Latem przyszłego roku powinien być gotowy projekt zmian w zasadach etycznych dla adwokatów. Czy będzie nowelizacją obecnie obowiązującego kodeksu, czy nową kodyfikacją, jeszcze nie wiadomo. Ma jednak - w odróżnieniu od obecnego - odnosić się bezpośrednio do zachowań prawników, a zasady dotyczące prowadzenia kancelarii zostaną z niego usunięte.
Patrycja Rojek-Socha
17.11.2018
Prawnicy
Osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, zawartej z najemcą lokalu bez zgody wynajmującego, jest lokatorem - orzekł Sąd Najwyższy. Konsekwencją tej uchwały jest obowiązek gminy przydzielenia takiemu podnajemcy lokalu socjalnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2018
Prawo cywilne Administracja publiczna
Nie wystarczy dowieść błędu lekarza w błędnym określeniu wieku ciąży, by domagać się odszkodowania...
Marek Sondej
17.11.2018
Opieka zdrowotna
W przyszłym roku osoby fizyczne, które zarobią ponad milion złotych zapłacą daninę solidarnościową w wysokości 4 procent podstawy jej obliczenia, którą stanowić będzie nadwyżka ponad te sumę dochodów.
Krzysztof Sobczak
16.11.2018
Domowe finanse PIT

Emerytury dla matek nie wejdą 1 stycznia 2019 roku

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Minister Rafalska poinformowała w piątek, że ustawa o tzw. matczynych emeryturach nie wejdzie w życie od stycznia 2019 roku. Realnym terminem wydaje się 1 marca.
Agnieszka Matłacz
16.11.2018
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Rada nie mogła określić przystanków na drodze innej niż gminna, ponieważ aby to zrobić musiałaby najpierw zawrzeć porozumienie z władzami innych jednostek samorządu terytorialnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Dorian Lesner
16.11.2018
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Kwota 500 zł będzie stałym progiem, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Taką zmianę wprowadza wchodząca 15 listopada br. nowelizacja kodeksów karnego i wykroczeń. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które ją zaproponowało, ma to pozwolić na skuteczniejsze zwalczanie drobnych kradzieży.
Krzysztof Sobczak
15.11.2018
Prawo karne
Korzystający z internetu w sposób profesjonalny, czyli przechowujący utwory, muszą przyjąć do wiadomości, że są zobowiązani do przestrzegania praw autorskich, a nie wykręcać się, że nie wiedzą, co rozpowszechniają - twierdzi prof. Ryszard Markiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodaje jednak, że prawo powinno być łagodniejsze dla internautów ściągających utwory do użytku prywatnego.
Krzysztof Sobczak
15.11.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Unijne przepisy starają się nadążać za zmieniającą się rzeczywistością. Umożliwiły np. przekazywanie informacji na stronach internetowych zamiast na etykiecie. Nie wiadomo jednak, kiedy na opakowaniach będzie można informować o zdrowotnych właściwościach produktów
Rafał Bujalski
15.11.2018
Prawo gospodarcze
Prawo do informacji publicznej obejmuje uzyskanie danych przetworzonych, ale wnioskodawcy muszą uzasadnić, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i oddalił skargę więźnia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.11.2018
Administracja publiczna
Gdy ktoś nagle umiera w szpitalu po wypadku, a nie zdążył upoważnić nikogo do dostępu do danych medycznych, rodzina nie dowie się, jakie miał obrażenia i jak był leczony. By to zmienić, projektowane są dwie zmiany przepisów dotyczące udostępniania dokumentacji po śmierci pacjenta. Obie wzbudzają kontrowersje.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.11.2018
Opieka zdrowotna RODO
Pięciu członków komisji to za mało - w dodatku skompletowanych nieraz dopiero w przeddzień wyborów. Często nie było już czasu, aby ich przeszkolić – wskazuje dr Jarosław Zbieranek z biura RPO. I przed kolejnymi wyborami proponuje m.in. zmiany w procedurze dopisania do rejestru wyborców online.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.11.2018
RODO Wybory
Nie więcej niż 19 centów za minutę rozmowy i 6 centów za wiadomości tekstowe (SMS) wewnątrz Unii - to propozycja, którą w środę przyjęli europosłowie. Nowe przepisy mają też pomóc w rozwoju superszybkiej sieci 5G do 2020 roku oraz systemu połączeń alarmowych.
Agnieszka Matłacz
14.11.2018
Domowe finanse
Do kierowania motocyklem trójkołowym nie będzie już potrzebne prawo jazdy kategorii A. Prezydent podpisał ustawę, która pozwoli wszystkim posiadaczom prawa jazdy kategorii B na prowadzenie trójkołowca, pod warunkiem, że mają prawo jazdy od co najmniej 3 lat.
Agnieszka Matłacz
14.11.2018
Mężczyznę oskarżono o włamanie się do lokalu gastronomicznego i kradzież 270 zł. Prokurator złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Sąd się do tego przychylił i skazał go na pół roku więzienia. W ocenie RPO doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, dlatego zdecydował się na kasację.
Patrycja Rojek-Socha
14.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał 13 skarg wojewodów Pomorskiego i Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazw ulic, które miały propagować ustrój komunistyczny. Ulica Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku pozostaje, ale w kilku innych przypadkach uznał prawo samorządów do ustalania tych nazw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.11.2018
Samorząd terytorialny
Nie można chronić smaku produktu spożywczego na takiej zasadzie, na jakiej chronione są dzieła autorskie. Nie ma możliwości precyzyjnej identyfikacji tej wartości, bo smak to odczucie subiektywne - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
13.11.2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 8 listopada uznał, że ograniczenie dostępu do pomocy prawnej w sprawie karnej na etapie postępowania przygotowawczego stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do obrony.
Katarzyna Warecka
13.11.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Opracowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych wykaz rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji dla ochrony danych osobowych, nie jest przejrzysty i transparentny - twierdzi Europejska Rada Ochrony Danych.
Jolanta Ojczyk
13.11.2018
Nowe technologie RODO
Oszuści coraz częściej przejmują mieszkania w zamian za relatywnie niskie pożyczki. Notariusze przyznają, że nie zawsze są w stanie zablokować takie transakcje, dlatego wystąpili do ministerstwa sprawiedliwości z propozycją koniecznych zmian w prawie - m.in. wprowadzenia ustawowego zakazu zawierania takich umów, gdy wartość nieruchomości znacznie przewyższa kwotę wierzytelności.
Patrycja Rojek-Socha
13.11.2018
Prawo cywilne Prawnicy

Urzędnicy rażąco naruszający prawo kończą „w zawiasach”

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Większość funkcjonariuszy publicznych prawomocnie skazanych za przekroczenie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, zrobiło to dla korzyści majątkowej lub osobistej. Najmłodszy z nich nie ukończył jeszcze 21 lat. Wyroki pozbawienia wolności za korupcję orzekane są jednak w zawieszeniu, a same przepisy – wykorzystywane często do lokalnych rozgrywek.
Grażyna J. Leśniak
13.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Pacjentka wykazała, że miał miejsce błąd medyczny. Należało jej przyznać zadośćuczynienie. Nie było jednak podstaw do ustalenia odpowiedzialności szpitala za przyszłe następstwa błędu. Powódka może w przyszłości domagać się ewentualnych dalszych świadczeń, jeśli ujawnią się nowe dolegliwości - orzekł Sąd Okręgowy we Wrocławiu.
Aleksandra Partyk
12.11.2018
Opieka zdrowotna
Przy podejmowaniu decyzji o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania najczęściej pierwsze skrzypce gra jej cena. Im mniejsze koszty polisy, tym lepiej dla naszego portfela – myślimy. Jednak gdy dojdzie do sytuacji, w której nasze mieszkanie spłonie, zostanie zalane lub okradzione, oszczędność na kwocie składki okazać się tragiczna w skutkach.
Grzegorz Prigan
11.11.2018
Prawo cywilne Domowe finanse
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zakończył się bez dyskusji i bez decyzji w sprawie propozycji ośmiu izb okręgowych - nie przyjęto bowiem porządku obrad. Wnioskodawcy mówią o kneblowaniu ust mniejszości i utracie zaufania do siebie nawzajem, ich oponenci nie kryją zadowolenia.
Patrycja Rojek-Socha
10.11.2018
Prawnicy
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w sobotę zażalenie stołecznego ratusza na postanowienie sądu okręgowego o uchyleniu zakazu organizacji Marszu Niepodległości. Oznacza to, że zakaz organizacji marszu został prawomocnie uchylony.
Krzysztof Sobczak
10.11.2018
Ustanie małżeństwa na skutek rozwodu powoduje rozwiązanie prawnego węzła łączącego małżonków. W takiej sytuacji ogłoszenie upadłości przez jednego z nich nie reaktywuje ustroju majątkowego, a zatem była żona nie odpowiada za długi byłego męża - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.11.2018
Prawo cywilne
Nowe unijne rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych żywności umożliwi podawanie do publicznej wiadomości ratingu firm spożywczych przygotowanego na podstawie wyników kontroli. Jego powstanie w Polsce nie jest jednak pewne.
Rafał Bujalski
10.11.2018
Prawo gospodarcze
Przeciwdziałanie atakom terrorystycznym ma być głównym zadaniem policyjnych antyterrorystów. Zgodnie z przyjętą w piątek przez Sejm ustawą w policji wydzielony zostanie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA".
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2018
Policja
Wydatki na termomodernizację domu można będzie odliczyć od dochodu - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizację przepisów podatkowych, która wprowadza do nich ulgę związaną z inwestycjami w termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
PIT Budownictwo

NIK otwiera się na zwiedzających

Administracja publiczna
Z okazji stulecia odzyskania niepodległości będzie można zwiedzać Najwyższą Izbę Kontroli. To pierwszy taki dzień otwarty w historii. Oprowadzać ma prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2018
Administracja publiczna