Prawo.pl
W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 r. – wynika z badania firmy doradczej Kincentric. Tylko 27 proc. badanych jest zadowolonych ze swoich zarobków.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2022
Rynek Prawo pracy HR
Katastrofa ekologiczna na Odrze niemal z dnia na dzień odcięła dużą grupę przedsiębiorców od możliwości zarabiania pieniędzy. Mowa o firmach związanych z turystyką, które zwykle działają sezonowo i w ciągu wiosny i lata muszą zarobić na utrzymanie na pozostałą część roku. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do rządu o uruchomienie szybkiej ścieżki wsparcia dla przedsiębiorców
Renata Krupa-Dąbrowska
16.08.2022
Środowisko Prawo gospodarcze
Przekazy reklamowe dotyczące akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie zasad skorzystania z promocji - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd stawia w związku z tym zarzuty właścicielowi sieci dyskontów - firmie grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu.
Krzysztof Sobczak
16.08.2022
Rynek i konsument
Ochrona zdrowia – także ze względu na dynamiczny rozwój nauk medycznych – to skomplikowany system, w którym zdrowie i życie pacjenta zależy w decydującej mierze od jego prawidłowego działania. Czy karanie medyków więzieniem służy osiąganiu tego celu? Wydaje się, że dużo lepiej postawić na systemowe rozwiązania, przy zachowaniu prawa pacjentów do odszkodowania i zadośćuczynienia.
Konrad Dyda
16.08.2022
Prawo karne Zawody medyczne
Rząd zaczął dostrzegać, że społeczeństwo się starzeje. Odziały w szpitalach powiatowych mają być przekształcane w miejsca opieki długoterminowej lub oddziały geriatryczne. Potrzeba jest ogromna – mówią dyrektorzy tych placówek. Obawiają się jednak, że opieka nad starszymi będzie się odbywała kosztem innych pacjentów. Głównym wyzwaniem jest jednak zapewnienie kadr, bo geriatrów brakuje.
Beata Dązbłaż
16.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie
Są wątpliwości, czy ustawa, która ma wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, wyczerpie obowiązek informowania pracownika o organizacji jego czasu pracy. Dlatego że autorzy projektu nie zauważyli, iż definicja systemu czasu pracy z dyrektywy nie odpowiada rozumieniu systemu czasu pracy w prawie polskim. W efekcie proponowane przepisy nie realizują celu tej dyrektywy.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2022
Prawo pracy Prawo europejskie
Informacja o przekazaniu przez gminę danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej SA w związku z zarządzonymi wyborami stanowi informację publiczną. Dlatego gmina na tak postawione pytanie ma odpowiedzieć jednoznacznie - "tak" lub "nie" - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Chodziło o wybory prezydenta RP w 2022 roku.
Marek Sondej
16.08.2022
Administracja publiczna RODO Wybory
Fiskus interpretuje nową ulgę na zabytki dość korzystnie dla podatników. Pozwala nawet na znaczne unowocześnienia starych budynków, o ile tylko zgadza się na to konserwator zabytków. Z wydanych ostatnio interpretacji można nawet wyczytać, że ulga ta nie zniknie w ciągu najbliższych lat. Jednak nie ma co liczyć na jej stosowanie do nieruchomości zakupionych przed 2022 rokiem.
Paweł Rochowicz
16.08.2022
PIT Budownictwo Polski Ład
Dokumentowanie faktu i treści oświadczenia woli złożonego przez pacjenta w konkretnej sprawie czynione jest dla celów dowodowych, gdyż stanowi istotny element dowodowy w przypadku ewentualnych postępowań kontrolnych, sądowych, odszkodowawczych itp. Niezwykle ważna jest treść oświadczenia woli pacjenta, czyli to, co pacjent chce wyrazić - piszą Karol Kolankiewicz i Anna Karkut.
Anna Karkut Karol Kolankiewicz
15.08.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Nawet w toku sprawy w postępowaniu nakazowym, sąd bada z urzędu abuzywność postanowień umowy. Zaniechanie w tym zakresie i wydanie nakazu zapłaty bez dokonania tej oceny na gruncie art. 385(1) par. 1 k.c. stanowi rażące naruszenie prawa - orzekł Sąd Najwyższy.
Marek Sondej
15.08.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Odebrane zwierzę powinno być przekazane podmiotowi, który daje gwarancję właściwej nad nim opieki. Choć najczęściej jest to schronisko, to nie jest wykluczone, że stan zdrowia zwierzęcego pacjenta będzie wymagał znalezienia przez organy administracyjne specjalistycznej placówki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
15.08.2022
Prawo karne
Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, potwierdził, że jego biuro współpracuje z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nad założeniami tzw. „Programu samochodowego”. Dawałby on możliwość dofinansowania do zakupu samochodu niektórym osobom z niepełnosprawnością ruchową. To długo oczekiwana pomoc przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
15.08.2022
Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Obecność osób trzecich wymaga zgody pacjenta podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to także lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, którzy w danej chwili nie zajmują się badaniem czy opieką. Ich obecność jest uzasadniona tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zgoda nie jest wymagana natomiast wszędzie tam, gdzie pracują osoby kształcące się w zawodach medycznych.
Katarzyna Nocuń
15.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Polska pracuje nad opracowaniem koncepcji, która pozwoli na niewydawanie wiz obywatelom Rosji - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dodał, że Polska jest za rozszerzeniem sankcji unijnych, szczególnie w kwestii zawieszenia umowy o ułatwieniu ruchu wizowego dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Przyznał jednak, że nie ma na to zgody wszystkich krajów UE.
Krzysztof Sobczak
14.08.2022
Administracja publiczna
Wyjeżdżając autem za granicę powinniśmy przede wszystkim mieć polisę OC ważną w krajach, po których zamierzamy podróżować. Czasem wystarczy „zwykła” polisa OC, w innych państwach Zielona Karta, a w jeszcze innych trzeba wykupić ubezpieczenie graniczne. Warto też pamiętać, że nawet jeśli polisa AC działa za granicą, to w niektórych krajach ochrona jest wyłączona.
Regina Skibińska
14.08.2022
Prawo cywilne
Dodatkowe rabaty za podanie adresu email, dostęp do dodatkowych usług w zamian za udzielenie zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych czy darmowy ebook w zamian za pozostawienie adresu email to już niemal standard. Teoretycznie wszystkie te benefity są przekazywane za darmo, jednakże w rzeczywistości w zamian za ich uzyskanie przekazujemy przedsiębiorcy nasze dane osobowe.
Magdalena Druzic
13.08.2022
Rynek i konsument RODO
Szpital nie może odmówić zapisania pacjenta na rehabilitację w warunkach stacjonarnych, tylko dlatego, że ten nie zarejestrował się na nią w miesiącu, w którym został wypisany ze szpitala. Takie sytuacje jednak się zdarzają, choć nie powinny. Ministerstwo Zdrowia i NFZ jednoznacznie zaznaczają, że takie działanie szpitala jest niezgodne z prawem.
Beata Dązbłaż
13.08.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Cel mieszkaniowy możemy zrealizować w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Szwajcarii. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja tego celu. Do zastosowania zwolnienia z PIT nie jest przeszkodą czasowe wynajęcie lokalu i zamieszkiwanie w nim tylko przez część roku.
Wiesława Moczydłowska
13.08.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Kiedyś montowało się kraty, a teraz przed złodziejami i dewastacją chronią kamery. Nie ma w tym nic złego pod warunkiem jednak, że swoim zasięgiem nie obejmują drzwi czy domu sąsiada. Ale często prywatny monitoring widzi dużo więcej, przez co narusza prywatność innych osób. Walka z tego typu podglądactwem jest trudna. A RODO kamer montowanych do celów czysto osobistych nie dotyczy.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.08.2022
Nowe technologie RODO
Pracodawca słusznie ukarał pracownicę za nierespektowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach wieloosobowych. Ponosi on bowiem odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Dlatego też egzekwowanie przestrzegania przepisów oraz zasad bhp jest nie tylko prawem, lecz także jego obowiązkiem.
Dorian Lesner
13.08.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Obecnie za zanieczyszczenie środowiska znacznych rozmiarów grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Na podpis prezydenta czeka nowelizacja, która te sankcje zaostrza. Gdy nowe regulacje wejdą w życie za zatrucie wody, które może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka będzie grozić od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Katarzyna Nocuń
12.08.2022
Prawo karne Środowisko Odpady
Wojskowy Sąd Okręgowy uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie brutalnego zatrzymania fotoreporterów na granicy. Zdaniem sądu odmowa wszczęcia postępowania w sprawie potraktowania dziennikarzy zbierających materiały o sytuacji cudzoziemców przekraczających polsko-białoruską granicę było przedwczesne, okoliczności sprawy nie zostały wyjaśnione w sposób wystarczający.
Krzysztof Sobczak
12.08.2022
Prawo karne Prokuratura Wojsko
Ze względu na harmonogram prac oraz zakres inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) konieczne jest wcześniejsze przygotowanie zasad ich wdrażania, w tym również inwestycji KPO pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zaprasza do konsultacji projektu.
Krzysztof Sobczak
12.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

Absencja 2022 – w czerwcu Polacy chorowali najmniej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Tylko 18 051,3 tys. dni absencji chorobowej ogółem odnotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu 2022 roku. W tym czasie na zasiłkach chorobowych Polacy przebywali łącznie przez 10 736,5 tys. dni. Kwota wypłat sięgnęła łącznie 1 931 211,8 tys. zł, w tym kwota wypłaconych zasiłków chorobowych wyniosła 1 112 969,3 tys. zł. To najniższe wskaźniki w tym roku.
Grażyna J. Leśniak
12.08.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.
Krzysztof Sobczak
12.08.2022
Administracja publiczna
Po przyjęciu przez Sejm 5 sierpnia senackiej poprawki do ustawy o ekonomii społecznej, której celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i ubogich, ustawa ta została podpisana przez prezydenta. Jej celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem.
Jolanta Ojczyk
12.08.2022
Pomoc społeczna
12 sierpnia to Światowy Dzień Pracoholika. Według OECD, pracownicy w Polsce plasują się w europejskiej czołówce pod względem liczby przepracowanych w ciągu roku godzin. Przewlekły stres, nadmiar obowiązków czy brak satysfakcji z pracy mogą przyczynić się do wypalenia zawodowego. Aż jedna trzecia Polaków była gotowa zrezygnować z dotychczasowego miejsca pracy z powodu wyczerpania, a jedna piąta - ze względu na wypalenie zawodowe.
Grażyna J. Leśniak
12.08.2022
Prawo pracy HR
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na blokowanie stron internetowych, co stwarza ryzyko dla wolności słowa oraz dostępu do informacji. Przepisy nie przewidują informowania administratora strony o przyczynie blokady i czasie jej trwania Tymczasem takie działania powinny być ściśle określone i podlegać skutecznej kontroli – wskazuje RPO.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.08.2022
Nowe technologie
Resort rodziny i polityki społecznej potwierdza, że nie zdecydował się dotychczas na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, bo sposób obliczania emerytury istotnie przekłada się na wysokość świadczenia. Według MRiPS, potrzeba dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań nakierowanych na optymalizację systemu emerytalnego, w tym jego uelastycznianie.
Grażyna J. Leśniak
12.08.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Sąd Najwyższy przyjął skargę kasacyjną złożoną przez pełnomocników byłego więźnia obozu w Auschwitz. Problem wynikał w publikacji niemieckiego portalu informacyjnego, który posłużył się sformułowaniem "polskie obozy" zagłady, co naruszało dobra osobiste polskiego obywatela. Kwestią sporną jest, czy sprawa ma być rozpoznawana w Niemczech czy w naszym kraju.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.08.2022
Wymiar sprawiedliwości