Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących KRS, uchylający zapisy, które stanowiły podstawę odwołania się kandydatów na sędziów SN do Naczelnego Sądu Administracyjnego, rodzi fundamentalny problem dotyczący pytań prejudycjalnych - które właśnie NSA skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE - uważa dr Adam Bodnar.
Patrycja Rojek-Socha
26.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Obradujący w Strasburgu Parlament Europejski odpowiedział się we wtorek za regulacjami, które mają znieść w państwach UE zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków dwa razy w roku. Projekt nowelizacji dyrektywy przewiduje, iż ostatnia zmiana czasu w UE miałaby mieć miejsce w 2021 r.
Krzysztof Sobczak
26.03.2019
Administracja publiczna
Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Biłgoraju sprzed 19 lat o stwierdzeniu nabycia spadku z powodu rażącego naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu, dziedziczenia i zaufania obywateli do państwa. Skargę wniósł rzecznik praw obywatelskich, którego zdaniem tego błędu nie można już było inaczej naprawić.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.03.2019
Ochronie pozycji rzeczników praw obywatelskich służyć ma przyjęta właśnie lista 25 Zasad Weneckich, których celem jest wspieranie instytucji stojących na straży praw obywateli. Zgodnie z nimi ombudsman powinien dysponować budżetem umożliwiającym realizację wszystkich wyznaczonych zadań oraz ma być chroniony immunitetem funkcjonalnym.
Patrycja Rojek-Socha
26.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Od 2022 roku w pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej obowiązkowe będą technologie bezpieczeństwa, niezależnie od wersji wyposażenia. Nowe przepisy, w sprawie których porozumieli się właśnie przedstawiciele państw członkowskich UE, PE oraz KE, mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
Krzysztof Sobczak
26.03.2019
Rynek i konsument Policja
Dzisiaj Sąd Najwyższy na posiedzeniu jawnym zajmie się na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich pierwszą skargą nadzwyczajną od prawomocnego wyroku sprzed lat. Sprawa dotyczy dwóch sprzecznych orzeczeń spadkowych. Chodzi o rodzinę rolników.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.03.2019
Prawnicy
Międzynarodowe wypożyczalnie samochodów zobowiązały się do włączenia wszystkich opłat do łącznej ceny podawanej przy rezerwacji. Na stronie internetowej przedstawiana będzie zasadnicza cena, odpowiadająca cenie końcowej, którą konsumenci będą musieli zapłacić. To efekt nacisków ze strony Komisji Europejskiej i krajowych urzędów zajmujących się ochroną konsumentów.
Krzysztof Sobczak
26.03.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Rada miasta przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że w uchwale zabrakło dokładnego wskazania lekarza lub zakładu leczniczego odpowiedzialnego za usypianie ślepych miotów.
Dorian Lesner
26.03.2019
Samorząd terytorialny
Nowe ośrodki będą tworzone na bazie części zakładów poprawczych, z wykorzystaniem ich bazy pedagogiczno-wychowawczej w tym m.in. wychowawców i terapeutów - mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W ten sposób resort chce rozwiązać też problem wysokich kosztów utrzymania pustoszejących "poprawczaków".
Patrycja Rojek-Socha
26.03.2019
Wymiar sprawiedliwości

Może być problem z ocenami końcowymi maturzystów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
MEN nie obawia się o przebieg egzaminów w czasie strajku nauczycieli. Zapewnia, że odbędą się zgodnie z planem, a pomóc w tym ma rozporządzenie, które umożliwi zmianę składów komisji egzaminacyjnych. Tymczasem problematyczna może być także kwestia klasyfikacji uczniów - wymaga to bowiem uchwały rady pedagogicznej.
Monika Sewastianowicz
26.03.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Pracodawca z urzędu nie chroni prywatności swoich pracowników, musi ich zapytać, czy wolno udostępniać do publicznej wiadomości wysokość ich zarobków - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i uchylił decyzję zarządu TVP o odmowie podania wynagrodzeń wydawców i prowadzących Wiadomości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.03.2019
Prawo pracy
W obawie przed zwolnieniem ze służby żołnierze mogą ukrywać objawy stresu, nieporozumień i agresji w rodzinach czy trudności w przystosowaniu się do dalszej służby wojskowej - wskazuje rzecznik praw obywatelskich. RPO prosi ministra obrony o zbadanie skuteczności istniejącego systemu pomocy psychologicznej dla żołnierzy uczestniczących w misjach.
Paweł Żebrowski
26.03.2019
Prawo pracy Opieka zdrowotna

#EmeryturaPlus w 2019 roku jednak nie dla każdego emeryta

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zaprezentowany projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów wprost dyskryminuje wszystkie osoby, które w 2019 roku osiągną wiek emerytalny i zdecydują się przejść na emeryturę po dniu 30 kwietnia - pisze Oskar Sobolewski – prawnik, ekspert Instytutu Emerytalnego.
Oskar Sobolewski
25.03.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Większość Polaków za czasem letnim przez cały rok

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zdecydowana większość Polaków jest za wprowadzeniem u nas czasu letniego jako stałego przez cały rok - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To element przygotowań do decyzji w tej sprawie w Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
25.03.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Kuratorzy sądowi to kolejna grupa zawodowa, która przypomina się Ministerstwu Sprawiedliwości w związku ze swoimi wynagrodzeniami. Prezydium Krajowej Rady Kuratorów wystosowało w tej sprawie pismo do wiceministra Michała Wójcika. Pytają, czy planowane są dla nich dalsze podwyżki w 2019 r. oraz czy zostały i w jakiej wysokości zabezpieczone środki na awanse.
Patrycja Rojek-Socha
25.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Niemcy podają, że u nich 19 tys. osób rocznie umiera z powodu zdarzeń niepożądanych. W Polsce udajemy, że nie ma problemu. Tracą na tym pacjenci, bo szpitale proponują im złotówkę odszkodowania. Poprawić bezpieczeństwo mogłaby ustawa o jakości w ochronie zdrowia, ale od 2017 r. jest w konsultacjach wewnętrznych w resorcie zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.03.2019
Opieka zdrowotna
Rada miasta uchwaliła, że punkty sprzedaży alkoholu będą mogły być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka oraz obiektów sakralnych i cmentarzy. WSA w Białymstoku uznał, że taka odległość z pewnością nie ogranicza dostępności alkoholu.
Dorian Lesner
25.03.2019
Samorząd terytorialny

ACTA2 odłóżmy ad acta

Nowe technologie Prawo gospodarcze
Nowa dyrektywa o prawie autorskim jest potrzebna, ale bez art. 11 i 13. One są niebezpieczne i należy je usunąć. Jeśli się nie uda, to projekt trzeba odłożyć ad acta. Jesteśmy za tym, by twórcy otrzymywali godziwe wynagrodzenie za swoją ciężką pracę, ale dyrektywa nie idzie jednak w tym kierunku - mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.
Jolanta Ojczyk
25.03.2019
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Zmiana przepisu kodeksu karnego, dotyczącego "uporczywego" uchylania się od płacenia alimentów nie wpłynęła na sytuacje osób zobowiązanych, wobec których orzeczono ten obowiązek przed wejściem w życie ustawy - stwierdził Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2019
Prawo karne
Ksiądz chce mieć dane osoby nieprzytomnej, której udziela ostatniego namaszczenia w szpitalu. Chciałby je odnotować, a lekarze odmawiają informacji. Kościoły i związki wyznaniowe uważają, że trzeba zmienić ustawę w tym zakresie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2019
Pacjent
Systemy funkcjonujące na portalu FutureNet oraz platformie reklamowej FutureAdPro, które oferują zyski za namawianie innych osób do zakupu pakietów uczestnictwa, to mogą być piramidy finansowe - ostrzega Urząd Ochrony konkurencji i konsumentów. 
Krzysztof Sobczak
23.03.2019
Domowe finanse Finanse
Przez ostatnie 20 lat zakłady karne i areszty śledcze opuściło ponad 1,5 miliona osób - czyli średnio ponad 80 tys. rocznie. Możemy ich spotkać na ulicy, obsługują nas w sklepach, budują nasze przyszłe mieszkania. Są często wykwalifikowanymi pracownikami. Potrzebują szansy, nie stygmatyzacji - mówią kuratorzy. Właśnie rusza kampania społeczna, która ma to uświadamiać.
Patrycja Rojek-Socha
23.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Maksymalnie 760 zł mogą odliczyć od dochodu uzyskanego w 2018 roku osoby, które poniosły wydatki na użytkowanie internetu. Ci, którzy chcą i mogą skorzystać z tej ulgi, muszą jednak pamiętać o złożeniu wraz z zeznaniem rocznym załącznika w postaci PIT-O.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2019
Domowe finanse PIT
Przemoc psychiczna to nie tylko groźby czy awantury. Może nią być także separowanie od rodziny, wydzielanie pieniędzy czy celowe niepodejmowanie pracy. Ofiary nadal bardzo często wycofują zarzuty, a co czwarta kobieta wraca do sprawcy po zakończeniu postępowania - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat Monika Sokołowska.
Patrycja Rojek-Socha
23.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Osoba, która zeznaje jako świadek w sądzie czy prokuraturze, może liczyć na rekompensatę za utracony zarobek lub dochód w wysokości najwyżej 82,31 zł brutto. To wymaga podwyższenia alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich i przypomina, że dzienne wynagrodzenie przy płacy minimalnej to obecnie 102 zł.
Patrycja Rojek-Socha
23.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nie jest jasne, kto ma wystawić kartę zgonu, jeśli ktoś umrze np. w domu. Dodatkowo, wątpliwe jest, kto za to płaci. Rodzinom zmarłych próbują pomóc niektóre samorządy, podpisując umowy z lekarzami. A przepisy dotyczące stwierdzania zgonu mają blisko 60 lat. Resort zdrowia szykuje nowe regulacje, które przewidują wprowadzenie instytucji koronera.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.03.2019
Samorząd terytorialny

Dyrektywa autorska pozwoli na memy i linki, ale rząd jest przeciwny

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Już w najbliższy wtorek 26 marca Parlament Europejski będzie głosował nad dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Rząd polski zachęci swoich europosłów, by głosowali przeciwko, gdyż, jak twierdzi wiceminister kultury - Paweł Lewandowski - zagraża ona wolności internetu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2019
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Za użytkowanie wieczyste płaciło się do 31 marca. Od tego roku już go nie ma, ale trzeba zapłacić za przekształcenie. Jeśli urząd nie przysłał jeszcze zaświadczenia, wyjścia są dwa: uiścić opłatę jak dotąd, albo zapytać urzędnika. Termin pierwszej opłaty przekształceniowej przesunięto o rok, więc czas jest. Jeśli boimy się odsetek, można zapłacić od razu, bo pieniądze nie przepadną.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przewiduje projekt rozporządzenia, który 22 marca został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiana związana jest z wprowadzeniem elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia przez NFZ. Dzięki temu pacjent nie będzie musiał osobiście w oddziale Funduszu potwierdzać zlecenia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.03.2019
Opieka zdrowotna
Zmianę przepisów zmianę zapewniającą pacjentom bezpłatny dostęp do pierwszej kopii dokumentacji medycznej przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Chodzi o zmiany związane z dostosowaniem polskich przepisów do RODO.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.03.2019
Opieka zdrowotna