Film wyemitowano 10 października 2019 roku - tuż przed ciszą wyborczą - w porze największej oglądalności: pomiędzy Wiadomościami, a meczem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. W materiale wykorzystano m.in. nagrania z siedziby KPH dostarczone TVP przez kobietę, która podszywała się pod wolontariuszkę organizacji. Tuż po emisji KPH złożyło wezwanie przedsądowe, a następnie pozew przeciwko TVP do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czytaj: KRRiT: Film "demaskujący" organizacje LGBT zgodny z misją telewizji publicznej>>

Sprawdź w LEX: Państwo musi odpowiednio reagować na homofobię. Omówienie wyroku ETPC z dnia 14 stycznia 2021 r., 50231/13 (Sabalić) >

Przeprosiny w Wiadomościach i 10 tys. zł na cele społeczne

W czerwcu 2020 roku sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu zakazując TVP dystrybucji „Inwazji”. W lutym sprawa wróciła do Sądu Okręgowego w Warszawie w wyniku złożenia przez KPH pozwu o naruszenie dóbr osobistych. Na liście żądań znalazła się kwota 10 000 zł na cele społeczne oraz emisja przeprosin w głównym wydaniu Wiadomości. Równolegle z TVP sądziła się grupa 7 aktywistek i aktywistów, w których sprawie sąd zasądził 48 500 zł z tytułu zadośćuczynienia oraz na cele społeczne, a także przeprosiny w głównym wydaniu Wiadomość. TVP złożyło od wyroku apelację

W pozwie przeciwko TVP KPH domagała się od TVP przekazania 10 000 zł na stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz emisji przeprosin w głównym wydaniu Wiadomości. Żądania stowarzyszenia zostały dzisiaj uznane przez sąd. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie reprezentowanego przez Joannę Kruczkowską przeprosiny w głównym wydaniu Wiadomości powinny zostać opublikowane w formie czytanego przez lektora tekstu nie późnej niż 14 dni od uprawomocnienia wyroku. Treść przeprosin powinna brzmieć następująco:

„Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeprasza stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie za bezprawne naruszenie dóbr osobistych stowarzyszenia, tj. naruszenie jego dobrego imienia oraz wolności w sporządzenie z naruszeniem zasad rzetelności i staranności dziennikarskiej materiale pt. „Inwazja” wg. Scenariusza i reżyserii Przemysława Wenerskiego”.

Czytaj w LEX: Regulacje prawne związków partnerskich w ustawodawstwie polskim oraz Unii Europejskiej >>>

Sąd przychylił się również do kolejnego żądania KPH i nakazał TVP przekazać 10 000 zł na rzecz stowarzyszenia Lambda Warszawa. TVP otrzymało również zakaz dystrybucji „Inwazja” w jakiejkolwiek formie. TVP zostało zobowiązane również do przekazania na rzecz KPH 3,167 zł tytułem zwrotu kosztów zwrotu procesu oraz 1,100 zł na rzecz skarbu państwa tytułem nieuiszczonych kosztów procesu. W ustnym orzeczeniu sędzia Joanna Kruczkowska wskazała m.in. że nagrania wykorzystane w “Inwazji”, które przekazała TVP zatrudniona przez Telewizję kobieta podszywającą się przez wolontariuszkę KPH, były zdobyte nielegalnie. Sędzia zwróciła uwagę na jednostronny wydźwięk materiału jak i na wykorzystanie w zmanipulowany sposób nagrań spoza Polski. Wyrok nie jest prawomocny – TVP ma możliwość odwołania się od decyzji sądu.

Media publiczne nie mogą szerzyć homofobii

- Wyrok potwierdza, że polskie prawo nie daje przyzwolenia na homofobię. Zarówno organizacje, jak i osoby LGBT mogą dochodzić swoich praw, jeżeli staną się ofiarami mowy nienawiści. Są ku temu narzędzia prawne określone w Kodeksie cywilnym. Media, zwłaszcza media publiczne, nie mogą rozpowszechniać  nieprawdziwych, krzywdzących i homofobicznych materiałów. Stoi to w sprzeczności zarówno z zasadami etyki dziennikarskiej, jak i z prawem - wskazuje reprezentujący KPH przed sądem radca prawny Jakub Turski.

Nasza wygrana, to w rzeczywistości wygrana wszystkich osób LGBT+, bo każde działanie naszej organizacji ma na celu poprawę sytuacji reprezentowanej przez nas - społeczności – mówi dyrektor KPH Slava Melnyk i dodaje – Dzisiaj postawiliśmy kolejny krok w kierunku równouprawnienia osób LGBT+. Przed nami kolejne, aż równość stanie się rzeczywistością - wskazuje.