W czasie stanu epidemii większość sklepów i punktów w galeriach handlowych pozostanie zamknięta. Ministerstwo Zdrowia doprecyzowało jednak, jakie branże mogą prowadzić działalność. Takiego wyliczenia brakowało w poprzednim rozporządzeniu, co powodowało liczne wątpliwości interpretacyjne.
Agnieszka Matłacz
20.03.2020
Rynek i konsument Małe i średnie firmy

Surowa kara za niekorzystne umowy na dostawy energii

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Firma Proton Polska Energia zapłaci karę w wysokości prawie 380 tysięcy złotych za wprowadzanie konsumentów w błąd m.in. podszywając się pod dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej i gazu. Decyzją taką wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał praktyki tej firmy za naruszanie praw konsumentów.
Krzysztof Sobczak
20.03.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Premier: Lekcje zawieszone do Wielkanocy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Przerwa w lekcjach potrwa do Wielkiejnocy - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że nie jest to dla uczniów czas ferii. Dariusz Piontkowski, minister edukacji, zapewnił, że 90 proc. szkół już wdrożyło się do zdalnej pracy i zapowiedział, że od przyszłego tygodnia nauczyciele będą realizować w ten sposób podstawę programową.
Agnieszka Matłacz
20.03.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Prawo do czasowego wycofania pojazdu i obniżenia z tego tytułu składki OC, trzymiesięczne wakacje składkowe dla już trwających i kontynuowanych umów, zawieszeniu pobierania opłat karnych za brak OC komunikacyjnego - to propozycje rzecznika finansowego, które mają pomóc przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa. O ich wdrożenie apeluje m.in.: do ministra finansów.
Jolanta Ojczyk
20.03.2020
Finanse Koronawirus a prawo
Nieletni też odpowiadają za złamanie kwarantanny oraz zakazów wprowadzonych przez władze w związku z epidemią koronawirusa. Złamanie kwarantanny lub ewentualnych dalszych ograniczeń - np. w poruszaniu po mieście, jeżeli rząd zdecyduje się je wprowadzić, może oznaczać sprawę w sądzie rodzinnym.
Monika Sewastianowicz
20.03.2020

TSUE: Konfiskata mienia możliwa bez wyroku karnego

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Państwa członkowskie mogą wprowadzać cywilne procedury konfiskaty mienia nabytego nielegalnie niezależnie od stwierdzenia popełnienia przestępstwa - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem TSUE postępowanie w sprawie konfiskaty mające charakter cywilny może w prawie krajowym współistnieć z reżimem konfiskaty prawa karnego.
Krzysztof Sobczak
20.03.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Za straty wywołane pandemią odszkodowań raczej nie będzie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Wybuch epidemii koronawirusa można zaklasyfikować jako wydarzenie z kategorii siły wyższej. Dlatego, że jest to zdarzenie zewnętrzne, które ma charakter nadzwyczajny - to kryteria, które przyjmują sądy orzekając o odmowie przyznania odszkodowań za straty wynikające z niedotrzymania umów. Ciężar dowodu leży po stronie, która z zobowiązania się nie wywiązała. I wyłącza odpowiedzialność materialną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo

Organizacje apelują o ciszę legislacyjną w czasie epidemii

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
W obecnym wyjątkowym okresie, w którym nasze codzienne funkcjonowanie uzależnione jest od napływających informacji o liczbie nowych zachorowań i tempa rozprzestrzeniania się wirusa, parlament powinien ograniczyć się do  zmian w prawie, które są niezbędne w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków koronawirusa oraz absolutnie pilne z punktu widzenia działania państwa.  
Krzysztof Sobczak
19.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Wojska Obrony Terytorialnej skierowano do dystrybucji żywności dla osób potrzebujących w związku z koronawirusem. Ośrodki pomocy społecznej koordynują pomoc. W dalszej kolejności wsparcie może objąć osoby pozostające w kwarantannie.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2020
Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało wytyczne dla instytucji, które realizują działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Wstrzymane zostały warsztaty, a zamiast posiłków wydawane są paczki.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2020
Pomoc społeczna
Epidemia coraz bardziej wpływa na sytuację w więzieniach i aresztach. Według ostatnich danych ograniczeniami w odwiedzinach, widzeniach i wstrzymaniem zatrudnienie więźniów objęto już 152 jednostki. Szykują się kolejne problemy - alarmują prawnicy - i wskazują choćby na spłaty grzywien i kosztów postępowań.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podjął decyzję w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy policji "w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego" w kraju. MON poinformowało, że wykonywanie tych zadań następuje od dnia ogłoszenia, czyli od północy 19 marca.
Krzysztof Sobczak
19.03.2020
Administracja publiczna Policja
Mija tydzień odkąd sądy, z powodu zagrożenia koronawirusem, ograniczyły swoją pracę. Z zalecenia ministerstwa i zarządzeń prezesów wynika, że taka sytuacja potrwa do końca kwietnia. Coraz bardziej nerwowo reagują na to prawnicy - wskazując na biegnące terminy procesowe. Resort - jak ustaliło Prawo.pl - rekomenduje wstrzymanie wysyłki pism, z których mogą one wynikać.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Coraz częściej słyszy się o konieczności ogłoszenia w Polsce stanu nadzwyczajnego, by lepiej walczyć z epidemią koronawirusa i przesunąć termin wyborów prezydenckich. Rząd odcina się od takich sugestii, ale i tak wprowadza ograniczenia charakterystyczne dla stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Ogłoszenie jednego z nich pozwoliłoby na jeszcze większe obostrzenia.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
W przypadku odwołania lotu przewoźnik musi zwrócić środki za bilet lub zaproponować inną trasę - to jedna z wytycznych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić spójne stosowanie praw pasażerów w UE w czasie pandemii koronawirusa. Komisja podkreśla, że mimo wyjątkowej sytuacji, pasażerowie muszą być pewni swoich praw.
Krzysztof Sobczak
18.03.2020
Rynek i konsument Prawo unijne

Kodeks Etyki Żywnościowej zadba o bezpieczeństwo konsumentów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Bezpieczeństwo konsumenta jest celem nadrzędnym - taka podstawowa zasada znalazła się w Kodeksie...
Krzysztof Sobczak
18.03.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Kryzys w uzdrowiskach - oczekują specustawy i rządowego wsparcia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Objęcie spółek uzdrowiskowych pomocowym programem rządowym, specustawą, w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirusa - to postulat Unii Uzdrowisk Polskich i Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie skierowany do premiera. W swoim wystąpieniu piszą o znaczącym spadku przychodów po wprowadzeniu przez rząd ograniczeń związanych z epidemią.
Krzysztof Sobczak
18.03.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
W obecnym stanie prawnym strona, która będzie wnosić zażalenie na rozstrzygnięcie sądu musi wcześniej złożyć wniosek o uzasadnienie przez sąd orzeczenia. Jeśli nie dochowa ona tego wymogu, to wówczas jej zażalenie podlegać musi odrzuceniu, skoro jest niedopuszczalne - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Aleksandra Partyk
18.03.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Przywódcy Unii Europejskiej zgodzili się na zamknięcie granic zewnętrznych na okres 30 dni z powodu rozprzestrzenianie się koronawirusa - poinformował we wtorek wieczorem przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Poparli też wytyczne przewidujące m.in. specjalne korytarze transportowe dla dostaw towarów oraz możliwość powrotu obywateli UE do swoich krajów tranzytem przez inne państwa UE.
Krzysztof Sobczak
17.03.2020
Administracja publiczna Prawo unijne

UOKiK sprawdzi, dlaczego ceny tak rosną

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej będą monitorować ceny w internecie oraz w sklepach stacjonarnych. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny podjął decyzję o powołaniu zespołu, który przede wszystkim przyjrzy się wzrostom cen żywności i produktów higienicznych.
Krzysztof Sobczak
17.03.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Instytucje pożyczkowe umożliwią odroczenie terminu spłaty pożyczki na uzasadniony i dostatecznie udokumentowany wniosek klienta - takie działanie rekomenduje swoim członkom Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Decyzje w takich sprawach mają być podejmowane szybko i w uproszczonej procedurze.
Krzysztof Sobczak
17.03.2020
Rynek i konsument Domowe finanse
Niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE albo niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju grozi karą. Jednak koronawirus może być traktowany jako siła wyższa, która wyłącza odpowiedzialność z tytułu naruszenia.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.03.2020
Samorząd terytorialny
Skazanie karne za wypowiedź gloryfikującą stosowanie przemocy nie stanowiło naruszenia prawa skazanego do wolności wypowiedzi - stwierdził w niedanym wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał za niewłaściwe i naganne uznał kreowanie osób, które dopuściły się poważnych przestępstw i zabójstwa zakładników, na bohaterów i "idoli młodzieży".
Katarzyna Warecka
17.03.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Unia Europejska na miesiąc zamknie granice

Prawo unijne Koronawirus a prawo
W ramach walki z koronawirusem wprowadzone zostaną na 30 dni ograniczenia dotyczące podróży do Unii Europejskiej - zapowiedziała w poniedziałek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że to jeden ze środków mających spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.
Krzysztof Sobczak
16.03.2020
Prawo unijne Koronawirus a prawo
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje o pilne zmiany legislacyjne w zakresie biegu terminów procesowych (ustawowych) i sądowych. Postuluje, by w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, aż do dnia ogłoszenia jego zakończenia, uległ on zawieszeniu - ustaliło Prawo.pl.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Aż 89 proc. Polaków wyraża aprobatę dla obecności Polski w UE. Również większość nie ma poczucia, że członkostwo w Unii w zbyt dużym stopniu ogranicza suwerenność naszego kraju, ale tylko nieco ponad uważa, że Polska powinna brać pod uwagę zalecenia i postanowienia instytucji Unii Europejskiej ws. reformy sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
16.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że sprawy urzędowe można załatwić przez internet, bez wychodzenia z domu. Rekomenduje takie rozwiązanie obecnie, w czasie zagrożenia koronawirusem. Online można wysłać pismo, zgłosić urodzenie dziecka, zameldować się, uzyskać odpis aktu stanu cywilnego czy zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.03.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Związek Banków Polskich ogłosił krótkoterminowy plan pomocy dla swoich klientów w związku z pandemią koronawirusa. Zadeklarował na początek m.in. przyspieszoną procedurę uzyskania tzw. wakacji kredytowych, odroczenie spłat rat leasingowych, faktoringowych. Zapowiadane są też kolejne działania.
Jolanta Ojczyk
16.03.2020
Finanse Koronawirus a prawo
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zainicjowała akcję mającą na celu zbieranie informacji o potrzebujących wsparcia radców-seniorom, radców i aplikantów z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinach. Chodzi m.in. o pomoc w dostarczaniu podstawowych produktów i leków.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

TSUE: Odszkodowanie także za opóźnienie alternatywnego lotu

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne
Pasażerowi linii lotniczych, który otrzymał odszkodowanie z tytułu odwołania lotu i zaakceptował lot alternatywny, przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu alternatywnego - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że zwykła usterka samolotu nie może być uznana za "nadzwyczajne okoliczności".
Krzysztof Sobczak
16.03.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski