Urlop bezpłatny stanowi dla pracownika przerwę w realizacji obowiązku pracy. W orzecznictwie wskazuje się, że jego istotą jest zawieszenie na określony czas realizacji zawartej między stronami umowy o pracę (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt III AUa 458/17).

Pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego

Zgodnie z art. 174 par. 1 ustawy Kodeks pracy, pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego na pisemny wniosek pracownika. Czas jego trwania nie jest ustawowo ograniczony. Należy jednak pamiętać, że okresu tego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeśli jest on dłuższy niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

WZORY DOKUMENTÓW:

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zarejestruj się
Masz już konto na Moje Prawo.pl? Zaloguj się!