Prawo.pl
Trybunał Konstytucyjny nie odpowiedział w środę na pytanie Prokuratora Generalnego, czy unijny mechanizm warunkowości, nazywany zasadą "pieniądze za praworządność", jest zgodny z polską konstytucją. Posiedzenie zostało przerwane, a tymczasem tego samego dnia Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że ten mechanizm jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
16.02.2022
Prawo unijne

SARON czy LIBOR - unijny sąd oddalił skargę, będzie odwołanie

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Polski frankowicz przegrał przed unijnym sądem w sprawie zastąpienia wskaźnika LIBOR SARON-em. Zdaniem sądu skarga nie została sformułowana w sposób wystarczająco jasny, precyzyjny. Minęły również terminy na kwestionowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie SARON-u. To jednak nie koniec tej batalii.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Zmiany w zakresie technik personalizacji niektórych dokumentów publicznych, doprecyzowanie sposobu zabezpieczeń papierowych podłoży dokumentów na działanie odczynników chemicznych – zakłada nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.
Beata Dązbłaż
16.02.2022
Administracja publiczna RODO

Poproszę bułkę, masło i trumnę – sklep może być zakładem pogrzebowym

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Sklepy za wszelką cenę chcą ominąć zakaz handlu w niedziele. Niektóre oprócz zwykłego jedzenia oferują strawę duchową, proponując np. członkostwo w klubie książki. Inne zwróciły się ku sprawom ostatecznym, zmieniając się w zakłady pogrzebowe, co punktuje nie tylko luki w ustawie o handlu w niedziele.
Monika Sewastianowicz
16.02.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Sejmowa komisja zarekomendowała stanowisko, zgodnie z którym unijne przepisy, które umożliwiły stworzenie mechanizmu wiążącego dostęp do środków UE z praworządnością, są niezgodne z konstytucją. Tymczasem w środę - 16 lutego - wypowiedzą się w tej kwestii dwa trybunały - polski Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Strasburg rozstrzygnie, czy kalendarz spotkań prezesów TK jest jawny

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sieć Obywatelska Watchdog Polska skierowała skargę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dostępu do kalendarza prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Organizacja pozarządowa Access Info Europe złożyła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie - poinformowali aktywiści stowarzyszenia i dodają, że poszukiwanie informacji łączy się z wolnością słowa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Lekarz może wydłużyć izolację w szóstej dobie jej trwania

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Lekarz rodzinny może przedłużyć okres izolacji w oparciu o ocenę stanu zdrowia pacjenta w trakcie porady albo teleporady, która ma miejsce nie wcześniej niż w szóstej dobie izolacji. W przypadku decyzji o przedłużeniu izolacji lekarz jest obowiązany do poinformowania pacjenta o terminie jej zakończenia.
Jolanta Ojczyk
15.02.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Leki na trzy choroby rzadkie z refundacją

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Pojawi się refundacja leków w leczeniu pacjentów z mukowiscydozą, pierwotną hiperoksalurią typu 1 oraz dystrofią mięśniową Duchenne'a - poinformował we wtorek Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia. Nowe terapie mają być finansowane z Funduszu Medycznego. Pierwsze ośrodki zaoferują je już w marcu, pozostałe w maju.
Jolanta Ojczyk
15.02.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Z rządu cały czas płyną informacje, że w najbliższym czasie przepisy Polskiego Ładu zostaną zmienione. Zmiany w rozliczeniach PIT wprowadzane w trakcie roku muszą być jednak korzystne dla podatników. Zdaniem doradców podatkowych, z realizacją tej zasady może być problem. Może się też okazać, że wybrana forma opodatkowania dochodów po zmianach może okazać się niekorzystna.
Krzysztof Koślicki
15.02.2022
Ordynacja PIT Polski Ład
Używanie Pegasusa może prowadzić do „bezprecedensowego poziomu ingerencji w najbardziej intymne aspekty naszego codziennego życia - ocenia Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS). I wzywa do wprowadzenia w państwach Unii Europejskiej zakazu korzystania z tego oprogramowania szpiegującego.
Krzysztof Sobczak
15.02.2022
Prawo karne Prokuratura Policja

Podatek od nieruchomości za domek letniskowy zależy od konstrukcji i kwalifikacji budynku

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Domowe finanse
Opodatkowanie domków letniskowych podatkiem od nieruchomości zawsze było przedmiotem niejasności. Sprawa jest o tyle istotna, że od kwalifikacji przedmiotu opodatkowania zależy wysokość płaconego podatku. Tymczasem w tej kwestii pojawiają się od lat wątpliwości w zakresie podstawowych zagadnień, których ustalenie jest kluczowe dla stwierdzenia prawidłowości opodatkowania.
Krzysztof Kaźmierski
15.02.2022
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Domowe finanse
Status ozdrowieńca i zaszczepienie nie chronią przed kwarantanną, gdy na Covid-19 zachoruje domownik. By cieszyć się wolnością, muszą jeszcze wykonać test na Covid-19 i uzyskać negatywny wynik. Kwarantanna niezaszczepionych osób zamieszkałych z chorym na Covid-19 nadal może trwać aż 20 dni. Od 25 stycznia skróci się okres kwarantanny innych osób narażonych na zakażenie, a także skierowanych na test.
Jolanta Ojczyk
15.02.2022
Koronawirus a prawo

Nie będzie nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym, wątpliwości pozostają

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Domowe finanse
Mimo apeli samorządów nie będzie nowelizacji ustawy o dodatku osłonowym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z wcześniejszej deklaracji. Samorządy mają realizować zadanie na bazie obowiązujących przepisów i wytycznych resortu. Tyle że wytyczne potrafią zmienić się jednej nocy i zdaniem pracowników pomocy społecznej - wprowadzają chaos.
Robert Horbaczewski
15.02.2022
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Domowe finanse
Właścicielka psa wniosła skargę na odmowę udostępnienia nagrania monitoringu z dźwiękiem. Materiał ten miał jej posłużyć do sformułowania roszczeń odszkodowawczych wobec kliniki weterynaryjnej. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmówił jednak wszczęcia postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał mu rację, ochrona danych osobowych nie dotyczy zwierząt.
Dorian Lesner
15.02.2022
Administracja publiczna RODO
Szefowa HR w sieci handlowej IKEA została uwolniona przez sąd od zarzutu naruszenia praw i dyskryminacji wyznaniowej pracownika, którego zwolniła za komentarze o społeczności LGBT. To słuszny wyrok, ale w jego kontekście warto zwrócić uwagę na zaangażowanie prokuratury w sprawę, które było w tym przypadku zupełnie niepotrzebne, a zarzuty karne bezzasadne.
Dorian Lesner
15.02.2022
Prawo karne Prokuratura Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Gdańsku ponownie rozpatruje sprawę homofobicznych haseł rozpowszechnianych z ciężarówek jeżdżących po Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. "Homofobusy" to element akcji Fundacji Pro-Prawo do Życia, z którą od 2019 r. walczy stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado.
Monika Sewastianowicz
14.02.2022
Prawo karne Prawo cywilne
Od wtorku, 15 lutego, na podatników w usłudze Twój e-PIT będą czekać przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) rozliczenia roczne za 2021 rok. Przedsiębiorcy będą mogli z kolei wysyłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Rozliczenia podatku potrwają w tym roku do 2 maja. Ale PIT-28 za 2021 r. można składać tylko do 28 lutego.
Krzysztof Koślicki
14.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Do 1 marca 2022 r. samorządy powiatowe mogą występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków finansowych na ten rok na realizację programu „Aktywny Samorząd”. PFRON w tym roku przyznał na jego realizację ponad 191 mln zł, więcej o 1,41 mln niż w roku ubiegłym.
Beata Dązbłaż
14.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Do 1 marca 2022 r. samorządy powiatowe mogą występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków finansowych na ten rok na realizację programu „Aktywny Samorząd”. PFRON w tym roku przyznał na jego realizację ponad 191 mln zł, więcej o 1,41 mln niż w roku ubiegłym.
Beata Dązbłaż
14.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Należy zachować ostrożność przy kierowaniu się podpowiedziami inwestycyjnymi fininfluenserów, czyli osób zajmujących się w internecie tematyką finansów i inwestowania - ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego. I podkreśla, że osoby takie nie zawsze są obiektywne i często kierują się własnym interesem. KNF przypomina, że doradztwo finansowe wymaga licencji.
Krzysztof Sobczak
14.02.2022
Rynek i konsument Finanse
Plan miejscowy może wprowadzić zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu. Naruszenie zapisów planu uprawnia organy administracji do wszczęcia postępowania w oparciu o szereg ustaw m.in.: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o odpadach, Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska.
Marek Sondej
14.02.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Podatnik, który wykorzystywał nieruchomość w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem, a następnie planuje wynajem w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, powinien uwzględnić w wartości początkowej nieruchomości odpisy amortyzacyjne za okres opodatkowania ryczałtem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
14.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Brak współpracy z organem nadzorczym polegający na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, to przyczyna nałożenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na firmę Pactum Poland Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej w wysokości ponad 18 tys. zł.
Krzysztof Sobczak
14.02.2022
RODO
Klienci kancelarii Certo mogli zostać wprowadzeni w błąd co do zakresu jej obowiązków i ulec sugestii, że spółka z wpłacanych pieniędzy na bieżąco reguluje ich raty, a także że zawarta umowa ochroni ich przed dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli - ocenia prezes UOKiK.
Krzysztof Sobczak
14.02.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Poziom aktywności społecznej, aktywności obywatelskiej i udziału mieszkańców w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, a także poziom instytucjonalnego wsparcia dla aktywności obywatelskiej, traktuje się jako wyznaczniki rozwoju gminy - pisze dr Joanna Cieślińska, ekspert Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
Joanna Cieślińska
14.02.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wyniki finansowe uczestników zachęcają do oszczędzania w programie pracowniczych planów kapitałowych, bo instytucje finansowe zarobiły dla swoich uczestników ponad 425 mln zł. Największa, prawie 45-procentowa partycypacja, jest w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Ponad 73 procent uczestników PPK to osoby między 30 a 54 rokiem życia.
Łukasz Skoczeń
14.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Klient dewelopera będzie mógł zrezygnować z zakupu mieszkania, gdy stwierdzi, że są w nim wady istotne, a dodatkowo potwierdzi to ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego. Takie uprawnienie daje mu nowa ustawa deweloperska. Problem w tym, że do końca nie wiadomo, co jest taką wadą. W praktyce będzie więc zapewne dochodziło do sporów na tym tle.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.02.2022
Prawo cywilne Nieruchomości

Zeznania zdalne - trzeba przygotować się do nowoczesnej rozprawy

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
O ile kiedyś konieczność składania zeznań wiązała się najczęściej z osobistym stawiennictwem w sądzie rozpoznającym sprawę, o tyle dziś nie zawsze jest to konieczne. Oczekując na rozprawę odbywającą się za pośrednictwem łączy internetowych, warto dobrze wybrać miejsce, z którego będziemy łączyli się z sądem i postarać się o odseparowanie od innych.
Aleksandra Partyk
14.02.2022
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta już jest dostępny wniosek o przyznanie rekompensaty za powikłania po szczepieniu przeciwko Covid-19. By ją dostać, trzeba udowodnić, że po przyjęciu szczepionki przebywało się na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub ponad 14 dni w szpitalu. Z danych o niepożądanych odczynach poszczepiennych wynika, że takich osób mogą być ok. 2 tysiące.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk
12.02.2022
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia

WSA: Małżonka opuściła dom przez konflikt, więc nie zostanie wymeldowana

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna
Wojewoda wymeldował kobietę, która z powodu konfliktu z mężem musiała opuścić dom i znaleźć nowy dach nad głową. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie. Uznał, że organ nie wziął pod uwagę braku dobrowolności przy zmianie miejsca pobytu i pozwu, w którym małżonka domagała się wydania kluczy oraz dopuszczenia do współposiadania nieruchomości.
Dorian Lesner
12.02.2022
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna