Chodzi o projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Ministerstwo Finansów proponuje w rozporządzeniu z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 592) w par. 4 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2022 r.” zastąpić wyrazami „do dnia 31 grudnia 2024 r.”.

 

 

Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu, ma na celu przedłużenie zaniechania poboru podatku dochodowego z ww. tytułu o kolejne dwa lata i objęcie nim dochodów bądź przychodów uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zobacz również: Frankowicze idą po przewlekłość postępowania, której sądy nie widzą >>

Zwolnienie z podatku kolejny raz przedłużone

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję kontynuowania zaniechania poboru:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) osób fizycznych z tytułu:
  • wierzytelności umorzonych osobie fizycznej z tytułu kredytu mieszkaniowego, lub
  • świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego
   udzielonego w walucie obcej lub w złotych, lecz nominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania;
 • podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu odpowiadającego równowartości
  umorzonych kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.