Urząd zapowiedział jednocześnie, że przywróceniu działania platformy poinformuje odrębnym komunikatem. Taki komunikat został na stronie Urzędu opublikowany w poniedziałek 7 listopada po południu. 

Rzecznik UZP Michał Trybusz powiedział mediom, że według wiedzy Urzędu, atak przeprowadzono z serwerów znajdujących się poza granicami kraju. Dodał, że o ataku poinformowane zostały odpowiednie służby, które badają jego źródło i przyczynę. Zapewnił, że Urząd wraz z wykonawcą narzędzia pracuje nad przywróceniem jego działania.

Na pytanie, czy przez atak mogły wyciec dane wrażliwe, odparł, że takiego ryzyka nie ma z uwagi na fakt, że atak DDoS służył wywołaniu chwilowej lub długotrwałej blokady Platformy, co w efekcie spowodowało, że użytkownicy końcowi nie mogą z niej korzystać. - Nie jest więc to atak, którego celem jest pozyskanie danych wrażliwych- dodał rzecznik UZP.