Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych (art. 14 Kodeksu pracy). Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Okres urlopu jest okresem swobody pracownika, odłączenia się od spraw służbowych. Nie tylko urlop nie może być przerywany przez pracodawcę poleceniami służbowymi, ale również niedopuszczalne jest zakłócanie go poprzez kontakty pracodawcy z pracownikiem. W szczególnych okolicznościach przepisy dopuszczają jednak odwołanie pracownika z urlopu. Ustawodawca przyjmuje bowiem, że ważny interes pracodawcy przeważa w niektórych przypadkach nad uprawnieniem do nieprzerwanego wypoczynku.

Czytaj również: Wypowiedzenie przed urlopem – ochrona dopiero po rozpoczęciu>>

Odwołanie wyjątkowo

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Odwołanie z już rozpoczętego urlopu wypoczynkowego możliwe jest zatem jedynie wtedy, gdy wystąpią  łącznie dwa warunki:

  • w zakładzie pracy wystąpiły okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu,
  • okoliczności te wymagają konieczności obecności tego konkretnie pracownika w zakładzie pracy.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto