Kolejne przepisy o maseczkach mają coraz więcej wyjątków, a więc egzekwowanie ich restrykcyjnego przestrzegania jest coraz trudniejsze - sygnalizuje Komenda Główna Policji. I informuje, że w przypadku braku maseczki w miejscu publicznym „podjęcie działań wobec określonej osoby jest decyzją policjanta”.
Krzysztof Sobczak
23.09.2020
Policja Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Zasada "obowiązkowej solidarności" państw członkowskich oraz nacisk na deportacje - takie m.in. propozycje zmian w prawie dotyczącym migracji oraz unijnego systemu azylowego proponuje Komisja Europejska. Nielegalni migranci mają być odsyłani w ciągu 12 tygodni, a w rozwiązywaniu problemu mają uczestniczyć wszystkie państwa.
Krzysztof Sobczak
23.09.2020
Prawo unijne
Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.09.2020
Administracja publiczna
Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu prejudycjalnym uznał, że prawo krajowe wprowadzające wymóg uzyskania zezwolenia na wielokrotny, krótkoterminowy wynajem mieszkania klientom zatrzymującym się przejazdem bez zameldowania, jest zgodne z prawem UE. Zdaniem TSUE uzasadnieniem jest przeciwdziałanie problemowi niedoboru mieszkań na wynajem długoterminowy.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.09.2020
Samorząd terytorialny Prawo unijne
23,6 mln zł dla Santander Bank, 10,5 mln zł dla Millennium i 6,6 mln zł dla BNP Paribas - takie kary nałożył prezes UOKiK za stosowanie niedozwolonych klauzul dotyczących zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego.
Jolanta Ojczyk
23.09.2020
Rynek i konsument Kredyty frankowe
Cofnięcie oświadczenia o uznaniu powództwa, aż do zakończenia postępowania odwoławczego jest dopuszczalne. Nie wystarczy jednak tylko przejawić zmianę stanowiska. Okoliczności, które do tego doprowadziły należy bowiem przynajmniej uprawdopodobnić orzekł Sąd Okręgowy w Słupsku.
Marek Sondej
23.09.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli przyczyną nieterminowej realizacji umowy będą okoliczności związane wprost z koronawirusem, trwającą pandemią, czy ogłoszonym lockdown’em, wówczas dłużnik może uchylić się od zapłaty kary umownej. Wszystko zależy jednak od okoliczności danego przypadku - wskazuje adwokat Wojciech Wróbel.
Aleksandra Partyk
23.09.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek tzw. drugą tarczę antykryzysową dla turystyki - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa przewiduje wsparcie dla firm turystycznych, a także reguluje m.in. kwestię zwrotów pieniędzy za opłacone i nieodbyte z powodu koronawirusa wycieczki.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Tarcza Antykryzysowa
W sytuacji blokowania miejsca parkingowego przez wrak samochodu należącego do jednego z właścicieli lokali, istnieje możliwość odholowania takiego pojazdu na specjalny przeznaczony do tego parking. Wspólnota musi jednakże liczyć się z tym, iż nastąpi to tymczasowo na jej koszt.
Artur Ratajszczak
22.09.2020
Samorząd terytorialny
Na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę skazał sąd w Ostrołęce kobietę, która będąc zarażona kornawirusem wyszła z domu i poszła do pobliskiego sklepu. Sąd zaliczył jej trwający 61 dni okres tymczasowego aresztowania.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
Prawo karne Koronawirus a prawo
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport o cyfryzacji podczas pandemii. Podsumowuje w nim rosnące zainteresowanie Polaków e-administracją, nowe e-usługi i kwestie bezpieczeństwa w sieci. Tym bardziej że w pandemii duża część życia przeniosła się do internetu.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.09.2020
Nowe technologie Koronawirus a prawo

Samochód dla niepełnosprawnego bez PCC

Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Opieka zdrowotna
Prywatny zakup samochodu powoduje do zasady obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeśli pojazd jest jednak kupowany przez osobę niepełnosprawną daniny płacić nie trzeba. W takim przypadku nie ma też obowiązku składania deklaracji podatkowej.
Krzysztof Koślicki
22.09.2020
Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Opieka zdrowotna
Wskazanie potencjalnych zagrożeń dla wolności osób, a także głównych podmiotów i ich roli oraz stosowanie kluczowych zasad i wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych w procesie targetowania użytkowników mediów społecznościowych - to cele konsultowanych właśnie unijnych wytycznych.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
Nowe technologie RODO
Obowiązująca od 15 września br. lista państw, do których zakazane są połączenia lotnicze z Polską, nie obejmuje już Francji. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Francja wprowadziła rozwiązania gwarantujące, że do samolotów będą wpuszczane wyłącznie osoby z ujemnym wynikiem testu na koronawirusa.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
Koronawirus a prawo
Do konsultacji trafił właśnie projekt ustawy, która zlikwiduje Rzecznika Finansowego. Jego kompetencje, a także pracowników, ma przejąć prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tyle, że nie musi wszystkich. Część doświadczonych i cenionych ekspertów zamiast bronić konsumentów, może zacząć pracować dla instytucji finansowych.
Jolanta Ojczyk
22.09.2020
Rynek i konsument Finanse

Petycja w sprawie homofobicznej nagonki w Polsce trafi do władz UE

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo unijne
Żądamy natychmiastowych działań! Takie oczekiwanie znajdzie się w petycji podpisanej przez 300 tys. osób z całej Europy w sprawie stref wolnych od LGBT i homofobicznej nagonki w Polsce, którą we wtorek 22 września przedstawiciele All Out i Kampanii Przeciw Homofobii złożą na ręce unijnej Komisarz ds. Równości, Heleny Dalli. 
Krzysztof Sobczak
21.09.2020
Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo unijne
Czym jest mediacja w postępowaniu administracyjnym i jakie są jej cele, jak odbywa się mediacja administracyjna, kto ją może zainicjować, i uczestniczyć – na te pytania odpowie ekspert podczas webinarium akcji Masz głos. Spotkanie będzie dostępne online.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.09.2020
Administracja publiczna

Wpadka legislacyjna - jedna nowelizacja daje zasiłek opiekuńczy, druga zabiera

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Poprawmy prawo
Prawnicy są podzieleni co do tego, czy jest podstawa do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. A skoro jej nie ma, to pytanie, czy ZUS nie zechce domagać się od rodziców zwrotu wypłaconych im do 20 września kwot. Wszystko dlatego, że obowiązują dwie wersje tego samego przepisu, ze sobą sprzeczne. Jedna likwiduje zasiłek, a druga – utrzymuje.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Poprawmy prawo
Podejmując decyzję, co do dalszych losów ustawy o ochronie zwierząt będę miał na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, dobrostanu zwierząt, ale także będę miał na względzie byt i jakość życia polskich rolników - zadeklarował w niedzielę prezydent Andrzej Duda podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2020
Krytyka prasowa jest uzasadniona, jeśli jest rzetelna, a nie wtedy, gdy opiera się na błędnych informacjach - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie, przyznając rację spółce MDI w sporze z tygodnikiem Wprost. Pozwana nie mogła uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych powodów powołując się na dochowanie staranności i rzetelności w zbieraniu materiałów - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.09.2020
Prawo cywilne
Koronawirus spotęgował problem utrudniania kontaktów rodzica z dzieckiem. Sposobem na najtrudniejsze sytuacje ma być udział w kontaktach kuratora, ale problem w tym, że przepisy są niedoskonałe, a wyjątkowe narzędzie w wielu sprawach staje się wieloletnią normą. Kuratorzy sądowi mówią o potrzebnych zmianach standardów, ale także prawa.
Patrycja Rojek-Socha
19.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Od soboty 19 września obowiązuje nowelizacja prawa budowlanego, która wprowadza m.in. nowe obowiązki dla planujących instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5 kWp. Celem zmian jest podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, jednak niektóre zapisy art. 29 ust. 2 ustawy są niejasne i mogą być trudne w interpretacji dla użytkowników, projektantów oraz instalatorów.
Bartłomiej Jaworski
19.09.2020
Budownictwo
Miasta, nie tylko polskie, coraz głośniej domagają się kontroli nad najmem krótkoterminowym. Mieszkańcy coraz częściej alarmują o uciążliwościach jak hałas, zagrożenie dla zdrowia, a nawet powolny zanik sklepów. Zdaniem samorządowców konieczna jest też ochrona legalnie działających przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.09.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Preferencyjne rozliczanie pakietów internetowych na określone usługi narusza zasadę neutralności internetu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To oznacza, że operatorzy nie mogą preferować gigantów, np. Facebooka, You Tuba i nadal pozwalać korzystać z ich stron, mimo wyczerpania limitu transferu danych.
Jolanta Ojczyk
19.09.2020
Rynek i konsument Nowe technologie
W okresie pandemii telemedycyna jest często jedyną metodą kontaktu pacjenta z lekarzem. Nadużywanie jej może być jednak ryzykowne i dla chorego, i dla leczącego. Za błędną diagnozę lekarz może ponieść surowe konsekwencje – uważa Krzysztof Marcin Zakrzewski, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota.
Józef Kielar
19.09.2020
Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne
W przychodniach trwają właśnie zapisy na szczepienia przeciw grypie. Nie wiadomo jednak, czy w tym sezonie preparatów wystarczy dla wszystkich chętnych obywateli, bo w pierwszej kolejności mają je dostać dzieci, seniorzy i służby medyczne. Przychodnie tworzą więc listy rezerwowe, a w aptekach sprzedaż szczepionek będzie reglamentowana.
Katarzyna Nowosielska
19.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zwiększenie egzekwowania prawa oraz wzmocnienie działań państw członkowskich, np. odnośnie do sprawiedliwego traktowania przez policję - to niektóre z elementów przygotowywanego przez Komisję Europejską planu działania przeciwko rasizmowi. Jednym z rozwiązań ma być powołanie koordynatora ds. przeciwdziałania rasizmowi.
Krzysztof Sobczak
18.09.2020
Prawo karne Prawo unijne
Posiadacz ubezpieczenia powiązanego z umową kredytu hipotecznego nie otrzymał odszkodowania za wypadek, które miało zapewnić spłatę kredytu. Sąd uznał, że odszkodowanie mu się nie należy, bo w umowie sam zgodził się na ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Tymczasem RPO wnosi skargę nadzwyczajną, zarzucając sądowi, że nie zbadał z urzędu klauzul abuzywnych
Krzysztof Sobczak
18.09.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji to wrzutka ministerstwa kultury zrobiona bocznymi drzwiami. Nie mamy do czynienia z przepisami korzystnymi dla polskich przemysłów kreatywnych, w tym dla muzyki i jej twórców. Wręcz przeciwnie przyczyni się ona do jeszcze trudniejszej sytuacji - uważa radca prawny Oskar Tułodziecki,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2020
Prawo cywilne Nowe technologie
Zmiany w zakresie dostępu zatrzymanego do adwokata czy radcy prawnego są od dłuższego czasu postulowane przez samorządy prawnicze i obrońców praw człowieka. Wskazują oni, że polskie realia odbiegają od międzynarodowych standardów. Ministerstwo - w odpowiedzi przesłanej NRA - informuje, że obecnie nie planuje takich prac legislacyjnych, a obowiązujące przepisy są wystarczające.
Patrycja Rojek-Socha
18.09.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski