo karne
Powołanie Rzecznika Praw Pasażerów to jeden z celów nowelizacji ustawy Prawo lotnicze. Uchwalona w piątek ustawa implementuje też prawo unijne w zakresie, m.in. koordynacji rozkładów lotów, czasu pracy załóg lotniczych, wyposażania samolotów.
Krzysztof Sobczak
14.12.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Dostosowanie polskiego prawa do tzw. unijnej dyrektywy DODO przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Krzysztof Sobczak
14.12.2018
RODO

Nowy rzecznik praw dziecka rozpoczął pracę

Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Wybrany na urząd Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Pawlak złożył w piątek ślubowanie w Sejmie i w ten sposób formalnie rozpoczął pięcioletnią kadencję na tym stanowisku. Zastąpi Marka Michalaka, który sprawował ten urząd przez dwie kadencje.
Krzysztof Sobczak
14.12.2018
Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje nie tylko opiekunowi osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
14.12.2018
Pomoc społeczna
Sprawa śmierci Igora Stachowiaka nie jest odosobniona, w Polsce nadal zdarzają się przypadki tortur. Potrzebne są zarówno zmiany w przepisach, szkoleniu służb jak i zwiększenie kontroli państwa nad placówkami w których prawa człowieka mogą być łamane - uważają przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich
Patrycja Rojek-Socha
14.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.12.2018
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze nie znikną, ale będą bardziej kosztowne. Deweloperzy będą musieli odprowadzać od każdej wpłaconej kwoty do 5 procent na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Może to spowodować wzrost cen mieszkań. UOKiK zapewnia, że to koszt ochrony konsumentów.
Jolanta Ojczyk
14.12.2018
Prawo gospodarcze
Uhonorowano innowacyjny projekt Litygacji Strategicznej, który wspiera przestrzeganie praw człowieka i swobody wypowiedzi w Polsce. Gala 2018 Good Lobby Awards odbyła się 12 grudnia w Brukseli. 
Patrycja Rojek-Socha
13.12.2018
Rynek
Osoby niewidome, słabowidzące i z innymi niepełnosprawnościami będą miały łatwiejszy dostęp do opublikowanych utworów drukowanych i programów komputerowych.
Agnieszka Matłacz
13.12.2018
Prawo cywilne

Już można blokować sms-y premium

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Abonenci są od 12 grudnia br. chronieni przed niechcianymi SMS Premium, dzięki czemu będą mogli lepiej kontrolować swoje wydatki. To możliwe dzięki zmianom w prawie telekomunikacyjnym, które pozwalają na zablokowanie wszystkich usług Premium nawet, gdy są one bezpłatne.
Krzysztof Sobczak
13.12.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Ustawa o Służbie Ochrony Państwa pozwalała Straży Marszałkowskiej na odmowę wydania obywatelowi przepustki na galerię sejmową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Tym samym oddalił skargę obywatela, który nie został wpuszczony na obrady Sejmu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o przeszukaniu do właściwego sądu rejonowego - to jedna ze zmian przewidzianych projekt nowelizacji kilkunastu ustaw dotyczący m.in. zakresu czynności podczas przeprowadzania kontroli osobistej. W Sejmie odbyło się w środę jego pierwsze czytanie i posłowie zdecydowali o skierowaniu do prac w komisjach.
Krzysztof Sobczak
13.12.2018
Prawo karne

Dopłaty do czynszu adresowane do mieszkań

Domowe finanse Administracja publiczna
W świetle ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych - w pierwszych latach najmu mieszkania, dopłaty do czynszu są skierowane nie do osób, lecz do niektórych mieszkań i to takich, które zostaną wybudowane dopiero po wejściu przepisów w życie – uważa Ewa Bończak-Kucharczyk.
Ewa Bończak-Kucharczyk
13.12.2018
Domowe finanse Administracja publiczna
Aż 41 procent Polaków dopuszcza stosowanie tortur, także w celu złamania oporu, odstraszania od popełnienia przestępstw, czy jako... kary - wynika z badań przeprowadzonych dla Rzecznika Praw Obywatelskich, do których dotarło Prawo.pl.
Patrycja Rojek-Socha
13.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Przeciwdziałanie przypadkom tortur w Polsce, prawa kobiet, mniejszości, zagrożenia dla niezawisłości sędziów - to główne tematy rozpoczynającego się w piątek II Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich. Na uczestników czekają panele, warsztaty, będzie też symulacja procesu sądowego.
Patrycja Rojek-Socha
13.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Senat w środę zgodził się na powołanie Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jego pięcioletnia kadencja rozpocznie się, gdy złoży on ślubowanie w Sejmie, które prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
12.12.2018
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 marca zajmie się pytaniami prejudycjalnymi, które Sąd Najwyższy skierował do niego w sierpniu i we wrześniu. Dotyczą one m.in. tego, czy Krajowa Rada Sądownictwa, której członkowie - sędziowie są wybierani przez władzę ustawodawczą, może stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Patrycja Rojek-Socha
12.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
W pierwszym półroczu obowiązywania w państwach UE nowych zasad ochrony danych osobowych nieliczne były działania organów krajowych w zakresie kontroli zgodności z RODO - stwierdza w raporcie firma doradcza Deloitte. I dodaje, że organy ochrony danych osobowych skupiają się obecnie na wyjaśnianiu przepisów oraz wskazywaniu kwestii dotyczących zgodności z RODO.
Krzysztof Sobczak
12.12.2018
RODO
Wrześniowy wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie Profi Credit Polska otworzył drogę do podważenia nakazów zapłaty i wznowienia postępowań z parabankami. Czas nagli - krótkie, trzymiesięczne terminy na złożenie skargi o wznowienie postępowania mijają 13 i 20 grudnia 2018 r.
Przemysław Gałązka
12.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
O zwrot tzw. opłaty likwidacyjnej, czy też świadczenia wykupu można pozwać ubezpieczyciela przez 10 lat od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia na życie połączonej z funduszem kapitałowym - potwierdził raz jeszcze Sąd Najwyższy
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.12.2018
Prawo cywilne Rynek i konsument
Podatnicy, którzy po Nowym Roku będą przenosić swój majątek do innego państwa, zapłacą dodatkowy podatek od wyjścia, czyli tzw. exit tax. Dla większości wyniesie on 19 proc. Dodatkową daninę zapłacą także osoby fizyczne, mimo że przepisy unijne tego nie wymagają. Możliwe będzie rozłożenie na raty i zwrot podatku.
Krzysztof Koślicki
12.12.2018
CIT PIT
Ciężko chora spadkobierczyni sporządziła w hospicjum testament przed notariuszem. Dopiero po jego sporządzeniu odnotowano u niej zaburzenia kontaktu. Pozwany nie miał racji domagając się przeprowadzenia dowodu z repertorium notariusza na okoliczność, w jakich godzinach testament został sporządzony - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
12.12.2018
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Chodzi o trzy osoby w tym operatora telewizji, które w 2017 r. weszły na teren Puszczy Białowieskiej gdzie trwała wycinka drzew. Sąd Najwyższy uznał, że sąd w Hajnówce nie miał prawa w trybie nakazowym ukarać ich grzywnami. Dwie sprawy zwrócił, w jednej zdecydował o uniewinnieniu.
Patrycja Rojek-Socha
11.12.2018
Środowisko
Na największej sali Sądu Najwyższego zapadł wyrok skazujący Wilka za połknięcie babci i Czerwonego Kapturka - 10 lat ograniczenia wolności, dozór elektroniczny, zakaz opuszczania lasu i dozór kuratora. Była to rozprawa edukacyjna z udziałem znanych prawników w reżyserii Michała Zadary. W określeniu wymiaru kary uczestniczyły też przebywające na sali dzieci.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2018
Prawo karne Szkoła i uczeń
Koordynowanie działań państw członkowskich w zapobieganiu cyberatakom i reagowaniu na nie - to główne zadanie unijnego systemu certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego produktów i usług oraz rozbudowy agencji do walki z cyberprzestępczością.
Krzysztof Sobczak
11.12.2018
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Składanie wniosków o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, gdy nie został na niej zrealizowany cel publiczny będzie możliwe w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli od uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu minęło już 20 lat. Tak wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jolanta Ojczyk
11.12.2018
Budownictwo
Problem nierespektowania przez polskie rządy, lub respektowania połowicznego wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest już systemowy. Władza jest niechętna zmianom, które poszerzają sferę wolności i praw obywateli - mówi w rozmowie z Prawo.pl dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Mikołaj Pietrzak.
Patrycja Rojek-Socha
11.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Już nie tylko lekarze są winni błędów medycznych. Rośnie liczba ukaranych pielęgniarek i położnych, zazwyczaj za pomyłki przy porodach. To nie przypadek, powikłania okołoporodowe stanowią znaczny odsetek błędów medycznych.
Katarzyna Nowosielska
11.12.2018
Opieka zdrowotna

Podatki uproszczone, ale tylko w teorii

Ordynacja Domowe finanse CIT PIT Prawo gospodarcze
Ministerstwo Finansów realizuje program 3xP. Prawo podatkowe ma być proste, przejrzyste i przyjazne. W tym celu od stycznia 2019 roku zmieni się bardzo dużo przepisów. Eksperci zwracają uwagę, że firmy zapłacą wyższe daniny. Krytykowany jest też sposób nowelizowania prawa.
Krzysztof Koślicki
11.12.2018
Ordynacja Domowe finanse CIT PIT Prawo gospodarcze