Pięciu członków komisji to za mało - w dodatku skompletowanych nieraz dopiero w przeddzień wyborów. Często nie było już czasu, aby ich przeszkolić – wskazuje dr Jarosław Zbieranek z biura RPO. I przed kolejnymi wyborami proponuje m.in. zmiany w procedurze dopisania do rejestru wyborców online.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.11.2018
RODO Wybory
Nie więcej niż 19 centów za minutę rozmowy i 6 centów za wiadomości tekstowe (SMS) wewnątrz Unii - to propozycja, którą w środę przyjęli europosłowie. Nowe przepisy mają też pomóc w rozwoju superszybkiej sieci 5G do 2020 roku oraz systemu połączeń alarmowych.
Agnieszka Matłacz
14.11.2018
Domowe finanse
Do kierowania motocyklem trójkołowym nie będzie już potrzebne prawo jazdy kategorii A. Prezydent podpisał ustawę, która pozwoli wszystkim posiadaczom prawa jazdy kategorii B na prowadzenie trójkołowca, pod warunkiem, że mają prawo jazdy od co najmniej 3 lat.
Agnieszka Matłacz
14.11.2018
Mężczyznę oskarżono o włamanie się do lokalu gastronomicznego i kradzież 270 zł. Prokurator złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Sąd się do tego przychylił i skazał go na pół roku więzienia. W ocenie RPO doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, dlatego zdecydował się na kasację.
Patrycja Rojek-Socha
14.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał 13 skarg wojewodów Pomorskiego i Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazw ulic, które miały propagować ustrój komunistyczny. Ulica Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku pozostaje, ale w kilku innych przypadkach uznał prawo samorządów do ustalania tych nazw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.11.2018
Samorząd terytorialny
Nie można chronić smaku produktu spożywczego na takiej zasadzie, na jakiej chronione są dzieła autorskie. Nie ma możliwości precyzyjnej identyfikacji tej wartości, bo smak to odczucie subiektywne - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
13.11.2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby z 8 listopada uznał, że ograniczenie dostępu do pomocy prawnej w sprawie karnej na etapie postępowania przygotowawczego stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do obrony.
Katarzyna Warecka
13.11.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Opracowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych wykaz rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji dla ochrony danych osobowych, nie jest przejrzysty i transparentny - twierdzi Europejska Rada Ochrony Danych.
Jolanta Ojczyk
13.11.2018
Nowe technologie RODO
Oszuści coraz częściej przejmują mieszkania w zamian za relatywnie niskie pożyczki. Notariusze przyznają, że nie zawsze są w stanie zablokować takie transakcje, dlatego wystąpili do ministerstwa sprawiedliwości z propozycją koniecznych zmian w prawie - m.in. wprowadzenia ustawowego zakazu zawierania takich umów, gdy wartość nieruchomości znacznie przewyższa kwotę wierzytelności.
Patrycja Rojek-Socha
13.11.2018
Prawo cywilne Prawnicy

Urzędnicy rażąco naruszający prawo kończą „w zawiasach”

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Większość funkcjonariuszy publicznych prawomocnie skazanych za przekroczenie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, zrobiło to dla korzyści majątkowej lub osobistej. Najmłodszy z nich nie ukończył jeszcze 21 lat. Wyroki pozbawienia wolności za korupcję orzekane są jednak w zawieszeniu, a same przepisy – wykorzystywane często do lokalnych rozgrywek.
Grażyna J. Leśniak
13.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Pacjentka wykazała, że miał miejsce błąd medyczny. Należało jej przyznać zadośćuczynienie. Nie było jednak podstaw do ustalenia odpowiedzialności szpitala za przyszłe następstwa błędu. Powódka może w przyszłości domagać się ewentualnych dalszych świadczeń, jeśli ujawnią się nowe dolegliwości - orzekł Sąd Okręgowy we Wrocławiu.
Aleksandra Partyk
12.11.2018
Opieka zdrowotna
Przy podejmowaniu decyzji o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania najczęściej pierwsze skrzypce gra jej cena. Im mniejsze koszty polisy, tym lepiej dla naszego portfela – myślimy. Jednak gdy dojdzie do sytuacji, w której nasze mieszkanie spłonie, zostanie zalane lub okradzione, oszczędność na kwocie składki okazać się tragiczna w skutkach.
Grzegorz Prigan
11.11.2018
Prawo cywilne Domowe finanse
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zakończył się bez dyskusji i bez decyzji w sprawie propozycji ośmiu izb okręgowych - nie przyjęto bowiem porządku obrad. Wnioskodawcy mówią o kneblowaniu ust mniejszości i utracie zaufania do siebie nawzajem, ich oponenci nie kryją zadowolenia.
Patrycja Rojek-Socha
10.11.2018
Prawnicy
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w sobotę zażalenie stołecznego ratusza na postanowienie sądu okręgowego o uchyleniu zakazu organizacji Marszu Niepodległości. Oznacza to, że zakaz organizacji marszu został prawomocnie uchylony.
Krzysztof Sobczak
10.11.2018
Ustanie małżeństwa na skutek rozwodu powoduje rozwiązanie prawnego węzła łączącego małżonków. W takiej sytuacji ogłoszenie upadłości przez jednego z nich nie reaktywuje ustroju majątkowego, a zatem była żona nie odpowiada za długi byłego męża - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.11.2018
Prawo cywilne
Nowe unijne rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych żywności umożliwi podawanie do publicznej wiadomości ratingu firm spożywczych przygotowanego na podstawie wyników kontroli. Jego powstanie w Polsce nie jest jednak pewne.
Rafał Bujalski
10.11.2018
Prawo gospodarcze
Przeciwdziałanie atakom terrorystycznym ma być głównym zadaniem policyjnych antyterrorystów. Zgodnie z przyjętą w piątek przez Sejm ustawą w policji wydzielony zostanie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA".
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2018
Policja
Wydatki na termomodernizację domu można będzie odliczyć od dochodu - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizację przepisów podatkowych, która wprowadza do nich ulgę związaną z inwestycjami w termomodernizację budynków jednorodzinnych.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
PIT Budownictwo

NIK otwiera się na zwiedzających

Administracja publiczna
Z okazji stulecia odzyskania niepodległości będzie można zwiedzać Najwyższą Izbę Kontroli. To pierwszy taki dzień otwarty w historii. Oprowadzać ma prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2018
Administracja publiczna
Chodzi o mężczyznę, który w przeszłości odbył karę za nadużycia seksualne wobec nieletnich. Sąd w...
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Świat dziecka bez pracy domowej to marzenie i sen niespełniony. Ideał na wzór Finlandii, która ma...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.11.2018
Szkoła i uczeń
W najbliższych miesiącach do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu trafi druga skarga dotycząca Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Tym razem zaskarżone zostanie przepełnienie sal i brak perspektyw na opuszczenie placówki.
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Nie można zakazywać organizowania marszów z okazji Święta Niepodległości bez starannego zbadania sprawy i przekonującego uzasadnienia - stwierdził warszawski sąd uchylając decyzję prezydenta miasta zakazującą marszu środowisk narodowych. Podobnie wcześniej orzekł sąd we Wrocławiu.
Krzysztof Sobczak
08.11.2018
Administracja publiczna
Nadleśniczy wprowadził zakaz wstępu do Puszczy Białowieskiej niezgodnie z prawem, a więc był on nieskuteczny - uznał Sąd Okręgowy w Białymstoku i uniewinnił w czwartek dwóch aktywistów ekologicznych, obwinionych o naruszenie tego zakazu.
Krzysztof Sobczak
08.11.2018
Środowisko
Dwie sejmowe komisje zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny opowiedziały się w czwartek za odrzuceniem obywatelskiego projektu, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. A podczas debaty na forum Sejmu tego samego dnia kluby PiS, PO, Nowoczesna i PSL-UED opowiedziały się za odrzuceniem obywatelskiego projektu
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.11.2018
Finansowanie zdrowia
Polski sąd wojskowy jeszcze raz wystąpi z Europejskim Nakazem Aresztowania wobec byłego sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego Stefana Michnika. Poprzedni nakaz został odrzucony przez szwedzki sąd, ponieważ przestępstwa zarzucone podejrzanemu, zgodnie z prawem szwedzkim uległy przedawnieniu, a poszukiwany jest obywatelem Szwecji.
Krzysztof Sobczak
08.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
O przeniesienie kobiety do szpitala psychiatrycznego wnioskował zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich jak i sam dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uzasadniali, że placówka nie jest w stanie zapewnić jej odpowiedniego leczenia. Sąd Okręgowy w Płocku zdecydował jednak o przedłużeniu pobytu. Tymczasem w ośrodku są już 62 osoby - kolejne mają być wkrótce przewiezione.
Patrycja Rojek-Socha
08.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Zamiast dwóch stron sześć - tyle ma liczyć formularz zlecenia na wyroby medyczne według projektu...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.11.2018
Opieka zdrowotna
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym nie spełnia w tym momencie swojej terapeutycznej roli. Konieczne są zmiany prawne i infrastrukturalne - mówi w rozmowie z Prawo.pl zastępca RPO dr Hanna Machińska. Dodaje, że osoby przebywające w placówce są skazane na niebyt i coraz bardziej sfrustrowane.
Patrycja Rojek-Socha
08.11.2018
Wymiar sprawiedliwości
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma uprościć rozliczenia PIT i zobowiązać urzędy skarbowe do wypełniania deklaracji za podatników.
Krzysztof Sobczak
07.11.2018
PIT