W uzasadnieniu nowej regulacji można przeczytać, że nowe rozporządzenie w znacznej mierze powiela treść aktualnie obowiązujących przepisów z rozporządzenia taryfowego Ministra Energii z marca 2019 r. Wprowadzono do niego jednak przepisy dotyczące liczników zdalnego odczytu, przenoszenia w taryfach wybranych kategorii kosztów, magazynowania energii elektrycznej, taryfy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Uporządkowano też kwestię uwzględniania podatku akcyzowego w kalkulacji ceny energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną.

Według tego rozporządzenia, stawki opłat dystrybucyjnych będzie się kalkulować z uwzględnieniem kosztów instalowania u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu. Przepis taki pozwoli operatorom systemów elektroenergetycznych na kalkulowanie stawek opłat dystrybucyjnych z uwzględnieniem kosztów instalacji liczników zdalnego odczytu. 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną >>>

(ks/pap)