Rzecznik Praw Obywatelskich od dłuższego czasu zwraca uwagę na problem wydawania  przez sądy kilku postanowień sądowych stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie. Złożył już w tej sprawie wiele skarg nadzwyczajnych, które Sąd Najwyższy uwzględniał.  Wskazywał, że należy zagwarantować osobom bezpośrednio zainteresowanym możliwość eliminowania wadliwego, wydawanego po raz drugi, postanowienia spadkowego. Po wystąpieniach, korespondencji i rozmowach  z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości resort zapowiedział podjęcie prac legislacyjnych.

Wciąż brakuje rozwiązań prawych

RPO zwraca uwagę, że od ostatniej korespondencji z MS skala problemu nie zmniejszyła się. W ciągu ostatniego roku rzecznik złożył sześć skarg nadzwyczajnych i dwie skargi o wznowienie postępowania w sprawach dotyczących takich postanowień spadkowych. Aktualnie na rozpoznanie w Biurze RPO czeka kolejnych 9 wniosków. Ostatnie zostały skierowane do rzecznika nie przez obywateli, ale przez same sądy, które ten problem zidentyfikowały przy okazji innych czynności. W związku z tym RPO prosi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o informację na temat aktualnego etapu prac ministerstwa.