Wśród argumentów kierowanych do głowy państwa w liście otwartym, pod którym są właśnie zbierane podpisy, jest też obawa, że stosowanie tego prawa utrudni międzynarodową współpracę Polski w sprawach z krajami, które respektując orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, uznają te kary jako niehumanitarne, a nawet okrutne. Poniżej zamieszczamy tekst apelu. 

Czytaj: 
Odstraszać, nie wychowywać? Sejm odrzucił weto Senatu do zaostrzania kar>>
Apel o prezydenckie "weto" do represyjnej noweli kodeksu karnego>>

- Apel podpisało ponad 170 osób z naszego środowiska, specjalizujących się w prawie karnym. Bardzo dziękuję za błyskawiczną reakcję i poparcie apelu o prezydenckie weto - napisał prof. Włodzimierz Wróbel, jeden z inicjatorów wystąpienia. 

Czytaj w LEX: Zabójstwo więcej niż jednej osoby jednym czynem >>>

Czytaj w LEX: Okoliczności usprawiedliwiające silne wzburzenie jako znamię zabójstwa w afekcie >>>

Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o przekazanie Sejmowi RP do ponownego rozpoznania w trybie art. 122 ust. 5 Konstytucji ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2024). 

Ustawa ta cofa polskie prawo karne do czasów PRL-u. Trudno bowiem zrozumieć, by w XXI wieku, w kraju, którego Konstytucja odwołuje się do wartości chrześcijańskich i humanistycznych, wykluczono resocjalizację jako jeden z celów kary i wprowadzono bezwzględną karę dożywotniego pozbawienia wolności, zakazaną na gruncie Europejskiej Konwencji Praw  Człowieka. Ta ostatnia zmiana znacznie utrudni międzynarodową współpracę Polski w sprawach z krajami, które respektując orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, uznają tę karą jako karę niehumanitarną i okrutną. Skutkować to może tym, że najgorsi przestępcy nie będą wydawani Polsce. 

Czytaj w LEX: Wymiar kary za zabójstwo w typie podstawowym popełnione w stanie poczytalności ograniczonej w stopniu znacznym >>>

Czytaj w LEX: Zmiany zagrożenia karą w typach kwalifikowanych zabójstwa >

 

Automatyczne i drastyczne zaostrzenie kar za liczne przestępstwa, bez jakiegokolwiek związku ze stanem zagrożenia przestępczością, jest jaskrawym naruszeniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Zaostrzenie to dotyczy typów przestępstw, których liczba od lat radykalnie maleje. Analiza praktyki sądowej nie wskazuje natomiast na to, by prokuratorzy w ramach toczących się postępowań domagali się w tych przypadkach surowych kar, mimo że takie możliwości daje już obowiązujący Kodeks karny. 

Komentarz: Drakońskie prawo uchwalone, czyli urabianie Ziobry dla odblokowania KPO>>

Uchwalona ustawa nie jest pozbawiona wad proceduralnych w związku z konstytucyjną zasadą trzech czytań sejmowych i charakterem poprawek, które nie mogą wykraczać poza zakres pierwotnego projektu ustawy (art. 119 Konstytucji). Dotyczy to przepisów Kodeksu wykroczeń o kradzieży, paserstwie i zniszczeniu rzeczy, których zmiany zostały zgłoszone dopiero po pierwszym czytaniu projektu na posiedzeniu Sejmu, a nie były objęte materią przedłożenia. 
Niekonstytucyjność trybu uchwalenia przepisów w zakresie wskazanych wykroczeń może prowadzić do bezkarności sprawców. To właśnie z powodu wad proceduralnych analogiczną nowelizację Kodeksu karnego, uchwaloną w 2019 r. i poddaną prewencyjnej kontroli z inicjatywy  Prezydenta, uznano w całości za sprzeczną z Konstytucją i nie weszła ona w życie. 

W trosce o stabilność i aksjologiczną spójność systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, apelujemy o zawetowanie szkodliwych zmian w prawie karnym. 

Sygnatariusze (w kolejności alfabetycznej):
1. dr Grażyna Artymiak Uniwersytet Rzeszowski 2. dr hab. Beata Baran-Wesołowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 3. dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 4. dr Dominika Bek Uniwersytet Śląski w Katowicach 5. dr Marek Bielski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 6. dr Adam Błachnio Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Prawa Karnego 7. prof. ALK, dr hab. Anna Błachnio-Parzych Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Prawa Karnego 8. prof. dr hab. Janina Błachut Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Kryminologii 9. dr hab. Magdalena Błaszczyk Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Karnego 10. dr Barbara Błońska Uniwersytet Warszawski 11. dr Maciej Bocheński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Kryminologii 12. dr Grzegorz Bogdan Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 13. dr Katarzyna T. Boratyńska Uniwersytet w Białymstoku 14. mgr Łukasz Breguła Uniwersytet Śląski w Katowicach 15. dr Joanna Brzezińska Uniwersytet Wrocławski, Katedra Prawa Karnego Materialnego 16. prof. ALK, dr hab. Monika Całkiewicz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 17. dr hab. Piotr Chlebowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Kryminologii i Kryminalistyki 18. dr Łukasz Chojniak Uniwersytet Warszawski, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej 19. prof. dr hab. Wojciech Cieślak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń 20. dr Łukasz Cora Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego 21. dr Maciej Czajka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, były pracownik Katedry Postępowania Karnego 22. dr Paweł Czarnecki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Postępowania Karnego 23. dr Dominika Czerniak Uniwersytet Wrocławski, Katedra Postępowania Karnego 24. mgr Dorota Czerwińska Uniwersytet Wrocławski, Katedra Postępowania Karnego 25. prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 26. prof. INP PAN, dr hab. Paweł Daniluk Instytut Nauk Prawnych PAN 27. dr Michał Derek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 28. prof. UŁ, dr hab. Ryszard Dębski emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Karnego 29. dr Edyta Drzazga Uniwersytet Jagielloński, Katedra Kryminologii 30. dr Jacek Duda Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 31. prof. dr hab. Katarzyna Dudka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Katedry Postępowania Karnego 32. prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska emerytowana profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 33. mgr Paweł Dziekański Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Prawa Karnego 34. dr Małgorzata Dziewanowska Uniwersytet Warszawski 35. dr Bartłomiej Filek Uniwersytet Opolski, Katedra Prawa Karnego 36. dr Maciej Fingas Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 37. prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Konstytucyjnego 38. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska Uniwersytet Warszawski, Instytut Prawa Karnego, Zakład Postępowania Karnego 39. dr hab. Teresa Gardocka SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Dyrektorka Instytutu Prawa 40. prof. dr hab. Lech Gardocki SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Kierownik Katedry Prawa Karnego 41. dr Milena Garwol Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 42. prof. dr hab. Jacek Giezek Uniwersytet Wrocławski, Kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego 43. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń Uniwersytet Warszawski 44. prof. UR, dr hab. Anna Golonka Uniwersytet Rzeszowski, Kierownik Zakładu Prawa Karnego 45. dr Wojciech Górowski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 46. prof. dr hab. Adam Górski Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej UMB 47. dr Michał Grudecki Uniwersytet Śląski w Katowicach 48. prof. UW, dr hab. Beata Gruszczyńska emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Analiz Kryminologicznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 49. dr Dagmara Gruszecka Uniwersytet Wrocławski, Katedra Prawa Karnego Materialnego 50. prof. dr hab. Ewa Gruza Uniwersytet Warszawski 51. prof. ALK, dr hab. Agnieszka Grzelak Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej 52. dr Magdalena Grzyb Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Kryminologii 53. dr Agnieszka Gutkowska Uniwersytet Warszawski, Zakład Kryminologii 54. dr Ewa Habzda-Siwek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 55. prof. UAM, dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Karnego 56. dr Mikołaj Iwański Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 57. prof. UŚ, dr hab. Mariusz Jagielski Uniwersytet Śląski w Katowicach 58. prof. SWPS, dr hab. Dariusz Jagiełło SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Katedra Prawa Karnego, Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa 59. prof. INP PAN, dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zakładu Prawa Karnego 60. prof. UŚ, dr hab. Marcin Janik Uniwersytet Śląski w Katowicach 61. dr Jan Jodłowski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 62. dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii 63. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, były Kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego 64. prof. UWr, dr hab. Tomasz Kalisz Uniwersytet Wrocławski, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Kierownik Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości 65. prof. dr hab. Piotr Kardas Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego 66. mgr Judyta Kasperkiewicz Uniwersytet Śląski w Katowicach 67. prof. INP PAN, dr hab. Witold Klaus Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zakładu Kryminologii 68. dr Aleksandra Kluczewska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 69. dr Piotr Kładoczny Uniwersytet Warszawski 70. prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierownik Katedry Prawa Karnego 71. dr hab. Przemysław Konieczniak Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Karnego Porównawczego 72. dr hab. Monika Kotowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Kryminologii i Kryminalistyki 73. dr Sebastian Kowalski Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Karnego i Procesu Karnego 74. dr Patrycja Kozłowska-Kalisz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii 75. prof. dr hab. Krzysztof Krajewski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kierownik Katedry Kryminologii 76. prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska Uniwersytet Warszawski, Kierownik Katedry Prawa Karnego 77. prof. UŁ, dr hab. Rafał Kubiak Uniwersytet Łódzki, Kierownik Katedry Prawa Karnego 78. prof. INP PAN, dr hab. Hanna Kuczyńska Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Prawa Karnego 79. dr Michał Kućka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Cywilnego 80. prof. dr hab. Cezary Kulesza Uniwersytet w Białymstoku, Kierownik Katedry Postępowania Karnego 81. prof. UŁ, dr hab. Jan Kulesza Uniwersytet Łódzki, Kierownik Zakładu Nauki o Przestępstwie 82. prof. dr hab. Witold Kulesza Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Karnego 83. prof. UwB, dr hab. Elżbieta Kużelewska Uniwersytet w Białymstoku, Prodziekan ds. Nauki 84. prof. UMK, dr hab. Jerzy Lachowski Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Karnego 85. dr Michał Leciak Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Karnego 86. dr Alicja Limburska Wrocław 87. dr Konrad Lipiński Uniwersytet Wrocławski, Katedra Prawa Karnego Materialnego 88. prof. UŁ, dr hab. Agnieszka Liszewska Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Karnego, Zakład Nauki o Przestępstwie 89. prof. dr hab. Marek Lubelski emerytowany profesor Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego 90. dr Grzegorz Łabuda Wrocław 91. dr Magdalena Kowalewska-Łukuć Uniwersytet Śląski 92. prof. dr hab. Jarosław Majewski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Katedry Prawa Karnego 93. dr hab. Mikołaj Małecki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 94. prof. UZ i EUV Maciej Małolepszy Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego w Instytucie Nauk Prawych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownik Katedry Polskiego Prawa Karnego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 95. dr Kamil Mamak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 96. mgr Dawid Marko Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 97. prof. dr hab. Mirosława Melezini Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Kierownik Zakładu Prawa Karnego 98. prof. UMCS, dr hab. Aneta Michalska-Warias Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii 99. prof. dr hab. Marek Mozgawa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii 100. dr Marcin Mrowicki Uniwersytet Warszawski 101. prof. UO, dr hab. Dariusz Mucha Uniwersytet Opolski, Katedra Prawa Karnego 102. dr hab. Katarzyna Nazar Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 103. dr Maria Niełaczna Uniwersytet Warszawski 104. prof. UEK, dr hab. Barbara Nita-Światłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kierownik Katedry Prawa Karnego 105. dr Aleksandra Nowosad Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii 106. prof. UMK, dr hab. Tomasz Oczkowski Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Karnego 107. prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz Uniwersytet Szczeciński, Zespół Badawczy Prawa Karnego Procesowego 108. dr Katarzyna Pałka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego 109. dr Magdalena Perkowska Uniwersytet w Białymstoku 110. prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kierownik Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych 111. dr Agnieszka Pilch Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 112. dr Joanna Piórkowska-Flieger Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii 113. dr Ewa Plebanek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 114. prof. UW, dr hab. Monika Płatek Uniwersytet Warszawski, Instytut Prawa Karnego, Kierowniczka Zakładu Kryminologii 115. dr Piotr Poniatowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii 116. prof. dr hab. Wojciech Popiołek Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kierownik Zespołu Prawa Cywilnego 117. prof. UG, dr hab. Jacek Potulski Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Kierownik Zakładu Kryminologii 118. dr Małgorzata Pyrcak-Górowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego 119. dr Joanna Raglewska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 120. prof. UJ, dr hab. Janusz Raglewski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 121. dr Tomasz Razowski Wrocław 122. prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka Uniwersytet Warszawski, Kierownik Zakładu Postępowania Karnego 123. dr hab. Marta Romańczuk-Grącka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń 124. dr hab. Michał Rusinek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Postępowania Karnego 125. mgr Anna Rybarczyk Zakład Prawa Karnego INP PAN 126. prof. dr hab. Irena Rzeplińska profesor emerytowany Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Członek Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 127. prof. dr hab. Andrzej Sakowicz Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Postępowania Karnego 128. prof. UŚ, dr hab. Olga Sitarz Uniwersytet Śląski w Katowicach 129. prof. dr hab. Jerzy Skorupka Uniwersytet Wrocławski, Kierownik Katedry Postępowania Karnego 130. dr Tomasz Snarski Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 131. dr Robert Sosik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 132. dr hab. Tomasz Sroka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego 133. prof. dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego, Katedra Prawa Karnego 134. dr Piotr Starzyński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego 135. prof. dr hab. Ryszard A. Stefański Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Kierownik Katedry Prawa Karnego 136. prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn Uniwersytet Gdański, Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 137. prof. dr hab. Piotr Stępniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierownik Zakładu Penitencjarystyki 138. dr Adam Strzelec Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego 139. dr Katarzyna Sychta Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zespół Prawa Karnego Procesowego 140. prof. dr hab. Grażyna B. Szczygieł Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii 141. prof. dr hab. Maria Szewczyk emerytowana profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, była Kierownik Katedry Prawa Karnego 142. dr Anna Szuba-Boroń Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Katedra Kryminologii, Kryminalistyki i Nauk o Policji 143. prof. UJ, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Postępowania Karnego 144. prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc emerytowany profesor senior Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, były kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego, dyrektor Instytutu Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 145. prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kierownik Katedry Postępowania Karnego 146. prof. UŁ, dr hab. Dariusz Świecki Uniwersytet Łódzki, Kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki 147. dr hab. Szymon Tarapata Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 148. prof. dr hab. Zygmunt Tobor Uniwersytet Śląski w Katowicach 149. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski Uniwersytet Warszawski, Kierownik Katedry Kryminalistyki, Kierownik Studiów Magisterskich w Centrum Nauk Sądowych 150. prof. dr Stanisław Tosza Uniwersytet w Luksemburgu 151. dr Emilia Truskolaska Uniwersytet w Białymstoku 152. dr Krzysztof Wala Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii 153. dr Anna Walczak-Zochowska Uniwersytet Warszawski, emerytowany pracownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego 154. prof. dr hab. Stanisław Waltoś emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były Kierownik Katedry Procesu Karnego 155. dr Michał Wantoła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 156. prof. KUL, dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Postępowania Karnego 157. prof. dr hab. Jan Widacki Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych 158. prof. dr hab. Paweł Wiliński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 159. dr Olaf Włodkowski Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego 160. dr Mateusz Woiński Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Prawa Karnego 161. dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst Uniwersytet Warszawski, Kierowniczka Katedry Kryminologii i Polityki Karnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 162. prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kierownik Katedry Prawa Karnego, Kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego 163. prof. ALK, dr hab. Maciej Zachariasiewicz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Prawa Cywilnego 164. dr Dominik Zając Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 165. dr Piotr Zakrzewski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Prawa Karnego 166. prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski Uniwersytet Gdański, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 167. prof. dr hab. Robert Zawłocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Prawa Karnego 168. prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Uniwersytet Śląski w Katowicach 169. prof. dr hab. Eleonora Zielińska Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Karnego Porównawczego 170. dr Anna Zientara Uniwersytet Warszawski 171. dr Agata Ziółkowska Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Prawa Karnego 172. prof. dr hab. Andrzej Zoll emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były Kierownik Katedry Prawa Karnego 173. dr Witold Zontek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego.