W czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, weszły w życie przepisy dotyczące zwolnienia z PIT dochodów osób przed 26 rokiem życia. Jeśli młodzi chcą skorzystać z tego uprawnienia, muszą złożyć swoim pracodawcom specjalne oświadczenia, że mają prawo do zwolnienia.
Krzysztof Koślicki
01.08.2019
PIT
Odszkodowanie za opóźniony lot można uzyskać w przypadku, gdy start opóźnia się o ponad trzy godziny, albo w wypadku odwołania lub odmowy wejścia na pokład samolotu. Wysokość kwoty zależy od odległości między lotniskiem startu i lądowania i może wynosić nawet 600 euro. Od kwietnia 2019 r. nowy urząd pomaga bezpłatnie w sporach z liniami lotniczymi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2019
Administracja publiczna
O ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład "właściwej izby" Sądu Najwyższego - przewiduje uchwalona w środę wieczorem przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego.
Krzysztof Sobczak
31.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Z informacji na kopercie przesyłki sądowej można było dowiedzieć się o terminie rozprawy i jej zawartości, m.in. że zawiera pismo powódki i odpis orzeczenia. Adresat poskarżył się na naruszenie tajemnicy korespondencji, a RPO pyta prezesa sądu, na jakiej podstawie na kopercie umieszczono tego rodzaju informacje.
Krzysztof Sobczak
31.07.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 19 lipca br. obowiązują nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Stanowią one, że o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można starać się najwcześniej rok po zakończeniu poprzedniego. Trzeba je dostarczyć do NFZ w ciągu 30 dni, inaczej straci ważność.
Krzysztof Sobczak
31.07.2019
Opieka zdrowotna
Być może ustawodawca powinien poważnie rozważyć umożliwienie organizowania (bez współdziałania) przewozów do gmin sąsiednich, choćby jedynie do określonych miejsc, np. dworców. Mogłoby to być użytecznym uzupełnieniem obowiązujących przepisów o współdziałaniu samorządów - pisze Adrian Misiejko
Adrian Misiejko
31.07.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Rada Legislacyjna rekomenduje rozwiązanie, które umożliwia legalizację obiektów budowalnych po 20 latach od ukończenia ich budowy, nawet w sytuacji, gdy są one niezgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Warunek: organ nadzoru budowlanego nie wszczynał przez te lata postępowania w sprawie wstrzymania budowy lub rozbiórki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Najnowsza nowelizacja tzw. ustawy przekształceniowej wprowadziła aż 99 proc. bonifikaty dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami, kombatantów. Przysługuje ona niezależnie od zniżki uchwalonej przez samorząd, nawet tym, którzy już ją wnieśli. To oznacza, że za zmianę użytkowania we własność mogą zapłacić tylko 1 proc. opłaty przekształceniowej.
Jolanta Ojczyk
31.07.2019
Finanse publiczne Domowe finanse
Kancelaria Sejmu nie wykona na razie orzeczenia NSA i nie poda do publicznej wiadomości list sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Powołuje się na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który postanowił zbadać zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia takich list.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Dr Marek Balicki został powołany przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii. Balicki jest lekarzem psychiatrą, byłym ministrem zdrowia i wieloletnim parlamentarzystą. Kieruje obecnie biurem pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Opieka zdrowotna
Chcemy, żeby w sytuacjach nieformalnych, gdy rodzina korzysta z przelotu, płacono cenę biletu rejsowego - poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział wystąpienie w tej sprawie do Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz do MON. A szef kancelarii premiera poinformował, że we wtorek zmienił zarządzenie w sprawie podróży krajowych i zagranicznych .
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Administracja publiczna
Idea Bank w ogóle nie powinien przedstawić oferty nabycia obligacji, bo takie czynności nie mieściły się w jego statucie - takie stanowisko przedstawiła rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow w sprawie poszkodowanego w aferze GetBack. Serwis Prawo.pl dotarł do pierwszego "istotnego poglądu" w tej sprawie.
Jolanta Ojczyk
30.07.2019
Prawo cywilne
Samorządowcy nie chcą likwidacji nalepki kontrolnej ani wprowadzenia możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Jednocześnie akceptują zniesienie karty pojazdu ze względu na ułatwienia dla obywateli, mimo związanych z tym ubytków w dochodach powiatów i miast na prawach powiatów.
Hanna Hendrysiak
30.07.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Notariusze potwierdzili już ponad 800 tys. spadków

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Od 10 lat sprawę spadkową, czyli stwierdzenie kto jest spadkobiercą, można przeprowadzić w sądzie albo u notariusza, aby uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Przez 10 lat notariusze przeprowadzili już ponad 800 tysięcy spraw spadkowych.
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Wprowadzenie do kodeksu karnego czynu zabronionego, jakim jest łamanie zakazu handlu wzbudziło wiele pytań i wątpliwości. Inspektorzy każdorazowo muszą interpretować przepisy: czy osoba stojąca za ladą jest uprawniona, czy naruszenie jest uporczywe lub złośliwe, czy jest przewaga prasy i biletów jako towarów wyłączonych z zakazu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2019
Prawo karne
Senacki projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym ma na celu uniezależnienie wydania pojazdu od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Nakłada więc na właściciela usuniętego pojazdu obowiązek zapłaty w terminie siedmiu dni od wydania pojazdu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2019
Administracja publiczna
Sprawcy wypadków drogowych czy cyberprzestępcy nie powinni odbywać kary pozbawienia wolności w klasycznym modelu. Rozwiązaniem dla nich może być dozór elektroniczny lub zakłady typu otwartego. Tyle, że Polska ma w tym zakresie duże zaległości - twierdzi profesor Tomasz Kalisz, kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Patrycja Rojek-Socha
30.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Treść poświadczenia dziedziczenia może być zmieniona na rzecz urodzonego dziecka spadkodawcy - stwierdza uchwała Izby cywilnej Sądu Najwyższego. Dlatego że nie można dopuścić do sytuacji, gdy rozporządzenie dokonane przez innych spadkobierców było skuteczne i pozbawiałoby spadku dziecko nie urodzone - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Firma umieszczając na swojej stronie wtyczkę osoby trzeciej, np. facebookowy przycisk „Lubię to” staje się współadministratorem danych osobowych i musi spełnić obowiązek informacyjny, a być może także zebrać zgodę na ich przetwarzanie. Tak uznał w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Prawo cywilne Nowe technologie RODO

Nawet Natura 2000 nie chroni przed kurzymi fermami

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Sprawa fermy w Kruszynianach jak w soczewce pokazuje iluzoryczność praw mających chronić przyrodę. Gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to fermy kurze mogą być planowane na najbardziej ekologicznych terenach zaliczanych do sieci Natura 2000, i to mimo protestu mieszkańców - pisze Małgorzata Żmudka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Małgorzata Żmudka
29.07.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Zaproponowany przez nową szefową Komisji Europejskiej przegląd praworządności we wszystkich państwach Unii Europejskiej to dobre rozwiązanie - ocenił w poniedziałek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. I dodał, że według niego kwestia praworządności "rozwija się korzystnie dla Polski".
Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Wymiar sprawiedliwości

MZ: Już 3,5 mln e-recept w tym roku

Opieka zdrowotna Farmacja
Od początku roku lekarze wystawili ponad 3,5 mln e-recept - poinformował w poniedziałek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. I dodał, że rośnie również tempo ich wystawiania - z kilku tysięcy dziennie na początku roku do kilkudziesięciu tysięcy obecnie.
Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
W aptekach wciąż brakuje wielu lekarstw, m.in. insuliny, leków przeciwpadaczkowych, na nadciśnienie, choroby tarczycy, astmę czy alergie; zaczyna też brakować leków onkologicznych i neurologicznych. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich to może wydłużać kolejki do lekarzy, ale także może zagrażać nie tylko zdrowiu, ale i życiu pacjentów.
Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Opieka zdrowotna Farmacja

Strasburg: Państwo ma obowiązek chronić mniejszości

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Odmowa rejestracji stowarzyszeń zajmujących się ochroną praw osób nieheteroseksualnych stanowiła naruszenie wolności stowarzyszania się oraz zakazu dyskryminacji - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Państwo musi zapewnić możliwość bezpiecznej realizacji konwencyjnych praw do bezpiecznego zgromadzania się - dodał Trybunał.
Katarzyna Warecka
29.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Na najbliższym posiedzeniu, 31 lipca br. Sejm rozpocznie drugie czytanie projektu ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy. Zmiana dotyczy składów Sądu Najwyższego rozpoznających kwestie ważności wyborów do Sejmu i Senatu, a także - do Parlamentu Europejskiego i ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest. Zastrzeżenia budzi natychmiastowy termin obowiązywania i termin uchwalania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Wybory
Sąd Najwyższy rozstrzygnie 8 sierpnia br., czy Kościołowi trzeba zwrócić las, odebrany mu przez państwo na mocy dekretu po II wojnie światowej.? Które prawo ma pierwszeństwo: ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP z 2002 r. przed ustawą z 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2019
Prawo cywilne
Większość błędów medycznych w szpitalach dotyczy porodów. Dlatego, zdaniem ekspertów, trzeba dążyć do zmniejszenia popularnych cięć cesarskich, ale nie należy ich radykalnie zwalczać, bo czasem ratują życie i zdrowie dziecku.
Katarzyna Nowosielska
27.07.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Właściciele czworonogów niestety często zapominają o tym, że ich posiadanie to nie tylko przyjemność, ale i duży obowiązek. Brak dbałości o psa może mieć nieprzyjemne konsekwencje, nie tylko zdrowotne, ale i prawne, bo można dostać mandat - pisze ekspert ds. nieruchomości Mariusz Łubiński.
Mariusz Łubiński
27.07.2019
Samorząd terytorialny
Od 29 lipca gminy mogą przyjmować wnioski o wymianę pieców w programie Czyste powietrze, dzięki czemu zainteresowani mieszkańcy nie będą już musieli jechać w tym celu do odległego miasta. Może uratuje to rządowy projekt, któremu grozi utrata środków unijnych. To dla samorządów dodatkowa praca, za którą, póki co, muszą same zapłacić.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.07.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśniło, że każda z podróży samolotowych marszałka Marka Kuchcińskiego miała charakter służbowy. Podróże lotnicze są najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym logistycznie sposobem na pogodzenie licznych obowiązków - wyjaśnia szef Centrum, ale informuje, że marszałek pokryje koszty przelotów swojej rodziny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.07.2019
Administracja publiczna