Prezes Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Cywilnej SN prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka dokonała weryfikacji zasad i kolejności przydzielania spraw, w których przedstawione zostały zagadnienia prawne, w tym budzące szerokie zainteresowanie społeczne zagadnienie prawne związane z tzw. wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego (sygn. akt III CZP 54/21) – podał Sąd Najwyższy. W wyniku tego zmienił się sędzia sprawozdawca w tej sprawie.

Czytaj też: Frankowicze: Sprawy w rękach jednego sędziego SN>>
 

Wątpliwości co do sędziego sprawozdawcy

Na 8 listopada 2021 r. było planowane posiedzenie siedmiodobowego składu SN, który odpowie na pytanie zadane przez trzyosobowy skład SN; „Czy w przypadku uznania za nieważną umowy kredytu udzielonego w walucie polskiej, indeksowanego do waluty obcej, spłaconego przez kredytobiorców, kwotę ewentualnego wzbogacenia kredytodawcy należy wyliczyć uwzględniając wyłącznie nominalną wysokość rat kredytu, czy też należy uwzględnić oprocentowanie rat według stopy referencyjnej właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej albo właściwej dla kredytów złotowych”.

Zobacz w LEX: Wyliczenie wysokości roszczenia oraz rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu - nagranie ze szkolenia >

 

Sędzią sprawozdawcą w tej sprawie miał być SSN Roman Trzaskowski. To miała być kolejna sprawa dotycząca kredytów frankowych, w której  miał być ten sam sędzia sprawozdawca. To wzbudziło niepokój, gdyż zgodnie z par. 83a Regulaminu Sądu Najwyższego sprawy przydzielane są poszczególnym sędziom SN przez Prezesa SN według kolejności ich wpływu oraz według kolejności alfabetycznej nazwisk na liście, czyli nie obowiązuje zautomatyzowany (komputerowy) system losowania sędziów znany z sądów powszechnych.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Konsekwencje stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) dla ważności całej umowy kredytu frankowego >

Nieprawidłowe przydzielanie spraw

Jak informuje Sąd Najwyższy, w wyniku dokonanej weryfikacji stwierdzono, że począwszy od sprawy III CZP 46/21 (pytanie Rzecznika Finansowego w sprawie przedawnienia roszczeń w razie wypowiedzenia umowy kredytowej) sprawy były przydzielane niezgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie Sądu Najwyższego, tj. niezgodnie z alfabetyczną listą sędziów. Dotyczy to również wymienionej wyżej sprawy III CZP 54/21.

Czytaj w LEX: Konsekwencje prawne i praktyczne braku uchwały SN dotyczącej rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym kredytów frankowych - III CZP 11/21 >

- Mając powyższe na uwadze, Prezes Izby Cywilnej SN uchyliła zarządzenia o przydziale spraw o sygnaturach od III CZP 46/21 do III CZP 54/21 i dokonała ich ponownego przydziału sędziom sprawozdawcom, w kolejności zgodnej z alfabetyczną listą sędziów. W wyniku tak dokonanego przydziału sędzią sprawozdawcą w sprawie III CZP 54/21 został SSN Krzysztof Strzelczyk – głosi komunikat SN.

Czytaj w LEX: Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu - odpowiedzi na pytania >

Czytaj też: Izba Cywilna SN nie podjęła uchwały frankowej, pyta TSUE o powoływanie sędziów

Przesunięcie posiedzenia

Jednocześnie, w związku ze zmianą sędziego sprawozdawcy Prezes Izby Cywilnej uchyliła zarządzenia o wyznaczeniu składu w wymienionej sprawie oraz o wyznaczeniu terminu posiedzenia. Nowy skład orzekający i termin posiedzenia zostaną wyznaczone po sporządzeniu uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu pytania prawnego, które zainicjowało sprawę III CZP 54/21.

Zobacz w LEX: Wady prawne w umowach kredytu frankowego - nagranie ze szkolenia >

Dla frankowiczów to nie jest zła wiadomość nie tylko dlatego, że SSN Roman Trzaskowski uchodzi za przychylnego bankom. Pełnomocnik kredytobiorców do dziś nie miał szansy zapoznać się z uzasadnieniem pytania.

Czytaj też: Frankowicze wnioskują o odwieszenie postępowań, ale sądy nie zawsze przychylne

- Cieszę się, że termin będzie wyznaczony po dostarczeniu rozprawy po dostarczeniu i treści uzasadnienia pytania prawnego. Dziś jest 11 października, a ciągle nie dostałem tego uzasadnienia. Kolejność powinna być taka: najpierw uzasadnienie pytania, potem stanowisko stron, a następnie posiedzenie SN – mówi Marcin Szymański, adwokat i partner w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek, pełnomocnik kredytobiorców.

Zobacz w LEX: Niedozwolone postanowienia umowne w orzecznictwie TSUE ze szczególnym uwzględnieniem kredytów frankowych - nagranie ze szkolenia >  

Bestseller
Bestseller

Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

Sprawdź