Głównym celem powstałej w 1992 roku Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (International Consumer Protection and Enforcement Network - ICPEN) jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwych praktyk marketingowych o wymiarze międzynarodowym. Jako organizacja o zasięgu światowym Sieć gwarantuje kompleksowe, globalne podejście do zagadnień konsumenckich, niezależnie od różnic dzielących ustawodawstwa poszczególnych krajów. Celem jej działania jest wzmocnienie i poprawa efektywności stosowania przepisów chroniących prawa słabszych uczestników rynku. Pracom w ramach Sieci przewodzi rotacyjna prezydencja – od 1 lipca 2023 roku tę funkcję przejmie UOKiK.

Czytaj też: Uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a tajemnica bankowa >>>

Globalny wymiar zagrożeń dla konsumentów

- W sytuacji gdy, wraz z globalizacją i rozwojem gospodarki cyfrowej, zagrożenia dla konsumentów przekraczają granice państw, współpraca międzynarodowa i ścisła współpraca z naszymi odpowiednikami w innych krajach nabiera szczególnego znaczenia. Powierzenie nam prezydencji ICPEN to wyraz uznania i docenienia naszych działań w ochronie konsumentów, niesie ze sobą wiele wyzwań, ale również bardzo wiele możliwości. Wierzymy, że przyczyni się ona do wzmocnienia współpracy z urzędami konsumenckimi z innych państw, lepszej wymiany doświadczeń w ochronie konsumentów, a w efekcie jeszcze większej skuteczności działań na rzecz konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Czytaj też: Mystery shopper – tajemniczy klient w instytucji finansowej >>>

 


I przypomina, że ICPEN opiera się na współpracy organizacji członkowskich, przede wszystkim w odniesieniu do problemów, jakie napotykają konsumenci w transakcjach o wymiarze transgranicznym - zwłaszcza dokonywanych drogą elektroniczną. Wymiana informacji w ramach Sieci umożliwia skuteczne prowadzenie postępowań i spraw sądowych przeciwko nieuczciwym lub nierzetelnym przedsiębiorcom. Członkami ICPEN są instytucje zajmujące się ochroną konsumentów z ponad 70 krajów całego świata, sieć ma również 3 partnerów, a jej obserwatorami są m. in. Komisja Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

 

Czytaj: UOKiK surowy dla influencerów ignorujących ostrzeżenia>>

Dużo międzynarodowych projektów

W związku z decyzją o powierzeniu kierowania ICPEN, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że od wielu lat angażuje się w działalność tej organizacji. Od 2002 roku Urząd bierze udział w organizowanych przez ICPEN Międzynarodowych Dniach Przeszukiwania internetu. Ich cel stanowi promocja uczciwej przedsiębiorczości, edukacja internautów oraz zaakcentowanie obecności organów kontroli i nadzoru w sieci. Urząd współprowadzi projekt dotyczący systemów promocyjnych typu piramida i planuje kontynuować rozwijaną w ramach projektu współpracę. Eksperci UOKiK brali udział w większości grup roboczych podczas prezydencji portugalskiej (w latach 2021-2022) i kanadyjskiej (w latach 2020-2021).

Czytaj też: Kontrola działalności handlowej - komentarz praktyczny >>>

W obszarze międzynarodowej ochrony konsumentów eksperci UOKiK są aktywni między innymi w projekcie CPC dotyczącym sztucznej inteligencji, a także na forach międzynarodowych Komitetu OECD ds. Polityki Konsumenckiej oraz Międzyrządowej Grupy Ekspertów (IGE) ds. Prawa i Polityki Ochrony Konsumentów UNCTAD. Podejmujemy również własne inicjatywy współpracy w celu wzmocnienia ochrony konsumentów, w krajach partnerskich – np. Armenii i Serbii.