Napiwki są przychodem. Ich otrzymanie rodzi obowiązek zapłaty podatku. Sposób rozliczenia zależy jednak od tego, czy kelner dostał pieniądze prosto do kieszeni, czy klient zapłacił go razem z rachunkiem na rzecz restauracji. Wyjaśnia to najnowsza interpretacja podatkowa.
Krzysztof Koślicki
29.06.2019
Domowe finanse PIT Prawo pracy
Wzmożony ruch w dużych miastach jest coraz większym problemem organizacyjnym i społecznym. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest mikromobilność, czyli pojazdy pozwalające na sprawne przemieszczanie się po zatłoczonych aglomeracjach miejskich. Jednak ich status prawny jest wciąż nieruregulowany - pisze Piotr Czekalski
Piotr Czekalski
29.06.2019
Administracja publiczna
Kieszonkowcy podobnie jak i urlopowicze, w okresie letnim przenoszą się do popularnych miejscowości turystycznych. Celem jest jednak łatwy zarobek. Kuszą ich tłumy ludzi i wakacyjne rozprężenie. Cennym łupem są nie tylko pieniądze, ale dane osób. Szacuje się, że rocznie może dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy takich prób
Patrycja Rojek-Socha
28.06.2019
Prawo karne Policja
Sąd może zobowiązać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Mankamentem sądowej procedury jest to, że po wydaniu przez sąd prawomocnego postanowienia postępowanie wykonawcze musi być umorzone po dwóch latach. Tymczasem alkoholizm to przewlekła choroba – podkreślają eksperci.
Aleksandra Partyk
28.06.2019
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

WSA: Mieszkaniec powinien wiedzieć, kto konkretnie zbiera podatki

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie osoby wskazanej w sposób konkretny, aby podatnik wiedział, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku. Trzeba też wyraźnie podać w uchwale rady gminy obszar działania inkasenta – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Robert Horbaczewski
28.06.2019
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Połowa warszawskich szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi nie wykonała w 2017 r.  i od początku 2019 żadnego zgodnego z prawem przerwania ciąży. Jedynie 6 z 14 placówek przeprowadza zabiegi legalnej aborcji, a jeden powołuje się na klauzulę sumienia - wynika z raportu Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pn. „Prześwietlamy szpitale”.
Monika Stelmach
28.06.2019
Opieka zdrowotna
Już w pięciu orzeczeniach Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że z dniem, kiedy zniknie stawka LIBOR, umowy, w których nie przewidziano czym ją zastąpić, mogą stać się niewykonalne. Dlatego zdaniem sędziego Piotra Bednarczyka jeszcze dziś trzeba zacząć dyskusję o tym, co po LIBORZE.
Jolanta Ojczyk
28.06.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe

Od poniedziałku zmiany na liście refundacji leków

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Od 1 lipca zacznie obowiązywać Nowa lista leków refundacyjnych. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, przynosi ona korzystne zmiany m.in. dla pacjentów onkologicznych cierpiących na niedrobnokomórkowego raka płuca, opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego oraz na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Krzysztof Sobczak
27.06.2019
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rumunia nie naruszyła prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do nauki dziecka z kurczowym porażeniem czterokończynowym uznając, iż dziecko to powinno chodzić do szkoły powszechnej, w której niezbędne udogodnienia były wprowadzane sukcesywnie - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
27.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Jeśli sprawca przemocy fizycznej będzie zagrażał życiu lub zdrowiu domowników, dostanie nakaz bezzwłocznego opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego. Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja i to nawet, jeśli nie będzie miał gdzie się wyprowadzić - proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
27.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Karna opłata za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego wzbudzała duże kontrowersje wśród prawników. Krajowa Rada Radców Prawnych kilkukrotnie, podczas prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, podnosiła że skutkiem będą zbyt daleko idące konsekwencje dla stron i to za błąd pełnomocnika. Senat się do tego przychylił i usunął przepis. Pytanie, czy zaakceptuje to Sejm.
Patrycja Rojek-Socha
27.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do tych najważniejszych błędnych lub brakujących przepisów sędziowie Sądu Najwyższego zaliczyli: odpowiedzialność z podwójnej polisy OC, unieważnienie umowy, która narusza praktyki rynkowe, przywrócenie prawa do ogródka działkowego, brak przepisu w ustawie deweloperskiej, a także zakaz wyodrębniania więcej niż dwóch lokali.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.06.2019

Upubliczniając nagrania z zatrzymań, służby balansują na granicy prawa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Policja coraz chętniej chwali się nagraniami z zatrzymań podejrzanych, a media równie chętnie je wykorzystują i to bez odpowiedniego zabezpieczenia wizerunku. Tymczasem w przepisach - jak mówią eksperci - jest luka. Tak naprawdę, nie wiadomo kiedy i w jakim zakresie można je upubliczniać.
Patrycja Rojek-Socha
27.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Kto nie złoży wniosku o zarejestrowanie lub wyrejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni, zapłaci 1000 zł kary. Takie zmiany w prawie o ruchu drogowym przewiduje nowelizacja ustawy o… utrzymaniu porządku w gminach. Dotkną one i firmy, i osoby fizyczne.
Jolanta Ojczyk
27.06.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Bez poprawek Senat przyjął w środę ustawę regulującą zasady znakowania żywności i pasz jako wytworzonych bez GMO. Nowe przepisy wprowadzą także kary za fałszowanie informacji o żywności. Mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Większość poprawek ma charakter redakcyjny, jedna dostosowujący jeden z artykułów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. TK orzekł wówczas, że pięcioletni termin na wznawiania prawomocnie zakończonych postępowań jest zbyt krótki. Nowela wraca do Sejmu.
Patrycja Rojek-Socha
26.06.2019
Wymiar sprawiedliwości

Senat poparł zamrożenie cen energii na cały 2019 r.

Finanse samorządów Domowe finanse Małe i średnie firmy
Ceny prądu m.in. dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mają być zamrożone przez cały 2019 rok. Senat przyjął w środę bez poprawek nowelizację ustawy w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Finanse samorządów Domowe finanse Małe i średnie firmy
To, że ktoś dopiero uczy się jeździć samochodem, wcale nie zwalnia go z odpowiedzialności za wypadek. Również za taki, do którego dojdzie w trakcie zdawania egzaminu. Oczywiście odpowiada również instruktor lub egzaminator, jeżeli mógł zapobiec zdarzeniu.
Monika Sewastianowicz
26.06.2019
We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać ma jednolita zasada poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej - opowiedziała się za tym Rada UE. Chodzi o zmianę rozporządzenia Bruksela II BIS dotyczącego spraw rodzinnych w kontekście transgranicznym.
Patrycja Rojek-Socha
26.06.2019
Wymiar sprawiedliwości

TK: Drukarz mógł odmówić usługi fundacji LGBT

Prawo karne Prokuratura Prawo gospodarcze
Przepis kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do głośnej sprawy drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania plakatu zamówionego przez fundację osób LGBT.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Prawo karne Prokuratura Prawo gospodarcze

Rzecznik do SN: Kredyt spłacony, koszty powinny być obniżone

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
W przypadku spłaty całego kredytu konsumenckiego przed terminem powinno nastąpić obniżenie wszystkich jego możliwych kosztów, w tym prowizji bankowej - uważa rzecznik praw obywatelskich, który takie stanowisko przedstawił Sądowi Najwyższemu, badającemu pytanie prawne jednego z sądów.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Gdy w grudniu 2018 r. z powodu zwolnień lekarskich wymiar sprawiedliwości stał na krawędzi paraliżu, rządzący roztaczali mityczną wizję ustawy, która wprowadzając rozwiązania systemowe będzie lekiem na całe zło. Niektórzy dali się tej wizji uwieść i dopiero teraz zrozumieli, że służyła ona odsunięciu na dalszy plan walki o realne podwyżki kwotowe - pisze Urszula Leniec
Urszula Leniec
26.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dla osób w wieku przedemerytalnym PPK może być bardzo dobrym rozwiązaniem na uzyskanie jednorazowego zasilenia po osiągnięciu 60 roku życia - pisze Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.
Oskar Sobolewski
26.06.2019
Domowe finanse Emerytury i renty
Policja z Giżycka prowadzi dochodzenie w sprawie pediatry, który na początku czerwca pełnił dyżur pod wpływem alkoholu. Jeśli okaże się, że lekarz naraził pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi mu do 3 lat więzienia. Szacuje się, że w Polsce z uzależnieniem boryka się 10-15 proc. lekarzy.
Monika Stelmach
26.06.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Przeludnione cele, brak procedur na wypadek zgłaszania przypadków tortur, wadliwe dokumentowanie obrażeń osadzonych, mało urozmaicone programy i zajęcia rekreacyjne - to główne problemy, które w ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Biurze RPO wymagają zmian w polskich więzieniach.
Patrycja Rojek-Socha
26.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Tyle zapłaci Skarb Państwa, tytułem zadośćuczynienia, Magdalenie Zarzyckiej-Redwan, która urodziła się i wychowywała przez dwa lata w więzieniu na Zamku Lubelskim – stwierdził Sąd Okręgowy w Lublinie. To pierwszy wyrok w Polsce, dotyczący roszczeń dzieci „Żołnierzy Wyklętych”.
Robert Horbaczewski
26.06.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Rząd postanowił obniżyć w projekcie tzw. ustawy antylichwiarskiej górny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz dodać do niego nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi. O takich zmianach w przyjętym tydzień temu projekcie Rada Ministrów zdecydowała we wtorek na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Krzysztof Sobczak
25.06.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przyjętego właśnie przez rząd, zakłada też modyfikację początku biegu terminów do wytoczenia przez dziecko powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Mają biec od chwili gdy dowie się o braku biologicznego pochodzenia, ale po osiągnięciu pełnoletności.
Patrycja Rojek-Socha
25.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Organizacje społeczne i RPO postulują, by do polskich przepisów wprowadzić nakaz ustępowania pierwszeństwa pieszym już w momencie, gdy chcą przejść przez pasy na jezdni. Ministerstwo Infrastruktury ocenia, że problem jest złożony - dotyczy też zlokalizowania przejść i wiąże się z uwarunkowaniami społecznymi, więc zwiększenie uprzywilejowania pieszego ... nie wydaje się właściwe.
Patrycja Rojek-Socha
25.06.2019
Policja

Nowa ustawa ma ułatwić dostęp do instytucji publicznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami. Takie m.in. zmiany przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o dostępności.
Krzysztof Sobczak
25.06.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna