Prawo.pl

PIT-2 obniża zaliczkę, ale jest chaos w sprawie jego składania

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo Polski Ład
Wygląda na to, że Ministerstwo Finansów pogubiło się w gąszczu Polskiego Ładu i doprowadziło do chaosu w rozliczaniu zaliczek od styczniowych wynagrodzeń. Po zapowiedziach zmian w zasadach składania PIT-2 ślad natomiast zaginął. Pracownicy nie wiedzą więc, czy powinni wypełniać druki i składać je pracodawcom, a ci nie mają pewności, czy te formularze powinni przyjmować.
Krzysztof Koślicki
12.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo Polski Ład
Po śmierci pacjenta jego dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez niego za życia lub osobie, która w chwili zgonu była jego przedstawicielem ustawowym. Lekarze nie musi badać czy konkretna osoba ubiegająca się o taki dostęp spełnia ustawowe kryteria osoby bliskiej, bo zrobi to sąd. Pacjent za życia może też wskazać komu nie chce udostępnić dokumentacji ale przepisy nie precyzują jednak w jakiej formie ma to zrobić i jak podmioty medyczne mają się o tym dowiedzieć.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska Jolanta Ojczyk
11.01.2022
Opieka zdrowotna
Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Pierwsza kopia, a także ta pobierana w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, powinna być przekazana pacjentowi bezpłatnie. Gdy szpital odmawia bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii można się poskarżyć do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Rzecznika Praw Pacjenta.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska Jolanta Ojczyk
11.01.2022
Pacjent Opieka zdrowotna RODO
Sprawa dyscyplinarna adwokata Jacka Dubois, która miała swój początek w grudniu 2016 roku, będzie merytorycznie rozpoznana przez inny skład Izby Dyscyplinarnej. Chodziło o rzekome złamanie przez adwokata zasad etyki zawodu poprzez stwierdzenie o "psim obowiązku prokuratury". Sąd adwokacki umorzył postępowanie w tej sprawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pracownik może otrzymać zwolnienie od pracy i zasiłek opiekuńczy, jeśli jego dziecko przebywa w szpitalu. Długość zwolnienia zależy od wieku dziecka. ZUS może odmówić wypłacenia zasiłku opiekuńczego, jeżeli w domu są inne osoby mogące zaopiekować się chorym dzieckiem. Wyjątkiem są dzieci poniżej 2. roku życia.
Jolanta Ojczyk
11.01.2022
Opieka zdrowotna
Polski Ład, całkowicie nieprzemyślana rewolucja podatkowa, boleśnie dotyka kolejne grupy Polaków. Już w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów okazuje się, że podwyżka podatków dotyka kolejne grupy zawodowe, emerytów, osoby samotnie wychowujące dzieci, podejmujące pracę na dwóch etatach, osoby niepełnosprawne. A to dopiero początek.
Adam Mariański
11.01.2022
CIT PIT Doradca podatkowy

Nowa ustawa - maltretowane dziecko nie będzie płacić za rodzica w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Zagwarantowanie większej ochrony członkom rodzin pensjonariuszy korzystających z domów pomocy społecznej (DPS) - zakłada znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, którą 4 stycznia podpisał Prezydent RP. Ustawa rozszerza katalog przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt w placówce.
Robert Horbaczewski
11.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse

Urzędnicy skarbowi chcą szkoleń z Polskiego Ładu i grożą skargami do PIP

PIT Doradca podatkowy Administracja publiczna Polski Ład
Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchomione zostały specjalne dyżury podatkowe o Polskim Ładzie. Urzędnicy zgłaszają jednak nieprzygotowanie i domagają się szkoleń z nowych przepisów. Grożą też prośbą do Państwowej Inspekcji Pracy o natychmiastowe podjęcie kontroli w jednostkach KAS, w celu zbadania, czy i w jakim zakresie naruszane jest prawo pracy.
Krzysztof Koślicki
11.01.2022
PIT Doradca podatkowy Administracja publiczna Polski Ład

Infolinia ma pomóc w zrozumieniu Polskiego Ładu

Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło infolinię dla obywateli i przedsiębiorców. Wiceminister Olga Semeniuk zapewnia, że dzięki niej osoby zainteresowane uzyskają rzetelne informacje na temat rozwiązań Polskiego Ładu. Z wszelkimi pytaniami można dzwonić pod specjalny numer telefonu.
Krzysztof Koślicki
11.01.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Obowiązujący do 10 stycznia br. zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych w siedmiu państwach z południa Afryki został przedłużony do 24 stycznia. Wynika to z wydanego w poniedziałek i opublikowanego w Dzienniku Ustaw znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów.
Krzysztof Sobczak
11.01.2022
Koronawirus a prawo

Trudny start akcji przyznawania dodatków osłonowych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zdaniem pracowników socjalnych większość wniosków o dodatek osłonowy zostanie złożonych w formie papierowej. Problem mają szczególnie duże miasta, które muszą ośmiostronicowy wzór wniosku zamówić w drukarni. MOPS w Grudziądzu już poinformował, że papierowe druki będą dostępne dopiero po 20 stycznia. Samorządowcy wciąż nie są pewni, w jakiej formie ma następować przyznanie dodatku.
Robert Horbaczewski
11.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Ochrona przed nierównym traktowaniem jest w Polsce ograniczona, a osoby tego doświadczające nie mogą w sądzie tylko uprawdopodobnić swych twierdzeń, by to strona pozwana musiała dowieść, że do nierównego traktowania nie doszło. A ochrona w dostępie do dóbr i usług ograniczona jest do przesłanek płci, rasy, pochodzenia etnicznego oraz narodowości.
Krzysztof Sobczak
11.01.2022
Administracja publiczna
Od warunków zabudowy "odralniających" działkę będzie płaciło się wysoką rentę planistyczną wynoszącą 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Gminy będą mogły jej żądać również z chwilą uzyskania przez inwestora ostatecznego pozwolenia na budowę. Takie plany ma Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowujące zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.01.2022
Samorząd terytorialny Nieruchomości

Za mało pieniędzy na zwalczanie dyskryminacji - uważa RPO

Finanse publiczne Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Rzecznik Praw Obywatelskich wytyka pełnomocnik rządu minimalistyczne podejście do Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Swoje uwagi przekazuje minister Annie Schmidt zalecając zwiększenie funduszy oraz bardziej radykalne poprawianie prawa. W tym kodeksu karnego i przywrócenie obowiązku prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej przez wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.01.2022
Finanse publiczne Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.
Krzysztof Sobczak
10.01.2022
Środowisko
Organizacje pożytku publicznego w ramach tzw. jednego procenta PIT otrzymały od podatników 973 mln zł. Nie wszystkie jednak transparentnie się z niego rozliczyły, niestety, jakość ich sprawozdań finansowych pozostaje niska – wynika z badania Grant Thornton. Jego autorzy podkreślają, że to około 2 proc. dochodów polskiego budżetu.
Krzysztof Sobczak
10.01.2022
Pomoc społeczna PIT
Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.
Krzysztof Koślicki
10.01.2022
PIT Poprawmy prawo Polski Ład
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.
Krzysztof Koślicki
10.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Sąd Okręgowy w Płocku podtrzymał wyrok uniewinniający aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych. Chodziło o wywieszanie plakatów przedstawiających Matkę Boską z tęczową aureolą. Za popełnienie przestępstwa groziły im dwa lata pozbawienia wolności. Zdaniem sądu aktywistki nie dopuściły się przestępstwa, ponieważ ich działanie nie było intencjonalne.
Monika Sewastianowicz
10.01.2022
Prawo karne
W Polsce na opinię biegłego w sprawie o błąd medyczny można czekać w nieskończoność, a w najlepszym wypadku kilka miesięcy. Problem ten ma rozwiązać nowo powołany przez ministra sprawiedliwości Instytut Ekspertyz Medycznych. Zdaniem ekspertów to mało prawdopodobne, bo… brakuje standardów świadczeń zdrowotnych, ale też obiektywnych, rzetelnych biegłych medyków.
Jolanta Ojczyk
10.01.2022
Prawo karne Prawo cywilne Opieka zdrowotna

Rząd podniósł akcyzę tylko na niektóre alkohole, na inne... obniżył

Domowe finanse Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy Opieka zdrowotna
Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy, które podniosły znacząco opodatkowanie alkoholu. Uzasadnieniem, według deklaracji resortu finansów, była troska o zdrowie Polaków i zniechęcenie ich do spożywania alkoholu. Eksperci punktują tu jednak brak spójności rządu – w tym samym czasie obniżono bowiem podatek nakładany na producentów win, miodów pitnych i wódek regionalnych.
Krzysztof Koślicki
10.01.2022
Domowe finanse Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy Opieka zdrowotna
Największy naturalny lęk, czasem szok wywołują pierwsze godziny i dni więziennej izolacji, co winno znaleźć stosowne odzwierciedlenie w wysokości zasądzonego zadośćuczynienia - uznają sądy. Wnioskodawca, który spędził w izolacji pięć lat pracując w kamieniołomach za wyznawaną wiarę, otrzymał milion złotych zadośćuczynienia za swoją krzywdę moralną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z nieodpłatnej pomocy prawnej co do zasady powinny korzystać osoby, których nie stać na skorzystanie z niej na zasadach komercyjnych. Prawnicy podkreślają jednak, że to iluzja, bo ci, którzy po poradę przychodzą, często na brak środków nie narzekają. To wina przepisów, a do tego adwokat czy radca, nawet jeśli wie, że jego rozmówca mija się z prawdą, nie może mu wsparcia odmówić.
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wzorzec umowy ograniczał łączną wysokość kar umownych za zwłokę dewelopera oraz zakładał, że zmiana powierzchni użytkowej lokalu w granicach do 2 proc., nie wpływa na stan rozliczeń między stronami. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał te postanowienia za niedozwolone i wymierzył karę. Sąd przyznał mu rację i oddalił odwołanie.
Dorian Lesner
08.01.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo
Dochodzenie roszczeń za szkody wynikające z najechania na dziurę w drodze lub też potknięcia się pieszego na nierówności chodnika, z uwagi na duże natężenie ruchu, nie należy do rzadkości. W tego rodzaju sprawach, w odróżnieniu od wypadków komunikacyjnych, głównym problemem jest ustalenie samej odpowiedzialności odszkodowawczej.
Regina Skibińska
08.01.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia

Rodzice utrzymują dzieci - to obowiązek, nie darowizna

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Rodzice muszą utrzymywać finansowo swoje dzieci. Nieprecyzyjna granica między świadczeniami alimentacyjnymi a darowiznami powoduje jednak zainteresowanie fiskusa. W niektórych sytuacjach wypłaty trzeba bowiem traktować jak darowizny i zgłaszać organom podatkowym. Bez poinformowania fiskusa, konieczne może być zapłacenie podatku.
Krzysztof Koślicki
08.01.2022
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
To jest najlepszy czas, aby przyspieszyć prace nad projektem przepisów o wolności słowa w internecie i jak najszybciej skierować go do Sejmu - powiedział w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. A jego zastępca Sebastian Kaleta poinformował, że projekt tzw. ustawy wolnościowej jest gotowy i uwzględniono w nim część propozycji z konsultacji.
Krzysztof Sobczak
07.01.2022
Nowe technologie RODO
Ulga dla klasy średniej może być zastosowana przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Połowa ich łącznych przychodów musi się jednak mieścić w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł – wynika z wyjaśnień MF. Potwierdza to jednocześnie tezy artykułu opublikowanego w zeszłym tygodniu w serwisie Prawo.pl. Złożenie wspólnego PIT nie będzie więc korzystne dla wszystkich małżonków.
Krzysztof Koślicki
07.01.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Patologia w sieci jest coraz poważniejszym problemem, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy najmłodsi nadal spędzają większość dnia przed komputerami, a do tego zjawisko patostreamingu nasila się w Polsce w skali nieznanej gdzie indziej - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o działania rządu w tym zakresie. Niepokoją go też tzw. "wjazdy" na zdalne lekcje w celu ich udaremnienia.
Krzysztof Sobczak
07.01.2022
Szkoła i uczeń Nowe technologie
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przymierza się do reformy planistycznej. Do prekonsultacji trafił właśnie projekt w tej sprawie. Chce, by weszła w życie w przyszłym roku. Obecne studia mają zastąpić plany ogólne, a ważność warunków zabudowy zostanie ograniczona do trzech lat. Stare decyzje z czasem wygasną.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.01.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski