Prawo.pl

Darowizna samochodu objęta VAT, nawet gdy to przekazanie w bliskiej rodzinie

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Przekazanie przez podatnika VAT w formie darowizny samochodu osobowego na rzecz ojca - trzeba opodatkować VAT. Czynność ta nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Opodatkowania darowizny można byłoby uniknąć, gdyby podatnik wykupił lub wycofał samochód na cele osobiste, zamiast wykupu do działalności gospodarczej. Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
12.02.2022
Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

WSA: Małżonka opuściła dom przez konflikt, więc nie zostanie wymeldowana

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna
Wojewoda wymeldował kobietę, która z powodu konfliktu z mężem musiała opuścić dom i znaleźć nowy dach nad głową. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie. Uznał, że organ nie wziął pod uwagę braku dobrowolności przy zmianie miejsca pobytu i pozwu, w którym małżonka domagała się wydania kluczy oraz dopuszczenia do współposiadania nieruchomości.
Dorian Lesner
12.02.2022
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna
Zasadniczym powodem pogorszenia dostępu do specjalistów od prawie dziesięciu lat jest fakt, że liczba umów z NFZ na te świadczenia zmniejsza się co roku o około 10 proc. oraz kryzys kadrowy związany z ubytkiem lekarzy wielu specjalności. Dobrym rozwiązaniem byłoby m.in. wprowadzenie tak zwanych pakietów diagnostycznych dla wybranych jednostek chorobowych.
Józef Kielar
12.02.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Niedawne zderzenie narciarzy w Białce Tatrzańskiej, skutkujące złamaniem kręgosłupa u kobiety, pokazuje na znaczenie polisy ubezpieczeniowej dla narciarzy. W Polsce ubezpieczenia te nie są obowiązkowe, tak jak to ma miejsce we Włoszech, ale użytkownikom stoków mogą się przydać. Przy braku ubezpieczenia sprawca zdarzenia może płacić za jego skutki z własnej kieszeni.
Regina Skibińska
12.02.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia
Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta wydał decyzję dotyczącą przychodni Optima z Przemyśla, w której przyjmuje Włodzimierz Bodnar. Rzecznik uznał, że placówka stosując amantadynę narusza zbiorowe prawo pacjentów do leczenia zgodnego aktualną wiedzą medyczną, i zakazał stosowanie tego leku w leczeniu Covid-19. Z kolei resort zdrowia poinformował, że w leczeniu szpitalnym amantadyna jest nieskuteczna.
Jolanta Ojczyk
11.02.2022
Opieka zdrowotna Farmacja Koronawirus a prawo
Paliwa stałe, np. węgiel kamienny, brykiet czy pelet, powinny posiadać dokument potwierdzający, że spełniają wymagania jakościowe określone w przepisach, tzw. świadectwo jakości. Inspekcja Handlowa skontrolowała prawie tysiąc firm i do badań laboratoryjnych przekazała 489 próbek paliw, z czego 6,9 proc. nie spełniało wymagań jakościowych.
Krzysztof Sobczak
11.02.2022
Rynek i konsument
Z roku na rok maleje liczba przychodni specjalistycznych, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. To efekt nie tylko braku lekarzy, ale także zbyt niskich wycen oferowanych przez NFZ. Do tego placówki te udzielają z roku na rok coraz mniej porad potrzebującym pacjentom. Eksperci wskazują, że zmiany potrzebne są też w funkcjonowaniu przychodni rodzinnych.
Jolanta Ojczyk
11.02.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Do sądów trafiły tysiące pozwów banków dotyczących wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu frankowego. Jeden z pierwszych wyroków zapadł w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, który uznał, że wynagrodzenie nie należy się. W przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w której bankowi opłacałoby się zawierać umowy niezgodne z prawem, bo zawsze by zarabiał - wskazał sąd. Wyrok chwalą prawnicy, a bankowcy uważają, że karta może się jeszcze odwrócić.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.02.2022
Kredyty frankowe Nieruchomości
Prezydencki projekt nie zmienia nic poza nazewnictwem i polepszeniem sytuacji członków Izby Dyscyplinarnej. Prezydent chce likwidacji tej izby, ale jednocześnie domaga się, by wadliwie powołani sędziowie pozostali w Sądzie Najwyższym. To nie do przyjęcia, prawdziwa reforma może oznaczać jedynie przywrócenie sytuacji sprzed zmian wprowadzonych z udziałem Andrzeja Dudy.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
11.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Samorząd Rudy Śląskiej ma zapłacić blisko 1,3 mln zł kary za nieosiągnięcie w 2020 roki wymaganego wskaźnika segregacji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - zdecydował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Miasto zapowiada, że odwoła się od tej decyzji.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.02.2022
Samorząd terytorialny Odpady

Międzynarodowy indeks: Polska wadliwą demokracją

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Polska nadal znajduje się w gronie państw z demokracją wadliwą - wynika z Indeksu Demokracji 2021 r., opracowanego przez Economist Intelligence Unit. Polska zajmuje w nim 51 miejsce i zanotowała spadek o jedną pozycję w stosunku do poprzedniego roku. Jedną z przyczyn spadku było wprowadzenie stanu wyjątkowego i ograniczenie uprawnień mediów.
Krzysztof Sobczak
10.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd, który rozpoznał apelację jednej ze stron procesu na posiedzeniu niejawnym, mimo jej wniosku o zbadanie tego na rozprawie i o decyzji tej nie poinformował wcześniej stron, czym uniemożliwił złożenie od niej sprzeciwu, rażąco naruszył konstytucyjne prawo do sądu – ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich. I złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
10.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Ministerstwo Rodziny pracuje nad wyłączeniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z wliczania do dochodu ubiegających się o świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej. Oznacza to, że tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych, nie byłoby brane pod uwagę m.in. przy odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, czy pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
Beata Dązbłaż
10.02.2022
Pomoc społeczna Finansowanie zdrowia
Kontrolowany kierowca ma zatrzymać pojazd, trzymać ręce na kierownicy, na polecenie kontrolującego wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne, a także umożliwić dokonanie identyfikacji pojazdu. Taki obowiązek potwierdza obowiązujące od 9 lutego br. rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Identyczne zasady obowiązują motorowerzystów.
Robert Horbaczewski
10.02.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
Jolanta Ojczyk
10.02.2022
Prawo cywilne Prawnicy
Ministerstwo Zdrowia planuje pilotaż nowego systemu opieki zdrowotnej w nocy i święta. W powiatach, gdzie nie ma szpitala, w godzinach od 18 do 24 mają dyżurować centra medycznej pomocy doraźnej, oferujące też opiekę specjalistyczną. Po północy będzie można zadzwonić tylko na Platformę Pierwszego Kontaktu lub pojechać na szpitalny oddział ratunkowy.
Jolanta Ojczyk
10.02.2022
Opieka zdrowotna
Unijny akt o usługach cyfrowych dotyka modelu odpowiedzialności platform internetowych ukształtowanego przez dyrektywę 2000/31. Chodzi m.in. o zasadę, zgodnie z którą ten, kto przechowuje treści innych, np. tworzone przez użytkowników portali społecznościowych, nie odpowiada, jeżeli nie wie o ich bezprawności. Jego odpowiedzialność otwiera się w momencie, gdy pomimo wiedzy nie reaguje.
Mirosław Gumularz
10.02.2022
Nowe technologie RODO
Ministerstwo twierdzi, że reformuje psychiatrię dziecięcą i podnosi wyceny świadczeń udzielanych przez psychiatrów i psychologów. Ale związek zawodowy psychologów twierdzi, że środowiskowe ośrodki, a więc położone blisko domu, otrzymają mniej za świadczone usługi. W efekcie psycholodzy wybiorą sektor prywatny, a potrzebujący ich pomocy będą musieli zapłacić za nią z własnej kieszeni.
Beata Dązbłaż
10.02.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, o co wnioskowała Koalicja Obywatelska. Projekt trafi do dalszych prac w komisjach. Reforma Kodeksu karnego zakłada m.in. podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat przy jednoczesnej likwidacji osobnej kary 25 lat więzienia.
Krzysztof Sobczak
09.02.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Komisja Europejska zdecydowała o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Termin na wdrożenie dyrektywy ściekowej upłynął w 2015 r., a większość systemów wodno-kanalizacyjnych w Polsce nie spełnia unijnych wymogów.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
09.02.2022
Samorząd terytorialny Środowisko

Polski Ład nie działa, bo działać nie może

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Można było mieć wrażenie, że prace nad Polskim Ładem były farsą. Ostatnie działania rządu sprawiły jednak, że zamiast komedii mamy grecką tragedię. Każde proponowane rozwiązanie wydaje się jeszcze gorsze od poprzedniego. Dobrego sposobu na panujący chaos jednak nie ma. Zamiast tego powstają kolejne łatki, upchane gdzie się da – dzisiaj np. w kodeksie spółek handlowych.
Krzysztof Koślicki
09.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Do 2023 zamknięty zostanie proces porządkowania systemu Natura 2000 - zapowiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. To reakcja na upomnienie Komisji Europejskiej, która wezwała Polskę do podjęcia działań w celu ochrony sieci Natura 2000 i zarządzania nimi w celu przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej oraz z dyrektywy ptasiej.
Krzysztof Sobczak
09.02.2022
Środowisko Prawo unijne
Trybunał Sprawiedliwości zamknął czesko-polski spór o kopalnię Turów, a Komisja Europejska poinformowała o przystąpieniu do potrącania z płatności należnych Polsce z budżetu UE kolejnych kwot z tytułu kar nałożonych przez Trybunał. 18 stycznia minął ostateczny termin na zapłatę pierwszej transzy kary za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.
Krzysztof Sobczak
09.02.2022
Administracja publiczna Prawo unijne
Obowiązujące od 8 lutego rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stanowi, że maksymalny okres pobytu w takiej placówce może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach nawet do 18 miesięcy. Obowiązują też nowe wymagania wobec terapeutów w takich domach.
Krzysztof Sobczak
09.02.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Od rana do wieczora - w radiu tylko polskie utwory

Nowe technologie Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Sejm przesłał do konsultacji projekt ustawy, która ma promować polską muzykę. Jego autorzy posłowie PiS twierdzą, że trybunał unijny stoi na stanowisku, że polityka kulturalna może znaleźć się wśród nadrzędnych względów interesu ogólnego uzasadniających ograniczenie swobody świadczenia usług. Jednak taka regulacja godzi w nadawców prywatnych, a gustów słuchaczy nie zmieni.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.02.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Koniec z darmowym joggingiem po Kampinoskim Parku Narodowym czy turystyką rowerową w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wstęp będzie płatny, a w parkach położonych w górach do ceny biletu zostanie doliczone dodatkowe 15 proc. na ratownictwo górskie. Możliwe będzie również pobieranie opłat za filmowanie. Parki nie będą odpowiadały za wypadki, gdy turysta zejdzie z wyznaczonego szlaku.
Robert Horbaczewski
09.02.2022
Środowisko Administracja publiczna
Odmówienie emerytowanemu politykowi dostępu do tajnych dokumentów kancelarii prezydenta ze względu na przesłanki bezpieczeństwa publicznego nie naruszyło prawa skarżącego do otrzymywania i rozpowszechniania informacji - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału, utajnienie dokumentów służyło uprawnionemu celowi związanemu z bezpieczeństwem państwa.
Katarzyna Warecka
09.02.2022
Administracja publiczna
W razie wniesienia przez właściwy organ skargi kasacyjnej możliwe będzie wstrzymanie z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu, które nakazuje, aby dziecko wróciło do państwa miejsca stałego pobytu. Taką zmianę proponuje rząd do Kodeksu postępowania cywilnego. Po jej wejściu w życie prokurator zablokuje wykonanie takiego postanowienia.
Krzysztof Sobczak
08.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W Gliwicach, Lesznowoli i Lublinie będzie wdrażany pilotaż systemu koordynacji lotów dronów w polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Drony pomogą samorządom w monitorowaniu i analizowaniu zanieczyszczenia powietrza, kontroli sytuacji na drogach czy lokalizowaniu źródeł ognia podczas pożarów.
Robert Horbaczewski
08.02.2022
Samorząd terytorialny
ZUS wysyła już emerytom i rencistom PIT-y. Na tej podstawie można przygotować roczne zeznania podatkowe. PIT za 2021 rok będzie można składać od 15 lutego do 2 maja. Jedną z metod jest skorzystanie z serwisu e-Urząd Skarbowy. W rocznym PIT można przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Krzysztof Koślicki
08.02.2022
Domowe finanse PIT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski