Powódka nie była spokrewniona ani spowinowacona z dysponentem grobu. Został tam natomiast pochowany jej ojciec i jego partnerka, z którymi powódka miała bliskie relacje. Powódka mogła zatem żądać uznania jej praw do grobu w procesie przeciwko diecezji kościelnej zarządzającej cmentarzem - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
23.05.2019
Administracja publiczna
Sejmowe prace nad nowelizacją kodeksu karnego zaostrzającego m.in. kary za pedofilię były tak szybkie, że z tym samym oznaczeniem co kary za cofanie liczników wprowadzono przepis dotyczący m.in. wyłudzania kredytu czy odszkodowania w wielkiej wartości. Prawnicy apelują do Senatu o poprawienie błędu.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
23.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Piebiak: Skuteczna mediacja to szybciej rozstrzygane spory

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Ministerstwo Sprawiedliwości nie wyklucza kolejnych propozycji zmian legislacyjnych w zakresie mediacji - mówi w rozmowie z Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. I dodaje, że chodzi o takie rozwiązania, które w przyszłości pozwolą kierować do niej jeszcze więcej spraw.
Patrycja Rojek-Socha
23.05.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski podjęła pracę nad systemową odpowiedzią na problem wykorzystania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych – zapewnił prymas Polski abp Wojciech Polak. Znowelizowane mają zostać wytyczne dotyczące ochrony - jak podano - małoletnich.
Patrycja Rojek-Socha
22.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Uchwalona przez Sejm i czekająca na decyzję Senatu nowelizacja Kodeksu karnego znosi karalność czynu polegającego na doprowadzeniu małoletniego do lat 15 do obcowania płciowego. Taki błąd w ustawie wykryli eksperci, ale minister sprawiedliwości twierdzi, że to nieprawda. - To kłamstwo i manipulacja - stwierdził Zbigniew Ziobro.
Krzysztof Sobczak
22.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Xawery Konarski z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy został prezesem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. W skład zarządu weszli t: Piotr Dynowski z Bird&Bird, Wojciech Dziomdziora z DZP, Ewa Kurowska-Tober z DLA Piper, Marcin Maruta z Maruta Wachta i Mikołaj Sowiński z SKS Legal.
Patrycja Rojek-Socha
22.05.2019
Rynek
Ministerstwo Sprawiedliwości nie podziela krytycznych uwag związanych z uchwaleniem dodatkowego przepisu do art. 212 Kodeksu karnego, który rozszerza zakres penalizacji pomówienia w mediach, ale zapowiada zaproponowanie w Senacie wykreślenia nowego paragrafu. Senat ma zająć się tą ustawą na posiedzeniu w piątek.
Krzysztof Sobczak
22.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Europejska Rada Ochrony Danych zarejestrowała już ponad 400 spraw transgranicznych. Rok po wejściu RODO Komisja Europejska podkreśla, że jej priorytetem jest jednolite stosowanie tych przepisów w całej Unii Europejskiej.
Jolanta Ojczyk
22.05.2019
RODO
Bez nas nie może być mowy o uszczelnieniu systemu podatkowego i walki z „szarą strefą" - piszą do prezydenta związkowcy pracowników wymiaru sprawiedliwości. Podkreślają, że znalezienie środków na podwyżki dla nich jest kluczowe, bo w przeciwnym razie dojdzie do paraliżu prokuratur i sądów.
Patrycja Rojek-Socha
22.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Coraz głośniej mówi się, że dopuszczalne będzie wznowienie sprawy cywilnej po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej, mimo braku wyraźniej podstawy prawnej. Jest to możliwe w bliźniaczej procedurze sądowoadministracyjnej. Do składania takich wniosków zachęca radca prawny Damian Nartowski
Damian Nartowski
22.05.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa zmiany, które pozwolą na kierowanie do mediacji większej liczby spraw. Także samorządy prawnicze są za zmianami - m.in. szerokim stosowaniem obowiązkowych spotkań informujących o mediacji przed procesami. A adwokatura zamierza w tym roku powołać centra mediacji przy każdej izbie.
Patrycja Rojek-Socha
22.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Na stronach internetowych w ramach promocji działalności samorządów publikowane są zawierające zdjęcia z imprez, których są one organizatorem. Chcąc wykorzystać fotografie, na których znajdują się osoby niepełniące funkcji publicznej, samorząd zobowiązany jest pozyskać zgodę na przetwarzanie ich wizerunku.
Daria Rychlik
22.05.2019
Samorząd terytorialny RODO

Media zaniepokojone zaostrzeniem art. 212 kk

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W uchwalonej przez Sejm 16 maja br. nowelizacji Kodeksu Karnego znalazł się nowy przepis rozszerzający zakresu art. 212 Kodeksu karnego. Szefowie resortu sprawiedliwości zapewniają, że nie będzie on wykorzystywany przeciwko dziennikarzom. Ci natomiast przypominają im, że obiecywali zniesienie art. 212.
Krzysztof Sobczak
21.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Państwowa komisja ma badać przypadki pedofilii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Powołana zostanie państwowa komisja do zbadania wszelkich przypadków pedofilii - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że chce zaprosić do niej również przedstawicieli opozycji. Jak podkreślał, celem prac tego organu będzie wyjaśnianie spraw, ale także przypadków ich tuszowania.
Krzysztof Sobczak
21.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Rozpatrywane teraz przez Senat zmiany w kodeksie karnym to przykład regulacji nieprzemyślanej, pospiesznej, nacelowanej na uzyskanie bieżącego efektu wizerunkowego, a nie trwałą poprawę prawa pod kątem ścigania osób dopuszczających się przestępstw względem dzieci - stwierdza Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Krzysztof Sobczak
21.05.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Część prawników uważa, że po spodziewanym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE frankowicze będą mogli wznowić przegrane już sprawy. Tyle, że podobną skargę dotyczącą lichwiarskiej pożyczki sąd rozstrzyga już od pięciu miesięcy. By ułatwić mu podjęcie decyzji, trzeba wprost wpisać do kpc, że orzeczenie TSUE jest podstawą do rozpoczęcia procesu.
Jolanta Ojczyk
21.05.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Polski wymiar sprawiedliwości wymaga istotnych zmian, nie tylko w zakresie poszczególnych procedur, ale też głębszych ustrojowych. Podczas Kongresu Prawników Polskich chcemy przedstawić prawnikom i społeczeństwu naszą odpowiedź na to co się obecnie dzieje - mówi w rozmowie z Prawo.pl sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.
Patrycja Rojek-Socha
21.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dostarczanie przez publiczną telewizję na paskach w programach informacyjnych i publicystycznych nierzetelnego, nieobiektywnego przekazu, w którym trudno odróżnić informację od komentarza sprawia, że należy uznać, iż osoby odpowiedzialne za treść „pasków” mogły nie wypełnić ustawowego obowiązku dostarczania obywatelom rzetelnej informacji
Krzysztof Sobczak
20.05.2019
Administracja publiczna
Europejski Trybunał Praw Człowieka decyzją z 23 kwietnia 2019 r. uznał niedopuszczalność skargi byłego prezesa zarządu TVP Roberta Kwiatkowskiego w związku z rzekomym naruszeniem jego dóbr osobistych w sprawozdaniu sejmowej komisji śledczej w "sprawie Rywina".
Katarzyna Warecka
20.05.2019
Prawo cywilne

Sąd: Nie każdy znak graficzny to podpis

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Każdy wniosek skierowany do sądu należy podpisać. O ile podpisać można się samym nazwiskiem lub jego skróconą formą, to jednak nie można poprzestać na uczynieniu na piśmie znaku, który nawet nie stanowi parafy. Gdy brak jest właściwego podpisu, sprawie nie można nadać biegu - orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
20.05.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Minister środowiska Henryk Kowalczyk podał, ile może wynieść kaucja za butelki PET po wprowadzeniu zapowiadanej reformy gospodarki odpadami. Może to być 10 groszy, czyli tyle, ile za torebki foliowe. Według autorów tego projektu, proponowana opłata ma wpłynąć na zmniejszenie zużycia opakowań z plastiku.
Jolanta Ojczyk
20.05.2019
Środowisko
Rządowy projekt ustawy zwalczającej lichwę zmierza do osiągnięcia pożądanych celów, ale ma wiele wad i błędów - stwierdzili eksperci Rady Legislacyjnej. Zauważają, że projekt dopuszcza udzielanie kredytów osobom niewypłacalnym. Według autorów opinii poprawić też należy m.in. przepisy o zamkniętym katalogu kosztów pozaodsetkowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Jeśli jakiś urząd sprawdza przedsiębiorcę, to informacja o tym trafia do organów UE, a zgodnie z unijnymi przepisami, administrator danych osobowych powinien poinformować go, że jego dane są przetwarzane. Mógłby tym zaszkodzić śledztwu, więc Prezydium Parlamentu Europejskiego zdecydowało, że każda sprawa ma być analizowana indywidualnie.
Patrycja Rojek-Socha
20.05.2019
Policja
Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasadę równości wobec prawa narusza przepis, który różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od tego, w jakim wieku powstała niepełnosprawność. Od ogłoszenia wyroku TK przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych utracił moc w zakwestionowanej części. Nie można więc go stosować „w całości” – orzekł WSA w Kielcach.
Aleksandra Partyk
20.05.2019
Opieka zdrowotna

Rząd szykuje 500+ dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Domowe finanse
Dorosłe osoby niepełnosprawne całkowicie niezdolne do samodzielnego życia otrzymają comiesięczny dodatek w wysokości 500 zł - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.
Agnieszka Matłacz
19.05.2019
Pomoc społeczna Domowe finanse

Rok szkolny będzie krótszy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rok szkolny skończy się w tym roku wcześniej - nie w piątek 21 czerwca, jak planowano, a już w środę 19 czerwca - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.
Agnieszka Matłacz
18.05.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

RPO protestuje przeciwko deklaracjom anty-LGBT

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Deklaracje „przeciw ideologii LGBT”, uchwalone w ostatnim czasie przez Radę Powiatu w Świdniku, Sejmik Województwa Lubelskiego i Sejmik Województwa Małopolskiego budzą poważne wątpliwości co do zgodności z prawami człowieka i obywatela, w szczególności z zasadą równego traktowania
Krzysztof Sobczak
18.05.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Irlandią, dodatki rodzinne otrzymywane z Irlandii podlegają polskim przepisom. Jednocześnie korzystają one ze zwolnienia, przez co świadczeniobiorca nie musi płacić podatku dochodowego od wypłacanych mu kwot.
Grażyna J. Leśniak
18.05.2019
Domowe finanse PIT

SN: Polisolokata działała na szkodę ubezpieczonego klienta

Prawo cywilne Rynek i konsument Ubezpieczenia
W momencie powstania zobowiązania, treść stosunku zobowiązaniowego powinna być określona, albo co najmniej znane powinny być obiektywne kryteria, pozwalające określić w przyszłości treść świadczenia - uważa Sąd Okręgowy, a Sąd Najwyższy uznał, że ta konkluzja jest słuszna.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.05.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Ubezpieczenia
W Polsce może ich być nawet ponad 100 tys., są w różnym wieku, bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym i zachowania przestępcze niż ich rówieśnicy. Potrzebują kompleksowych programów - także w zakresie edukacji, wsparcia psychologicznego i godnych warunków do spotykania się z rodzicami - więźniami. Eksperci mówią wprost: koszty społeczne braku działań w tym obszarze są ogromne.
Patrycja Rojek-Socha
18.05.2019
Wymiar sprawiedliwości