We wspólnocie mieszkaniowej są wydzielone miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Wspólnota mogła więc ustalić zasady parkowania samochodów na zewnętrznej części wspólnej i zakazać współwłaścicielom stałego parkowania - stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi.
Robert Horbaczewski
10.02.2019
Prawo cywilne
Przedstawiciele państw członkowskich UE porozumieli się w piątek wieczorem w sprawie kontrowersyjnych zmian w prawie autorskim. Oznacza to, że prezydencja rumuńska otrzymała mandat do negocjacji w tej sprawie z Parlamentem Europejskim. Porozumienia nie poparło kilka państw, w tym Polska.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
09.02.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował specjalny poradnik, jak reagować w przypadku podejrzenia, że personel w placówce całodobowej opieki nie sprawuje należytej opieki nad podopiecznymi. Placówki, w których przebywają osoby starsze powinny być częściej kontrolowane przed wojewodę
Paweł Żebrowski
09.02.2019
Pomoc społeczna
Nie ma nic dziwnego, gdy pytanie o zgodność z Konstytucją przepisu prawa podatkowego zadaje sąd administracyjny. Od lat, niemal codziennie oddalane są skargi podatników na decyzje, w których nałożono na nich podatek. Kwestią sporną ciągle jest podatek od mieszkania otrzymanego w darowiźnie czy spadku
Marek Isański
09.02.2019
PIT
Brakuje przepisów wprost odnoszących się do osób, które chciałyby dokonać korekty płci. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, iż osoby transseksualne borykają się z licznymi problemami. Są one przy tym często narażone na przemoc. Potrzeba więc stanowczej reakcji ze strony państwa - wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec.
Aleksandra Partyk
09.02.2019
Prawo karne Prokuratura Policja
Od 9 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych unikalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia przed naruszeniem opakowania. Dotyczy to prawie wszystkich produktów wydawanych z przepisu lekarza na receptę. W aptekach i szpitalach musiały się pojawić czytniki, by skanować te kody.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.02.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 29 stycznia uznał, że nałożenie na skarżącego sądowego nakazu poddania się badaniu DNA w sprawie o ustalenie ojcostwa nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania jego życia prywatnego.
Katarzyna Warecka
09.02.2019
Prawo rodzinne
Mąż, jako winny rozwodu, został obciążony alimentami dla byłej żony po 500 zł miesięcznie. Choć pozwana obecnie zarobkuje, to brak jest podstaw do uchylenia alimentów. Możliwe jest jedynie nieznaczne ich obniżenie - o 100 zł w skali miesiąca - orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Aleksandra Partyk
09.02.2019
Prawo rodzinne Domowe finanse
Inwestor może wejść na sąsiedni grunt, jeżeli nie ma innej możliwości przeprowadzenia prac remontowych swojego budynku. WSA w Gdańsku podkreślił, że najpierw powinien zwrócić się o wyrażenie zgody przez właściciela, jeżeli jej nie uzyska, to może wnioskować o rozstrzygnięcie sprawy przez starostę.
Dorian Lesner
09.02.2019
Prawo cywilne Budownictwo
W ciągu 10 dni powstanie raport unijnych inspektorów, którzy w piątek zakończyli audyt nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Był on przeprowadzany w ubojni, skupie zwierząt oraz zakładzie przetwórczym. Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk powiedział, że do tego czasu nie będą udzielane żadne informacje na temat wyników kontroli.
Krzysztof Sobczak
08.02.2019
Rynek i konsument Opieka zdrowotna

Po tragedii w escape roomie rząd proponuje zmiany w prawie

BHP Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Po tragicznym wypadku w Koszalinie, w okresie od 5 stycznia do 7 lutego straż pożarna skontrolowała 520 escape roomów, w których stwierdzono prawie 2 tys. uchybień dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wydano 102 decyzje o zakazie eksploatacji lokali.
Krzysztof Sobczak
08.02.2019
BHP Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W opinii Sądu Najwyższego kara zawieszenia wykonywania zawodu przez rok jest zbyt surowa dla radcy prawnego. Prowadzenie auta bez ważnych uprawnień to poważne przewinienie dyscyplinarne, ale nie jest związane z krzywdą klienta i dlatego sąd drugiej instancji musi jeszcze raz rozważyć wysokość kary.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeszcze w lutym ministerstwo przedsiębiorczości i technologii ma przedstawić projekt ustawy, która stworzy nowe ramy prawne do produkcji energii na swój użytek i sprzedaży jej nadwyżek. Mechanizm ma być powiązany z produktami bankowymi na finansowanie instalacji, spłacanymi z przychodów ze sprzedaży energii.
Krzysztof Sobczak
08.02.2019
Środowisko Domowe finanse
Do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości nie wydano kilku rozporządzeń dotyczących realizacji przepisów związanych z najmem, bo są niepotrzebne. Nie ma bowiem odpowiednich nieruchomości w zasobie, nie ma żadnych przetargów. Brakuje operatorów mieszkaniowych i dokonywanych przez nich inwestycji. Rząd wyrzucił więc te zmiany na śmietnik – pisze Ewa Bończak-Kucharczyk.
Ewa Bończak-Kucharczyk
08.02.2019
Budownictwo
Od 9 lutego zmienią się przepisy o wydawaniu dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Lekarze nie będą musieli badać czy konkretna osoba ubiegająca się o taki dostęp spełnia ustawowe kryteria osoby bliskiej, bo zrobi to sąd. Pacjent za życia będzie mógł wyrazić sprzeciw, przepisy nie precyzują jednak w jakiej formie ma to zrobić i jak podmioty medyczne mają się o tym dowiedzieć.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.02.2019
Opieka zdrowotna
Minęło ponad pół roku od zmian w przepisach, dzięki którym System Dozoru Elektronicznego miał być skuteczniej wykorzystywany do ochrony ofiar przestępstw. Mimo, że w tej chwili nie ma lepszego rozwiązania, korzysta z niego zaledwie siedem osób.
Patrycja Rojek-Socha
08.02.2019
Wymiar sprawiedliwości

WSA: Gmina nie może stosować pozaustawowych kryteriów wynajmu lokali

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Rada gminy nie może w sposób dowolny określać dodatkowych, pozaustawowych kryteriów wynajmu lokali komunalnych - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w orzeczeniu dotyczącym skargi na uchwałę Rady Miasta Skarżysko-Kamienna.
Krzysztof Sobczak
07.02.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Nie będzie ponownych negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - oświadczył na spotkaniu z brytyjską premier Theresą May szef KE Jean-Claude Juncker. Ale zadeklarował gotowość do pracy nad deklaracją polityczną w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
07.02.2019
Administracja publiczna
Rocznie kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzają kilkaset kontroli z różnych dziecin. Tylko w 2018 roku publikowano raporty dotyczące smogu w Polsce, działania komisji ds. błędów medycznych czy stanu kąpielisk. Analizowano też kontrolę żywności, ryzyko zakażeń w szpitalach czy nadzór w państwowych spółkach.
Patrycja Rojek-Socha
07.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeżeli podatnik w swoim rocznym PIT wyrazi zgodę na przekazanie jego danych organizacji, to może ona je przetwarzać, aby np. podziękować mu w imieniu obdarowanego za przekazane pieniądze. Fundacje i stowarzyszenia nie mogą jednak udostępniać danych darczyńców osobom obdarowanym.
Krzysztof Koślicki
07.02.2019
PIT RODO
Jeżeli wpis do księgi wieczystej miał charakter konstytutywny, próba kwestionowania jego prawidłowości w procesie o zapłatę będzie nieskuteczna. Małżonek, który nie odpowiada za długi męża może podważyć ważność hipoteki przymusowej tylko w odrębnym postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.
Marek Sondej
07.02.2019
Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Od początku stycznia komisje lekarskie podległe MSWiA wstrzymały wydawanie orzeczeń w sprawie uszczerbków na zdrowiu funkcjonariuszy. Powodem ma być brak nowych przepisów. Resort zapewnia, że problemu nie ma, podstawy prawne są, a nowe rozporządzenie wkrótce będzie podpisane.
Patrycja Rojek-Socha
07.02.2019
Policja
Nowe przepisy regulują przetwarzanie danych osobowych przez służby - m.in. policję. Spod działania ustawy - na co wielokrotnie zwracali uwagę obrońcy praw człowieka - wyłączone są jednak służby specjalne: ABW, AW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego i CBA.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2019
Policja
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie administracyjne wobec GetBacku w restrukturyzacji. Zamierza sprawdzić, czy doszło do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Poinformował tym w środę GetBack w swoim raporcie.
Krzysztof Sobczak
06.02.2019
Rynek i konsument
Nowe, bardziej czytelne znaki drogowe dotyczące odcinkowego pomiaru prędkości mają pojawić się na polskich drogach. Opracowało je Ministerstwo Infrastruktury, "wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości".
Krzysztof Sobczak
06.02.2019
Policja
Nie zawsze powinno dochodzić do udostępniania rejestru z danymi wszystkich członków spółdzielni osobom wnioskującym. Powinno to następować tylko na rzecz podmiotów, które wykażą swój interes oraz w zakresie odpowiednim do statusu wnioskodawcy - twierdzi dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
06.02.2019
Prawo gospodarcze RODO
Jeżeli plan miejscowy nakazuje zachowanie 100 proc. powierzchni biologicznie czynnej działki nadmorskiej to wykluczona jest jej jakakolwiek zabudowa. Choćby tymczasowym obiektem budowlanym nietrwale połączonym z gruntem jak przyczepa kempingowa.
Marek Sondej
06.02.2019
Administracja publiczna Budownictwo
W ciągu 10 miesięcy obowiązywania skargi nadzwyczajnej do Prokuratury Krajowej i Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło ponad 6 tysięcy wniosków o jej wniesienie do Sądu Najwyższego. Ich zakres jest bardzo szeroki - od prawa spadkowego, poprzez prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, błędy medyczne, sprawy o zapłatę i prawo karne.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ubojnie zwierząt będą płacić za nadzór i badanie mięsa inspekcji weterynaryjnej, która opłaci lekarzy wykonujących te czynności. Taką zmianę zapowiada minister rolnictwa. Ma to przeciwdziałać sytuacjom, gdy właściciel zakładu płaci swojemu pracownikowi za to, że on go skontroluje.
Krzysztof Sobczak
05.02.2019
Opieka zdrowotna
Pełnoletni uczeń nie musi prosić rodziców o zwolnienie z lekcji, ma prawo sam podpisać informację o powodach nieobecności. Statut szkoły nie może mu tego zabraniać, bo stoi to w sprzeczności z kodeksem cywilnym. Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny interweniuje w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
05.02.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą