Sędzia Waldemar Żurek został  wylosowany w Sądzie Okręgowym w Krakowie do orzekania w wytoczonym prof. Wojciechowi Roszkowskiemu procesie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, dotyczącym treści zawartych w podręczniku HiT. Naukowiec złożył wniosek o zbadanie czy sędzia Żurek spełnia wymogi niezawisłości i bezstronności.

Czytaj: 
RPO chce wyjaśnień w sprawie treści podręcznika do HiT>>

Z podręcznika do HiT zniknie fragment o hodowli ludzi. MEiN: To inicjatywa wydawnictwa>>

 

Chodzi o poglądy sędziego

We wniosku złożonym w krakowskim sądzie przez pełnomocnika prof. Roszkowskiego podkreślono, że "sędzia powinien w szczególności zadbać, aby jego postawa dawała gwarancję wydania orzeczenia sprawiedliwego i niezawisłego". Do wniosku załączono spis stron internetowych, na których znajdują się wypowiedzi sędziego Żurka, które zawierają krytykę Zjednoczonej Prawicy. W wywiadzie dla Polsat News prof. Roszkowski argumentował, że "Żurek jest postacią kontrowersyjną", ale wierzy w niezawisłość sądów w Polsce.

Pełnomocnik Roszkowskiego napisał, że sędzia Żurek nie daje gwarancji obiektywizmu w prowadzeniu procesu. Przyznaje, że wprawdzie pozwany nie pozostawał w sporze ani w jakiejkolwiek korelacji z sędzią przewodniczącym wyznaczonym do sprawy ale stwierdza, że "jasne i klarowne przekonania Przewodniczącego, wyrażane na gruncie publicznym, dają asumpt do przyjęcia tezy, iż może nie pozostawać on bezstronny w rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy".

Mamy więc do czynienia z myśleniem zmierzającym do tego, że sędziowie krytykujący obecną władzę za to co robi z sądami, nie powinni orzekać w sprawach dotyczących zwolenników tej partii. I odwrotnie, przeciwnicy PiS i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry powinni żądać wyłączania z ich spraw sędziów sympatyzujących z tymi partiami, a już szczególnie tych, którzy przyjęli awanse i stanowiska od wspomnianego ministra. 

Czytaj: 
SN: Sędzia Widło chce wyłączenia z uwagi na wyrok ETPC, sędzia Zaradkiewicz wskazuje wyrok TK>>
Prezydencki test bezstronności sędziego jak droga donikąd>>
SN: Prokuratura chce wyłączenia "starych" sędziów, bo podważają status "nowych">>

Nieobiektywny historyk na tropie nieobiektywnego sędziego

To już się dzieje i to było przewidywane, gdy Zjednoczona Prawica przystępowała do swoich "reform" w wymiarze sprawiedliwości. A wniosek prof. Roszkowskiego jest symbolicznym wręcz podsumowaniem tego zjawiska. To prawda, że sędzia Waldemar Żurek jest zaangażowany w krytykę tych zmian, nie ma jednak podstaw do zakładania z góry, że w sprawie Roszkowskiego wyda niesprawiedliwy wyrok. Obawia się tego historyk, który kiedyś prowadził obiektywne badania i publikował obiektywne książki i artykuły, ale od jakiegoś czasu włączył się w realizację PiS-owskiej polityki historycznej. I nie miał oporu w napisaniu podręcznika, który jest krytykowany za nieuprawnione opinie i brak obiektywizmu. Czyli za to, co prof. Roszkowski zarzuca sędziemu Żurkowi. A uczestnikom publicznej debaty krytykującym ten podręcznik, chodziło o coś podobnego, że nieobiektywny historyk powinien być wyłączony z tworzenia podręcznika dla szkół. Prof. Roszkowski chce wyłączenia sędziego, którego podejrzewa o brak obiektywizmu, a sam nie pomyślał, że jako nieobiektywny historyk nie wyłączył się. Zapewne jednak uważa siebie za obiektywnego historyka, a Waldemara Żurka za nieobiektywnego sędziego. 

 

Taką oto Polskę tworzy nam obecna władza, którą prof. Wojciech Roszkowski otwarcie wspiera. Państwo, w którym są już dwa systemy prawa, dwa korpusy sędziów, dwie szkoły historii, dwa podręczniki do historii, wśród nauczycieli też pewnie jest taki podział. Państwo, w którym trzeba już patrzeć, z którą partią sympatyzuje sędzia, bo od tego może zależeć wyrok, jakie poglądy ma nauczyciel (i autor podręcznika), bo od tego będzie zależał przekaz w szkole. Może mandat za przekroczenie prędkości też będzie zależał od poglądów policjanta i kierowcy? Na szczęście medycy jeszcze leczą bez tego kryterium (ostatnio prof. Szumowski redaktora Lisa), ale czy na pewno uda się to utrzymać?

Czy prof. Roszkowski, który właśnie zderzył się osobiście z tym zjawiskiem, zdaje sobie sprawę ze szkodliwości procesu, w którego tworzeniu też bierze udział? Wyraźnie zdziwił się, że takie mogą być tego skutki.