Zdarza się, że przedsiębiorca prowadzi różne działalności i wówczas musi rozpatrywać ciążące na nim obowiązki i przysługujące mu prawa pod kątem każdej z nich. Tak było w tym przypadku. Usługi świadczone w gabinecie stomatologicznym będą zwolnione od podatku VAT, a od zakupu sprzętu do gabinetu stomatologicznego nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego. Tak wynika z interpretacji podatkowej, w której dyrektor KIS przyznał rację podatnikowi (nr 0111-KDIB3-2.4012.519.2022.2.MGO).

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą związaną z hotelarstwem, gastronomią i hodowlą i jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierza jednak rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o nowy kod PKD związany z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego, który jest zwolniony z VAT, o czym świadczy przepis ustawy o podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy). Nie jest on lekarzem a czynności wykonywane w gabinecie będą wykonywać osoby zatrudnione – lekarz dentysta i higienistki. Świadczone w gabinecie stomatologicznym usługi będą stanowiły usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Podatnik będzie więc prowadził działalność jako podmiot leczniczy i zostanie wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznictwa.

Sprawdź w LEX: Ustalanie proporcji w VAT - PROCEDURA krok po kroku >

Sprawdź w LEX: Prawo do odliczenia VAT - istnienie - PROCEDURA krok po kroku >

Powstała wątpliwość, czy w przypadku rozszerzenia dotychczas działalności gospodarczej (gastronomia, hotelarstwo, hodowla) o świadczenie usług stomatologicznych przez zatrudnionego lekarza dentystę lub higienistkę w przypadku zakupu sprzętu stomatologicznego jako podatnik czynny VAT, będzie miał on prawo odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów sprzętu. Powziął też wątpliwość, czy prowadząc działalność w zakresie opieki medycznej świadczone usługi przez lekarza dentystę lub higienistkę, będą zwolnione od VAT.

Zdaniem podatnika, nie będzie miał on możliwości odliczenia VAT naliczonego od dokonywanych zakupów, a świadczone usługi w gabinecie stomatologicznym będą zwolnione z VAT.

Zobacz również: Obowiązkowe e-fakturowanie w ramach KSeF coraz bliżej >>

Czytaj w LEX: Usługi medyczne a podatek od towarów i usług >>>

Usługi stomatologiczne zwolnione z VAT

Fiskus potwierdził, że świadczone przez podatnika, jako podmiot leczniczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia, korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Stwierdził też, że w tych okolicznościach brak jest związku z wykorzystywaniem dokonanego zakupu sprzętu stomatologicznego do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym, w sytuacji wykorzystania nabytego sprzętu wyłącznie do działalności zwolnionej od VAT, a taką podatnik zamierza prowadzić, nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu.

 

Nowość
Nowość

Adam Bartosiewicz

Sprawdź  

Eksperci: Właściwe zdefiniowane podmiotów leczniczych

- Uważam, że ocena stanowiska wnioskodawcy przez dyrektora KIS jest właściwa. Jak wskazano w interpretacji, warunkiem odliczenia VAT jest wykorzystanie zakupu do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakup będzie dokonany wyłącznie w celach, które posłużą działalności leczniczej (prowadzenie gabinetu stomatologicznego) zwolnionej z VAT – ocenia Bartosz Tomczak, prawnik w kancelarii Martini Tax.

Ekspert podkreśla, że na kwestię możliwości dokonania odliczenia nie będzie miał wpływu fakt, że przedsiębiorca wykonuje równolegle działalność opodatkowaną w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych i hodowlanych.

- Do celów odliczenia VAT należy bowiem przyporządkować dany zakup do odpowiedniego rodzaju działalności podatnika (w tym wypadku zakup sprzętu stomatologicznego jest bezpośrednio związany z działalnością zwolnioną) – podkreśla Bartosz Tomczak.

Wskazuje on, że nie wszystkie świadczone usługi o charakterze medycznym mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Czytaj w LEX: Usługi medyczne a podatek od towarów i usług na przykładach >>>

 

Nowość
Nowość

Adam Bartosiewicz

Sprawdź  

- Aby tak się stało, usługi w zakresie opieki medycznej muszą służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W przypadku planowanej przez wnioskodawcę działalności w zakresie świadczenia usług stomatologicznych nie ma wątpliwości, że będzie ona spełniała powyższą definicję i tym samym skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego, co będzie skutkowało wyżej wspomnianym brakiem możliwości odliczenia VAT- zauważa Bartosz Tomczak.

 

 

Kolejny ekspert również zgadza się z tymi argumentami.

- Podmiot korzystający ze zwolnienia z VAT nie powinien dokonywać odliczenia podatku naliczonego od sprzętu zakupionego na poczet działalności zwolnionej od podatku. Właściwe również w wydanej interpretacji było zdefiniowanie podmiotów leczniczych korzystających ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, opierając się nie tylko na przepisach krajowych, ale również na dyrektywie UE oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, które rozszerzały powyższą definicje i zawężały krąg potencjalnych podatników korzystających ze zwolnienia – ocenia Piotr Kabała, konsultant podatkowy z kancelarii Głowacki i Wspólnicy.

Zauważa on, że w przypadku, w którym podatnik w ramach działalności zwolnionej z VAT dokonywałby odliczeń podatku należnego w związku z działalnością zwolnioną powyższe byłoby sprzeczne z naczelną zasadą neutralności VAT i sprzeczne nie tylko z krajową ustawą, jak i międzynarodowym porządkiem prawnym.