Standardowo na zwrot podatku trzeba czekać trzy miesiące od dnia złożenia deklaracji. Szybciej, bo w ciągu 45 dni, pieniądze otrzymają podatnicy, którzy swój roczny PIT złożą przez system e-deklaracje lub skorzystają z usługi Twój e-PIT. W tym roku nawet jeśli podatek rozliczyliśmy wcześniej, termin zwrotu liczy się dopiero od 15 lutego.
Krzysztof Koślicki
29.02.2020
Domowe finanse PIT
Ujawnienie danych osobowych sędziów piłkarskich w internecie będzie kosztować Dolnośląski Związek Piłki Nożnej ponad 55 tysięcy złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 28 lutego potwierdził, że związek musi zapłacić grzywnę za brak staranności w przetwarzaniu danych, jaką nałożył prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie RODO.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2020
Administracja publiczna RODO

Kolejne pytania do TSUE nie powinny blokować spraw frankowiczów

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli skierował w styczniu dwa pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące klauzul waloryzacyjnych w umowach o kredyt we frankach. W oczekiwaniu na werdykt unijnego sądu część spraw może być zawieszanych, choć zdaniem prawników nie powinno, bo pytania są trywialne.
Jolanta Ojczyk
28.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Dobro zakładu pracy i innych zatrudnionych pozwalają pracodawcy na odsunięcie od zajęć pracownika podejrzanego o zarażenie koronawirusem. Taki wyższy cel może być też podstawą do zobowiązania go do pracy z domu – pisze dr Marcin Wojewódka. Ale zastrzega, że taką decyzję należy pracownikowi przekazać na piśmie.
Marcin Wojewódka
28.02.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

RODO nie zabrania wysłania sms-a o koronawirusie

Administracja publiczna RODO Koronawirus a prawo
Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nie stoją w sprzeczności z przesyłaniem do użytkowników telefonów komórkowych wjeżdżających do Polski komunikatów związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV - poinformował w piątek Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
28.02.2020
Administracja publiczna RODO Koronawirus a prawo
Ministerstwo Finansów zdecydowało o obniżeniu stawki podatku akcyzowego na paliwo. Kierowcy jednak jej nie zauważą. W tym samym czasie podniesiona zostanie bowiem wysokość opłaty paliwowej. Resort deklaruje, że chodzi o zwiększenie wpływów do krajowego funduszu drogowego na realizację inwestycji drogowych.
Krzysztof Koślicki
28.02.2020
Akcyza
Po zakupie, sprzedaży lub przekazaniu auta komuś z rodziny jako darowiznę, trzeba o tym powiadomić urząd. Od początku roku za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara finansowa. Resort cyfryzacji uruchomił e-usługę, dzięki której nie trzeba stać w kolejce w wydziale komunikacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.02.2020
Administracja publiczna
Dwie spółki Auto Rentier i Praebeo, kierowane przez jedną osobę, zostały ukarane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za obiecywanie szybkiego zarobku na zainwestowanie w zakup auta na wynajem. Zamiast zysku klienci mają problemy w banku. Ta sprawa jest też badana przez prokuraturę.
Jolanta Ojczyk
28.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Od połowy stycznia, kiedy zmieniły się przepisy ustawy o dowodach osobistych, blisko 250 osób nie mogło opuścić kraju w związku z tym, że strażnicy graniczni stwierdzili nieważność ich dowodów osobistych. Przyczyną nieważności dokumentu może być np. zmiana nazwiska.
Agnieszka Matłacz
28.02.2020
Administracja publiczna

W razie przymusowej kwarantanny pracownik dostanie wynagrodzenie chorobowe

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracownik, który decyzją inspektora sanitarnego zostanie poddany kwarantannie, nie zostanie bez wynagrodzenia. Decyzja taka jest bowiem podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Jeśli kwarantanna będzie dotyczyć dziecka, to rodzic może na jej podstawie wystąpić o zasiłek opiekuńczy.
Agnieszka Matłacz
28.02.2020
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Wybory prezydenckie: Więcej błędnych danych na listach poparcia

Prawo karne Administracja publiczna RODO Wybory
Komitety wyborcze rejestrują się, ale często podpisy obywateli popierających kandydata nie zgadzają się z rejestrem PESEL. Państwowa Komisja Wyborcza odnotowuje więcej błędów, niż w poprzednich wyborach: zdarzają się martwe dusze, bo komitety korzystają ze starych baz danych i nie aktualizują adresów i nazwisk.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2020
Prawo karne Administracja publiczna RODO Wybory
Tylko nieliczne samorządy wywiązują się z obowiązku uchwalania zasad realizacji zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej. Powody to niewiedza samorządowców i brak zaufania do mieszkańców, którzy z kolei nie zawsze chcą brać sprawy w swoje ręce. Tymczasem to narzędzie pozwala na oszczędności w budżetach gmin.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.02.2020
Samorząd terytorialny
Radcowie prawni nie oczekują specjalnej gratyfikacji za działalność pro bono, ale systemowe docenienie ich pracy mogłoby być dodatkową zachętą. Choćby - wzorem samorządów anglosaskich - wprowadzenie systemu punktacji czy zwalnianie z części opłat – mówi radca prawny dr Filip Czernicki, koordynator ds. programów pro bono OIRP w Warszawie.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

SN kolejny raz stanął po stronie frankowiczów

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Sąd Najwyższy ponownie orzekł, że można "odfrankowić" kredyt denominowany. Ponadto, powołując się na liczne orzeczenia TSUE, po raz pierwszy dokładnie wyjaśnił, dlaczego sąd musi wyeliminować z umowy klauzule abuzywne, dlaczego nie może ich zastąpić, a także jak banki powinny spełniać obowiązek informacyjny o ryzyku kursowym.
Jolanta Ojczyk
28.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Koronawirus został włączony jako nowe zagrożenie pod reżim działania ustawy o chorobach zakaźnych. Rozporządzenie w tej sprawie wydał Minister Zdrowia.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.02.2020
Koronawirus a prawo
Powództwo prokuratora wytoczone w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dokonanego po urodzeniu się dziecka poczętego w następstwie procedury in vitro od anonimowego dawcy może być oddalone przez sąd jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - orzekł w precedensowej uchwale Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.02.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Stawki opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz zostaną od 1 marca podwyższone - zdecydował minister infrastruktury. Nowa stawka za 1000 l benzyn silnikowych wzrośnie do 155,49 ze 138,49 zł. Wcześniej wprowadzono 4 proc. wzrost tej opłaty. Jednak decyzja ta ma być neutralna dla kierowców, bo minister finansów zdecydował o obniżeniu akcyzy.
Krzysztof Sobczak
27.02.2020
Prawo gospodarcze
Treści książki stoją w rażącej sprzeczności z respektowaniem praw dziecka i mogą być postrzegane jako nawoływanie do przestępstwa - podkreśla RPO w odpowiedzi skierowanej do Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Przypomina, że zakaz bicia dzieci w Polsce jest zakazem absolutnym.
Monika Sewastianowicz
27.02.2020
Co jest ważne przed podróżą, jak korzystnie ubezpieczyć urlop, jak zabezpieczyć się na wypadek rezygnacji, jak chronić zdrowie i finanse w podróży - dziesięć najważniejszych zasad dla turystów zawiera dekalog dobrych praktyk Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych OSAT.
Krzysztof Sobczak
27.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Decyzje organów podatkowych, kwestionujące prawo podatników do ulgi, naruszają podstawową zasadę ustroju RP, tj. zasadę sprawiedliwości społecznej i należało je wyeliminować z obrotu prawnego, jako niezgodne z Konstytucją RP. Potwierdził to w środę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Wiesława Moczydłowska
27.02.2020
Domowe finanse PIT

mLegitymację szkolną ma już 40 tys. uczniów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Już 3 tys. szkół podstawowych i 1,4 tys. szkół ponadpodstawowych może wydawać uczniom mLegitymacje, czyli tradycyjne legitymacje szkolne, ale wyświetlane na ekranie telefonu ucznia. mLegitymacja to aplikacja w smartfonie, potwierdzająca, że uczeń ma legitymację szkolną.
Agnieszka Matłacz
27.02.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Prezes ZUS: Polacy potrafią liczyć i nie spieszą się na emeryturę

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Coraz więcej Polaków dostrzega, że warto opóźnić moment przejścia na emeryturę. Każdy kolejny rok pracy może ją podwyższyć o 10–15 proc., a nawet jeśli ktoś poczeka nie płacąc w tym czasie składek, to emerytura też będzie wyższa, bo zgromadzony kapitał emerytalny uzyska dodatkową waloryzację, a średnie dalsze trwanie życia przyjmowane do obliczeń będzie niższe – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Grażyna J. Leśniak
27.02.2020
Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kamieniarz odpowiada również za szkody wyrządzone przez jego pracowników

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Opiekun grobu może domagać się od sprawcy uszkodzenia grobowca pieniędzy na jego naprawę. Kamieniarz nie może się przy tym uwolnić się od odpowiedzialności, zrzucając winę na swoich pracowników, w sytuacji gdy wykonywali jego polecenia - orzekł Sąd Rejonowy w Giżycku.
Marek Sondej
27.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Każdy może być poddany obowiązkowej kwarantannie

Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Każdą osobę, która stwarza zagrożenie, bo może być zakażona wirusem, można zatrzymać i poddać kwarantannie - pozwalają na to obowiązujące przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Mimo to prezydent apeluje o podjęcie dodatkowych działań legislacyjnych w celu ochrony przed zagrożeniem.
Monika Sewastianowicz
26.02.2020
Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Fundacja Helsińska: Trudno w Polsce udowodnić przemoc ze strony policji

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Oceniając w ubiegłym roku sprawę dotyczącą zarzutu pobicia przez policjantów, Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że postępowanie to w Polsce zostało przeprowadzone nierzetelnie. M.in. dlatego, że bezkrytycznie przyjęto zeznania policjantów, a zeznania świadków zdarzenia uznano za niespójne. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka to systemowy problem. 
Krzysztof Sobczak
26.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja

UOKiK wykrył zmowę cenową na rynku sprzętu biurowego

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Firma Fellowes Polska, autoryzowany dystrybutor produktów Fellowes – producenta m.in. niszczarek do papieru, laminatów i bindownic mogła przez wiele lat narzucać sklepom ceny sprzętu biurowego. Tak podjerzewa prezes UOKiK, który wszczął postępowanie przeciwko tej spółce.
Krzysztof Sobczak
26.02.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Uchwała, która miała usunąć chaos reklamowy z warszawskich ulic została podjęta z uchybieniami – uznał wojewoda mazowiecki i stwierdził jej nieważność. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiada zaskarżenie tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Tysiące operatorów będą musiały zarejestrować swoje drony

Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Już za kilka miesięcy zaczną być stosowane nowe przypisy dotyczące eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Nakładają one m.in. obowiązek rejestracji dronów, ale także odbywania szkoleń, zdania egzaminów przez ich pilotów, jak również posiadania ubezpieczenia - piszą radcowie prawni Magdalena Ostrihansky i Maciej Szmigiero.
Magdalena Ostrihansky Maciej Szmigiero
26.02.2020
Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Wbrew zapowiedziom rząd nie przyjął we wtorek projektu nowelizacji prawa energetycznego, który zakłada możliwość uzyskania rekompensat przez gospodarstwa domowe w związku z podwyżką cen prądu. Według wcześniejszych informacji miałyby to być dopłaty w wysokości od 34,08 zł do 306,75 zł. Nie podano przyczyny braku tej decyzji.
Krzysztof Sobczak
26.02.2020
Pomoc społeczna Prawo gospodarcze
Jedynie małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny może być zarejestrowane w formie aktu stanu cywilnego. Dlatego pary jednopłciowe nie mają szans na zdobycie polskiego odpowiednika zagranicznego dokumentu ślubu - taki jest sens wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który konsekwentnie od lat odmawia prawa do rejestracji takich związków.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.02.2020
Prawo rodzinne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski