Sąd Najwyższy zdecydował w czwartek o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego w sprawie przepisów, na podstawie których Państwowa Komisja Wyborcza odrzuca sprawozdania finansowe partii politycznych. Pytanie powstało w związku ze skargą Nowoczesnej na odrzucenie takiego sprawozdania za 2017 rok.
Krzysztof Sobczak
06.12.2018
Finanse publiczne
Instytucja "małego świadka koronnego" bywa nadużywana zarówno przez osoby, które chcą w ten sposób obniżyć sobie karę, jak i przez śledczych, którzy dzięki takim zeznaniom zyskują potrzebne, choć mało wiarygodne dowody - oceniają eksperci RPO. Apelują o wprowadzenie zmian, które umożliwią m.in. skuteczną ich weryfikację.
Patrycja Rojek-Socha
06.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Prokuratura Krajowa informuje, że zatrzymano w czwartek nad ranem 6 grudnia br. kolejnego byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja J. i sześciu podległych mu urzędników.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.12.2018
Prawo karne Finanse publiczne
PSL chce wprowadzenia dwóch nowych dni wolnych od pracy: Wigilii Bożego Narodzenia i Wielkiego Piątku. Projekt zmian w tej sprawie właśnie wpłynął do Sejmu. Pomysł nie jest nowy, ale odżył w listopadzie, w czasie dyskusji nad wprowadzeniem dodatkowego wolnego 12 listopada.
Agnieszka Matłacz
06.12.2018
Prawo pracy
Stosunek przychodów podatkowych do PKB wyniósł w Polsce w 2017 r. 33,9 proc. - wynika z najnowszego Raportu OECD. To średni poziom wśród członków tej organizacji. Najwyższy wskaźnik ma Francja - 46,2 proc. - która wyprzedziła w tym rankingu Danię.
Krzysztof Sobczak
06.12.2018
CIT PIT
Realizacja prawa do nauki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, wsparcie samotnych rodziców i opracowanie nowego kodeksu rodzinnego - to w ocenie ustępującego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, najważniejsze wyzwania w zakresie ochrony praw dzieci stojące m.in. przed jego następcą.
Patrycja Rojek-Socha
06.12.2018
Prawo rodzinne
Yamaha Music Europe w niedozwolony sposób ustalała ceny sprzedaży sprzętu muzycznego ze sprzedawcami internetowymi - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I prowadzi postępowanie w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
05.12.2018
Rynek i konsument
Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność przepisów Prawa o ruchu drogowym, na podstawie których odbywa się odholowywanie źle zaparkowanych pojazdów. Zdaniem sędziów TK nie można ograniczać prawa właściciela odholowanego pojazdu, wstrzymując wydanie auta do czasu wniesienia opłaty za odholowanie i parkowanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.12.2018
Administracja publiczna
- 500+ jest przyznawane przez samorządy zgodnie z obowiązującym prawem. Rząd nic nie zabiera. To podłe kłamstwo mające na celu wywołanie niepokoju wśród rodzin i uderzenie w rząd. Rodziny otrzymują świadczenie bez zakłóceń. Otrzymuje je niemal 2,5 mln rodzin - napisała w środę na Twitterze minister Rafalska, odnosząc się do medialnych doniesień o tym, że MRPiPS poleciło gminom nie wypłacać 500+ rodzicom samotnie wychowującym dzieci, jeśli nie wystąpili o alimenty od drugiego rodzica.
Agnieszka Matłacz
05.12.2018
Prawo rodzinne Domowe finanse
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do NSA w sprawie kierowców, którzy stracili prawo jazdy na trzy miesiące, po przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na terenie zabudowanym. Przypomniał, że taką decyzję podejmuje starosta, opierając się na informacji od policji, czyli wskazaniach z radarów. A te - jak zaznaczył - mogą być mylne. - To nie może być wyłączna podstawa - ocenia.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Administracja publiczna
Pożyczkodawcy próbują zawyżać koszty pożyczek ponad ustawowe limity, omijając przepisy ustawy o kredycie konsumenckim - alarmuje Rzecznik Finansowy. I informuje, że liczba wniosków o interwencje w sporach związanych z kredytami konsumenckimi systematycznie rośnie.
Krzysztof Sobczak
05.12.2018
Rynek i konsument Domowe finanse
Bez określenia czy pytania zadawane w czasie sprawdzianów organizowanych w czasie roku akademickiego są informacją publiczną, sąd nie może orzekać o bezczynności dziekana - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.12.2018
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Wszystkie nowo rejestrowane pojazdy, których specyfikacja homologacyjna przewidywała obowiązek wyposażenia w filtr DPF (filtr cząsteczek stałych), będą musiały posiadać sprawny filtr. Sprawdzą to stacje kontroli pojazdów, do czego zobowiąże je znowelizowane prawo o ruchu drogowym.
Krzysztof Sobczak
05.12.2018
Administracja publiczna
Decyzję wydał zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej. Przepustki, zezwolenia i widzenia wstrzymano w jednostkach penitencjarnych na obszarze okręgów: katowickiego, opolskiego, krakowskiego i rzeszowskiego. Według rzecznika praw obywatelskich taka decyzja nie ma umocowania w przepisach i może stanowić naruszenie praw obywatelskich.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Przy zastosowaniu leku w szpitalu kluczowe znaczenie ma aktualny stan wiedzy medycznej. Decyzja lekarza o zastosowaniu lub zamianie terapii nie może być podyktowana wyłącznie tym, jakie leki szpital kupił w przetargu. Te ważne dla pacjentów zapisy są w uzasadnieniu wyroku WSA
Natalia Łojko
05.12.2018
Opieka zdrowotna
Mija 20 lat odkąd pierwsze ruchomości - w tym papiery wartościowe - zostały wpisane do rejestru zastawów. Powinny więc zostać z niego z urzędu wykreślone. Problem w tym, że - jak alarmują pracownicy sądów - nie ma procedur, które umożliwiałyby sprawne przeprowadzenie tych czynności. A to uderza w prawa własności.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Prawo cywilne
Zabezpieczenie roszczeń jako instytucja prawa cywilnego nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie osoby, wobec której trwa postępowanie o uznanie za stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. W swoim stanowisku dla Sądu Najwyższego wskazał, że Konstytucja pozwala na pozbawienie człowieka wolności tylko na podstawie ustawy.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Tylko w tym roku do prokuratur wpłynęło 136 zawiadomień dotyczących gróźb karalnych, utrudnień prowadzenia czynności czy wreszcie pobić kuratorów sądowych. Problem w tym, jak podkreślają oni sami, że nie ma żadnych rozwiązań prawnych, które nie tyle skutecznie chroniłyby ich przed tego typu sytuacjami i gwarantowały wsparcie psychologiczne czy prawne po zajściu.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
900 tys. złotych kary na nałożyła Komisja Nadzoru Finansowego na PZU SA za opóźnienia w przyznawaniu i wypłacie odszkodowań komunikacyjnych w latach 2013-15.
Krzysztof Sobczak
04.12.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Prawo do udziału w wyborach i referendach, prawo do składania petycji, równy dostęp do służby publicznej, wolność zrzeszania się, prawo do zgromadzeń, równość kobiet i mężczyzn - to niektóre z tematów przygotowanego przez poznańskich prawników i artystów kalendarza na przyszły rok.
Krzysztof Sobczak
04.12.2018
Prawnicy
Nie ma przeszkód prawnych do ewentualnego wycofania przez Wielką Brytanię wniosku o wyjście z Unii Europejskiej. Taką opinię wydał we wtorek rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w odpowiedzi na pytanie, czy w razie zorganizowania drugiego referendum w sprawie Brexitu lub upadku rządu premier Theresy May możliwe byłoby jednostronne wycofanie się Wielkiej Brytanii z procesu wyjścia z UE.
Krzysztof Sobczak
04.12.2018
Administracja publiczna
Matka odmawiająca poddania jej dziecku szczepień ochronnych, zawarła w skardze kasacyjnej wniosek o zwrócenie się do TK z pytaniem, czy przepisy o obowiązkowych szczepieniach są zgodne z Konstytucją. Nie było jednak ku temu podstaw. Te regulacje nie prowadzą do naruszenia praw i wolności człowieka - orzekł NSA.
Aleksandra Partyk
04.12.2018
Opieka zdrowotna
Sądowy podział majątku często poprzedzony jest długotrwałym i kosztownym procesem wyceny, a tryb notarialny wymaga zgodnego stanowiska. Tymczasem mediacja daje szansę wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, a przy tym skrócić proces, ograniczając koszty finansowe i psychologiczne - twierdzi radca prawny Przemysław Stasiak.
Prawo.pl
04.12.2018
Prawo rodzinne Domowe finanse
Według przygotowywanej w Parlamencie Europejskim regulacji, osoby ubiegające się o azyl powinny mieć możliwość ubiegania się o wizy humanitarne w ambasadach i konsulatach UE za granicą, co pozwoli im bezpiecznie dostać się do Europy.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Administracja publiczna
Polska, obok Rumunii to kraj o najniższej liczbie transgranicznych transakcji elektronicznych w Unii Europejskiej. Zaledwie ok. 16 proc. Polaków robiło zakupy w zagranicznych e-sklepach i tylko nieco ponad 10 proc. polskich e-sklepów sprzedaje za granicą. To ma się zmienić dzięki zakazowi geoblokowania.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Prawo gospodarcze

Specustawa ma złagodzić podwyżki cen energii

Domowe finanse Prawo gospodarcze
Specjalna ustawa ma złagodzić skutki podwyżek energii dla ludności i dla małych i średnich przedsiębiorstw - poinformował w poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak wyjaśnił, pieniędzy na to nie ma planie budżetowym na przyszły, ale mają być "wygospodarowane" z opłaty emisyjnej.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze
NBP chce by sąd zabronił publikacji przez media materiałów dotyczących afery KNF. Rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że wnioski te mogą uniemożliwiać realizację interesu publicznego oraz konstytucyjnej zasady wolności prasy i swobody wypowiedzi, a posłowie PO zawiadamiają prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Lekarze od poniedziałku muszą wystawiać zwolnienia elektroniczne. Ale narzekają, że nie mogą tego robić, bo w pierwszy roboczy dzień obowiązywania nowych przepisów platforma ZUS nie działa. Według ZUS najpierw było wszystko w porządku, ale potem prezes przyznała, że były pewne zakłócenia.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Opieka zdrowotna
Zapowiada się przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie usuwania linków z wyszukiwarek internetowych. SN odpowie, czy przeciętny użytkownik internetu rozumie treść snippetów. A także, czy w konkretnej sprawie działa prawo do zapomnienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.12.2018
Prawo cywilne RODO
Dziennikarze, którzy w artykule wykorzystali informacje z Krajowego Rejestru Sądowego muszą opublikować sprostowanie - orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego, że członek zarządu spółki nie dopełnił w terminie obowiązku wykreślenia go z rejestru. Problemem jest obecnie objętość sprostowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze