Dopiero dziś PPOZ zalecił podpisanie umów swoim członkom z oddziałami NFZ na kolejny rok. Wczoraj pisaliśmy o tym, że mimo kolejnego spotkania w NFZ w poniedziałek nie udało się zawrzeć porozumienia.  Obie strony pozostały przy swoich stanowiskach, a prezes NFZ miał wyrazić gotowość renegocjacji umów najwcześniej na przełomie kwietnia - maja przyszłego roku.

- Prezes NFZ nie zgodził się na zawarcie umów na wcześniej uzgodnionych warunkach  finansowych przez PPOZ, głównie na wzrost stawki bazowej od stycznia 2020 do wysokości 13,81 zł, ponieważ tych pieniędzy już brak! Dlaczego? Wynegocjowane przez nas środki finansowe (ponad 360 mln zł), zostały rozdysponowane w trakcie kolejnych negocjacji z Porozumieniem Zielonogórskim,  a negocjatorzy ci nie dali rady utrzymać naszej stawki na dzień 1 stycznia 2020  – 13,81 , a jedynie 13, 55zł. Zmianę naszej stawki styczniowej na niższą nie omieszkał z satysfakcją przyjąć prezes NFZ - podkreśla Bożena Janicka, przewodnicząca Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Zarząd PPOZ podał, że szczegółowo przeanalizował zestawienie centrali NFZ w zakresie skutków dla negocjowanych wariantów (porównanie - na dostępne na stronie PPOZ), i okazało się, że propozycje PPOZ są korzystniejsze zarówno dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, jak i pacjentów. Warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są zawarte w zarządzeniu prezesa NFZ Nr 177/2019/DSOZ, które ukazało się 30 grudnia

- W naszej ocenie wariant 1. jest korzystny przede wszystkim dla NFZ, który w I półroczu będzie angażował mniejsze środki na funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w II półroczu finansował będzie mniejsza populację, bo więcej osób umrze niż się urodzi. Wyliczenia wariantów na dzień 30.12.2019 błędnie zakładają constans populacji do końca roku - wyjaśnia Bożena Janicka.

Decyzja o podpisaniu umów na 12 miesięcy zapadła w poniedziałek, 30 grudnia w siedzibie PPOZ w Koninie podczas obrad Zarządu PPOZ. - Przez ten czas zamierzamy powrócić do rozmów i mamy nadzieję, że zakończą się one wypracowaniem konstruktywnych i korzystnych rozwiązań dla polskich pacjentów. Właśnie z myślą o nich Zarząd PPOZ, po tak trudnych rozmowach z NFZ i MZ, zaleca podpisanie aneksów do obecnych umów od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 - mówi Bożena Janicka.

Przypomnijmy, że przed 23 grudnia porozumie na aneksowanie umów z NFZ zawarło Porozumienie Zielonogórskie.  Ustalono, że stawka kapitacyjna  (stawka za jednego pacjenta) w zakresie stawki lekarskiej wzrośnie w sumie o 70 groszy. Będzie ona stopniowo podwyższana od 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października. Po tej  zmianie stawka na pacjenta będzie wynosić ok. 14 zł na miesiąc.

Krajewski podaje, że ustalono, że wzrośnie także stawka za pacjenta przyjętego spoza UE  i spoza granic gminy - z 49 na 75 zł.

 


W 2020 roku ma pracować zespół 

Podczas negocjacji została podjęta decyzja o powołaniu w NFZ zespołu, który zajmie się dopracowaniem programów profilaktycznych tak, aby były one realne zarówno dla polskiego pacjenta, jak i placówek medycznych. - Chodzi głównie o kwestie poprawy programu Choroby Układu Krążenia (CHUK), cukrzycy i tarczycy – mówiła Janicka.  - Jesteśmy w trakcie omawiania zapowiadanego przez premiera tzw. „Bilansu 40-latka”. Trzeba się zastanowić jak go wprowadzić, w jakim zakresie, opracować ankiety ryzyk. 

Prezes podawała, że bardzo istotna jest tu także kwestia, na ile programy profilaktyczne (w tym bilans zdrowego człowieka) będą mogły być realizowane przez medycynę pracy, a na ile przez podstawową opiekę zdrowotną.