Temat darowizn aut wycofywanych z leasingu wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Wątpliwości w tym zakresie miał pewien prawnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - kancelarię adwokacką.

Jest on czynnym podatnikiem VAT. Jest on stroną umowy leasingu operacyjnego dotyczącego samochodu osobowego, który był wykorzystywany częściowo na cele prowadzonej działalności gospodarczej, częściowo na cele osobiste. Podatnik częściowo odliczał VAT naliczony wykazany na fakturach otrzymywanych w związku z leasingiem samochodu. Umowa leasingu skończyła się 1 stycznia 2023 r. Faktura sprzedaży została wystawiona przez leasingodawcę na dane działalności gospodarczej prawnika. Nie zamierza on, jednakże księgować tej faktury, odliczać podatku naliczonego po jego wykupie, a także nie zamierza dalej wykorzystywać pojazdu w działalności gospodarczej, nie będzie wprowadzał samochodu do ewidencji środków trwałych.

Czytaj w LEX: Optymalizacja wykupu z leasingu w podatku dochodowym od osób fizycznych >>>

Czytaj w LEX: Sprzedaż samochodu - skutki podatkowe >>>

Darowizna auta żonie a VAT

Prawnik po wykupie pojazdu zamierza umową darowizny przekazać go nieodpłatnie żonie (strony zawarły umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej). Żona prowadzi działalność gospodarczą, jednakże będzie korzystać z pojazdu jedynie do celów prywatnych. Powstała wątpliwość, czy darowizna pojazdu będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. I takie pytanie zadał prawnik organom podatkowym we wniosku o interpretację indywidualną, twierdząc, że takiego obowiązku nie będzie.

W interpretacji z 17 stycznia br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał to stanowisko za prawidłowe (nr 0111-KDIB3-1.4012.958.2022.1.IO). Przypomniał, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotne do określenia, czy w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Zasadne zatem jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Zobacz również: Podatnik-przedsiębiorca nie może się bogacić kosztem konsumenta >>

Czytaj w LEX: PIT od sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu także po likwidacji firmy >>>

Czynność poza działalnością gospodarczą

Organy skarbowe potwierdzają, że nie jest zatem podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Dyrektor KIS przyznał, że dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu prawnik nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym.

Czytaj w LEX: Darowizna a przekazanie przedsiębiorstwa między małżonkami >>>

Czytaj w LEX: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów - optymalizacja podatkowa >>>

 


Eksperci: Transakcje muszą być przemyślane

- Stanowisko organu podatkowego w przedmiotowym stanie faktycznym trzeba uznać za słuszne – utrzymujące dotychczas wypracowaną i ugruntowaną linię interpretacyjną organów podatkowych w powyższym zakresie. Podatnik w tym przypadku spełnił wszystkie klucze aspekty umożliwiające mu nie powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług poprzez: niezaksięgowanie faktury sprzedaży auta z leasingu tym samym nieodliczenie podatku naliczonego po wykupie oraz wycofanie pojazdu z działalności gospodarczej (nie wprowadzając go do ewidencji środków trwałych) – ocenia Piotr Kabala, konsultant podatkowy w Kancelarii Głowacki i Wspólnicy.

Zauważa on, że wymienione czynności sprawiły, że podatnik dokonując darowizny nie działał w charakterze podatnika VAT, czyli czynności tej dokonywał jako osoba fizyczna dokonująca jednorazowej lub okazjonalnej transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz czynność ta wychodzi poza zakres prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Czytaj w LEX: Nabycie i wykorzystanie samochodu a ewidencja księgowa podatku od towarów i usług >>>

Czytaj w LEX: Leasing, najem i dzierżawa samochodów – odliczenie podatku naliczonego od płatności związanych z tymi umowami oraz od paliwa i wydatków eksploatacyjnych >>>

 

- Trzeba mieć na uwadze, że gdyby podatnik nie dokonał wymienionych czynności, transakcja taka byłaby opodatkowana VAT. W przeszłości mieliśmy do czynienia z interpretacjami dotyczącymi sytuacji, w której podatnik, odliczając podatek naliczony dokonując darowizny na rzecz ojca pojazdu wykorzystywanego wcześniej w działalności gospodarczej - działał w takiej sytuacji jako czynny podatnik VAT i musiał zapłacić należny podatek – podkreśla Piotr Kabala.

- Przyjęte przez dyrektora KIS stanowisko wydaje się być racjonalne i potwierdza otwartą dla podatników furtkę do uniknięcia obowiązku płacenia VAT w przypadku poczynienia darowizny osobie najbliższej. Rozwiązanie to - z punktu widzenia podatników - należy uznać za korzystne, jednakże trzeba pamiętać, że takie transakcje muszą być dokładnie przemyślane i przeanalizowane nie tylko na etapie nieodpłatnego zbycia w formie darowizny, ale już dużo wcześniej – podkreśla Mikołaj Kaszak, aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Wilamowscy Adwokaci.

Jego zdaniem, wynika to z faktu, że zgoła inaczej kształtowałaby się sytuacja przedstawiona w interpretacji, gdyby wnioskujący zaksięgował fakturę, skorzystał z prawa odliczenia VAT i zamierzał dalej wykorzystywać pojazd w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wtedy organ takie czynności oceniałby jako działanie podatnika podatku od towaru i usług, co wiązałoby się z obowiązkiem uiszczenia VAT - bez znaczenia, iż nieodpłatne zbycie (darowizna) została dokonana na rzecz żony, tj. osoby znajdującej się w tzw. zerowej grupie podatkowej – ocenia Mikołaj Kaszak.