Informacja o jej odwołaniu wywołała duże poruszenie wśrod prawników. Na portalach społacznościowych pojawiło wiele postów, w których podkreślano wieloletnie zaangażowanie dr Machińskiej w obronę praw człowieka. 

Prawniczka, nauczycielka akademicka 

Dr Hanna Machińska to polska prawniczka i nauczycielka akademicka, doktor nauk prawnych. W latach 1991–2017 dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie, w latach 2017–2022 zastępczyni rzecznika praw obywatelskich. W 1973 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1978 uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Odbyła staże w Komisji Europejskiej, Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, a także na uniwersytetach w Maastricht, Aarhus i Florencji.

W 1991 objęła stanowisko dyrektora utworzonego wówczas Biura Rady Europy w Warszawie, kierowała nim do 2017. Była także  ekspertką w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, członkinią Rady ds. Edukacji Europejskiej przy ministrze edukacji, ekspertką w Komitecie Doradczym ds. Prawa Europejskiego przy ministrze sprawiedliwości oraz członkinią Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. 

Czytaj: 
Machińska: W Polsce nadal dochodzi do tortur - słabym ogniwem jest policja>>

KMPT: Na komendach policji nadal naruszane prawa człowieka>>
Ośrodek w Gostyninie jak tykająca bomba? RPO: łamane prawa człowieka>>

 

Od zawsze bliskie są jej prawa człowieka. Wielokrotnie w rozmowach z Prawo.pl i innymi mediami poruszała kwestie praw osób zatrzymanych. W trakcie pełnienia funkcji zastępczyni RPO postulowała m.in. dostęp do prawnika dla zatrzymanych do samego początku, poufności w kontaktach z obrońcą, pełnomocnikiem i wprowadzenia kompleksowych rozwiązań w zakresie mechanizmu przeciwdziałania torturom. 

To ona od samego początku punktowała i wskazywała na nieprawidłowości w KOZZD w Gostyninie, choćby w zakresie traktowania przebywających tam osób, sposobu kierowania do ośrodka byłych skazanych, w końcu przeludniania placówki. 

Wielokrotnie poruszała też i kierowała wystąpienia dotyczące choćby sytuacji w psychiatrii dziecięcej.  

 

Nowy zastępca - dr hab. Brzozowski 

Jej odwołanie nie zostało uzasadnione. Poinformowano jedynie, że Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek podjął decyzję o powołaniu z dniem 1 stycznia 2023 r. dr hab. Wojciecha Brzozowskiego, prof. UW, na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.  Wskazano, że profesor jest kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW (od 2017). Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi wykłady z praw człowieka. Jest też członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020–2023.

Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. - Jest autorem ponad stu publikacji w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym monografii poświęconych bezstronności światopoglądowej władz publicznych oraz niezależności konstytucyjnego organu państwa. Jest także współautorem cieszącego się powodzeniem podręcznika do praw człowieka (trzy wydania, ostatnie w 2021 r.)- poinformowano.

Brzozowski w 2022 r. został powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich do składu Komitetu Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.