Trwa sezon rozliczeń rocznego PIT. Podatnicy szukają więc możliwości otrzymania jak największego zwrotu podatku. Sprawdzają, z których ulg podatkowych mogą jeszcze skorzystać. Jednym z wariantów obniżenia podatku jest skorzystanie z odliczenia, które przysługuje honorowym dawcom krwi. Z pytań, jakie trafiają do redakcji Prawo.pl, wynika, że wbrew pozorom, zasady korzystania z ulgi nie są wcale takie oczywiste.

- Mój syn jest krwiodawcą. W zeszłym roku oddał 1,5 litra krwi. Nie pracuje jeszcze zawodowo i nie otrzymuje żadnych dochodów. Nie rozlicza zatem samodzielnie rocznego PIT. Czy jako rodzic mam możliwość odliczenia przysługującej mu ulgi w swoim PIT, który złożę wspólnie z żoną – pyta nasz Czytelnik.

Czytaj w LEX: Ustalenie dochodu dziecka – analiza ulgi prorodzinnej >>>

Komu przysługuje ulga na krew

Niestety jednak w takim przypadku odliczenie nie będzie możliwe.

Sylwia Loręcka, główny księgowy, biegły rewident, ekspert Tax Alert, zwraca uwagę, że tylko podatnik, który nieodpłatnie oddał krew, ma prawo do ulgi z tytułu dokonanej darowizny. Rodzic zamiast dziecka z takiego odliczenia skorzystać nie może, a fakt, że korzysta z ulgi prorodzinnej nie ma tu żadnego znaczenia.

Czytaj w LEX: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >>>

- Nawet jeśli dziecko nie osiąga żadnych dochodów, a rodzice po spełnieniu określonych warunków mają dodatkowo prawo rozliczyć w zeznaniu ulgę na to dziecko (zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to darowizny dokonane przez dziecko podatnika, poprzez oddanie krwi, nie podlegają odliczeniu od dochodu rodzica – podkreśla Sylwia Loręcka.

Podobnie rodzic, korzystający z preferencyjnego opodatkowania dochodów przez osoby samotnie wychowujące dzieci, nie odliczy od dochodu darowizny na cele krwiodawstwa dokonanej przez swoje dziecko.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci >>>

Jeśli zatem rodzic, chce skorzystać z ulgi na krew, sam musi ją oddać w punkcie krwiodawstwa. Honorowym dawcą krwi określa się bowiem osobę, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Zobacz również: Mimo szerokich przywilejów, pospolitego ruszenia dawców krwi nie ma >>

Ulga na krew – podstawowe zasady

Ulgę na krew odlicza się podobnie jak przekazane darowizny. Trzeba zatem obliczyć jej wartość. Do wyliczenia wartości darowizny przyjmuje się odpowiednio wielkość rekompensaty określonej przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty. Zarówno za oddanie krwi jak i jej składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr. Oznacza to, że jeśli podatnik oddał w ciągu roku dwa litry krwi, będzie mógł odliczyć 260 zł.

Odliczenia dokonuje się od dochodu. Powoduje to obniżenie podstawy opodatkowania. W rezultacie – należny podatek jest niższy. Trzeba jednak pamiętać, że odliczenie nie może przekraczać wartości 6 proc. rocznego dochodu. By skorzystać z ulgi, do rocznego PIT trzeba dołączyć PIT-0. Jak zaznacza Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, podstawą dokonania odliczenia w PIT ulgi na krew jest zaświadczenie wydane przez jednostki, które realizują zadania w zakresie pobierania krwi. Chodzi tu zatem o regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Co istotne, nie ma obowiązku dołączania zaświadczenia do PIT-u.

Czytaj w LEX: Ulga na dzieci na przykładach >>>

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Ulga nie dla liniowców

Izabela Rutkowska zwraca uwagę, że z ulgi na krew mogą skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli według stawki 12 lub 32 proc.) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany). Odliczenie nie przysługuje więc podatnikom, którzy wybrali opodatkowanie w formie liniowej stawki podatku.