Pozwany jako dziecko miał problemy z nauką. Od wielu lat nadużywa alkoholu. Jest osobą o obniżonej dojrzałości życiowej. Nie oznacza to jednak, że zawierał z bankiem umowy kredytowe w stanie wyłączającym świadome podejmowanie decyzji - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Orzeczenie to komentuje adwokat, mediator Karolina Wrąbel.
Aleksandra Partyk
27.04.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Taka koncepcja - jak mówił premier Mateusz Morawiecki - wyłania się po pierwszej części obrad okrągłego stołu w sprawie oświaty. Sprecyzował, że chodzi o spojrzenie na edukację z perspektywy rodziców. Podczas obrad poruszano też kwestie racjonalności wydatków i jakości pracy nauczycieli, a także zwracano uwagę na przeładowanie części szkół.
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2019
Szkoła i uczeń
Sprawca osadzony na mocy decyzji sądu w zakładzie psychiatrycznym będzie miał prawo do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w tej placówce - to zmiana, którą wprowadza nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego. Weszła właśnie w życie.
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Czy przedmiotem ochrony może być kolor podeszwy w markowych butach, albo kształt popularnego batonika? W określonych warunkach mogą, ale orzecznictwo sądów nie jest jeszcze konsekwentne i wciąż się kształtuje - piszą Krystian Maciaszek i Aleksandra Wrońska z kancelarii DLA Piper, komentując w światowym Dniu Własności Intelektualnej orzecznictwo w tym zakresie.
Aleksandra Wrońska Krystian Maciaszek
26.04.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Kaczyński: Ustawa obniżająca emerytury funkcjonariuszy łamie umowę społeczną

Administracja publiczna Policja Ubezpieczenia społeczne
W wolnej Polsce nie powinno się stosować odpowiedzialności zbiorowej - uważa adwokat Jarosław Kaczyński. - Ustawa, która obniżyła emerytury funkcjonariuszy łamie Konstytucję RP, Europejską Konwencję Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Mamy złamaną też Kartę Praw Podstawowych
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2019
Administracja publiczna Policja Ubezpieczenia społeczne
Instalująca rewitalizatory wody firma Dannte została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za to, że naruszała prawo klientów do odstąpienia od umowy. Zapłaci tylko karę w wysokości ponad 15 tys. zł, ponieważ już zrezygnowała z takich praktyk.
Krzysztof Sobczak
25.04.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Nie sześć miesięcy a rok będzie miał mąż kobiety, z którą teoretycznie ma dziecko na wystąpienie z powództwem o zaprzeczenia ojcostwa. Termin ma płynąć od dnia, w którym się o tym dowiedział. Może to zrobić jednak nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności - wynika ze zmian zaproponowanych przez resort sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
25.04.2019
System ma być dla przedsiębiorców przyjazny i intuicyjny, a arbitraż szybszy i mniej kosztowny. Łatwiejsze ma być też gromadzenie i przedstawianie dowodów - zapowiada w rozmowie z Prawo.pl radca prawny Robert Szczepanek, pomysłodawca Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio” przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP.
Patrycja Rojek-Socha
25.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Małe i średnie firmy
Przepisy o oświadczeniach majątkowych nie zmieniły się od 20 lat. Według ekspertów konieczne jest m.in. ujednolicenie prawa, uproszczenie wzorów i elektronizacja. Najczęstsze błędy to złe szacowanie wartości nieruchomości i błędnie podane źródła dochodów. Powód? Wypełniający nie rozumieją, co mają wpisywać.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.04.2019
Administracja publiczna
Postępowania dyscyplinarne, niezależność sądów, proponowane przez resort sprawiedliwości propozycje zmian w procedurze cywilnej i problematyka mowy nienawiści - to główne tematy zbliżającego się II Kongresu Prawników Polskich. Organizują go wspólnie Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.
Patrycja Rojek-Socha
24.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Zmianę podmiotu udostępniającego dane z rejestru PESEL zakłada nowela ustawy o ewidencji ludności, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z nowym obowiązkiem gminy będą udostępniać dane nie tylko z rejestrów lokalnych, ale także z centralnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2019
To efekt porozumienia, które Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej podpisało z Ministrem Cyfryzacji. W ramach umowy sąd "Ultima Ratio" tworzony przy stowarzyszeniu, będzie mógł korzystać z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. To ma ułatwić identyfikacje tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron.
Patrycja Rojek-Socha
24.04.2019
Małe i średnie firmy

Biznes obawia się przedsiębiorców-konsumentów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Przegotowywana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zmiana w prawie przewiduje rozszerzenie definicji konsumenta na osoby prowadzące ewidencjonowaną działalność gospodarczą, dokonujące czynności niemającej dla nich charakteru zawodowego. Zdaniem przedsiębiorców postawi to takie podmioty w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do "zwykłej" działalności gospodarczej.
Krzysztof Sobczak
24.04.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Zatarcie skazania nie następuje, gdy czyn nadal podlega karze - orzekł Sąd Najwyższy uchylając serię nietrafnych wyroków Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie uchylania się od niepłacenia alimentów. Po zmianie kodeksu karnego w maju 2017 r. wyroki zapadłe w tych sprawach nadal są przestępstwami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.04.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
Adwokat mógłby już po kilku rozprawach wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet kosztów udzielonej pomocy prawnej, a wnioski te następnie mógłby ponawiać na bieżąco, po kolejnych rozprawach - wynika z propozycji adwokatury do których dotarło Prawo.pl. W ocenie prawników uregulowanie tej kwestii jest konieczne
Patrycja Rojek-Socha
24.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chce usunąć wątpliwości interpretacyjne związane z naliczaniem kosztów poboru wód i odprowadzania ścieków do środowiska. Samorządowcy są jednak za zachowaniem obecnego sposobu obliczania opłat i alarmują, że nowelizacja ustawy doprowadzi do podwyżek cen wody.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.04.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf ocenia w ten sposób projekt dziewiątej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, dotyczący m.in. poszerzenia właściwości Izby Dyscyplinarnej i procedury obsadzania stanowisk funkcyjnych w SN. Jej zdaniem proponowane zapisy pogłębiają dotychczasowy stan niekonstytucyjności obowiązującego prawa
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Nowe zasady to efekt zmian zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.04.2019
Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego będzie bezpłatnie pomagał w sporach pomiędzy pasażerami a przewoźnikami lotniczymi, organizatorami turystyki i sprzedawcami biletów. Organ ten został już wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Krzysztof Sobczak
23.04.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że zasądzenie przez sąd karny przepadku domu należącego do żony w związku ze skazaniem męża za poważne oszustwa stanowiło naruszenie prawa do poszanowania mienia zainteresowanej. Zdaniem ETPC sądy krajowe nie zbadały, w jakim stopniu była to jej osobista własność.
Katarzyna Warecka
23.04.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Mateusz Morawiecki na Uniwersytecie Nowojorskim powiedział, że sędziowie w Polsce nigdy nie zostali rozliczeni za naruszenia prawa w okresie PRL. I porównał to do rozliczeń przeprowadzonych we Francji po upadku kolaborującego z nazistami rządu Vichy. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" ocenia, że doszło do manipulacji, szkalowania i podważenia wiarygodności Polski.
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Po wprowadzeniu programu Leki 75+ starsze osoby mniej wydają na lekarstwa. W 2019 roku budżet państwa sfinansuje im leki za ponad 733 000 tys. zł. W kolejnych latach środki przeznaczane na ten cel będą coraz wyższe. Najwyższa Izba Kontroli ma jednak wątpliwości co do tworzenia wykazu darmowych produktów.
Agnieszka Matłacz
23.04.2019
Pacjent Farmacja
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze stanęły w miejscu - potrzebują zmian, także prawnych. Sytuacja w której w jednej placówce są dzieci wymagające różnych rodzajów oddziaływania prowadzi do organizacyjnego chaosu. Kluczem i szansą dla wychowanków jest specjalizacja MOW-ów i rozwój, szkolenia personelu - twierdzi dr Justyna Jóźwiak
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Organizacja protestu czy pikiety nie może być uzależniona od uprzedniej zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, skoro Prawo o zgromadzeniach wymaga jedynie zgłoszenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił karę nałożoną na organizatora zgromadzenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Polskie ziemniaki oznaczone będą polską flagą

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie wprowadzające znakowanie ziemniaków flagą państwa, z którego one pochodzą. Minister zapowiedział także w piątek, że wystąpi do Komisji Europejskiej o notyfikację znakowania w taki sposób także mięsa.
Krzysztof Sobczak
20.04.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Oskarżony wcześniej był już skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale skazanie uległo zatarciu z mocy prawa zanim do sądu wpłynął akt oskarżenia. Sąd karny jednak nie zwrócił na to uwagi. Wyrok okazał się wadliwy - orzekł Sąd Najwyższy. Problematykę zatarcia skazania objaśnia adwokat Piotr Jankowski
Aleksandra Partyk
20.04.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pisanki i pisklaki to nieodłączny symbol rozpoczynających się Świąt Wielkanocnych. To jakie jaja wybieramy ma jednak istotne znaczenie. "Trójki" czyli jaja z chowu klatkowego nadal są na sklepowych półkach i kuszą cenami - ale jak podkreślają obrońcy praw zwierząt - są też symbolem znęcania się nad kurami. A te podobnie jak psy i koty objęte są ustawą o ochronie zwierząt.
Patrycja Rojek-Socha
20.04.2019
Prawo karne Rynek i konsument

Prawo jazdy zostawimy w domu, ale jeszcze nie teraz

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Policja Nowe technologie
E-prawo jazdy to propozycja, nad którą pracuje rząd - dzięki niej kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą prawa jazdy. Według policji, brak dokumentu może jednak przysporzyć kłopotów uczestnikom kolizji drogowych. A miasta i eksperci podkreślają, że na wdrożenie tej zmiany potrzeba jeszcze wiele czasu
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Policja Nowe technologie
Pozbawienie osoby częściowo ubezwłasnowolnionej prawa do głosowania w wyborach narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz prawo Unii Europejskiej - stwierdził w piątek Sąd Rejonowy w Nowym Sączu i nakazał wpisać do rejestru wyborców taką osobę.
Krzysztof Sobczak
19.04.2019
W środę 24 kwietnia mają spotkać się sygnatariusze Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Celem jest m.in. ustalenie szczegółów planowanej - już na maj - akcji protestacyjnej w sprawie płac.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2019
Wymiar sprawiedliwości