Prawo.pl
W ramach działalności przed sądem metropolitalnym radca prawny, gdy jest jednocześnie adwokatem kościelnym, odpowiada za aktywność w życiu publicznym. Obwiniona reprezentuje zawód zaufania publicznego, który nakazuje zachowanie godności w każdej sytuacji życiowej - wskazała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i utrzymała w mocy karę finansową.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2022
Prawnicy
Bój o alimenty zaczyna się zazwyczaj w momencie, gdy para decyduję się na rozwód. Co zrobić jednak w sytuacji, gdy małżonek nie chce dokładać się do utrzymania rodziny? Przepisy umożliwiają też wystąpienie przeciwko niemu z roszczeniem o przyczynianie się do zaspokojenia jej potrzeb. Prawnicy uważają, że ten obowiązek ma szerszy zakres niż alimentacyjny.
Aleksandra Partyk
29.01.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Wspólnoty mieszkaniowe często uzależniają wysokość składki na fundusz remontowy od powierzchni użytkowej lokalu, a to jest poważny błąd. Właściciele lokali powinni brać pod uwagę wysokość udziału w nieruchomości wspólnej - stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie i uchylił uchwałę w tej sprawie. Są jednak opinie, że prawo powinno pozostawić to do decyzji współwłaścicieli.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.01.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
Policja zatrzymała znanego rapera za posiadanie niewielkiej ilości marihuany. Za taki czyn grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do roku - choć tego typu sprawy często umarza się od razu. Tymczasem ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wymaga poprawy - w tym zdefiniowania pojęć "znaczna" i "niewielka" ilość narkotyku.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
28.01.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Płatnicy podatku dochodowego mają czas na przesłanie PIT -11 za 2021 rok do urzędów skarbowych tylko do 31 stycznia. Termin przekazania informacji PIT-11 pracownikom jest dłuższy. Pracodawcy mają na to czas do 28 lutego. Choć na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się już nowy wzór PIT-11 z numerem 28, obowiązuje on do dochodów za 2022 rok. Za rok 2021 płatnicy muszą złożyć PIT-11 z numerem 27.
Wiesława Moczydłowska
28.01.2022
PIT Rachunkowość
Suma kar nałożonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych z tytułu RODO przekroczyła 2 mln euro. Najwyższa do tej pory kara wyniosła przeszło 600 tys., a średnia to 79 tys. euro - wynika z opublikowanej w piątek analizy. Od wejścia w życie unijnego rozporządzenia o RODO do UODO zgłoszono ponad 20 tys. skarg.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.01.2022
RODO
W piątek 28 stycznia ruszył proces wystawiana skierowań na dawkę przypominjącą dla dzieci zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 12 rok życia. To informacja szczególnie ważna dla dzieci, które w najbliższym czasie mają wyjechać na ferie do Włoch. Tam paszporty covidowe od 1 lutego będą ważne tylko pół roku. Ważność więc stracą nastolatków zaszczepionych drugą dawką przed piątym sierpnia.
Jolanta Ojczyk
28.01.2022
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
"Nowi" sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego uchylili postanowienie wydane przez Marka Pietruszyńskiego "starego" sędziego SN powołanego przez Radę Państwa PRL. Orzekli, że sędzia jako członek partii rządzącej był poddany w latach 80. XX wieku niekonstytucyjnej procedurze nominacyjnej. Gdy sprawa wróciła w styczniu br. ponownie do "starego" sędziego - Sądu Najwyższego, odmówił przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania jako oczywiście bezzasadnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przeprowadzanie regularnych i rutynowych kontroli w zakresie przestrzegania w miejscach ogólnodostępnych zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wydanych w związku z epidemią COVID-19 - takie zadanie dla odpowiednich służb przewiduje projekt nowej ustawy.
Krzysztof Sobczak
28.01.2022
Prawo karne Koronawirus a prawo

Lekarz musi mieć zgodę pacjenta na stosowanie Molnupiraviru

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Głośny od kilku dni lek na Covid-19 nie jest jeszcze zarejestrowany w Unii Europejskiej. Wniosek w tej sprawie jest wciąż procedowany przez Europejką Agencję Leków. By mógł być stosowany w Polsce minister zdrowia dopuścił go na specjalnych zasadach. To zaś oznacza, że pacjenci muszą wyraźnie zgodzić się, że chcą go zażyć.
Jolanta Ojczyk
28.01.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ministerstwo Sprawiedliwości chce rozwiązać problem z księgami wieczystymi, dając notariuszom możliwość wpisywania do nich odrębnej własności i hipoteki. Pomysł chwalą deweloperzy, ale zdaniem referendarzy otworzy to puszkę Pandory, bo - jak mówią - notariusz nie da gwarancji, że wszystko zostanie skontrolowane, a błędy uderzą w bezpieczeństwo obrotu prawnego.
Renata Krupa-Dąbrowska Patrycja Rojek-Socha
28.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Polski Ład wprowadził możliwość nieograniczonego odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50 proc. kosztów remontu zabytków nieruchomych czyli zameczków, dworków i pałacyków. Ulga ta odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, bo umożliwia odliczenie od dochodów nawet 500 tys. zł rocznie. Wystarczy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2022
Podatki i opłaty lokalne
Powszechne i przeprowadzane bez rozróżnienia przekazywanie i przetwarzanie danych pasażerów jest zgodne z prawami podstawowymi do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych. Natomiast przechowywanie tych danych znajduje uzasadnienie wyłącznie w obliczu poważnego, rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa.
Krzysztof Sobczak
27.01.2022
Administracja publiczna Prokuratura Policja RODO
Firma, która kusiła klientów do zainwestowania pieniędzy zyskiem nawet do kilkudziesięciu procent i brakiem ryzyka została ukarana przez Prezesa UOKiK karą w wysokości 220 tys. zł. Nakazał on jej też natychmiast zaprzestać stosowania nieuczciwych praktyk. Sankcję w wysokości 120 tys. zł otrzymał również członek jednoosobowego zarządu Fundico osobiście odpowiedzialny za dopuszczenie do naruszeń.
Krzysztof Sobczak
27.01.2022
Rynek i konsument Finanse

Opozycja i organizacje prawnicze proponują przerwanie sporu z UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Umożliwienie wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszących się do polskiego wymiaru sprawiedliwości, a w efekcie odblokowanie funduszy unijnych - to cel projektu ustawy, który przedstawili w czwartek przedstawiciele opozycji parlamentarnej oraz organizacji społecznych i politycznych, tworzących Porozumienie dla Praworządności.
Krzysztof Sobczak
27.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prezydent podpisał ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Nieruchomości
Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Celem ustawy jest m.in. ochrona mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych przed drastycznymi podwyżkami rachunków za gaz. M.in. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.01.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Nieruchomości
Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank zablokowała możliwość odzyskania pieniędzy przez poszkodowanych. Sytuację obligatariuszy może jednak poprawić Komisja Europejska, jeśli uzna, że decyzja ta została wydana wbrew unijnym przepisom. Przygotowywana jest skarga w tej sprawie.
Regina Skibińska
27.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Finanse Prawo unijne
W sprawie o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu sąd nie jest związany ustaleniami i oceną prawną, które zadecydowały o prawomocnym oddaleniu wniosku o ustanowienie tej służebności w sprawie między tymi samymi uczestnikami z uwagi na uwzględnienie zarzutu jej zasiedzenia - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2022
Prawo cywilne
Wpisywanie danych dzieci zagrożonych uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna oraz dzieci, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na konkretne i realne zagrożenie - przewiduje nowelizacja ustawy o Systemie Informacyjnym Schengen. Chodzi m.in. o dzieci, które mogą stać się ofiarami terrorystów lub zmuszone do udziału w działaniach wojennych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2022
Prawo karne RODO Prawo unijne
Potrzeba przemyślanych zmian w prawie, dzięki którym sprawy obywatela będą załatwiane szybciej. Słyszeliśmy obietnice, że sądy zostaną odpowiednio zreformowane, tymczasem obecnie borykamy się z dewastacją wymiaru sprawiedliwości - wskazuje sędzia dr Urszula Żółtak. I mówi, że mniejszy w pandemii napływ spraw do sądów, uderzy po niej ze zdwojoną siłą.
Aleksandra Partyk
27.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na postanowienie sądu pierwszej instancji co do składu grupy wydane w postępowaniu grupowym przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, wyjaśniając wątpliwości dotyczące zażaleń poziomych. Wbrew temu co sugerował Sąd Okręgowy w Gdańsku, że rozpoznaje takie sprawy ten sam sąd w innym składzie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.01.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Ulga w PIT nie dla emerytów dorabiających do niskich świadczeń

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Nie trzeba składać wniosku do ZUS o stwierdzenie uprawnień do emerytury, aby skorzystać z ulgi PIT-O dla seniorów. Wystarczy osiągnięcie wieku emerytalnego. Ulga ta jest korzystna dla osób pracujących i niepobierających emerytury, mimo nabytych uprawnień. Dyskryminuje jednak emerytów pobierających niskie świadczenia i dorabiających na umowach zlecenia.
Wiesława Moczydłowska
27.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Od 1 lutego Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić krajowy certyfikat covidowy. Dzięki temu status ozdrowieńca będą mogły uzyskać także osoby, które Covid-19 potwierdziły testem antygenowym. Tyle że jedynie w Polsce. Unijny Certyfikat Covidowy respektuje bowiem tylko testy PCR. Polski paszport byłby dobrym pomysłem, gdyby coś w naszym kraju dawał, a nie daje - wskazują prawnicy i lekarze.
Jolanta Ojczyk
27.01.2022
Koronawirus a prawo
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości, zaskarżonego przez rządy Polski i Węgier, zostanie ogłoszony 16 lutego. Rzecznik generalny TSUE sugeruje, że Trybunał powinien oddalić te skargi na mechanizm warunkowości, uzależniający wypłatę środków unijnych od przestrzegania praworządności.
Krzysztof Sobczak
26.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W rozliczeniach PIT nie można wpisywać ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999) zamiast NIP lub PESEL pracownika. Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację pracownika. Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie są przyjmowane.
Krzysztof Koślicki
26.01.2022
PIT Rachunkowość
Elżbieta Karska, Aleksander Stępkowski i Agnieszka Szklanna to kandydaci z Polski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którzy zostali w środę ponownie odrzuceni przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zgłoszeni zostali w grudniu po raz drugi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i teraz Polska ma jeszcze raz powtórzyć procedurę.
Krzysztof Sobczak
26.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.
Jolanta Ojczyk
26.01.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Nie ma już możliwości wspólnego preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem. Zastąpiła je ulga odliczana od podatku w wysokości 1500 zł. Wspólne opodatkowanie zastosować można jeszcze w rozliczeniu za rok 2021. Wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci są niekorzystne – oceniają eksperci.
Wiesława Moczydłowska
26.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Kontakty z dzieckiem podobnie jak alimenty budzą w czasie rozwodów spore emocje. Choć teoretycznie jedno i drugie jest prawem dziecka i obowiązkiem rodziców, ustalenia w tym zakresie często przedłużają się w czasie a bywa, że stają kartą przetargową w konflikcie między byłymi partnerami. Prawnicy są zgodni jeśli chcemy utrzymać więź z dzieckiem, kwestia kontaktów trzeba uregulować jak najszybciej. Jeśli nie da się inaczej to na drodze sądowej.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
26.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Opłaty za śmieci szybują w górę, a wraz nimi emocje mieszkańców. Odpady stały się też tematem politycznym oraz powodem społecznych protestów. Nie raz też gościły na wokandzie sądowej. Prawdziwe rekordy pobito w Warszawie, gdzie uchwały rady miasta wprowadzające system naliczania opłat zmieniano kilkakrotnie, ostatnio w styczniu 2022 roku. 
Renata Krupa-Dąbrowska
26.01.2022
Samorząd terytorialny Odpady Nieruchomości