Osoby zalegające z alimentami powinny odpracowywać swój dług w ramach prac społecznie użytecznych -...
Patrycja Rojek-Socha
07.05.2018
Prawo rodzinne
Przewinienie dyscyplinarne lekarza nie jest przestępstwem, dlatego, że nie zawsze znamiona czynu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2018
Pacjent
Kulejąca egzekucja spraw ze stosunków między rodzicami, a dziećmi powoduje wzrost popularności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.04.2018
Prawo karne
Matka, która nie stawiła się z dzieckiem na badanie przed obowiązkowymi szczepieniami naraża się na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2018
Prawo rodzinne
Bariery architektonieczne dla osób z niepełnosprawnościami niewystarczająca powierzchnia cel, brak...
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2018
Prawo karne
Naczelny Sąd Administracyjny miał odpowiedzieć na pytanie, czy w budynku należącym do historycznego...
24.04.2018
Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) poinformował polski rząd o rozpoczęciu...
Krzysztof Sobczak
24.04.2018
Prawo rodzinne
Jeśli dłużnik alimentacyjny domaga się rozłożenia zadłużenia na raty, to obowiązkiem organu jest...
Aleksandra Partyk
22.04.2018
Prawo rodzinne
W jakich sytuacjach trzeba uzyskać zgodę na przetwarzanie danych pacjenta oraz czy zgodnie z...
Alicja Plichta
06.04.2018
Opieka zdrowotna RODO
W przypadku, gdy w następstwie niewykonania orzeczenia o władzy rodzicielskiej dziecko targnie się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2018
Prawo rodzinne
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego w Rzeszowie zdecydował o wszczęciu...
PAP
04.04.2018
Prawo rodzinne
Katowicki Sąd Apelacyjny orzekł, że nie zawsze celowym jest wpisanie danych skazanego do...
Aleksandra Partyk
01.04.2018
Prawo karne
Trwają prace nad utworzeniem rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych, wobec których sąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2018
Prawo rodzinne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku* z 22 marca uznał, że odebranie władzy rodzicielskiej i...
Katarzyna Warecka
28.03.2018
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli oskarżony okresowo był osobą bezdomną i bezrobotną, to sąd nie...
Aleksandra Partyk
14.03.2018
Prawo rodzinne
Przyznawanie dziecka po rozstaniu rodziców oznacza zarówno wskazanie przez sąd jego miejsca stałego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2018
Prawo rodzinne
Pierwsza żona zmarłego w katastrofie smoleńskiej urzędnika państwowego nie dostanie renty, ani...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2018
Prawo rodzinne
Dzień 22 lutego to Europejski Dzień Ofiar Przemocy. Mimo obchodzonego w tym dniu święta z pewnością...
Aleksandra Partyk
22.02.2018
Prawo rodzinne
Sam fakt podania w oświadczeniu niezgodnych z rzeczywistością danych o wartości sprzedaży alkoholu...
Marek Sondej
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Gdyby lekarz na dyżurze na oddziale ratunkowym zlecił pacjentce badania podstawowe, to...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2018
Pacjent
Wkrótce miną trzy lata od ratyfikacji Konwencji antyprzemocowej, a Polska wciąż nie wdrożyła...
Krzysztof Sobczak
13.02.2018
Prawo rodzinne
Uchwała rady gminy o pomocy uzdolnionym uczniom, podjęta na podstawie przepisów ustawy o systemie...
Robert Horbaczewski
13.02.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie ma kompetencji do określania, kto nie ponosi odpłatności za pobyt w mieszkaniu...
Robert Horbaczewski
05.02.2018
Samorząd terytorialny
Rzecznik Praw Pacjenta przegrał sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, gdyż przyjął, że...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.01.2018
Pacjent
Gmina nie może przerzucać na użytkowników chodnika obowiązku obserwowania stanu jej nawierzchni i...
Robert Horbaczewski
26.01.2018
Samorząd terytorialny
Po raz pierwszy liczba dłużników alimentacyjnych notowanych w prywatnych rejestrach zaczęła spadać....
PAP
26.01.2018
Prawo rodzinne
Żądanie podania imion rodziców podatnika czy numeru telefonu w deklaracji podatkowej wykracza poza...
Robert Horbaczewski
23.01.2018
Samorząd terytorialny
Coraz więcej starszych osób oddaje mieszkania w zamian za renty. Ale to nie jest odwrócona...
Krzysztof Sobczak
22.01.2018
Emerytury i renty
Od tego roku nielegalne poszukiwanie zabytków nie jest już wykroczeniem, a przestępstwem - mówi...
PAP
20.01.2018
Prawo karne