"Piątka PiS" to program przełomowy dla wszystkich Polaków, dzięki niemu będziemy tworzyć Polskę naszych marzeń - stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki prezentując "mapę drogową" jego realizacji. Jak zadeklarował, źródła finansowania tego planu to m.in.: redukcja "szarej strefy", uszczelnienie podatku VAT, uszczelnienie podatku CIT oraz uszczelnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Krzysztof Sobczak
05.03.2019
Pomoc społeczna
Prezes Fundacji Alivia zrezygnował z prac zespołu ds. praw i obowiązków pacjenta przy ministrze zdrowia z powodu „braku transparentności jego prac”. Szkoda, bo zespół właśnie kończy trwające od kilku miesięcy prace nad opracowaniem propozycji ustawowych regulacji prawnych dotyczących praw i obowiązków pacjenta.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.03.2019
Opieka zdrowotna
Prezesi Izb SN uważają, że zmiany w Regulaminie Sądu Najwyższego, które wprowadziło rozporządzenie prezydenta z 11 lutego br., są niedostosowane do specyfiki SN i mogą być problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ma to przeanalizować zespół powołany przez I prezes Małgorzatę Gersdorf.
Patrycja Rojek-Socha
05.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Brytyjska ustawa zezwalająca na zaostrzoną kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach i umożliwiająca zatrzymanie, przeszukanie i przesłuchanie pasażera bez uzasadnionej przyczyny, stanowiła naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego pasażerki - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
05.03.2019
Prawo karne Policja
Dr Katarzyna Przybysławska, prezes Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, które m.in. wspiera uchodźców i osoby starające się o ochronę międzynarodową w Polsce, została jedną z laureatek nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica za 2018 rok.
Krzysztof Sobczak
05.03.2019
Prawnicy
Projekt rządowej ustawy o dostępności nie gwarantuje, że obowiązek jej zapewniania będzie spoczywał na spółkach handlowych pozostających pod dominującą kontrolą Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - uważają eksperci Rady Legislacyjnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.03.2019
Administracja publiczna Spółki
Wzrasta liczba testamentów rejestrowanych w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) - informuje Krajowa Rada Notarialna. Pod koniec stycznia zarejestrowano ich już ponad 233 tys. Z drugiej strony, jak pokazują badania sondażowe i potwierdzają prawnicy, Polacy nadal podchodzą do tego problemu niefrasobliwie
Patrycja Rojek-Socha
05.03.2019
Prawo cywilne
Gdyby spółka żądała akt na podstawie kodeksu, minister spraw wewnętrznych przekazał by jej do dokumenty wglądu. Ale skoro chciała dostępu w trybie informacji publicznej, to nie miała szans na wygraną przed sądami administracyjnymi, zwłaszcza, że nie wskazała o jakie konkretnie dokumenty chodzi - taki jest sens wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.03.2019
Administracja publiczna

NIK: Samorządy utrudniają dostęp do kultury

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Brak pieniędzy, słaba sytuacja lokalowa, kłopoty kadrowe oraz wydatki z naruszeniem prawa - to zarzuty NIK wobec samorządowych instytucji kultury. - Nieporadność samorządów jako organizatorów ogranicza ofertę kulturalną i jej odbiór przez grupy narażone na wykluczenie - czytamy w raporcie z kontroli.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.03.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Komisja transportu Parlamentu Europejskiego zagłosowała w poniedziałek za zniesieniem zmiany czasu w Unii Europejskiej od 2021 roku, a państwa członkowskie miałyby zadecydować, który czas - letni czy zimowy - wprowadzą na swoim terytorium.
Krzysztof Sobczak
04.03.2019
Administracja publiczna

Poprawiona ustawa o cenach energii podpisana

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustawę o cenach energii, która doprowadzi m.in. do usunięcia obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.
Krzysztof Sobczak
04.03.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Ulicami Warszawy przejdzie we wtorek, 5 marca, manifestacja pod hasłem "Ostatki u premiera". Jej głównym organizatorem jest NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa, ale w akcję włączyły się też inne związki. Jednak nie wszystkie - Ad Rem, który protesty pracowników sądów organizuje od grudnia - zgromadzenia zorganizuje m.in. we Wrocławiu, Bytomiu i Krakowie.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2019
Wymiar sprawiedliwości

MSWiA: Ruszyła produkcja e-dowodu

Administracja publiczna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdziło w poniedziałek, że uruchomiona została produkcja dowodu z warstwą elektroniczną. Od 4 marca można już składać wnioski o nowe dokumenty z nowymi funkcjami.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.03.2019
Administracja publiczna
W wydawanych od 4 marca dokumentach uprawniających do kierowania pojazdami nie znajdziemy już adresu posiadacza. Nowe rozporządzenie, które właśnie weszło w życie, usuwa te dane z prawa jazdy.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.03.2019
Administracja publiczna
Polscy konsumenci coraz częściej skarżą się na jakość produktów i usług, w tym także kupowanych za granicą. Najczęściej reklamują zakupy dokonane u niemieckich przedsiębiorców, a z kolei na polskich przedsiębiorców najwięcej skarg wpływa od czeskich klientów - informuje Europejskie Centrum Konsumenckie
Krzysztof Sobczak
04.03.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Z roku na rok zmniejsza się liczba wniosków o przedterminowe warunkowe zwolnienie, coraz mniej jest ich też uwzględnianych. Z jednej strony to efekt tego, że już 58 proc. więziennej populacji stanowią recydywiści, z drugiej ułomności prognozy kryminalistycznej - podstawy warunkowych zwolnień. Zdaniem ekspertów to trend niepokojący z punktu widzenia resocjalizacji i pracy ze skazanymi.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Zanim pozwani sprzedali powódce lokal z udziałem w gruncie, zwrócili użyczone im klucze do garażu. Choć formalnie byli współwłaścicielami tego pomieszczenia, niemniej nie mogli oni z niego korzystać, gdyż dokonano wcześniej podziału rzeczy w naturze. Skoro pozwani nie mają kluczy do garażu, powództwo jest niezasadne - orzekł Sąd Rejonowy w Piszu.
Aleksandra Partyk
03.03.2019
Prawo cywilne Budownictwo
Chcemy doprowadzić do tego, żeby na półkach były towary z markami polskimi - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że rząd przygotuje ustawę, która utrudni dużym sklepom sprzedaż produktów pod ich własną marką.
Krzysztof Sobczak
02.03.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Z badań prowadzonych w Polsce i w krajach, w których opieka naprzemienna praktykowana jest od dawna wynika, że proponowane w projekcie nowelizacji kodeksu rodzinnego zmiany pozwalające na szersze stosowanie tej formy mogą przynieść korzystne rezultaty.
Michał Kubalski Tomasz Gołembiewski Ewelina Gee-Milan
02.03.2019
Prawo rodzinne
Nie ma precyzyjnych regulacji dotyczących poruszania się elektrycznymi hulajnogami po mieście, tymczasem popularność tych środków transportu stale rośnie. Wielu użytkowników uważa, że obowiązują ich te same przepisy, co rowerzystów, tymczasem tak nie jest.
Rojek Socha Patrycja Monika Sewastianowicz
02.03.2019
Prawo karne Prawo cywilne
Projekt ustawy o postępowaniu wobec nieletnich przewiduje tworzenie ośrodków kuratorskich. Eksperci i sami kuratorzy podkreślają, że częstsze korzystanie z nich, w przypadku trudnej młodzieży jest wskazane i przynosi efekty. I nie mają wątpliwości, że jest to szansa, by dzieci, pozostając w swoim środowisku, wśród swoich bliskich, przeszły terapię i m.in. ukończyły szkołę.
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2019
Wymiar sprawiedliwości

Rodzic, który zmienia płeć, dzieci pozywać nie musi

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Pozew o ustalenie płci metrykalnej osoby transseksualnej powinien być wytoczony przeciw rodzicom powoda. Nie można zatem oddalić powództwa z tej przyczyny, że powód odmawia podania danych osobowych jego dzieci. Płeć rodzica nie wpływa na zakres władzy rodzicielskiej - przyjął Sąd Najwyższy. Wyrok SN komentują eksperci.
Aleksandra Partyk
02.03.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Warunki hotelowe odbiegały od ogólnie przyjętych dla standardu czterogwiazdkowego, nawet lokalnej kategorii. Sąd Okręgowy w Olsztynie potwierdził, że biuro podróży ma zapłacić turyście odszkodowanie za to, że musiał sam opłacić inny hotel oraz zadośćuczynienie za zmarnowany urlop.
Robert Horbaczewski
02.03.2019
Rynek i konsument
Gmina ma prawo wprowadzić do regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującym na jej obszarze zapisy dotyczące naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami. Nie jest to jednak równoznaczne z możliwością ograniczenia właścicieli aut do napraw drobnych
Marek Sondej
02.03.2019
Samorząd terytorialny
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma być nową instytucją, która będzie zabezpieczać pieniądze wpłacane na budowane mieszkania. Wprowadzić ją ma nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, której projekt przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Krzysztof Sobczak
01.03.2019
Rynek i konsument Budownictwo
Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła nowe wyższe stawki dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, zastępców przewodniczących oraz dla członków obwodowych komisji wyborczych.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.03.2019
Wybory
Zgodnie z przepisem z 2014 r. po 10 latach od zdania egzaminu adwokackiego wygasa prawo złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów. Rzecznik Praw Obywatelskich ocenia, że to ogranicza konstytucyjne prawo dostępu do zawodu oraz zasadę demokratycznego państwa prawnego. Wcześniej prawo pozwalało na taki wpis bezterminowo.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2019
Prawnicy
Tylko trzech na stu Polaków uważa, że doświadczyło dyskryminacji - wynika z sondażu Kantar Public. Jednak w raporcie z niego jest także mowa o niskim zrozumieniu, co to konstytucyjne prawo oznacza. Np. co piąty Polak nie widzi dyskryminacji w wyproszeniu matki karmiącej z restauracji, a co trzeci w tym, że młodemu ojcu odmawia się urlopu ojcowskiego.
Krzysztof Sobczak
01.03.2019
Prawo pracy HR

W PKS wsiąść, tylko skąd go wziąć

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Brak prawa i niejasne reguły w organizacji transportu autobusowego powodują likwidację nierentownych linii i tzw. białe plamy komunikacyjne. Samorządy i firmy czekają na nowelizację ustawy, rząd szykuje zmiany i zapowiada pieniądze na przywrócenie zredukowanych połączeń. A tymczasem w mniej ludnych gminach „autobusu po prostu nie ma”...
Katarzyna Kubicka-Żach
01.03.2019
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Dyskryminacją pośrednią osoby niepełnosprawnej było zawarcie umowy między pracodawcą a związkami zawodowymi, która wykluczała emerytów i rencistów z grupy osób, którym należy się nagroda jubileuszowa w razie utraty pracy po restrukturyzacji zakładu - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.03.2019
Prawo pracy