Od kilku lat przychodnie medycyny rodzinnej mają możliwość wykonywania pacjentom szeregu badań. Nie dzieje się to jednak na prośbę pacjenta. Lekarz pierwszego kontaktu sam musi uznać, że pacjentowi potrzebne jest takie badanie. Dlatego jeśli uzna to za konieczne, na podstawie rozporządzenia  ministra o świadczeniach gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, może zlecić szereg badań. Ich koszty musi pokryć  przychodnia. Czyli zapłacił za nie z pieniędzy jakie dostaje co miesiąc z NFZ w ramach kontraktu.

Czytaj w LEX: Jak wdrożyć e-skierowania w podmiocie leczniczym i praktyce lekarskiej >

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) może skierować pacjenta na bezpłatne badania medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej:

 1. Badania hematologiczne:
  morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi, morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, retikulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
  Sód, potas, wapń zjonizowany, żelazo, żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC), stężenie transferryny, stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c), mocznik; kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fosfataza alkaliczna (ALP), aminotransferaza asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), amylaza, kinaza kreatynowa (CK), fosfataza kwaśna całkowita (ACP), czynnik reumatoidalny (RF), miano antystreptolizyn O (ASO), hormon tyreotropowy (TSH), antygen HBs-AgHBs, VDRL, FT3, FT4, PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 3. Badania moczu:
  ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy;, ilościowe oznaczanie wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy.
 4. Badania kału:
  badanie ogólne, pasożyty, krew utajona – metodą immunochemiczną.
 5. Badania układu krzepnięcia:
  wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen.
 6. Badania mikrobiologiczne:
  posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła z antybiogramem, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 8. Diagnostyka ultrasonograficzna:
  USG tarczycy i przytarczyc, USG ślinianek, USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego, USG obwodowych węzłów chłonnych.
 9. Spirometria.
 10. Zdjęcia radiologiczne:
  zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcie czaszki, zdjęcie zatok, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 11. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
  gastroskopia, kolonoskopia.

Sprawdź w LEX: Czy lekarz wypisujący pacjenta z oddziału szpitalnego i zalecający kontrolę w poradni specjalistycznej ma obowiązek wystawienia skierowania do niej? >