Prawo.pl

Frankowicze idą po przewlekłość postępowania, której sądy nie widzą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Sprawy frankowe trwają często bardzo długo, ale coraz więcej tzw. frankowiczów korzysta z dobrodziejstwa ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - pisze dr Kacper Rożek, adwokat w SKIBA | ROŻEK adwokaci.
Kacper Rożek
18.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Ustawa uchwalona - pijany właściciel straci auto, inny zapłaci jego równowartość

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Konfiskatę pojazdu lub zapłatę jego równowartości w przypadku kierowania w stanie nietrzeźwości przewiduje nowelizacja prawa karnego, którą 16 listopada ostatecznie uchwalił Sejm. Niektórzy prawnicy podnoszą, że to rozwiązanie jest niekonstytucyjne, a kuratorzy wątpią, czy uda się ściągnąć kilkadziesiąt tysięcy złotych od skazanego, skoro dziś trudno wyegzekwować o wiele mniejszą nawiązkę.
Robert Horbaczewski
17.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, ratyfikowana przez Polskę 10 lat temu, jest podstawą do budowania polityki społecznej wobec tej grupy, jednak eksperci mają wątpliwości, czy organizacje działające na rzecz szeroko pojętych praw człowieka, widzą w tym nurcie osoby z niepełnosprawnościami i ich potrzeby. Z drugiej strony, same organizacje działające w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami, nie zawsze jednakowo interpretują zapisy dokumentu.
Beata Dązbłaż
17.11.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna Niepełnosprawność
Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. W środę wieczorem Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Jak twierdzi rząd, który przygotował przepisy, pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji.
Grażyna J. Leśniak
17.11.2022
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Polacy mają problemy z zaangażowaniem w pracy – to opinia krążąca od lat w polskiej dyskusji o zatrudnieniu. Najnowsze badanie Pracuj.pl wskazuje, że nie jest z tym tak źle. Zaangażowanie się w bieżące obowiązki deklaruje aż 79 proc. respondentów serwisu. Jednak jednocześnie badanie wskazuje na kluczowe elementy mogące wpływać na ograniczanie ambicji Polaków w miejscach zatrudnienia.
Grażyna J. Leśniak
17.11.2022
Rynek Prawo pracy
Kara 25 lat więzienia zastąpiona 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzenie kar dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły - takie m.in. zmiany znalazły się w obszernej nowelizacji kodeksu karnego. W środę Sejm odrzucił weto Senatu do tej ustawy.
Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Sobczak
17.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 albo 26 dni, w zależności od posiadanego tzw. stażu urlopowego. Staż ten budowany jest przez okresy zatrudnienia, okresy wliczane do okresów zatrudnienia. W istotny sposób wpływa na niego stopień ukończonej nauki. Wyższe wykształcenie daje osiem lat takiego stażu.
Marek Rotkiewicz
17.11.2022
Prawo pracy
Sędzia, która skazywała przestępców i oszustów, sama dopuściła się czynu na granicy oszustwa. I to na szkodę pracownika sądu oraz wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Dlatego Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zastosowała najsurowsza karę dla sędziego w stanie spoczynku i pozbawiła Małgorzatę S. tego stanu wraz z uposażeniem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pracodawca ma zapewnić w pomieszczeniu temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14°C. Spadek poniżej tej wartości nie może być rekompensowany możliwością schronienia się pracowników przed opadami atmosferycznymi, ogrzania się albo zmianą odzieży orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
17.11.2022
Prawo pracy BHP

Społeczeństwo się starzeje, a prawo nie chroni seniorów przed nadużyciami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Magiczne kołdry, cudowne garnki, a wszystko na raty z lichwiarskimi odsetkami - nie trzeba mieć Alzheimera czy innej neurozwyrodnieniowej choroby przebiegającej z otępieniem, by paść ofiarą oszustów. Jednak to właśnie ludzie starzy i chorzy są na celowniku i stają się ofiarami nieuczciwych sprzedawców. Prawo nie chroni ich przed skutkami błędnych decyzji i nie pomaga ich rodzinom.
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
17.11.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Małe i średnie firmy, samorządy i inne podmioty uprawnione do korzystania z zamrożonych cen prądu same będą musiały zadeklarować, jaką część energii zużywają na ich podstawową działalność. Będzie to trzeba zrobić w specjalnym oświadczeniu, składanym do 30 listopada. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało jego projekt.
Paweł Rochowicz
16.11.2022
Domowe finanse Małe i średnie firmy Energetyka
Możliwość wykonywania pracy zdalnej na podstawie przepisów ustawy covidowej zniknie po upływie dwóch miesięcy od opublikowania nowelizacji Kodeksu pracy – zdecydowała w środę Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, przyjmując sprawozdanie o rządowym projekcie zmian w Kodeksie pracy. Sama nowela, tak jak to proponował rząd, ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
16.11.2022
Prawo pracy
Nie wiadomo jeszcze, kto wystrzelił rakietę, która uderzyła w suszarnię zbóż w Przewodowie w woj. lubelskim i zabiła dwie osoby. Niezależnie od tego, czy byli to Rosjanie czy Ukraińcy, rodziny ofiar nie mają zbyt wielu możliwości wystąpienia na drogę prawną o odszkodowanie - mogą w tej kwestii liczyć na sprawność polskiej dyplomacji.
Monika Sewastianowicz
16.11.2022
Prawo cywilne
Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez usunięcie z treści umowy parametru WIBOR i pozostawienie w umowie jedynie stałej marży banku. Uznał, że bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania. Dla kredytobiorców złotówkowych niesie to nadzieję na obniżenie rat kredytowych. Banki uważają inaczej.
Regina Skibińska
16.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty
Zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej, poprzez giełdę energii, oraz zaostrzenie odpowiedzialności w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej - to cele nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa została podpisana przez prezydenta.
Krzysztof Sobczak
16.11.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł. na wójta gminy Dobrzyniewo Duże za niezapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz brak wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Doszło do kradzieży służbowego komputera z danymi osobowymi, na którym nie zastosowano odpowiednich zabezpieczeń.
Krzysztof Sobczak
16.11.2022
Samorząd terytorialny RODO
Mamy 22 tys. uprawnionych kobiet, które przeszły na emeryturę i muszą poczekać 5 lat na skorzystanie ze środków z IKZE. Nie wiemy jednak, ile z nich podjęło pracę – powiedział w środę w Sejmie Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Zauważył, że średni wiek przechodzenia kobiet na emeryturę wynosi 60 lat i 7 miesięcy.
Grażyna J. Leśniak
16.11.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PIT

Nowe prawo utrudnia skazanym kontakty z obrońcami

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Obowiązująca od 17 września br. nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego sprawiła, że więzień może wykonać do obrońcy jedno połączenie telefoniczne w tygodniu. Jeśli jest on uczestnikiem wielu postępowań toczących się przed sądami, będąc reprezentowanym przez kilku obrońców, możliwość korzystania z ich pomocy jest bardzo ograniczona.
Krzysztof Sobczak
16.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Samotni rodzice, także rozwodnicy, cały czas mają wątpliwości, jak rozliczać przysługującą im ulgę w PIT. Chodzi głównie o kwestie faktycznej opieki nad dzieckiem i zaangażowania drugiego rodzica. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku potwierdza istnienie problemu. Na szczęście, wbrew fiskusowi, sądy stają po stronie rodziców i pozwalają na korzystne rozliczenie.
Malwina Pasternak-Janik
16.11.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Dokument rozwodowy sporządzony przez urzędnika stanu cywilnego w państwie członkowskim, który zawiera porozumienie w sprawie rozwodu zawarte przez małżonków i potwierdzone przez nich przed tym urzędnikiem zgodnie z uregulowaniami tego państwa, stanowi „orzeczenie” w rozumieniu rozporządzenia Bruksela II bis - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
16.11.2022
Prawo rodzinne Prawo europejskie
Dostawca usług płatniczych, czyli np. bank, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę transakcji, jeżeli została dokonana bez jego zgody. Dopuszczalne wyjątki to uzasadnione podejrzenie próby oszustwa ze strony płatnika oraz zgłoszenie po upływie 13 miesięcy od transakcji. Takie zasady ogłosił właśnie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Krzysztof Sobczak
16.11.2022
Rynek i konsument Finanse
Syndyk masy upadłości Idea Bank S.A. pozwał LC Corp B.V., spółkę Leszka Czarneckiego z siedzibą w Amsterdamie, w trybie skargi pauliańskiej. Wartość sporu to blisko pół miliarda złotych, a sprawa dotyczy wyprowadzenia z upadłego Idea Bank S.A. aktywów w postaci akcji spółki zależnej - IDEA Getin Leasing S.A.
Katarzyna Buczkiewicz
16.11.2022
Prawo cywilne Finanse
Od 16 listopada 2022 r. obowiązuje Akt o Usługach Cyfrowych, ale większość jego przepisów wejdzie w życie w pierwszym kwartale 2024 r., dając tym samym czas dostawcom usług pośrednich w internecie na przygotowanie się do nowych regulacji. AUC dotyczy bowiem dostawców usług pośrednich oraz ich odpowiedzialności za rozpowszechniane treści.
Agata Witkowska
16.11.2022
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
Okazjonalna praca zdalna będzie odpowiednikiem dzisiejszej pracy z domu, czyli home-office, (HO), która już jest traktowana jako forma benefitu przysługującego pracownikom. Natomiast docelowo będzie to uprawnienie pracownicze wynikające bezpośrednio z nowych przepisów wdrożonych do Kodeksu Pracy – pisze Hubert Kowalski z firmy doradczej zajmującej się planowaniem czasu pracy.
Hubert Kowalski
16.11.2022
Prawo pracy
Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków gromadzonych w tym programie. Jeśli jednak wycofa je przed osiągnięciem 60. roku życia, co do zasady będzie się to wiązać z pomniejszeniami. Chyba że zwrot będzie dotyczył środków przypadających po zmarłym uczestniku PPK lub otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.
Joanna Gawęda
16.11.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Propozycja zorganizowania okrągłego stołu, którego celem byłoby wypracowanie rozwiązań zmierzających do wyjścia z obecnego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości brzmi interesująco, ale nie bardzo wierzę w jej powodzenie – mówi dr Michał Laskowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. I zastanawia się, czy jest ktoś cieszący się powszechnym zaufaniem, kto mógłby moderować takie prace.
Krzysztof Sobczak
16.11.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już wkrótce pozwolenia na budowę tylko cyfrowe - budzi to protest rynku

Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje, by całkowicie zrezygnować z tradycyjnej formy załatwiania formalności budowlanych, czyli papierowej. Dozwolona ma być jedynie forma cyfrowa. Nikomu jednak taki pomysł się nie podoba. Pozbawiłby bowiem miliony Polaków możliwości legalnej budowy. Nie są też do tego przygotowane urzędy. Resort nie chce się jednak wycofać ze swojego pomysłu.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.11.2022
Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Polskie władze analizują czy po eksplozji w powiecie hrubieszowskim, w której zginęły dwie osoby, są przesłanki do uruchomienia procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Takie konsultacje odbyły się m.in. w lutym br., w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i oświadczeniem Władimira Putina o rozpoczęciu "operacji specjalnej w Donbasie".
Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha
15.11.2022
Administracja publiczna

Nowa ustawa ma uregulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze
Polskie prawo ma być dostosowane do unijnych regulacji ustanowionych w Europejskim kodeksu łączności elektronicznej. Nowe przepisy będą kompleksowo obejmować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w naszym kraju. Wprowadzona zostanie także możliwość otrzymania przez abonentów prepaid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta.
Krzysztof Sobczak
15.11.2022
Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze

FPP: Dobrowolny ZUS to zły pomysł - grozi zdemolowaniem systemu emerytalnego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Federacja Przedsiębiorców Polskich stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu w Polsce dobrowolności w podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu przez przedsiębiorców. Stanowiłoby to zaprzeczenie fundamentalnej zasady ubezpieczeń społecznych - powszechności. Jeśli ta zasada zostanie złamana, nastąpi masowe tworzenie fikcyjnych działalności gospodarczych, założonych jedynie dla uniknięcia płacenia składek.
Grażyna J. Leśniak
15.11.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne