Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował właśnie na swojej stronie internetowej raport zatytułowany „Programy wsparcia dla rodzin z dziećmi realizowane przez ZUS”. Raport obejmuje programy, w ramach których rodziny mogą otrzymywać:

  • raz w roku 300 zł na tzw. wyprawkę szkolną dla dzieci uczących się,
  • co miesiąc 500 zł na dziecko do ukończenia 18 lat,
  • co miesiąc 1 000 zł (przez maksymalnie 12 miesięcy) lub 500 zł (przez maksymalnie 24 miesiące) na dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy,
  • co miesiąc maksymalnie 400 zł dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

- Na podstawie zapisów ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (RKO, dofinansowania obniżenia opłat do pobytu dziecka w żłobku), ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania związane z ustalaniem prawa do świadczeń oraz ich wypłatą – napisano w raporcie ZUS, do którego dotarł serwis Prawo.pl.

Czytaj również: ZUS przejmie obsługę programu 500 plus, ale oszczędności niepewne>>

Miliardy na dzieci

Autorzy raportu twierdzą, że od początku rozpoczęcia realizacji programów związanych z polityką rodzinną przez ZUS, Zakład obsłużył ponad 12 mln wniosków o świadczenia z tych programów, wypłacił świadczenia na kwotę 20,3 mld zł wspierając ponad 7 mln dzieci.

Jak podaje Zakład, według stanu na wrzesień 2022 r. wypłacono 4,4 mln świadczeń dobry start w kwocie 2 620,3 mln zł i 7 mln świadczeń wychowawczych, w tym: 285,5 tys. rodzinnych kapitałów opiekuńczych (w okresie od stycznia do września 2022 r. wypłacono 2 835,4 mln zł) i 83,1 tys. dofinansowań opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W okresie od kwietnia do września 2022 r. (z wyrównaniem od stycznia 2022 r.) wydatki na ten cel sięgnęły 229,4 mln zł.

- Istotne jest, że omawiane programy zostały skierowane nie tylko do polskich dzieci, lecz objęto nimi zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców spełniających określone warunki. Wśród beneficjentów świadczenia wychowawczego najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy – podkreślają autorzy raportu.

Według ZUS, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy uchodźcy, na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r., mogą korzystać ze świadczeń wychowawczych, RKO, dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku czy ze świadczenia dobry start. W okresie od 12 marca 2022 r. do 30 września 2022 r. uchodźcom z Ukrainy wypłacono 335,2 tys. świadczeń wychowawczych na kwotę 1 233,1 mln zł, 10,4 tys. rodzinnych kapitałów opiekuńczych w łącznej wysokości 67,2 mln zł, 106,3 tys. świadczeń dobry start na kwotę 31,9 mln zł, 0,7 tys. dofinansowań obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku na kwotę 1,2 mln zł. Świadczenia wypłacono w łącznej kwocie 1 333,4 mln zł.