Prawo.pl
Zgodnie z publicznie dostępnymi danymi, w prowadzonych przez polskie towarzystwa funduszu inwersyjnych PPK oraz PPE uczestniczy blisko 10 tysięcy Rosjan oraz Białorusinów. Okazuje się, że wprowadzane na mocy przepisów europejskich zakazy inwestycyjne, które będą obowiązywały od 12 kwietnia 2022 roku, mogą mieć znaczenie dla gromadzenia w tych formach oszczędności nie tylko przez nich, ale także przez innych uczestników.
Marcin Wojewódka
08.04.2022
Prawo pracy PPK
Nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen, stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych, nieprzestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - takie m.in. nieprawidłowości stwierdzili kontrolerzy w blisko połowie lokali gastronomicznych.
Krzysztof Sobczak
08.04.2022
Rynek i konsument
Pasażerowie opóźnionego lotu mogą żądać odszkodowania od przewoźnika lotniczego spoza Unii Europejskiej, jeżeli wykonuje on całość lotu w imieniu przewoźnika unijnego - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Według TSUE, lot obejmujący kilka segmentów i będący przedmiotem jednej rezerwacji stanowi – do celów prawa pasażerów do odszkodowania przewidzianego w prawie Unii – jedną całość.
Krzysztof Sobczak
08.04.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument

Dwa miliony nowych mieszkańców to więcej śmieci - kto za nie zapłaci?

Samorząd terytorialny Odpady Finanse samorządów Ukraina
Około dwa miliony uchodźców przybyłych z Ukrainy to również problemy samorządów z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych. Tym bardziej, że jeszcze przed kryzysem uchodźczym, wiele miast i gmin nie mogło dopiąć gospodarki śmieciowej. Samorządy dopominają się o rozwiązania systemowe, bo specustawa, która szeroko reguluje kwestie uchodźcze, o tym problemie milczy.
Robert Horbaczewski
08.04.2022
Samorząd terytorialny Odpady Finanse samorządów Ukraina
Rozpoczyna się sezon turystyczny, a urzędy są zawalone wnioskami paszportowymi. Choć 27 marca br. miały wejść w życie przepisy ustawy dotyczące dokumentów paszportowych, które dają obywatelom możliwość zarejestrowania się na stronach internetowych urzędów i złożenia wniosku on-line. Termin obowiązywania nowych przepisów jednak przesunięto w związku ze specustawą ukraińską.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.04.2022
Administracja publiczna
Jesli umowa zawarta jest przy użyciu środków elektronicznych, aby konsument był skutecznie związany taką umową, powinien on być w stanie jednoznacznie zrozumieć, na podstawie samej treści sformułowania umieszczonego na przycisku zamówienia, że z chwilą kliknięcia w ten przycisk powstanie po jego stronie obowiązek zapłaty - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
07.04.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Brak pełnej transpozycji do prawa krajowego unijnego kodeksu łączności elektronicznej, w którym są m.in. rozwiązania korzystne dla konsumentów - to powód pozwu przeciwko dziesięciu państwom członkowskim UE, w tym Polsce, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Państwa miały czas na wdrożenie przepisów unijnych w tej sprawie do 21 grudnia 2020 roku.
Krzysztof Sobczak
07.04.2022
Rynek i konsument Prawo unijne

Gminy podejmują uchwały o pomocy Ukraińcom, ale czy wojewoda zwróci wydatki?

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Część jednostek samorządu terytorialnego ma wątpliwości dotyczące uchwał w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Obawiają się, że przyjęcie takiego aktu prawa miejscowego spowoduje, że wojewoda nie będzie chciał refundować poniesionych na ten cel wydatków. Zwłaszcza jeżeli zakres pomocy samorządowej będzie się pokrywał z zakresem przypisanym przez ustawodawcę wojewodzie.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
07.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Ministerstwo Sprawiedliwości pisze do prezesów sądów, że w najbliższym czasie spodziewa się wzrostu zadań sądów opiekuńczych w niektórych okręgach sądowych, a tym samym większej liczby zadań zlecanych zawodowym kuratorom sądowym wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Rekomenduje monitorowanie obciążenia kuratorów, a w razie konieczności przenoszenie ich tam, gdzie rąk do pracy nie wystarcza.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
07.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Na terenach, z których wycofały się rosyjskie wojska, zaczęto zabezpieczać dowody zbrodni wojennych, w tym te, które mogłyby świadczyć o ludobójstwie. Także w Polsce - bo takimi dowodami mogą być choćby relacje uchodźców wojennych. I powstaje problem - informacje o nich muszą być chronione. Prawnicy analizują, jak to zrobić, by nic nie umknęło, ale też, by nie traumatyzować i nie wystawiać na zagrożenie tych, którzy zbrodniarzom umknęli.
Patrycja Rojek-Socha
07.04.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

SN: Uczelnia o. Rydzyka nie może dyskryminować niewierzących

Środowisko Prawo cywilne Szkolnictwo wyższe
Zaświadczenie potwierdzające aktywność jako katolika wydane przez księdza proboszcza nie może być warunkiem dopuszczenia do studiów podyplomowych, gdyż jest to dyskryminacja - taki jest sens orzeczenia zapadłego w Sądzie Okręgowym w Toruniu, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oddaliła skargę nadzwyczajną złożoną przez Prokuratora Generalnego na rzecz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.04.2022
Środowisko Prawo cywilne Szkolnictwo wyższe
Obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski i zakładają konta w polskich bankach, powinni zadbać o bezpieczeństwo swoich danych i finansów. Już pojawiły się pierwsze informacje o próbach oszustw przybyszów zza wschodniej granicy. Z myślą o nich, banki uruchomiły specjalną infolinię w języku ukraińskim oraz stronę internetową do zastrzegania kart bankowych.
Regina Skibińska
06.04.2022
Finanse Ukraina
W sprawach dotyczących wypłaty świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom wojennym z Ukrainy nie wydaje się decyzji administracyjnych, ani nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Sporne sprawy rozstrzygnie sąd powszechny. Takie doprecyzowanie przepisów znalazło się w projekcie nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, nad którą pracuje Sejm.
Robert Horbaczewski
06.04.2022
Samorząd terytorialny Ukraina
W Systemie Informacji Prawnej LEX pojawił się nowy, bezpłatny moduł LEX Sytuacje Nadzwyczajne. W jednym miejscu gromadzi on profesjonalną informację prawną i branżową o zmianach legislacyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz walką z Covid-19, w tym najnowsze artykuły z serwisu Prawo.pl.
Jolanta Ojczyk
06.04.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Zbrodni wojennych jest wiele, zbrodni ludobójstwa uznawanych przez społeczność międzynarodową znacznie mniej. Jednak to, co wydarzyło się w Buczy, ze względu na skalę, jak również to, kogo ta zbrodnia dotyczy, bazując na swoim doświadczeniu, na orzecznictwie międzynarodowym, w tym w sprawie Srebrenicy, zakwalifikowałbym jako ludobójstwo - mówi sędzia dr Dariusz Sielicki, który orzekał w Sądzie Najwyższym w Kosowie.
Patrycja Rojek-Socha
06.04.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Obywatele Ukrainy złożyli dotąd ponad 119 tys. wniosków o 500 plus na obecny okres świadczeniowy, które obejmują blisko 185 tys. dzieci - poinformowała we wtorek w Sejmie wiceminister rodziny Barbara Socha. Dodała, że świadczenie jest wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.04.2022
Finanse Ukraina
Psycholog na podstawie wyników badania wyda orzeczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej. Termin ważności badań psychologicznych wyniesie trzy lata od ostatniego badania, zakończonego wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań do pełnienia służby.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.04.2022
Opieka zdrowotna
Nie będzie specjalnych regulacji prawnych dotyczących dostosowania rynku pracy dla osób głuchych. Powstaną za to jednolite standardy funkcjonowania urzędów pracy ze szczególnym uwzględnieniem modułu obsługi osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia zaś będą szkolić się w obsłudze osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
05.04.2022
Rynek Prawo pracy
Od 1 maja br. obowiązywał będzie zaktualizowany zestaw pytań i zadań egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców podatkowych. Obejmuje on pytania testowe, otwarte oraz zadania. Poinformowała o tym Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.
Wiesława Moczydłowska
05.04.2022
Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Organ sądowy wykonujący europejski nakaz aresztowania nie może odmówić jego wykonania z tego powodu, że niektóre z poszczególnych czynów ukaranych w wydającym nakaz państwie członkowskim jako jedno przestępstwo nie podlegają sankcji karnej w państwie członkowskim wykonującym nakaz - uważa rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma wydać w tej sprawie wyrok.
Krzysztof Sobczak
05.04.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Dopiero na jesieni 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok ważny dla tysięcy frankowiczów. Chodzi o rozwianie wątpliwości dotyczących początku biegu przedawnienia ich roszczeń przeciwko bankom. Na razie odbyła się rozprawa. Zdominował ją problem niewydolności Sądu Najwyższego w obszarze kredytów frankowych.
Regina Skibińska
05.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Ofiara wypadku drogowego nie ponosi wyłącznej winy za swoją śmierć, więc nie można w tej sytuacji oddalić powództwa o zadośćuczynienie dla biskiego członka rodziny zmarłego - ustalił Sąd Okręgowy. Ponieważ jednak poszkodowany przyczynił się do wystąpienia szkody w 80 procentach, to zadośćuczynienie sąd zmniejszył z 30 tys. zł do 6 tys. złotych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2022
Prawo cywilne
Kwota czynszu, która była ponoszona przez biorącego w użyczenie mieszkanie, z wyłączeniem opłat rozliczanych na podstawie wskazań liczników, stanowi dla właściciela mieszkania przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Skarbówka jest nieugięta w tej kwestii. Eksperci podkreślają, że fiskus lepiej traktuje wynajmujących niż użyczających lokal bezpłatnie – ma to ogromne znaczenie także dla użyczających mieszkania Ukraińcom.
Wiesława Moczydłowska
05.04.2022
Domowe finanse PIT
W ukraińskiej miejscowości Bucza, podczas gdy okupowana była przez wojska rosyjskie, doszło do masakry bezbronnych cywilów. Międzynarodowa opinia potępia to bestialstwo agresorów i zastanawia się, czy to "tylko" zbrodnia wojenna, czy już zbrodnia przeciwko ludzkości, czy może "zbrodnia zbrodni", czyli ludobójstwo. Ale wszyscy poza Rosją i jej sympatykami są zgodni, że niezależnie od kwalifikacji, sprawcy powinni zostać ukarani.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
05.04.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Brak odebrania od rodziców dziecka wyraźnej, pisemnej zgody na każdy z trzech zabiegów chirurgicznych dziecka, a co za tym idzie niepoinformowanie skarżących o potencjalnych konsekwencjach takich zabiegów, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego skarżącego dziecka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
05.04.2022
Opieka zdrowotna
Solidarna Polska nie może brać odpowiedzialności za całkowitą anarchizację, zakorkowanie i rozpad polskich sądów – powiedział w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. A do tego prowadziłyby, według niego, niektóre z propozycji prezydenckiego projektu o Sądzie Najwyższym. A szef klubu PiS nie wyklucza rozpadu koalicji i przyjęcia ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną we współpracy z częścią opozycji.
Krzysztof Sobczak
04.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Rok produkcji lub rodzaj paliwa będzie podstawą prawa do wjazdu do stref czystego transportu, tam gdzie zostaną one ustanowione. Zero i niskoemisyjne pojazdy będą mogły "legitymować się" specjalną naklejką, której wzór ogłosiło właśnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nalepkę trzeba będzie umieszczać w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.
Krzysztof Sobczak
04.04.2022
Środowisko
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, samotni rodzice mają możliwość wspólnego rozliczenia się ze swoim dzieckiem za 2021 rok. W rocznym zeznaniu podatkowym osoba samotnie wychowująca dziecko może rozliczyć podatek w podwójnej wysokości podatku od połowy swoich dochodów. Jednak, aby skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, należy spełnić kilka kluczowych warunków.
Dominika Trzmiel
04.04.2022
Domowe finanse PIT

Skarga nadzwyczajna - frankowicz słabszą stroną umowy kredytu

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty dotyczącą umowy kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. Uznał że doszło do naruszenia praw człowieka, gdyż sąd nie badał ważności umowy i nie wziął pod uwagę, że pozwani są konsumentami i jako słabsza strona umowy zawieranej z profesjonalistą podlegają ochronie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.04.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Od tygodnia obowiązuje luzowanie obostrzeń covidowych, na ulicach, w sklepach, w szkołach widać nieliczne osoby w maseczkach. Także prawnicy coraz głośniej mówią o tym, że zmiany powinny objąć również sądy - począwszy od limitów interesantów, obostrzeń związanych ze stawianiem się na rozprawę, po wyznaczanie posiedzeń niejawnych. Bo te niepokoją ich choćby ze względu na prawo do sądu.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
04.04.2022
Wymiar sprawiedliwości