Prawo.pl
Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość skorzystania z teleporady osobom głuchym i niedosłyszącym. Teleplatforma pierwszego kontaktu wzbogacona została o dodatkową funkcję – tłumacza języka migowego. Aby jednak skorzystać z niego, najpierw trzeba wysłać formularz przez internet.
Katarzyna Redmerska
17.02.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Przedsiębiorcy, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) mogą skorzystać z pakietu ulg podatkowych. Wsparcie polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Przypomniało o tym właśnie Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
17.02.2022
CIT PIT Polski Ład
Użycie programów komputerowych pobierających z telefonu lub innego urządzenia osoby objętej kontrolą operacyjną całą jego zawartość, a także utrwalanie treści rozmów i obrazu w pomieszczeniach, w których znajduje się to urządzenie, po przejęciu nad nim kontroli - to największe zarzuty ekspertów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego wobec systemu Pegasus.
Krzysztof Sobczak
17.02.2022
Prokuratura Policja Nowe technologie
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia lekarze mają oceniać zagrożenie wystąpienia depresji u kobiet w ciąży. Problem w tym, że przepisy nie zostały powiązane z żadnym narzędziem do przeprowadzenia tego typu badań. Nie mamy więc możliwości odpowiedzi na pytanie czy jest duże zagrożenie depresją w ciąży - alarmują ginekolodzy. A kobiety narzekają na sposób traktowania przez personel medyczny.
Beata Dązbłaż
17.02.2022
Opieka zdrowotna
Ruszyła strona internetowa, która zachęca do zgłaszania przypadków znieważania „wielkich Polaków”. Oczywiście nie wszystkich - konkretnie Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako że główni zainteresowani do sądu nie pójdą, być może czeka nas wysyp spraw o obrazę uczuć religijnych, o ile prokuratorzy przyjmą interpretacje, że świętych można uznać za obiekt czci religijnej.
Monika Sewastianowicz
17.02.2022
Prawo karne

SN: Demonstracja bez maseczek była legalna

Prawo karne Koronawirus a prawo
Po raz kolejny Sąd Najwyższy uniewinnił demonstranta ukaranego grzywną za udział w zgromadzeniu od zarzutu braku maseczki zasłaniającej usta i nos, a także od bezprawnego udziału w zgromadzeniu. Izba Karna uwzględniła kasację Rzecznika Praw Obywatelskich i podkreśliła, że tylko zakłócanie porządku publicznego wymaga ponownego rozpoznania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2022
Prawo karne Koronawirus a prawo

Wyższy dodatek osłonowy dla lokatora zależy od dobrej woli właściciela kamienicy

Pomoc społeczna Administracja publiczna Dodatek osłonowy
Lokatorzy kamienic mogą zostać pozbawieni podwyższonego dodatku osłonowego za opalanie lokalu węglem. Z ustawy o dodatku wynika, że wprawdzie lokator może złożyć taki wniosek, ale jego uwzględnienie uzależnione jest od zgłoszenia źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. A to zgłoszenie może złożyć wyłącznie właściciel lub zarządca budynku.
Robert Horbaczewski
17.02.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Dodatek osłonowy
Modlitwa w kościele o pomyślny wynik wyborów i opinie wygłaszane w czasie mszy przez księdza w dniu głosowania są rodzajem niedozwolonej agitacji wyborczej. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej oddalił jako oczywiście niezasadną kasację na korzyść duchownego, wniesioną przez Prokuratora Generalnego. Uznał, że sąd w Kętrzynie miał podstawy do takiego orzeczenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.02.2022
Prawo karne Wybory
W ogłoszonym w środę wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości, nazywany zasadą "pieniądze za praworządność". Ma on być wykorzystywany do ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich.
Krzysztof Sobczak
16.02.2022
Prawo unijne
W ogłoszonym w środę wyroku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził obywatelstwo polskie dziewczynki urodzonej przez matkę surogatkę w Kanadzie, w której akcie urodzenia wskazano dwóch ojców, z których jeden był obywatelem Polski. NSA uznał, że "państwo nie czyni małoletniej żadnej łaski, że potwierdzi posiadanie przez nią obywatelstwa polskiego".
Krzysztof Sobczak
16.02.2022
Administracja publiczna
Są wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych w aplikacji umożliwiającej elektroniczną opłatę za przejazd po płatnych drogach - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ocenę sposobu działania tej aplikacji.
Krzysztof Sobczak
16.02.2022
RODO
Od 15 lutego obowiązuje nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy. Jedyna zmiana to zastąpienie słowa „wpisane” słowem „zgłoszone” do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Taka zmiana ma umożliwić większej liczbie wnioskodawców uzyskanie podwyższonego dodatku osłonowego. Gminy mogą korzystać ze starych wniosków do wyczerpania zapasów, muszą jednak poprawić je ręcznie.
Robert Horbaczewski
16.02.2022
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny nie odpowiedział w środę na pytanie Prokuratora Generalnego, czy unijny mechanizm warunkowości, nazywany zasadą "pieniądze za praworządność", jest zgodny z polską konstytucją. Posiedzenie zostało przerwane, a tymczasem tego samego dnia Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że ten mechanizm jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
16.02.2022
Prawo unijne

SARON czy LIBOR - unijny sąd oddalił skargę, będzie odwołanie

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Polski frankowicz przegrał przed unijnym sądem w sprawie zastąpienia wskaźnika LIBOR SARON-em. Zdaniem sądu skarga nie została sformułowana w sposób wystarczająco jasny, precyzyjny. Minęły również terminy na kwestionowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie SARON-u. To jednak nie koniec tej batalii.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Zmiany w zakresie technik personalizacji niektórych dokumentów publicznych, doprecyzowanie sposobu zabezpieczeń papierowych podłoży dokumentów na działanie odczynników chemicznych – zakłada nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.
Beata Dązbłaż
16.02.2022
Administracja publiczna RODO

Poproszę bułkę, masło i trumnę – sklep może być zakładem pogrzebowym

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Sklepy za wszelką cenę chcą ominąć zakaz handlu w niedziele. Niektóre oprócz zwykłego jedzenia oferują strawę duchową, proponując np. członkostwo w klubie książki. Inne zwróciły się ku sprawom ostatecznym, zmieniając się w zakłady pogrzebowe, co punktuje nie tylko luki w ustawie o handlu w niedziele.
Monika Sewastianowicz
16.02.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Sejmowa komisja zarekomendowała stanowisko, zgodnie z którym unijne przepisy, które umożliwiły stworzenie mechanizmu wiążącego dostęp do środków UE z praworządnością, są niezgodne z konstytucją. Tymczasem w środę - 16 lutego - wypowiedzą się w tej kwestii dwa trybunały - polski Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Strasburg rozstrzygnie, czy kalendarz spotkań prezesów TK jest jawny

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sieć Obywatelska Watchdog Polska skierowała skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dostępu do kalendarza prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Organizacja pozarządowa Access Info Europe złożyła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie - poinformowali aktywiści stowarzyszenia i dodają, że poszukiwanie informacji łączy się z wolnością słowa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Lekarz może wydłużyć izolację w szóstej dobie jej trwania

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Lekarz rodzinny może przedłużyć okres izolacji w oparciu o ocenę stanu zdrowia pacjenta w trakcie porady albo teleporady, która ma miejsce nie wcześniej niż w szóstej dobie izolacji. W przypadku decyzji o przedłużeniu izolacji lekarz jest obowiązany do poinformowania pacjenta o terminie jej zakończenia.
Jolanta Ojczyk
15.02.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Leki na trzy choroby rzadkie z refundacją

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Pojawi się refundacja leków w leczeniu pacjentów z mukowiscydozą, pierwotną hiperoksalurią typu 1 oraz dystrofią mięśniową Duchenne'a - poinformował we wtorek Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia. Nowe terapie mają być finansowane z Funduszu Medycznego. Pierwsze ośrodki zaoferują je już w marcu, pozostałe w maju.
Jolanta Ojczyk
15.02.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Z rządu cały czas płyną informacje, że w najbliższym czasie przepisy Polskiego Ładu zostaną zmienione. Zmiany w rozliczeniach PIT wprowadzane w trakcie roku muszą być jednak korzystne dla podatników. Zdaniem doradców podatkowych, z realizacją tej zasady może być problem. Może się też okazać, że wybrana forma opodatkowania dochodów po zmianach może okazać się niekorzystna.
Krzysztof Koślicki
15.02.2022
Ordynacja PIT Polski Ład
Używanie Pegasusa może prowadzić do „bezprecedensowego poziomu ingerencji w najbardziej intymne aspekty naszego codziennego życia - ocenia Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS). I wzywa do wprowadzenia w państwach Unii Europejskiej zakazu korzystania z tego oprogramowania szpiegującego.
Krzysztof Sobczak
15.02.2022
Prawo karne Prokuratura Policja

Podatek od nieruchomości za domek letniskowy zależy od konstrukcji i kwalifikacji budynku

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Domowe finanse
Opodatkowanie domków letniskowych podatkiem od nieruchomości zawsze było przedmiotem niejasności. Sprawa jest o tyle istotna, że od kwalifikacji przedmiotu opodatkowania zależy wysokość płaconego podatku. Tymczasem w tej kwestii pojawiają się od lat wątpliwości w zakresie podstawowych zagadnień, których ustalenie jest kluczowe dla stwierdzenia prawidłowości opodatkowania.
Krzysztof Kaźmierski
15.02.2022
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Domowe finanse
Status ozdrowieńca i zaszczepienie nie chronią przed kwarantanną, gdy na Covid-19 zachoruje domownik. By cieszyć się wolnością, muszą jeszcze wykonać test na Covid-19 i uzyskać negatywny wynik. Kwarantanna niezaszczepionych osób zamieszkałych z chorym na Covid-19 nadal może trwać aż 20 dni. Od 25 stycznia skróci się okres kwarantanny innych osób narażonych na zakażenie, a także skierowanych na test.
Jolanta Ojczyk
15.02.2022
Koronawirus a prawo

Nie będzie nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym, wątpliwości pozostają

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Domowe finanse
Mimo apeli samorządów nie będzie nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z wcześniejszej deklaracji. Samorządy mają realizować zadanie na bazie obowiązujących przepisów i wytycznych resortu. Tyle że wytyczne potrafią zmienić się jednej nocy i zdaniem pracowników pomocy społecznej - wprowadzają chaos.
Robert Horbaczewski
15.02.2022
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Domowe finanse
Właścicielka psa wniosła skargę na odmowę udostępnienia nagrania monitoringu z dźwiękiem. Materiał ten miał jej posłużyć do sformułowania roszczeń odszkodowawczych wobec kliniki weterynaryjnej. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmówił jednak wszczęcia postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał mu rację, ochrona danych osobowych nie dotyczy zwierząt.
Dorian Lesner
15.02.2022
Administracja publiczna RODO
Szefowa HR w sieci handlowej IKEA została uwolniona przez sąd od zarzutu naruszenia praw i dyskryminacji wyznaniowej pracownika, którego zwolniła za komentarze o społeczności LGBT. To słuszny wyrok, ale w jego kontekście warto zwrócić uwagę na zaangażowanie prokuratury w sprawę, które było w tym przypadku zupełnie niepotrzebne, a zarzuty karne bezzasadne.
Dorian Lesner
15.02.2022
Prawo karne Prokuratura Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Gdańsku ponownie rozpatruje sprawę homofobicznych haseł rozpowszechnianych z ciężarówek jeżdżących po Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. "Homofobusy" to element akcji Fundacji Pro-Prawo do Życia, z którą od 2019 r. walczy stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado.
Monika Sewastianowicz
14.02.2022
Prawo karne Prawo cywilne
Od wtorku, 15 lutego, na podatników w usłudze Twój e-PIT będą czekać przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 rok. Przedsiębiorcy będą mogli z kolei wysyłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Rozliczenia podatku potrwają w tym roku do 2 maja. Ale PIT-28 za 2021 r. można składać tylko do 28 lutego.
Krzysztof Koślicki
14.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Do 1 marca 2022 r. samorządy powiatowe mogą występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków finansowych na ten rok na realizację programu „Aktywny Samorząd”. PFRON w tym roku przyznał na jego realizację ponad 191 mln zł, więcej o 1,41 mln niż w roku ubiegłym.
Beata Dązbłaż
14.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna