Rządowa tarcza antyinflacyjna, która przybrała postać obniżonych stawek VAT, w większości nie będzie mogła działać po 31 grudnia 2022 r. Wynika to ze wskazywanych przez Komisję Europejską niezgodności polskich przepisów o obniżonym VAT z dyrektywą o tym podatku. Zastrzeżenia KE wzbudzały przede wszystkim preferencje dla paliw, gazu i energii elektrycznej.

Jednak niektóre obniżone stawki VAT będą utrzymane. Żywność będzie wciąż korzystała z zerowej stawki. Wyjątkiem będzie przypadek importu żywności spoza UE, jeśli trafi do naszego kraju w drodze sprzedaży wysyłkowej w przesyłkach o wartości do 150 euro. Co istotne - w projekcie rozporządzenia nie zakreślono daty, do której zerowa stawka ma obowiązywać.

 

Zerowy VAT wciąż będzie dotyczył też towarów i usług przekazywanych nieodpłatnie przeznaczonych na pomoc Ukrainie. Obowiązywanie tej preferencji ma być przedłużone do 30 czerwca 2022 r. Nie zmieni się przy tym zasada, że warunkiem jest przekazywanie towarów i usług wyznaczonym instytucjom: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, szpitalom oraz samorządom.

Do końca 2024 roku ma obowiązywać 8-procentowa stawka VAT na nawozy. To udogodnienie również nie będzie dotyczyło importu spoza UE w przesyłkach o wartości do 150 euro.

W przypadku gazu ziemnego rządowa tarcza przybierze nieco inną formę. Przestanie obowiązywać zerowa stawka, ale gospodarstwa domowe używające gazu do ogrzewania będą mogły starać się o zwrot kwoty VAT. Taka regułę ma przewidywać specjalna ustawa dotycząca rynku gazu, nad którą pracuje Sejm.  

 

Sprawdź również książkę: Faktura VAT 2022 >>