Kto dostanie 500 plus dla niepełnosprawnych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Są szanse, że o 500 plus z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji mogliby się ubiegać emeryci i renciści, bez względu na dochody. Takiej możliwości nie wykluczył Joachim Brudziński, wiceprezes PiS, choć wie, że dla budżetu to koszt co najmniej 6 miliardów złotych zamiast trzech. Czy jest to konieczne, czy tego potrzebują niepełnosprawni jak mówi PO? O tym zdecyduje Senat.
Jolanta Ojczyk
20.07.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Kto siada z przodu podczas przedstawienia, powinien się liczyć z tym, że może zostać oblany wodą...
Jacek Górski
20.07.2019
Prawo cywilne
Naszym celem są zawsze rządy prawa, ale nikt nie jest idealny - powiedział Ursula von der Leyen, nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej w rozmowie z niemiecką gazetą. I dodała, że debaty o praworządności muszą być bardziej rzeczowe i obiektywne.
Jolanta Ojczyk
19.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwalona w piątek przez Sejm, ma na celu stworzenie zasad i warunków do dialogu między podmiotami społeczeństwa obywatelskiego a organami władzy publicznej - w zakresie dotyczącym młodego pokolenia.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Samorząd terytorialny
Naklejanie wlepek "Gazety Polskiej" z napisem: "Strefa wolna od LGBT" w miejscach publicznych byłoby złamaniem prawa, choć sprawiedliwości należałoby szukać raczej na drodze cywilnej. Zawiadomienie o przestępstwie, które składa Paweł Rabiej w tej sprawie, nie ma raczej większych szans powodzenia.
Monika Sewastianowicz
19.07.2019
Eksperci - nie wiesz jakie masz prawa? Jak złożyć reklamację? Czego możesz żądać od przedsiębiorcy?...
Małgorzata Miś
19.07.2019
Rynek i konsument
Od początku lipca szpitale i przychodnie miały codziennie raportować NFZ czas oczekiwania na wizytę do specjalisty lub zabieg. Chodziło o zapewnienie pacjentom aktualnych informacji o zwalniających się miejscach. Tymczasem szpitale i przychodnie masowo nie realizują tego obowiązku.
Katarzyna Nowosielska
19.07.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Sprawca przemocy, który zagraża życiu lub zdrowiu domowników ma dostać od policjantów bezzwłoczny nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego. Nawet wtedy kiedy przez policją ucieknie - proponuje resort sprawiedliwości. Organizacje pozarządowe nie mają wątpliwości, że takie rozwiązanie jest potrzebne i wyczekiwane. Prawnicy też je chwalą... ale ich zdaniem istnieje ryzyko, że przepisy te będą wykorzystywane do pomówień w konflikcie okołorozwodowym.
Patrycja Rojek-Socha
19.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z zaproponowanym przepisem w szczególnie uzasadnionych wypadkach, przy zagrożeniu dla obiektywizmu sądu sprawa będzie mogła zostać - na wniosek prokuratora - przeniesiona do innego sądu równoważnego. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia alarmuje, że przyjęcie takiej regulacji umożliwi przenoszenie spraw dotyczących np. zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub na umorzenia.
Patrycja Rojek-Socha
18.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
W mediach społecznościowych zapanowała moda na publikowanie postarzanych zdjęć. Znani i nieznani chętnie pobierają aplikację, żeby pokazać, jak będą wyglądać za kilkanaście lat. Ministerstwo Cyfryzacji zaleca ostrożność i ostrzega przed korzystaniem z aplikacji stworzonej przez Rosjan. Można ją pobrać za darmo, ale zapłacić trzeba udostępnieniem danych.
Agnieszka Matłacz
18.07.2019
Rynek i konsument Dla studenta RODO

MC: Są już cztery miliony Profili Zaufanych

Administracja publiczna Nowe technologie
Profil Zaufany założyły już cztery miliony Polaków. Dzięki temu mają możliwość elektronicznego podpisania pism i wniosków wysyłanych do urzędów przez internet. Resort cyfryzacji przypomina, jak założyć PZ.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.07.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Chodzi o projekt zmian m.in. w Kodeksie karnym wykonawczym . Zapisano w nim możliwość przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariusza Służby Więziennej innej płci, niż osoba kontrolowana, dopuszczono kontrolę manualną, ale też ograniczono rozmowy telefoniczne i wprowadzono limit zajęć poza zakładem - o zmianach jako pierwsze napisało Prawo.pl. Przedstawiciele RPO - wypowiadając się dla serwisu - oceniali, że zapisy te mogą naruszać prawa człowieka.
Patrycja Rojek-Socha
18.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Niezrozumiałe postanowienia w umowie ubezpieczenia należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach. Klient, kupując pełny pakiet ubezpieczenia, może myśleć, że obejmie on wszelkie zdarzenia. W efekcie Hestia ma zwrócić chorej na cukrzycę koszty krótkiej hospitalizacji w USA, spowodowanej utratą przytomności.
Jolanta Ojczyk Aleksandra Partyk
18.07.2019
Prawo cywilne Finanse
W ciągu 10 lat notariusze przeprowadzili ponad 800 tysięcy spraw spadkowych. Choć Polacy nadal podchodzą do sporządzania testamentów dość niefrasobliwie, to jednak coraz więcej osób korzysta z pomocy notariuszy. Wzrasta też liczba testamentów rejestrowanych w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT).
Patrycja Rojek-Socha
18.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Najwięcej skarg dotyczy spraw cywilnych - głównie postępowań o zapłatę, ale też prawa spadkowego, zaledwie kilka - to sprawy karne. Sędziowie SN nie są tym zaskoczeni i wskazują, że pole do zastosowania nowego środka odwoławczego w postępowaniu karnym jest dość wąskie. Same sprawy nie są też, jak na razie, trudne do rozstrzygnięcia, ale skargi mają braki formalne. Jedna była już dwukrotnie zwracana.
Patrycja Rojek-Socha
18.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Projekt, zgodnie z którym w świadczenie w kwocie 500 złotych miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, został poparty jednogłośnie przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny.
Patrycja Rojek-Socha
17.07.2019
Finanse publiczne
Prezydent podpisał przygotowaną przez jego kancelarię ustawę o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. Jeszcze w Sejmie usunięto z niej fragment dotyczący wprowadzenia funduszu konwersji. Przeciwko niemu protestowały banki - z funduszu miało być finansowane przewalutowanie kredytów. Z nowego kształtu ustawy zadowolone są więc banki, nie frankowicze.
Jolanta Ojczyk
17.07.2019
Finanse Kredyty frankowe
Zgodnie z przepisami, leczenie uzależnionych od alkoholu ma być dobrowolne. Sąd może zobowiązać uzależnionych do podjęcia terapii, ale nie wolno trzymać ich w szpitalu "pod kluczem". Okazuje się jednak, że niekiedy dochodzi do stosowania przymusu wobec osób, które powinny samodzielnie o sobie decydować.
Aleksandra Partyk
17.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Hackerzy włamali się do jednego z serwerów bułgarskiego ministerstwa finansów i pobrali dane 5 milionów obywateli. Do mediów przesłali 1,1 miliona nazwisk wraz z numerami identyfikacyjnymi, deklaracjami podatkowymi czy informacjami o składkach zdrowotnych. Rząd Bułgarii potwierdza, że to dane z publicznych baz.
Jolanta Ojczyk
17.07.2019
Wydarzenia RODO
Lekarka, polityk, arystokratka Ursula von der Leyen została wybrana na szefową KE. Za jej kandydaturą zagłosowało 383 europosłów, przeciwko 327, a 22 wstrzymało się od głosu.
Paweł Żebrowski
16.07.2019
Komisja ma składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale też o tym, że takiego zawiadomienia wcześniej nie skierowano. Ma również identyfikować zaniedbania i zaniechania - zarówno instytucji państwowych, jak i organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z leczeniem, a także kościołów i związków wyznaniowych. Projekt ustawy przyjął właśnie rząd.
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Na przełomie sierpnia i września Krajowa Rada Sądownictwa ma wrócić do wyboru sędziów do Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Trzy konkursy były wstrzymane na mocy zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczyły bowiem miejsc po sędziach, którzy po ukończeniu 65 roku życia musieli przejść w stan spoczynku. Oddzielnie prowadzony będzie wybór sędziów do Izby Dyscyplinarnej.
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że pracownik, który od czasu do czasu odbędzie prywatną rozmowę ze służbowego telefonu komórkowego, nie otrzymuje dodatkowego przychodu. Pracodawca nie musi pobierać od niego podatku. Ważne, aby na fakturze pojawiał się stały abonament.
Krzysztof Koślicki
16.07.2019
PIT
Samych wniosków o taką skargą prokuratura przeanalizowała około 2820 - ustaliło Prawo.pl. Tylko 26 spośród nich - w ocenie śledczych - było zasadnych. W przypadku pozostałych - jak uznano - brak było podstaw do skierowania do Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
W Polsce problemem nie jest brak właściwych uregulowań prawnych chroniących dzieci, ale skuteczne ich stosowanie. Sytuacja dziecka często jest nieprawidłowo rozpoznana, bo nie zostały ustalone faktyczne warunki, w jakich przebywa. Zdecydowanie szwankuje też kontrola obywatelska. Nadal większość Polaków nie reaguje na płacz za ścianą, bo nie chcą się wtrącać – mówi w rozmowie z Prawo.pl prof. Monika Całkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, radca prawny.
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Energii chce dopłacać maksymalnie 37 500 złotych do "elektryków" i 90 000 złotych do aut wodorowych. Tyle, że określa też maksymalną cenę nabywanego samochodu. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych takie wsparcie nie zachęci Polaków do inwestowania w ekologiczne auta.
Jolanta Ojczyk
16.07.2019
Środowisko Nowe technologie
Sejmowa podkomisja wprowadziła do projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego przepis określający...
Patrycja Rojek-Socha
16.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
To już drugie podejście. Za kandydaturą byłej premier, europosłanki Beaty Szydło (PiS) opowiedziało się 19 europosłów, przeciw było 34 parlamentarzystów. Od głosu wstrzymało się dwóch.
Patrycja Rojek-Socha
15.07.2019
Prawo pracy
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na poznańską spółkę 3DOM blisko 160 tysięcy złotych kary za stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorcach umów. Deweloper m.in. zastrzegł sobie brak kary za opóźnienie dłuższe niż 100 dni.
Jolanta Ojczyk
15.07.2019
Rynek i konsument Budownictwo
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia apeluje do organizacji polskich i międzynarodowych o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuacje wokół Sądu Najwyższego. W podjętej właśnie uchwale wskazuje, że w najbliższym czasie może dojść do prób pozbawienia możliwości orzekania legalnie powołanych sędziów SN.
Patrycja Rojek-Socha
15.07.2019
Wymiar sprawiedliwości