Prawo.pl
Jeśli przemawiają za tym względy natury architektonicznej lub estetycznej, to balkony lub ich elementy mogą zostać uznane za wchodzące w skład nieruchomości wspólnej, choćby służyły one do wyłącznego użytku osób zajmujących określony lokal – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że obowiązek dokonania ewentualnych napraw zostanie skierowany do wspólnoty mieszkaniowej.
Dorian Lesner
07.05.2022
Budownictwo
Jedną z istotniejszych zmian w nowej ustawie deweloperskiej jest zdefiniowanie umowy rezerwacyjnej, która dotychczas była umową nienazwaną. Pozwoli to deweloperom swobodnie kształtować postanowienia takich umów, także niekorzystnie dla konsumentów. Uniemożliwiało to również ustalenie przez sądy jednolitej linii orzeczniczej - pisze adwokat Tomasz Gołembiewski.
Tomasz Gołembiewski
07.05.2022
Rynek i konsument Nieruchomości
Coś się kończy, coś się zaczyna, nowy związek, nowe małżeństwo mogą zachęcać do zmiany nazwiska. A skoro zmienia się nazwisko matki, pojawia się pytanie czy można też zmienić nazwiska jej dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jeśli chodzi o nazwisko matki (zazwyczaj rodowe) problemu nie ma, jeśli "byłego" procedura będzie skomplikowana i może być długotrwała.
Aleksandra Partyk
07.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Bez względu na to, czy wybraliśmy elektroniczne rozliczenie za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, czy wysłaliśmy swoje zeznanie roczne w formie tradycyjnej do urzędu skarbowego, w każdej chwili możemy złożyć jego korektę. Powody poprawiania rozliczenia warto uzasadnić, żeby uniknąć wezwania do urzędu i dodatkowych wyjaśnień.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
07.05.2022
Domowe finanse PIT

Dopłaty do montażu i zakupu pomp ciepła tylko dla nowych domów

Środowisko Domowe finanse Administracja publiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do montażu i zakupu pomp ciepła "Moje ciepło". Maksymalna dotacja w przypadku powietrznej pompy ciepła wyniesie 7 tys. zł, w przypadku gruntowej pompy ciepła maksymalnie 21 tys. zł. O wsparcie mogą wystąpić tylko właściciele nowych domów jednorodzinnych.
Robert Horbaczewski
06.05.2022
Środowisko Domowe finanse Administracja publiczna
Rosyjskie siły zbrojne muszą stanąć przed sądem za serię zbrodni wojennych popełnionych w regionie na północny zachód od Kijowa – stwierdziła Amnesty International w ogłoszonym właśnie raporcie wydanym po szeroko zakrojonym śledztwie przeprowadzonym na miejscu. Według jego autorów, wszyscy odpowiedzialni za zbrodnie powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za swoje czyny.
Krzysztof Sobczak
06.05.2022
Prawo karne Ukraina
Sąd Okręgowy w Gdańsku ponownie uniewinnił członków zespołu "Behemoth", w tym jego lidera Adama "Nergala" Darskiego, od zarzutu znieważenia polskiego godła. Sąd uzasadnił, że przedmiotem publicznego znieważenia opisanego w art. 137 Kodeksu Karnego musi być godło. Nie zaś twór graficzny, projekt graficzny, nawiązujący czy podobny do orła.
PAP Robert Horbaczewski
06.05.2022
Prawo karne
Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powołał insp. Adama Cieślaka na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Biuro to działa od 12 stycznia br. i zgodnie z ustawą, jest jednostką policji właściwą do rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego, zapobiegania tym przestępstwom.
Krzysztof Sobczak
06.05.2022
Prawo karne Nowe technologie RODO
Z powodu wysokiej inflacji, Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe. Zmiany dotyczą także tzw. stopy lombardowej. Jej wysokość wpływa na poziom odsetek od zaległości podatkowych. Wyższe odsetki należą się także od zwrotów podatku i nadpłat.
Krzysztof Koślicki
06.05.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Rada Polityki Pieniężnej podniosła ósmy raz z rzędu, licząc od października ub. roku, stopy procentowe NBP. Tym razem obyło się bez niespodzianki, co oznacza, że główna stopa w odpowiedzi na ponad 12-procentowy galop inflacyjny wzrosła o 75 pb. do poziomu 5,25 proc. Tym samym raty kredytów mieszkaniowych uległy w praktyce podwojeniu.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.05.2022
Finanse
Prokuratura skierowała do sądu apelację od wyroku uniewinniającego kierowniczkę działu personalnego sklepu IKEA. Prokuratura nie zgadza się z ustaleniami sądu, że zwolnienie przez nią pracownika sklepu nie było motywowane jego przynależnością wyznaniową. Kobieta odpowiadała za dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu pracownika, który zamieścił wpis krytykujący środowiska LGBT.
Patrycja Rojek-Socha
06.05.2022
Prawo karne

Nowelizacja ustawy ma uprościć procedury pogrzebowe

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Pierwsza kompleksowa nowelizacja Prawa Pogrzebowego od lat trzydziestych XX wieku ma w znaczny sposób usprawnić, a przy tym uprościć, działanie wielu firm zajmujących się na co dzień organizacją i realizacją usług pogrzebowych. Zmiany obejmą m.in. funkcjonowanie krematoriów, przechowywanie i transport ciał, a także zatrudnienie w przedsiębiorstwach pogrzebowych.
Andrzej Mazurowski
06.05.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Tworzenie prawa w ten sposób, że odmienną logiką kieruje się ustawa i odmienną – jej preambuła albo że ten sam problem inaczej reguluje się w dwóch różnych ustawach, tworzy niebezpieczną magmę, w której politycy chcący tym manipulować znajdą podstawę do każdego działania, które im w danej chwili odpowiada -  mówi prof. Ewa Łętowska. 
Krzysztof Sobczak
06.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

PE: Nie uruchamiać funduszy dla Polski i Węgier

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w czwartek wezwał Komisję Europejską, by nie aprobowała Krajowych Planów Odbudowy Polski i Węgier. Europosłowie argumentują, że państwa te nie wykonały niektórych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za przyjęciem rezolucji głosowało 426 posłów; 133 było przeciw; 37 wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
05.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Przedsiębiorca, który oferuje, na stronach internetowych takich jak Amazon, towar, którego sam nie wytworzył, powinien poinformować konsumenta o gwarancji producenta, jeżeli czyni z niej centralny lub decydujący element swojej oferty - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że chodzi o informacje o cechach towaru, a także o wszystkie gwarancje nierozerwalnie związane z towarem.
Krzysztof Sobczak
05.05.2022
Rynek i konsument Prawo unijne
Naprawy gwarancyjne nie będą uzależniane od serwisowania pojazdów tylko w autoryzowanych stacjach obsługi. Po interwencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów importerzy marek: Ford, Nissan, Citroen, DS i Peugeot zmienili swoje praktyki. Urząd je zakwestionował, ale przypomina, że te usługi muszą być dokonywane zgodnie ze standardami danej marki.
Krzysztof Sobczak
05.05.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
5 maja to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Według RPO, równości brakuje w dostępie do edukacji, pracy, opieki zdrowotnej, realnego wsparcia psychologicznego i finansowego, a także systemu opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, reprezentacji, edukacji antydyskryminacyjnej, promowania dostępności i dostępu do mieszkalnictwa.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2022
Prawo cywilne Pomoc społeczna Prawo pracy Prawo gospodarcze Niepełnosprawność
Od końca czerwca mediacja, podobnie jak zawezwanie do próby ugodowej, będzie jedynie zawieszać, a nie jak dotąd przerywać bieg terminu przedawnienia. Cel szczytny - walka m.in. z nieuczciwymi windykatorami. Prawnicy alarmują jednak, że uderzy to w mediację, bo dla stron konfliktu udział w niej stanie się mniej korzystny, będzie też problem z liczeniem daty odwieszenia terminu przedawnienia.
Patrycja Rojek-Socha
05.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W czasie pandemii ZUS miał poważne problemy z terminową wypłatą m.in. świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem. Dziś uporał się już z zaległościami i opóźnienia dotyczą pojedynczych przypadków, więc zniesione ma być obowiązywanie przepisu, który pozwalał na niepłacenie odsetek za wypłaty po terminie. Zdaniem prawników, ZUS powinien wypłacić odsetki za okres największych opóźnień.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Banki muszą przygotować się na falę pozwów frankowiczów, którzy mają status przedsiębiorców. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego szeroko otwiera im drzwi do sądowej walki o uznanie za nieważne umów kredytowych. Zdaniem prawników mają duże szanse na wygraną, ale muszą się spieszyć - terminy przedawnienia roszczeń są tu krótsze.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową kwota pieniężna z rachunku bankowego objęta wypłatą na wypadek śmierci w pisemnym poleceniu złożonym bankowi, która przysługuje małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego odnosząc się do spornego przepisu ustawy - Prawo bankowe.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym rozwiązania drastycznie wydłużą czas postępowań, stworzą niepewność prawa i zakorkują sądy. Sędziowie zamiast rozpatrywać sprawy zwykłych ludzi, będą zajmować się sami sobą - uważa minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Krzysztof Sobczak
04.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę kasacyjną ZUS w sprawie wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy, który należy się emerytowanym kolejarzom. Skarga do Sądu Najwyższego jest niedopuszczalna bez względu na wartość przedmiotu sporu. Nie jest to świadczenie z ubezpieczenia społecznego, lecz jego źródłem jest stosunek pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.05.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Moment zakończenia kadencji Krajowej Rady Sądownictwa byłby dobry na zreformowanie tego organu i zmianę przepisów, a następnie składu Rady na zgodny z konstytucją. Nawet jeśli w końcu ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną zostanie uchwalona, to bez uporządkowania sytuacji w KRS, problemu nie będzie można uznać za rozwiązany - mówi dr Michał Laskowski, prezes kierujący Izbą Karną Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ponad 160 mln euro to suma kar nałożonych na Polskę za niezastosowanie się do nakazu zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poinformował o tym we wtorek komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders, podczas kolejnej debaty w Parlamencie Europejskim o praworządności w Polsce i na Węgrzech.
Krzysztof Sobczak
03.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Stowarzyszenia ochrony konsumentów mogą wnosić powództwa przedstawicielskie w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Takie powództwo można wnieść niezależnie od konkretnego naruszenia prawa do ochrony danych osoby, której dane dotyczą, i w braku udzielonego w tym celu upoważnienia – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
03.05.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument RODO Prawo unijne
Wiwat Król, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! - Konstytucję 3 maja świętowano z tak dużym entuzjazmem, że do dziś data jej uchwalenia jest świętem narodowym. Po 231 latach lepiej jednak skupić się na grillowaniu i nie psuć sobie humoru tym, w jaką stronę poszły nasze demokratyczne tradycje. Uchwalona ponad ćwierć wieku temu Konstytucja pozostaje wprawdzie niezmieniona, ale ustrój mamy już inny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
03.05.2022
Administracja publiczna
Trwa boom na działki rekreacyjne. Kupując taką nieruchomość, powinniśmy kierować się jednak nie tylko pięknymi widokami i bliskością wody, ale i chłodną kalkulacją przepisami, a także dokumentami. Nie każdy bowiem kupi siedlisko, a nie na każdej działce pod lasem da się wybudować dom. Czasami przeszkodą jest nawet nieistniejąca rzeka.
Renata Krupa-Dąbrowska
03.05.2022
Środowisko Nieruchomości
Od ponad pięciu lat w przychodniach rodzinnych działa ChuK, czyli program profilaktyki chorób układu krążenia. Co do zasady to jeden z lepszych programów, choć ma jeden minus. Mogą skorzystać z niego tylko pacjenci, którzy w w danym roku kalendarzowym tylko mają 35, 40, 45, 50, 55 lat. Wkrótce to się zmieni. Program ma być dostępny dla wszystkich z grupy ryzyka w wieku od 35 aż do 65 lat, i to co pięć lat.
Jolanta Ojczyk
02.05.2022
Opieka zdrowotna
W nowym projekcie ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie już podziału na flagę państwową i narodową. Zmieniony zostanie wygląd Chorągwi Rzeczypospolitej, poprawiony wzór kokardy narodowej, skorygowany wizerunek orła. Mimo licznych wniosków, projekt nie przewiduje zamknięcia korony, ani też nowego odcienia czerwieni na fladze.
Robert Horbaczewski
02.05.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna