Rzecznik pacjentów chce wzmocnić swoją pozycję

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rzecznik Praw Pacjenta będzie dążył w ciągu najbliższych trzech lat do likwidacji wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i przejęcia ich funkcji. Chce także mieć prawo do występowania w sprawach pacjenckich przed Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Józef Kielar Katarzyna Nowosielska
12.10.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Seniorzy znowu będą mieli specjalne godziny na zakupy

Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Sklepy, apteki i inne punkty handlowe w godzinach 10 - 12 będą obsługiwać tylko osoby w wieku powyżej 60 lat. O wprowadzeniu takiej zasady poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego. Ma to obowiązywać od czwartku 15 października.
Krzysztof Sobczak
10.10.2020
Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Czy straż miejska może nałożyć mandat za brak maseczki? Strażnicy do tej pory pouczali i edukowali, sankcje odkładając na bok. To przez niejasne przepisy, czy mają do tego prawo, co powodowało obawy o koszty, jeśli sąd uchyli karę. Nowe rozporządzenie nie rozwiązuje tego dylematu. Do tego dochodzi jeszcze szerszy problem - nie ma definicji zawodu strażnik gminny/miejski.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.10.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
W Polsce nadal brakuje jednolitych standardów i gwarancji chroniących osoby zatrzymane przed torturami - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I wymienia prawo do informacji, dostęp do prawnika, wstępne badania lekarskie wszystkich zatrzymanych, prawo do osobistego powiadomienia wybranej przez siebie osoby o zatrzymaniu i miejscu pobytu oraz dostęp do pomocy tłumacza.
Patrycja Rojek-Socha
10.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Policja
Prace nad nową ustawą o prawach zwierząt wywołały spór o definicję psa i kota rasowego. Ustawa uchwalona przez Sejm 18 września br. stanowi, że rodowody będą wydawane tylko przez jedną organizację. A to oznacza, że po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt może okazać się, że większość właścicieli "rasowych" psów ma zwykłe kundelki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2020
Środowisko Prawo gospodarcze
W czasie odczytywania wyroku, gdy jest on nie po ich myśli, ludzie płaczą, krzyczą, wychodzą z sali. Pogarsza się kultura rozprawy - twierdzą prawnicy. Powaga sali sądowej wymaga od uczestników procesu powstrzymywania się od gwałtownych reakcji, podobnie jak w kościele. Ale i sędziom puszczają nerwy, co może powodować błędy procesowe, zarzut braku bezstronności i wniosek o wyłączenie sędziego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prof. Krawiec: Mediacja petenta z urzędnikiem to mrzonka

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Mediacja w postępowaniu administracyjnym nie przyjęła się. Wciąż pokutuje przekonanie, że relacje administracji z obywatelami są oparte na władztwie. Jeśli zmienimy ten sposób myślenia, mediacja w postępowaniu administracyjnym może stać się bardziej popularna – wskazuje dr hab. Grzegorz Krawiec.
Aleksandra Partyk
10.10.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Samowolne naruszenie posiadania to nie tylko pozbawienie władztwa nad rzeczą ale też utrudnienie jego wykonywania. Dlatego naruszycielem jest zarządca, który unieruchamia dotychczasowe piloty, a nowych nie sprzedaje tym, którzy mają zastrzeżenia co do wysokości kosztów obsługi - orzekł Sąd Okręgowy w Koszalinie
Marek Sondej
10.10.2020
Prawo cywilne
Przychody uzyskane z wynajmu domku letniskowego nie są przychodami z działalności gospodarczej i mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 proc. Nie jest wymagane prowadzenie ewidencji przychodów. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa.
Wiesława Moczydłowska
10.10.2020
Domowe finanse PIT
Od soboty obowiązuje nakaz noszenia w strefach czerwonej i żółtej, która obejmuje cały kraj, maseczek. Ma to być kontrolowane, a surowe kary mają być dla tych, którzy nie będą tego przestrzegać. W całym kraju obowiązywać mają też ostrzejsze ograniczenia dotyczące m.in. zgromadzeń, imprez okolicznościowych i gastronomii.
Krzysztof Sobczak
10.10.2020
Prawo karne Koronawirus a prawo

SN: Kurator reprezentuje dziecko w sporze o alimenty

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców sprawującego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu piecze nad małoletnim dzieckiem, pozwany małoletni powinien być reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy ( art. 99 krio) a nie przez drugiego rodzica, którego władza została ograniczona
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Już 30 lat temu homoseksualizm usunięto z klasyfikacji chorób Światowej Organizacji Zdrowia, a wcześniej organizacje naukowe i eksperci wskazywali, że orientacji seksualnej i tożsamości płciowej nie można „wyleczyć”. Tymczasem w Polsce takie terapie konwersyjne są prowadzone, mimo ich sprzeczności z wiedzą medyczną - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
09.10.2020
Prawo rodzinne Opieka zdrowotna
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w więzieniach. Sprawdziła m.in. czy cele spełniały wymogi określone w przepisach prawa i czy ich stan nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa osadzonych. Wyniki kontroli pokazują, że nie jest źle, jednak w jednostkach penitencjarnych w jednej celi mieszkalnej umieszcza się nawet 17 osób.
Agnieszka Matłacz
09.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
W sytuacji, gdy w Polsce padają kolejne rekordy zachorowań na koronawirusa, tematem dnia staje się kwestia, czy pracodawca może wysłać pracownika na test. Zdaniem prawników - tak, bo zrobienie testu jest jednym ze środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Tymczasem według UODO, nawet zgoda pracownika budzi wątpliwości.
Grażyna J. Leśniak
09.10.2020
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo
Prawie wszystkie łóżka covidowe w szpitalach są zajęte. Dyrektorzy alarmują, że nie mają kadry medycznej do obsługi kolejnych pacjentów, a minister zdrowia odpowiada, że baza łóżkowa musi być zwiększana. I wyjaśnia, że jednym z działań w tym kierunku będzie załagodzenie wymogów co do ilości personelu w szpitalach.
Katarzyna Nowosielska
08.10.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Kara wymierzona lekarzowi-dentyście w wysokości 15 tys. zł na cel społeczny jest słuszna - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, gdyż pacjentka w efekcie tego błędu musiała przejść kolejną operację, cierpiała przez kilka miesięcy i poniosła dodatkowe wydatki. To nie były powikłania, lecz błąd lekarski w wyniku wstawienia implantów na skutek niestaranności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.10.2020
Prawo karne Zawody medyczne
Unia Europejska powinna ustanowić mechanizm na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, a coroczne zalecenia Komisji Europejskiej dla państw członkowskich powinny być powiązane z mechanizmem sankcji budżetowych za uchybienia - stwierdził PE w przyjętej w środę rezolucji.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Ponieważ doszło w Sądzie Najwyższym do rozbieżności w wykładni w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, pierwsza prezes zdecydowała, że problem mają rozwiązać dwie izby na wspólnym posiedzeniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.10.2020
Prawo cywilne

Prawnicy będą wspierać osoby LGBT+ w obronie ich praw

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Grupa prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu precedensowych postępowań sądowych dotyczących osób LGBT łączy siły tworząc inicjatywę lgbt+prawnicy. - Chcemy wspólnie chronić jedną z najbardziej dyskryminowanych grup w Polsce. Naszym celem jest wywalczenie równych praw dla osób LGBT+ - mówi adwokatka Emilia Barabasz,
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sejm nadal nie wybiera nowego RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zaplanowane na środę głosowanie w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich zostało zdjęte z porządku obrad Sejmu. Tymczasem od 9 września trwa przedłużona kadencja prof. Adama Bodnara, a na 20 października wyznaczona została rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie pytania posłów PiS
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak działa system wspierania dopłatami z budżetu państwa ubezpieczeń rolniczych. Okazuje się, że wciąż niewielu rolników decyduje się na zabezpieczenie upraw, mimo iż część z nich ma taki obowiązek, a wsparcie państwa w tym zakresie jest mało skuteczne. Zamiast się ubezpieczyć, rolnicy liczą, że w razie szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi (głównie suszą), dostaną pomoc finansową od państwa niezależną od systemu ubezpieczenia.
Agnieszka Matłacz
07.10.2020
Prawo cywilne

Niespójne systemy komplikują rejestrację Polaków urodzonych za granicą

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Ośrodki pomocy społecznej, urzędy stanu cywilnego czy urzędy pracy to przykłady najbardziej zbiurokratyzowanych jednostek. Samorządy starają się upraszczać procedury, żeby ułatwiać życie mieszkańcom i urzędnikom. Nie jest to jednak możliwe w przypadku zadań zleconych, jak sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.10.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Duży wzrost zakażeń - rząd mobilizuje się do walki z pandemią

Prawo karne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Reakcją na skokowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem, a ostatnio także liczby zgonów, jest zapowiedź polityki "zero tolerancji" dla naruszających zasady bezpieczeństwa oraz kolejna zmiana zasad leczenia COVID-19. Teraz ponownie mają się tym zająć specjalne szpitale, a osoby chodzące bez maseczek mają być surowo karane.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
Prawo karne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Inwestowanie w nieruchomości cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród osób planujących bezpiecznie ulokować swój kapitał, a inwestorzy coraz chętniej skupiają uwagę na nieruchomościach poprzemysłowych. Tego typu inwestycje są obciążone jednak licznymi ryzykami, w tym prawnymi. Zlekceważenie ich może wiele kosztować.
Julia Janik
07.10.2020
Prawo cywilne Budownictwo Nieruchomości
Likwidacja urzędu Rzecznika Finansowego zdestabilizuje system ochrony konsumentów i stworzy przestrzeń dla kolejnych afer finansowych - uważają członkowie Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym. Swoje uwagi przekazali premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, bo ich zdaniem tryb procedowania ustawy uniemożliwia społeczną dyskusję o niej.
Krzysztof Sobczak
06.10.2020
Rynek i konsument

Minister i szef policji zapowiadają kary za brak maseczek

Policja Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Bez maseczki, tam gdzie ona jest konieczna, będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub odpowiedni dokument - zapowiedzieli we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski i komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Nowe zasady mają obowiązywać od soboty, a za ich łamanie mają być kary.
Krzysztof Sobczak
06.10.2020
Policja Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Nabycie licytowanej nieruchomości podlega PCC

Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse
Przy nabyciu nieruchomości egzekucyjnych istotna jest data uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, a nie data wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Te nabycia, dla których egzekucje wszczęto przed nowelizacją przepisów, a postanowienie o przysądzeniu wydano już po nowelizacji, podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Wiesława Moczydłowska
06.10.2020
Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse

UOKiK stawia Eurocash zarzuty za pobieranie opłat od dostawców

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dostawcy produktów rolnych do sklepów Eurocash są zobowiązani do ponoszenia szeregu dodatkowych opłat za usługi, które według umowy powinna świadczyć dla nich ta firma - stwierdził UOKiK, który postanowił postawić właścicielowi sieci sklepów zarzuty dotyczące nieuzasadnionego pobierania dodatkowych opłat.
Krzysztof Sobczak
06.10.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W nowych wzorach pouczeń uwzględnione są m.in. zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 4 - czyli możliwość prowadzenia e-rozpraw w sprawach karnych. Opinie na ich temat są podzielone. RPO już na etapie prac nad nowymi wzorami wskazywał, że są lepsze od poprzednich ale mają wady - np. w zakresie informacji o dostępie do obrońcy,
Patrycja Rojek-Socha
05.10.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jest projekt ustawy regulującej zakres orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. To pierwszy krok do zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności, które umożliwią wykonanie wyroku, w którym TK zakwestionował przepis uzależniający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.
Grażyna J. Leśniak
05.10.2020
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski